Frontend-utvikling

Frontend-utvikling er teknologiutdanningen hvor visuell utforming møter koding, web- og UX-design. Det store behovet for frontend-utviklere nærmest garanterer jobb etter studiene.

Som frontend-utvikler skriver du koden bak det du kan se og interagere med når du åpner en nettside, et program eller en app. Behovet for utviklere som besitter en kombinasjon av teknisk og visuell kompetanse er økende.  Denne toårige utdanningen gir kompetanse for praktisk arbeid innen de viktigste områdene ved utvikling av interaktive og dynamiske produkter. Studiet dekker både designfaglige og tekniske programmeringsferdigheter.

Web- og mobile enheter

Frontend-utvikling er for deg som vil jobbe med utvikling av brukerorienterte løsninger for web- og mobile enheter. Studiet passer for både nybegynnere innen fagfeltet, og dem som har jobbet med tradisjonelle medier og ønsker å jobbe videre med utvikling av digitale løsninger.

Etter utdanningen vil du kunne lage responsive nettsider som kan vises på alle skjermstørrelser. Du vil ha kompetanse i grunnleggende designprinsipper, universell utforming, helhetlige brukeropplevelser og tekniske løsninger som oppfyller dagens krav og behov.

Vidar Håland
Studiet i frontend-utvikling er svært relevant og oppdatert.Vidar Håland, student

God utviklerpraksis

Gjennom studiet vil du lære god utviklerpraksis. Du vil kunne produsere interaktive webløsninger, både visuelt og teknisk, og gjennomføre en interaktiv løsning fra idé til ferdig og fungerende produkt. Studentene vil kunne bygge relasjoner med grafisk designere, interaksjonsdesignere, programmerere, og innholdsutviklere. Videre vil de kunne samarbeide med eksterne fagmiljøer innen sosiale medier, universell utforming, søkemotoroptimalisering og IT-sikkerhet.

Lær koding og programmeringsspråk

Studentene får grundig innføring i bransjeverktøy som anvendes innen webutvikling. Du lærer designprinsipper, hvordan nettsider og interaktive produkter er bygget opp logisk og visuelt, og hvordan nettsideteknologi kommuniserer med bakenforliggende systemer. Undervisningen gir innblikk i programmeringsspråk som Java, C-baserte språk, Ruby, php og Python, som alle har ulike styrker og svakheter og forskjellige bruksområder.

JavaScript er viktig for frontend-utviklere. I kombinasjon med HTML og CSS står dette sentralt for å skape dynamiske og interaktive webløsninger. Det er også viktig å vudere når det er hensiktsmessig å benytte JavaScript-rammeverk, og når det er best å løse oppdrag uten å anvende dette. Du blir introdusert for de til enhver tid mest aktuelle JavaScript-rammeverkene, eksempelvis Angular og React. Utviklingen på feltet skjer raskt og det blir stadig lansert nye rammeverk.

Sass er det viktigste CSS-verktøyet studentene lærer, men studiet tar også for seg Less, Stylus og CSS-rammeverket Susy. Mot slutten av studiet blir studentene introdusert for AJAX for å kunne utvikle mer avanserte webløsninger. 

Studiets oppbygging

Studiet har fokus på å utvikle grensesnittet mellom kundeopplevelse og systemutvikling. Produktene som utvikles i løpet av studiet skal både ha estetisk verdi, god funksjonalitet og riktig teknisk utførelse. Studentene lærer derfor designprosess, interaksjonsdesign og programmering. Studiets hovedmål er praktisk ferdighetsmestring, og undervisningsopplegget består i stor grad av praktisk arbeid med bransjenære oppgaver.

Studentene får innblikk i hvordan utøve entreprenørskap. Et yrkesliv som frontend-utvikler krever kompetanse i arbeidsflyt, automatisering og effektivisering av både arbeidsprosess og produkt. Avsluttende prosjekteksamen skal kunne brukes som vedlegg til en jobbsøknad eller som forslag til en virkelig produksjon.

Emner første studieår:

 • Design
 • Web and communication technology
 • HTML and CSS
 • Project Methodology
 • Semester Project 1
 • Programming Foundations
 • JavaScript 1
 • Interaction Design
 • Content Management Systems
 • Project Exam 2
 • Portfolio 1

Courses second year of study:

 • CSS framework
 • JavaScript 2
 • Workflow
 • Semester Project 2
 • Industry knowledge
 • Development Platforms
 • JavaScript framework
 • Project Exam 2
 • Portfolio 2

Ettersom undervisningsspråket for studiet er engelsk, er læringsutbyttebeskrivelsene her gjengitt på engelsk.

The candidate:

 • has knowledge of concepts, techniques, languages and professional tools that are used in web development, production and implementation of interactive concepts, solutions and products
 • has knowledge of relevant tools that are used for deploying websites, interactive solutions and products across platforms
 • has knowledge of concepts, problem-solving and tools that are used for programming in front-end development
 • can assess his/her own work in relation to relevant regulations and guidelines for universal design and web standards
 • is familiar with the distinctive aesthetic nature of websites and the logical placement of elements inside these websites
 • is familiar with the communication between website technology and backend systems
 • is familiar with professional publications, talks, online portals and developer communities
 • has insight into methods of entrepreneurship within front-end development
 • has insight into his/her own opportunities for development, and can keep abreast with current trends and new developments in the field
 • can explain his/her choice of tools, methods and techniques for planning, designing, developing, and testing interactive web solutions
 • can explain his/her choices for universal design of ICT solutions and web standards
 • can explain his/her own methods for entrepreneurship within the field
 • can explain his/her choices for selection and use of various platforms used in front-end development
 • can reflect over his/her own practice as a front-end developer and adjust it under supervision
 • can reflect over his/her own knowledge of deploying a web application to a production environment
 • can reflect over his/her own user testing of a new or existing interactive product or service and identify, document and correct visual and technical deficiencies
 • can plan and carry out tasks in web design and develop interactive web solutions, alone or as part of a group
 • can plan and carry out front-end development tasks in accordance with ethical requirements and principles for universal design
 • can plan and carry out interactive web solutions from a concept to a complete functional and deployed product
 • can exchange points of view with graphic and interaction designers, programmers and content developers, and participate in discussions on the development of interdisciplinary and future-oriented practices
 • can contribute to related interdisciplinary projects
 • can contribute to the architecture of a web solution with a focus on best practices in the industry
 • can contribute to user-friendly interactive web solutions of relevance based on the needs of selected target audience can contribute to organisational quality assurance, streamlining and optimisation through good development and deployment practices.
Emilie Henriette Kathenes Tønnessen
Jeg opplever studiet i frontend-utvikling som veldig praktisk og yrkesrettet.Emilie Henriette Kathenes Tønnessen, student

Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet frontend-utvikler besitter du kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen utvikling og produksjon av brukerorienterte løsninger og tjenester for web- og mobile enheter. Studiets hovedmål er å gi deg praktisk og bransjerelevant opplæring innen faget slik at du er klar for jobb etter det toårige studiet.

Det finnes et stort utvalg av jobbutlysninger relatert til faget i ulike områder av arbeidslivet. Etter studiet vil du være i stand til å utføre arbeid i bl. a. designbyråer, IT-firmaer, programvarehus, mediehus eller kommunikasjonsbedrifter. Bransjene er i stadig endring ettersom teknologiutviklingen skjer raskt. Yrkes- og stillingsbeskrivelser vil derfor variere og endre seg over relativt kort tid.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

 
 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart:

11. januar 2022 - nettstudier
15. mars 2022 - nettstudier
15. august 2022 - campus
16. august 2022 - nettstudier
18. oktober 2022 - nettstudier
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo, Bergen, Kristiansand og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år heltid (campus og nettstudier)
4 år deltid (kun nettstudier)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier. 
Norsk/engelsk på campus
Pris nettstudier:

Heltid: 38.000,- per semester
Deltid: 19.000,- per semester

Pris campus:

60.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

Er du interessert i design og kommunikasjon?

Legg igjen din e-postadresse og få mer informasjon om design- og kommunikasjonsstudiene på Noroff. Du kan når som helst melde deg av.

Jeg har lest Noroffs personvernerklæring og aksepterer at Noroff håndterer mine data som beskrevet i vilkår og betingelser.

Lærere

Martins Macs

Martins Macs

Faglærer
Michael John Phillip

Michael John Phillip

Administrator, nettstudier
Lasse Hægland

Lasse Hægland

Faglærer
Shabana Jahan

Shabana Jahan

Faglærer
Erik Solhaug

Erik Solhaug

Faglærer, nettstudier

Relaterte nyheter

     
Top