Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics)

IT-utdanning som lærer deg datasikkerhet og etterforskning av digital kriminalitet. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med digital sikkerhet og etterretning for politi og andre organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet.

Ledige studieplasser - Du kan fortsatt søke

Jobb i etterretning eller med datasikkerhet

Den hurtige utviklingen i digital teknologi fører til at stadig flere virksomheter og industrier nå er fullstendig avhengige av teknologiske løsninger. Denne avhengigheten og tiltroen vi har til teknologi betyr også at alle digitale enheter kan inneholde viktige spor knyttet til etterforskning som foretas av rettshåndhevende instanser, staten, eller andre organisasjoner.

Dette treårige bachelorstudiet har fokus på digital etterforskning, granskning og etterretning. Graden gir kunnskap om sikring og undersøkelser av digitale systemer, og dekker kjerneteori kombinert med et solid praktisk fundament for å oppnå kompetansenivået som kreves i sikkerhetsroller i bransjen.

Studentene utvikler en grundig metodisk tilnærming til å sikre, analysere og etterforske digital kriminalitet, til håndtering av sikkerhetsbrudd for raskt å gjenvinne kontroll over en situasjon, og til å samle bevis på en profesjonell måte. Du vil også oppnå nødvendige ferdigheter knyttet til risikovurdering og sikring av digitale miljøer.

Graden gir mulighet for å jobbe enten i politi og etterretning, eller med datasikkerhet for små og store selskaper. På et åsted for en kriminell handling blir det din oppgave å rådføre politiets etterforskere om hvordan de skal samle inn digitale enheter for videre analyse.

Identifisering av enkelte typer bevismateriell på et fysisk åsted, for eksempel et våpen eller en potensiell kilde for DNA, kan være forholdsvis enkelt. Identifisering av relevante kilder til digitale bevis, derimot, er en større utfordring. Dette skyldes at en rekke enheter kan motta og lagre informasjon som kan være relevant. Bevisanalysen er også mer komplisert, ettersom enheter som regel inneholder et bredt spekter av både bruker- og systemfiler. Du må vite hvor potensielle bevis kan befinne seg, og ha kompetanse til å gjenopprette informasjonen på en korrekt måte. Bevisanalyse krever at du som etterforsker bruker både undersøkende ferdigheter og verktøy for å sile gjennom enorme mengder med informasjon for å oppdage tegn på brukeraktivitet.

Studiets oppbygging

Første studieår fokuserer på innhenting av digitale bevis og sikring av informasjon som kan brukes i en etterforskning. Studentene utvikler grunnleggende forskningsferdigheter og evne til å verifisere informasjon. Vi introduserer de viktigste teknologiene som benyttes for å sikre datasystemer.

Andre studieår går mer i dybden på informasjon i datasystemer, mobiltelefoner og nettbrett. Vi utforsker filsystemer som brukes til lagring av data og andre områder av operativsystemene som inneholder registreringer av brukernes adferd, vitale tidsstempler, og annen informasjon datamaskiner trenger under normal drift. Vi kan hente ut denne informasjonen fra case-eksempler, og bruke dette til å bygge tidslinjer av brukernes aktiviteter. Vi ser også på hvordan datasystemer og nettverk kan være svekket.

Det siste året av bachelorgraden er lagt opp til at du kan ta hovedfag i emner av din egen interesse, og til å utforske hvordan avanserte etterforskningsutfordringer oppstår i nye teknologier. Du kan ta hovedfag i emner som for eksempel data recovery, incident management og cryptography.

Avslutningsprosjektet åpner for å utforske nye systemer og programmer. Målet er å bli en kompetent og kunnskapsrik etterforsker i området av cybersikkerhet eller etterforskning av cyberkriminalitet.

Year 1: 60 ECTS

 • Problem Based Learning and Research Methodologies (5 ECTS)
 • Introduction to Programming (10 ECTS)
 • Discrete Mathematics (10 ECTS)
 • Programming and Databases (10 ECTS)
 • Network Principles (10 ECTS)
 • Introduction to Information Security (5 ECTS)
 • Studio 1 (10 ECTS)

Year 2: 60 ECTS

 • Operating Systems (10 ECTS)
 • Digital Forensics (10 ECTS)
 • Network Security (10 ECTS)
 • Digital Investigation (10 ECTS)
 • File System Analysis (10 ECTS)
 • Studio 2 (10 ECTS)

Year 3: 60 ECTS

 • Security and Law (10 ECTS)
 • Advanced Device Forensics (10 ECTS)
 • Elective Courses (4 x 5 ECTS)
 • Bachelor Project (20 ECTS)

Ettersom undervisningsspråket for studiet er engelsk, er læringsutbyttebeskrivelsene her gjengitt på engelsk.

Knowledge:

 • To demonstrate knowledge of procedures and standards
 • To demonstrate an in-depth knowledge of Information Security and the students chosen specialisation
 • To be efficient, innovative, inquisitive security professionals
 • To understand what constitutes a security professional

Skills:

 • Interviewing skills and the ability to extract information
 • Apply a range of problem solving and investigating techniques, and to be able to interpret the solutions appropriately
 • Demonstrate at a practical level how to conduct forensic examinations of computer systems
 • Appropriate handling techniques for digital evidence
 • To be able to demonstrate excellent abstract analytical methods
 • To have awareness of the greater implications of their decisions and actions

General Competence:

 • Understand the importance of team-based, collaborative work
 • Is socially and ethically appropriate and contextually sensitive
 • Understand the skills required to be a security professional
 • To understand the computing professional’s legal and ethical responsibilities
 • To demonstrate good written & oral communication
 • To possess good project management skills
 • Apply a range of investigating and communication techniques, and to be able to appropriately interpret the solutions and communicate findings
 • To demonstrate skills as a reflective practitioner, with the ability to critically reflect on practice in order to develop professional skills

As an online student you are required to purchase the required equipment and software. As a Campus student the required equipment and software is available for use.

Required Equipment

 • A reliable internet connection
 • Headphones or headset – with a microphone.
 • Webcam.
 • 2 USB Drives with 8-16 GB storage.
 • PC/Laptop with the following specifications:
  • Microsoft® Windows® 10 or 11.
  • CPU: Intel i5 (64-bit Intel® or AMD® multi-core processor is recommended)
  • GPU: Nvidia GeForce GTX (GeForce RTX 3070 is recommended)
  • RAM: 16 GB (32 GB recommended)
  • Storage: 500 GB (SSD/NVMe is highly recommended)

You must have full administrative privileges to install and manipulate all aspects of your computer. The minimum requirements apply to all who purchase/use their own machine. This may not be an Apple Mac, as these systems are not compatible with the required software.

Recommended Equipment

 • 1-2 additional USB Drive with 1-4 GB storage
 • 2 monitors, or 1 ultrawide screen
 • 1 additional storage drive (Minimum 1 TB is recommended)

Required Software

As a student you will be provided student licences, until then you should explore the software.

Many students find that the use of Windows is a good starting point to allow them to develop the skills to configure alternative operating systems. Several tutorials will require access to a Windows operating system (either as a host or as a virtual machine).

Jobbmuligheter

Kompetansen og ferdighetene fra dette bachelorstudiet er ettertraktet i det offentlige, politi og etterretning, og i industrielle organisasjoner. Den enorme veksten innen datateknologi skaper reelle trusler for både bedrifter og statlige kritiske infrastrukturer. De fleste store bedrifter som er avhengige av informasjonsteknologi, har behov for personer med kompetanse innen digital etterforskning. Denne bachelorgraden gir en unik kvalifisering for håndtering av utfordringer innen en rekke organisasjoner.

Graden forbereder deg til arbeid innen sikkerhetsimplementering. Du vil kunne undersøke datalovbrudd og digital svindel, og fungere som sakkyndig i rettssaker og søksmål. Du vil også være i stand til å kritisk vurdere og redusere trusler mot digitale infrastrukturer.

Med bachelor i digital etterforskning kan du søke stillinger som informasjonssikkerhetssjef, informasjonssikkerhetsmedarbeider, datakriminalitetsetterforsker, og/eller eDiscovery-etterforsker.

Videre studier

Etter denne utdanningen er du klar til å gå rett i jobb. Ønsker du likevel å studere videre, kan du søke på studier relatert til databehandling og informasjonssikkerhet på mastergradsnivå, og deretter på doktorgradsnivå ved norske eller internasjonale universiteter.

Mange velger å ta CCNA-sertifisering gjennom Noroff Accelerate. Våre 10-ukers kurs er fleksible og effektive, designet for å passe din hverdag. Ciscos CCNA-sertifiseringer er blant de meste anerkjente i IT-bransjen, og gir et solid grunnlag for videre karriere.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

Se opptak av livestream

Vi anbefaler å se nyeste livestream om våre IT-bachelorgrader, presentert av Emlyn Butterfield 10. mars 2023. Du kan også navigere deg frem til presentasjonen om Digital Forensics (Digital Etterforskning) i kapittelmenyen, som begynner på 10:51.

Hvorfor studere Digital etterforskning?

Niklas Frogner gir deg svaret på 78 sekunder.

 

Studieinformasjon

Studiestart:

14. august 2023
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Kristiansand, Nettstudier og Online PLUS Oslo
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 3 år
Undervisnings­­språk: Engelsk
Pris Nettstudier:

49.000,- per semester

Pris Online PLUS:

57.000,- per semester

Pris Campus Kristiansand:

61.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse.
I tillegg kommer spesielt opptakskrav om Matematikk R1 eller S1 og S2. Annen dokumentert kunnskap eller utdanning kan godkjennes som likeverdig.
Les mer om våre opptakskrav.
Grad: Bachelor
Studiepoeng: 180

Forelesere

Prof. Iain Sutherland

Professor of Digital Forensics
Professor Johan van Niekerk

Prof. Johan van Niekerk

Professor of Cyber Security
Prof. Barry Irwin

Prof. Barry Irwin

Professor of Cyber Security
Prof. Seifedine Kadry

Prof. Seifedine Kadry

Professor of Applied Data Science
Dr. Isah A. Lawal

Dr. Isah A. Lawal

Study Programme Leader
Dr. Rayne Reid

Dr. Rayne Reid

Associate professor

Prof. Fabricio Bortoluzzi

Associate professor
Piet Delport

Dr. Pieter Delport

Associate professor
Emlyn Butterfield

Emlyn Butterfield

Head of Computing
Veronica Schmitt

Veronica Schmitt

Assistant professor
Mariya Chirchenkova

Mariya Chirchenkova

Assistant professor

IT-nyheter fra Noroff

     
Top