Grafisk design

Praktisk utdanning hvor du lærer å jobbe kreativt med visuell kommunikasjon. Jobb fremtidsrettet med strategisk design, illustrasjon, foto, webdesign og animasjon.

En grafisk designer har en jobb hvor alle dager er unike, og hvert prosjekt er mer fargerikt og spennende enn det forrige. Det er fullt mulig å bli en god grafisk designer i løpet av studiet, selv uten forkunnskaper. Det viktigste er interesse for faget, god arbeidsmoral og en ambisiøs natur.

Bli en selvstendig grafisk designer

På Noroff utforsker du grafisk design gjennom flere disipliner, blant annet visuell kommunikasjon, idéutvikling, illustrasjon, reklame, fotografi, webdesign og animasjon. Etter studiet vil du ha flere ben å stå på, og dermed få et bredt nedslagsfelt i forhold til hvor du kan jobbe. Målet med Noroffs grafisk design-utdanning er at du skal bli en selvgående og selvstendig designer som kan samarbeide godt tverrfaglig.

Visuelt nytenkende

I løpet av studietiden vil du bli utfordret med reelle, praktiske og relevante oppgaver. Disse gir et godt innblikk i hvordan livet er ute i bransjen, og hvilke problemstillinger du kan forvente å jobbe med som grafisk designer.

Bedrifter og virksomheter konkurrerer alle om forbrukernes oppmerksomhet. Studiet lærer deg å designe for å promotere, informere og bygge kjennskap til produkter og tjenester. Gjennom kreative designløsninger og strategiske budskap, bidrar designeren til økt konkurransefortrinn i markedet.

Grafisk design er et fagfelt som endrer seg raskt i takt med de siste fremskrittene innen kunstig intelligens. Noroff som mål å holde tritt med den stadig skiftende bransjen og oppmuntrer studentene til å bruke AI som et verktøy for å automatisere oppgaver, forbedre bilder og generere nye ideer raskere. Dette gjør at du kan fokusere mer på konseptuelle og strategiske aspekter ved grafisk design, noe som gjør deg bedre rustet for bransjen. AI vil ikke erstatte grafiske designere, men grafiske designere som bruker AI vil ha en fordel over de som ikke gjør det.

Studiets oppbygging

Første året av grafisk design-studiet gir deg praktisk forståelse for prinsipper, metoder og teknikker innen effektiv visuell kommunikasjon på papir og skjerm. Du får inngående opplæring i designprogramvare og god innsikt i regler og normer som gjelder i bransjen. Du utfolder deg visuelt og kreativt med spennende oppgaver.

På andreåret går du dypere inn i designfaget og jobber mye med å finne ut av hvem du er som designer. Hva liker du å jobbe med, har du talent du ikke visste om, eller er det en stil du bør videreutvikle og gjøre til din egen? Du lærer videre å knytte kunst, design og teknologi sammen for å skape nye uttrykk.

Mot slutten av hvert semester jobber du med et mer omfattende studieprosjekt som kan også være rettet mot en kunde. Semestrene avsluttes med å presentere oppgavene i en portefølje.

Emner første studieår:

 • Grafisk Design 1
 • Strategisk Design 1
 • Fotografi 1
 • Grafisk Design 2
 • Semesteroppgave 1
 • Porteføljevurdering 1
 • Skjermbasert Design 1
 • Fotografi 2
 • Skjermbasert Design 2
 • Grafisk Design 3
 • Prosjekteksamen 1
 • Porteføljevurdering 2

Emner andre studieår:

 • Skjermbasert Design 3
 • Strategisk Design 2
 • Grafisk Design 4
 • Fotografi 3
 • Semesteroppgave 2
 • Porteføljevurdering 3
 • Grafisk design 5
 • Motion design
 • Fotografi 4
 • Prosjekteksamen 2
 • Porteføljevurdering 4

Du får/kan:

 • kunnskap om sentrale begreper i klassisk designteori og visuell kommunikasjon og kjenner grunnleggende prinsipper og elementer innen designfaget
 • inngående kunnskap om de primære analoge og digitale verktøy som anvendes i produksjon både av trykte-og digitale produkter
 • kunnskap om generelle prinsipper innen fotografering både med naturlig og studiolys og bruk av digitalkamera
 • kunnskap om prosesser og metoder innen identitetsdesign, merkevarebygging og bygging av visuell profil
 • kjennskap til designprosessen og forstår de ulike aktiviteter som planlegging, ide-og konseptutvikling, produksjon, ferdigstilling og leveranse av et designprosjekt i henhold til bransjestandard
 • oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap, både gjennom informasjonsinnhenting, digitale hjelpemidler, utstillinger, designfestivaler og gjennom kontakt med fagmiljøer
 • innsikt i grunnleggende prinsipper for universell utforming om forstår betydning av å følge rettlingslinjer for god brukervennlighet og brukergrensesnitt
 • forstå hvordan anvendelse av god design kan støtte opp under verdiskapning for en bedrift eller organisasjon
 • selvstendig eller i samarbeid med oppdragsgiver utarbeide designbrief og fremdriftsplan for hele designprosessen fra ide til ferdig produkt
 • anvende både analoge og digitale verktøy for gjennomføring av designprosess og skape produkter både innen tykte-og digitale medier
 • planlegge, organisere og gjennomføre portrettfotografering, lyssette modell og gjøre bildebehandlinger eller redigeringer i forbindelse med fotograferingen
 • finne relevant informasjon og fagstoff gjennom lokale nettverk, designfestivaler, konferanser, faglitteratur og nettbaserte trendportaler
 • kartlegge kundenes designbehov og identifisere behov for iverksetting av tiltak gjennom utvikling av nye designløsninger som designstrategi, visuellprofil, trykksaker eller nettside
 • identifisere problemstillinger innen fagfeltet på oppdrag fra kunde
 • forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper gjennom brukervennlighet og brukergrensesnitt, tverrfaglig samarbeid og kundebehandling
 • utvikle en etisk grunnholdning i utøvelsen av grafisk design yrket og evner til å skape tillit og relasjoner både til kolleger fra nærliggende fagfelt og kunder
 • selvstendig utarbeide mindre komplekse trykk-og skjermbaserte løsninger ut i fra en gitt kundeoppdrag
 • utvikle arbeidsmetoder for arbeid med enkle tykksaker-og webløsninger
 • en helhetlig forståelse for arbeidsprosessen og sammenheng mellom ulike fagområder
 • bygge relasjoner med bransjekolleger og samarbeide på tvers av forskjellige nærliggende faggrupper og fagdisipliner for å løse problemstillinger innen grafisk design, skjermbasert design og foto

Du får/kan:

 • kunnskap om begreper, designteorier, arbeidsprosesser, analoge-og digitale verktøy som anvendes innen utvikling og produksjon av trykte-og skjermbaserte medier og produkter
 • kunnskap om begreper, arbeidsprosesser og utstyr som benyttes i produkt-og reklame fotografering samt modellfotografering på lokasjon
 • kunnskap om sentrale animasjonsprinsipper som anvendes i arbeid med motion design
 • kunnskap om bransjerelevante verktøy som anvendes innen utvikling og produksjon av trykte-og digitale medier og fotografering
 • kunnskap om designprinsipper, identitetselementer og metoder for merkevarebygging som anvendes innen strategisk design
 • kunnskap om hvordan flersidige trykksaker og websider er bygd opp logisk og visuelt
 • bransjekunnskap om hvordan designkonsepter og løsninger skal utarbeides, presenteres og leveres både internt og eksternt
 • oppdatere sin faglige kunnskap gjennom faglitteratur, faglige foredrag, nettbaserte portaler og designmiljøer både lokalt og internasjonalt
 • vurdere både trykte-og digitale produkter i forhold til regelverk og retningslinjer for universell utforming og etiske krav
 • kjenne til historie, utvikling og yrkes plass i samfunnet
 • innsikt i egne utviklingsmuligheter og holder seg oppdatert på de nyeste trendene og nyutviklinger innen fagfeltet
 • gjøre rede for valg av verktøy, metoder og teknikker i planlegging, utvikling og utforming av tykte-og skjermbaserte løsninger
 • gjøre rede for valg av fotoutstyr, fotometoder og teknikker i produkt og reklame fotografering både i studio og lokasjon
 • gjøre rede for bruk av regelverk og retningslinjer for åndsverksloven og universell utforming av tykte-og skjermbaserte løsninger
 • reflektere over egen kreative og tekniske utøvelse som grafisk designer og justere denne under veiledning eller brukertilbakemeldinger
 • finne informasjon og fagstoff relevant for en problemstilling innenfor grafisk design faget
 • gjennomføre en brukertest av nye eller eksisterende trykksaker eller enkle nettsider og identifisere og dokumentere både visuelle og tekniske mangler
 • planlegge og gjennomføre oppdrag innen trykksakdesign, skjermbasert design og enkel fotografering og utføre arbeid alene eller som deltager i gruppe
 • planlegge og gjennomføre oppdrag innen grafisk design, webdesign og fotografering i tråd med etiske krav, retningslinjer for universell utforming, målgruppenes behov eller en gitt kundebrief
 • planlegge enkle interaktive webløsninger både visuelt og teknisk og gjennomføre en enkel interaktiv løsning fra ide til ferdig, fullt fungerende produkt
 • utføre tykk-og web oppdrag etter utvalgte målgruppers behov
 • utføre mindre komplekse foto-og illustrasjons oppdrag etter utvalgte målgruppers behov
 • bygge relasjoner med andre grafisk designere, frontend utviklere, illustratører, fotografer og motion designere og delta i diskusjoner om utvikling av tverrfaglig og fremtidsrettet praksis
 • fungere som medspiller og nøkkelperson i større prosjekter som går på tvers av nærliggende fag
 • bygge relasjoner med eksterne fagmiljøer innen grafisk design, sosiale medier og universell utforming
 • bidra til tydeliggjøring, effektivisering og kvalitetssikring i en bedrift både internt og ekstern gjennom god designer praksis

Vi anbefaler følgende:
500 GB Harddisk (evt. 250 GB + skylagring: som f.eks. Dropbox, OneDrive, Google Drive (anbefalt)).
8 GB RAM.
Core i5 eller M1 prosessor.
Både PC og Mac kan benyttes. I grafisk design og UX bransjen bruker de fleste MAC. På Frontend benyttes både PC og Mac.

Det er ønskelig at studenter benytter egen maskin på campus, men det finnes også stasjonære maskiner på campus som kan benyttes. Som campusstudent vil du få alle nødvendige lisenser på din private maskin.

Jobbmuligheter

Som grafisk designer kan du jobbe i et design- eller reklamebyrå, i et trykkeri eller i bokbransjen, i et magasin eller i motebransjen, innen film og TV, med musikere og festivaler, organisasjoner innen kultur og næringsliv, eller som en frilanser og selvstendig næringsdrivende.

Arbeidsoppgavene for en grafisk designer omfatter blant annet å designe logo og profil, brosjyrer, annonser og plakater, magasiner eller bokomslag, produktemballasjer, skilt, messer og utstillinger, websider, informasjonsdesign, film- og TV-vignetter.

I større bedrifter med egen informasjons- eller markedsavdeling, kan du jobbe som selskapets interne designer, markedskoordinator eller informasjonskonsulent. Du kan forvente ulike oppdrag som oppdatering av bedriftens profilmanual, utforming av markedsføringsmateriale, vedlikehold, design og oppdatering av bedriftens nettsider, produksjon av interaktiv reklame, eller skjermbaserte presentasjoner.

Etter hvert som du får erfaring er det naturlig å gå over til stillinger som art director med ansvar for større kunder og mer omfattende prosjekter. I tillegg kan du jobbe som informasjonskonsulent med rådgivning innen generell grafisk design, bruk av forskjellige medier, og informasjonsstrukturer.

Bachelor i utlandet

Etter to år hos Noroff er det mulig å studere grafisk design et tredje år - i utlandet - og få bachelorgrad. Våre utenlandske samarbeidspartnere for grafisk design er Teesside University i England og Deakin University i Australia. Denne muligheten gjelder også for nettstudenter.

Digital markedsføring, UX-design og frontend-utvikling er alle gode alternativer til videreutdanning for studenter som ønsker å bygge videre på sine designferdigheter og teknisk kompetanse innen webdesign.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

Se opptak av livestream

Vi anbefaler å se nyeste livestream om Grafisk design, presentert av Martins Macs og Libre van den Bergh 7. mars 2023.

Hvorfor studere Grafisk design?

Niklas Frogner gir deg svaret på 70 sekunder.

 

Studieinformasjon

Studiestart:

9. januar 2024 - nettstudier
12. mars 2024 - nettstudier
12. august 2024 - campus
13. august 2024 - nettstudier
15. oktober 2024 - nettstudier
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år heltid* (campus eller nettstudier)
4 år deltid (nettstudier)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier. 
Norsk/engelsk på campus
Pris nettstudier:

Heltid: 42.000,- per semester
Deltid: 21.000,- per semester

Pris campus:

61.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

*Det er mulig å kun ta førsteåret

Lærere

Jannicke Velsvik

Jannicke Velsvik

Linjeleder, campusstudier
Libre Van den Bergh

Libre Van den Bergh

Linjeleder, nettstudier
Henriette Mortvedt

Henriette Mortvedt

Faglærer, Oslo
Tine Isachsen

Tine Isachsen

Faglærer, Oslo
Bradford Lowry

Bradford Lowry

Faglærer, Stavanger
Christopher Jonassen

Christopher Jonassen

Faglærer, Stavanger

Driekie van Biljon

Faglærer, nettstudier
Roxanne Sayer

Roxanne Sayer

Faglærer, nettstudier
Sarien van Rooyen

Sarien van Rooyen

Faglærer, Nettstudier
Linki Brand

Linki Brand

Faglærer, Nettstudier
Melanie Evert

Melanie Evert

Faglærer, Nettstudier
Tone Glamsland

Tone Glamsland

Faglærer, Kristiansand
Susanne Høst

Susanne Høst

Faglærer, Kristiansand
Sam Bannister

Sam Bannister

Faglærer, Stavanger

Designnyheter fra Noroff

     
Top