Cloud Foundations Årsstudium på Noroff

Årsstudium

Cloud Foundations

Grunnleggende om sky-baserte tjenester

Praktisk utdanning hvor du lærer om fysisk infrastruktur, serverdrift og skyteknologier med Microsoft Azure som plattform. Etterspørselen etter denne kompetansen er høy, og du blir godt kvalifisert til å jobbe med skyteknologier.

Ledige studieplasser

Nettstudier

13. august 2024 Flere oppstarter

15. oktober 2024

7. januar 2025

11. mars 2025

1 år heltid | 2 år deltid

Heltid: 44.000,- per semester
Deltid: 22.000,- per semester

Lånekassen

Hvorfor studere Cloud Foundations?

Teknologi utvikles i et rasende tempo og behovet for prosessering, ytelse, lagring og tilgjengelighet øker i takt med dette. Som en konsekvens velger mange organisasjoner å etablere sky-baserte miljøer, noe som gjør at behovet for kvalifisert personell også øker. Målgruppen for dette studieprogrammet er alle som er interessert i IKT og ønsker en praktisk utdanning med gode jobbutsikter.

I løpet av studietiden vil du bli utfordret med reelle, praktiske og relevante oppgaver. Du vil lære deg viktige elementer som samarbeid, prosjektarbeid, kreativitet, forskning og rapportskriving. I tillegg vil du få kunnskap om plass- og sky-basert drift, og administrasjon av infrastruktur og servertjenester. Underveis i studiet vil du også bli oppfordret til å bruke AI som et verktøy for læring.

Målet med utdanningen er at du skal bli selvgående og selvstendig, med gode samarbeidsevner i et tverrfaglig miljø. Det viktigste for å lykkes er interesse for faget, god arbeidsmoral og en ambisiøs innstilling. 

Jobbmuligheter

Etter å ha fullført Cloud Foundations kan du blant annet jobbe som:

 • IT konsulent
 • Sky-konsulent
 • Sky-arkitekt
 • Nettverkskonsulent
 • IT medarbeider
 • Selvstendig næringsdrivende
Cloud Foundations på Noroff

Det vil bli behov for mange med denne kompetansen i årene fremover

Studieinformasjon

Første semesteret av studiet gir deg praktisk forståelse for prinsipper, metoder og teknikker innen drift og administrasjon av plass-basert nettverksinfrastruktur og servermiljø. Du får inngående opplæring i installasjon og drift av nettverksenheter, Microsoft-baserte og Linux-baserte servere i tillegg til overordnede tankegang før en mulig flytting av miljø og tjenester til skyen.

På andre semesteret går du dypere inn i det sky-baserte miljøet og lærer deg grunnleggende elementer rundt ulike sky-tjenester og sikkerhet. Cloud Foundations programmet baserer seg på Microsoft Azure, og du vil få praktisk opplæring i en rekke ulike Azure tjenester.

AI blir et viktig læringsverktøy underveis i studiet, noe som gjør at du i praksis alltid har en «personlig lærer» å sparre med. Dette gjør at du blir bedre rustet for bransjen som er i stadig utvikling.

Gjennom hvert semester jobber du med et omfattende semesterprosjekt med delinnleveringer. Semestrene avsluttes med en sluttinnlevering av semesterprosjektet du har jobbet med underveis.

Emnet første semester sammen med innhold i emnet:

 • On-Premises Computing
  • Grunnleggende innføring i IKT (gruppearbeid)
  • Studieteknikk og forskning (gruppearbeid)
  • Prosjektarbeid og oppgaveplanlegging
  • Digital transformasjon og IT arkitektur
  • Nettverksinfrastruktur
  • Linux
  • Microsoft Server
  • Transition to Cloud

Emnet i andre semester sammen med innhold i emnet:

 • Cloud Computing
  • Grunnleggende innføring i Sky terminologi
  • Introduksjon til Microsoft Azure
  • Data og AI i skyen
  • PowerPlatform og Office 365
  • Skysikkerhet
Skole: Noroff Fagskole
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Undervisnings­­språk: Engelsk
Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Grad: Fagskolegrad (Professional Degree)
Studiepoeng: 60

Maskinvare og programvare

Vi anbefaler følgende:

 • Maskinen MÅ kunne håndtere virtualisering
 • 1 TB SSD lagring
 • 16 GB RAM
 • Core i5 eller nyere

Vi anbefaler ikke MAC med M1 prosessor, da maskinen ikke håndterer enkelte programvarer og virtualiseringer.

All nødvendig programvare får studenter tilgang til gjennom Noroff – eller gjennom å laste ned gratis fra Internett.

Noroff har løpende opptak og søknadene behandles derfor i den rekkefølgen de kommer inn. Det vil si at jo tidligere du søker, desto tidligere kan du sikre deg studieplass.

For å kvalifisere deg for studiet må du ha generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. 

Du kan lese mer om opptakskrav her.

Alle våre utdanninger er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Du kan søke Lånekassen om basisstøtte (lån og stipend; 137.907,-) og ekstra lån til skolepenger (74.366,-) per år.

Som voksen student kan du få lån og stipend fra Lånekassen. Det gjelder også om du jobber samtidig som du studerer.

Du kan lese mer om betaling, lån og stipend her. 

Se video

Få studieveiledning på Noroff

Få studieveiledning

Spørsmål om våre utdanninger?
Vi hjelper deg gjerne!

     
Top