Frontend-utvikling

Frontend-utvikling er teknologiutdanningen hvor visuell utforming møter koding, web- og UX-design. Det store behovet for frontend-utviklere nærmest garanterer jobb etter studiene.

Som frontend-utvikler skriver du koden bak det du kan se og interagere med når du åpner en nettside, et program eller en app. Behovet for utviklere som besitter en kombinasjon av teknisk og visuell kompetanse er økende.  Denne toårige utdanningen gir kompetanse for praktisk arbeid innen de viktigste områdene ved utvikling av interaktive og dynamiske produkter. Studiet dekker både designfaglige og tekniske programmeringsferdigheter.

Web- og mobile enheter

Frontend-utvikling er for deg som vil jobbe med utvikling av brukerorienterte løsninger for web- og mobile enheter. Studiet passer for både nybegynnere innen fagfeltet, og dem som har jobbet med tradisjonelle medier og ønsker å jobbe videre med utvikling av digitale løsninger.

Etter utdanningen har du kompetanse i grunnleggende designprinsipper, universell utforming, helhetlige brukeropplevelser og tekniske løsninger som oppfyller dagens krav og behov.

Ida Stensrud
I løpet av det første semesteret har vi allerede designet og kodet flere nettsider. Studiet er utfordrende, og det er gøy!Ida Stensrud, student

God utviklerpraksis

Gjennom studiet vil du lære god utviklerpraksis. Du vil kunne produsere interaktive webløsninger, både visuelt og teknisk, og gjennomføre en interaktiv løsning fra idé til ferdig og fungerende produkt. Studentene vil kunne bygge relasjoner med grafisk designere, interaksjonsdesignere, programmerere, og innholdsutviklere. Videre vil de kunne samarbeide med eksterne fagmiljøer innen sosiale medier, universell utforming, søkemotoroptimalisering og IT-sikkerhet.

Lær koding og programmeringsspråk

Studentene får grundig innføring i bransjeverktøy som anvendes innen webutvikling. Du lærer designprinsipper, hvordan nettsider og interaktive produkter er bygget opp logisk og visuelt, og hvordan nettsideteknologi kommuniserer med bakenforliggende systemer. Undervisningen gir innblikk i programmeringsspråk som Java, C-baserte språk, Ruby, php og Python, som alle har ulike styrker og svakheter og forskjellige bruksområder.

JavaScript er viktig for frontend-utviklere. I kombinasjon med HTML og CSS står dette sentralt for å skape dynamiske og interaktive webløsninger. Det er også viktig å vudere når det er hensiktsmessig å benytte JavaScript-rammeverk, og når det er best å løse oppdrag uten å anvende dette. Du blir introdusert for de til enhver tid mest aktuelle JavaScript-rammeverkene, eksempelvis Angular og React. Utviklingen på feltet skjer raskt og det blir stadig lansert nye rammeverk.

Sass er det viktigste CSS-verktøyet studentene lærer, men studiet tar også for seg Less, Stylus og CSS-rammeverket Susy. Mot slutten av studiet blir studentene introdusert for AJAX for å kunne utvikle mer avanserte webløsninger. 

Frontend-utvikling og webutvikling i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Nettstudier

Studiets oppbygging

Studiet har fokus på utvikling av produkter i grensesnittet mellom kundeopplevelse og systemutvikling. Produktene som utvikles i løpet av studiet skal både ha estetisk verdi, god funksjonalitet og riktig teknisk utførelse. Studentene lærer derfor designprosess, interaksjonsdesign og programmering. Studiets hovedmål er praktisk ferdighetsmestring, og undervisningsopplegget består i stor grad av praktisk arbeid med bransjenære oppgaver.

Studentene får innblikk i hvordan utøve entreprenørskap. Et yrkesliv som frontend-utvikler krever kompetanse i arbeidsflyt, automatisering og effektivisering av både arbeidsprosess og produkt. Avsluttende prosjekteksamen skal kunne brukes som vedlegg til en jobbsøknad eller som forslag til en virkelig produksjon.

Emner første studieår:

 • Prosjektmetodikk
 • Web- og kommunikasjonsteknologi
 • Design 1
 • HTML og CSS
 • Semesteroppgave 1
 • Interaksjonsdesign
 • Grunnleggende programmering
 • JavaScript 1
 • Arbeidsflyt 1
 • Porteføljevurdering 1
 • Prosjekteksamen 1

Emner andre studieår:

 • CSS-rammeverk
 • JavaScript 2
 • Design 2
 • Semesteroppgave 2
 • Bransjekunnskap
 • Arbeidsflyt 2
 • JavaScript-rammeverk
 • Porteføljevurdering 2
 • Prosjekteksamen 2

Du får/kan:

 • kunnskap om begreper og bransjeverktøy som anvendes innen webutvikling, produksjon og implementering av interaktive konsepter, -løsninger og -produkter
 • kunnskap om språk, begreper, teknikker og bransjeverktøy som anvendes innen webutvikling og ved utvikling av interaktive konsepter, -løsninger og -produkter
 • kunnskap om de mest aktuelle prosessmetoder, stilsettverktøy og programmeringsspråk for kvalitetssikring, effektivisering og optimalisering av arbeidsprosessen
 • kunnskap om de mest aktuelle verktøy som anvendes for testing av websider, interaktive løsninger og produkter på tvers av plattformer og operativsystemer
 • kunnskap om grunnleggende designprinsipper og identitetselementer som anvendes i utvikling av digitale produkter
 • kunnskap om hvordan nettsider og interaktive produkter er bygd opp logisk og visuelt
 • kunnskap om hvordan nettsideteknologi kommuniserer med bakenforliggende systemer
 • vurdere nettsider, interaktive løsninger, webtjenester og webinnhold i forhold til regelverk og retningslinjer for universell utforming av IKT-løsninger og webstandarder
 • bransjekunnskap om hvordan interaktive konsepter og løsninger skal utarbeides, presenteres og leveres både internt og eksternt og kjennskap til metoder for entreprenørskap innen fagfeltet
 • oppdatere sin faglige kunnskap gjennom faglitteratur, faglige foredrag, nettbaserte portaler og utviklermiljøer både lokalt og internasjonalt
 • kjenne til bransjens historie og internettets oppbygging
 • innsikt i egne utviklingsmuligheter og holder seg oppdatert på de nyeste trendene og nyutviklinger innen fagfeltet
 • gjøre rede for valg av verktøy, metoder og teknikker i planlegging, utvikling, utforming og testing av interaktive produkter og webløsninger
 • gjøre rede for bruk av regelverk og retningslinjer for universell utforming av IKT-løsninger og webstandarder
 • reflektere over egen utøvelse som Frontend-utvikler og justere denne under veiledning
 • reflektere over brukertilbakemeldinger eller generelle teknologiske utviklingstrender og justere egen yrkesutøvelse etter dette
 • finne informasjon og fagstoff relevant for en problemstilling relatert til front-end utvikling
 • gjennomføre en brukertest av nye eller eksisterende interaktive produkter eller tjenester og identifisere og dokumentere både visuelle og tekniske mangler
 • kartlegge utviklingsprosessen av interaktive produkter og tjenester som skal benyttes på forskjellige plattformer
 • gjøre rede for metoder for entreprenørskap relatert til fagfeltet
 • planlegge og gjennomføre oppdrag innen webdesign og utvikle interaktive produkter alene eller som deltager i gruppe
 • planlegge og gjennomføre Frontend oppdrag i tråd med etiske krav, retningslinjer for universell utforming, målgruppenes behov eller kundebrief
 • planlegge interaktive webløsninger både visuelt og teknisk og gjennomføre en interaktiv løsning fra ide til ferdig, fullt fungerende produkt
 • utføre brukervennlige interaktive løsninger etter utvalgte målgruppers behov
 • bygge relasjoner med grafisk designere, interaksjonsdesignere, programmerere, og innholdsutviklere og delta i diskusjoner om utvikling av tverrfaglig og fremtidsrettet praksis
 • fungere som medspiller og nøkkelperson i prosjekter som går på tvers av nærliggende fag og utføre entreprenørskap innen fagfeltet
 • bygge relasjoner med eksterne fagmiljøer innen sosiale medier, universell utforming, søkemotoroptimalisering og IT-sikkerhet
 • bidra til tydeliggjøring, effektivisering og kvalitetssikring i en bedrift både internt og ekstern gjennom god utviklerpraksis
Morten Evensen
Jeg synes frontend-studiet på Noroff er veldig bra! Det er utrolig tilfredstillende når du får til det du prøver på.Morten Evensen, student

Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet frontend-utvikler besitter du kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen utvikling og produksjon av brukerorienterte løsninger og tjenester for web- og mobile enheter. Studiets hovedmål er å gi deg praktisk og bransjerelevant opplæring innen faget slik at du er klar for jobb etter det toårige studiet.

Det finnes et stort utvalg av jobbutlysninger relatert til faget i ulike områder av arbeidslivet. Etter studiet vil du være i stand til å utføre arbeid i bl. a. designbyråer, IT-firmaer, programvarehus, mediehus eller kommunikasjonsbedrifter. Bransjene er i stadig endring ettersom teknologiutviklingen skjer raskt. Yrkes- og stillingsbeskrivelser vil derfor variere og endre seg over relativt kort tid.

Videre studier

Utdanningen fungerer også som plattform for videre studier innen feltet. Studenter som har studert frontend-utvikling kan også kombinere dette med grafisk design eller digital markedsføring.

 
 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart:

13. oktober 2020 - nettstudier
12. januar 2021 - nettstudier
16. mars 2021 - nettstudier
16. august 2021 - campus
17. august 2021 - nettstudier
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo, Bergen og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år heltid
4 år deltid (kun nettstudier)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier. 
Norsk/engelsk på campus
Pris nettstudier:

Heltid: 36.000,- per semester
Deltid: 18.000,- per semester

Pris campus:

59.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

Er du interessert i design og kommunikasjon?

Legg igjen din e-postadresse og få fem e-poster med mer informasjon om design- og kommunikasjonsstudiene på Noroff.

For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg. Du kan når som helst melde deg av. Les mer i vår personvernerklæring.

Lærere

Martins Macs

Martins Macs

Faglærer
Michael John Phillip

Michael John Phillip

Administrator, nettstudier
Lasse Hægland

Lasse Hægland

Faglærer
Shabana Jahan

Shabana Jahan

Faglærer
Eivind Solberg

Eivind Solberg

Faglærer, Oslo
Erik Solhaug

Erik Solhaug

Faglærer, nettstudier

Relaterte nyheter

Top