Nettverks- og systemadministrasjon

Praktisk IT-utdanning som lærer deg administrasjon av nettverk og systemer. Studiet sentreres rundt  Microsoft- og Unix-baserte teknologier, og infrastruktur for nettverk og serverdrift med fokus på IT-sikkerhet.

Etterspurt kompetanse

Teknologien har gitt oss betydelige gevinster. Norge regnes som et av de mest digitaliserte landene i verden. Digitaliseringen har effektivisert hverdagen til enkeltpersoner og bedrifter, og er en viktig kilde til økonomisk vekst og produktivitet. De aller fleste samfunnsviktige funksjoner styres nå digitalt, noe som også skaper sårbarheter og utfordringer.

Bedrifter er avhengige av at datautstyr, programvare og nettverk fungerer så optimalt som mulig. Feil i nettverk og systemer kan føre til full stans i virksomheten. Dette kan påføre store kostnader og økonomiske tap, eller i verste fall få konsekvenser for liv og helse.

Drift, konfigurasjon og administrasjon av datanettverk og servere har gått fra å være spesielt for IT-bedrifter, til å være noe som berører alle. Behovet for kompetanse innen nettverks- og systemadministrasjon har aldri vært større.

Erik David Martin
Jeg var på jakt etter en utdanning hvor jeg kan være mer hands-on, og har hatt en bratt læringskurve.Erik David Martin, student

Praksis som systemadministrator

Det er mange ulike teknologier som lever side om side i et større nettverk. Målet med studiet er at du skal kunne forstå og arbeide for å kontrollere informasjonsflyten og tilgangen til bestemt informasjon. Dette skjer blant annet ved hjelp av god kunnskap om nettverk, serverdrift, konfigurasjon og en god praksis som systemadministrator.

Studiet dekker datamaskinens oppbygning og virkemåte, og hvordan ulike komponenter kan optimalisere ytelsen. Studenter får grunnleggende kunnskap i å forstå, bygge, administrere og feilsøke nettverk. Du lærer om generell IT-sikkerhet, samt fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger til bedrifter.

Nettverksadministrasjon, systemadministrasjon utdanning

Studiets oppbygging

Studiet utfordrer deg med reelle, praktiske og relevante oppgaver som gir et godt innblikk i utfordringene og problemstillingene du kan forvente å jobbe med. Det legges stor vekt på praktisk ferdighetsmestring. Teori etterfølges av relevant praktisk arbeid. Undervisningen kombinerer forelesninger, videoleksjoner og demonstrasjoner.

Studieåret gir opplæring i datamaskinens oppbygning, virkemåte og ytelsesoptimalisering. Studentene lærer fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger. Begge semestrene er fordelt i moduler hvor du konsentrerer deg om ett emne om gangen. Studieåret avsluttes således med et studieprosjekt hvor du vil kunne benytte kunnskaper og ferdigheter som du har oppnådd gjennom de samtlige emnene.

Emner i nettverks- og systemadministrasjon:

 • Problembasert læring og prosjektarbeid
 • Introduksjon til informasjonssikkerhet
 • Operativ- og filsystemer
 • Microsoftbaserte løsninger
 • Linuxbaserte løsninger
 • Nettverksinfrastruktur
 • Studieprosjekt 1

Du får/kan:

 • kunnskap om faglige begreper og teoretiske modeller som brukes ved drift og administrasjon av IKT systemer.
 • kunnskap om de ulike elementene og rollene i et prosjekt samt forståelse for viktige konsepter innenfor informasjonssikkerhet.
 • kunnskap om samhandlingen mellom ulike enheter, operativsystemer, filsystemer, prosesser og tilgangskontroller.
 • kunnskap om- og innsikt i relevant regelverk, sikkerhetsmodeller og retningslinjer innenfor datanettverk og systemadministrasjon.
 • kunnskap om IKT industrien og forstår for behovet for sikre og stabile datanettverk og systemer.
 • kunnskap om yrkesfaglig oppdatering gjennom praktiske øvelser og kildesøk via bøker, artikler, journaler, Internett og andre kilder for informasjon.
 • kunnskap om IKT bransjens historikk og mangfold, og har kjennskap til dens plass i dagens jobbmarked.
 • anvende faglig kunnskap til å konfigurere ulike operativsystemer.
 • anvende faglig kunnskap til å implementere og administrere ulike enheter i et datanettverk.
 • anvende ulike Windows-baserte og Linux-baserte verktøy for å opprette og administrere vanlige tjenester i et IKT miljø, som for eksempel fil- og utskriftstjenester, webtjenester, FTP tjenester og lagringstjenester.
 • finne informasjon og fagstoff via bøker og Internett-tjenester som blogger, forum og wikier.
 • identifisere potensielle sikkerhetsrisiko og foreslå mulige løsninger.
 • feilsøke datanettverk og enheter og kartlegge behov for tiltak
 • forståelse for etiske prinsipper nødvendig i IKT bransjen.
 • den etiske grunnholdningen som er nødvendig i IKT bransjen, grunnet tilgangen til informasjon som følger med ansvar i yrket.
 • utføre arbeid med installasjon av Windows- og Linux-baserte systemer og tjenester i henhold til kunders spesifikasjoner.
 • evaluere hvilke løsninger som best imøtekommer ulike målgruppers behov.
 • bygge relasjoner med sine fagfeller, også på tvers av de ulike fagene innenfor IKT – som for eksempel sikkerhet, nettverk, programvareleverandører og maskinvareprodusenter, i tillegg til kunder.
 • utvikle arbeidsmetoder og skissere ulike tjenester og løsninger i henhold til relevante spesifikasjoner.

Jobbmuligheter

Kompetansen fra dette studiet er etterspurt. Etter fullført utdannelse kan du blant annet jobbe som nettverksansvarlig, systemadministrator eller IKT-administrator.

Even Fosser
IT-leksjonene på Noroff er godt gjennomtenkt og utføres bra. Jeg har lært ekstremt mye på ett år!Even Fosser, student

Ansvarsområdene vil kunne variere mellom store og små bedrifter. I mindre bedrifter kan man få mer ansvar og mer omfattende oppgaver. Dette kan være alt fra installasjon, drift og optimalisering av servere og klienter, til videreutvikling av bedriftens IKT-systemer. I tillegg kan du gi support og rådgivning til interne medarbeidere så vel som eksterne kunder.

Videre studier

Studenter som har fullført nettverks- og systemadministrasjon kan søke direkte inn på andreåret av nettverk og IT-sikkerhet.

Etter disse to årene er det mulig å søke om akkreditering av oppnådd kompetanse, og ta bachelor i digital etterforskning ved Noroff Høyskole. Studiet er tilgjengelig i klasserom og som nettstudium.

Alternativt kan du søke direkte inn på tredjeåret til et bachelorstudium hos vårt samarbeidsuniversitet University of South Wales. Du kan velge mellom ti ulike spesialiseringsområder, blant annet bachelor innen dataetterforskning, datasikkerhet eller programvareutvikling.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart:

13. oktober 2020 - nettstudier
12. januar 2021 - nettstudier
16. mars 2021 - nettstudier
16. august 2021 - campus
17. august 2021 - nettstudier
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo, Bergen, Stavanger og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 1 år heltid
2 år deltid (kun nettstudier)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier. 
Norsk/engelsk på campus
Pris nettstudier:

Heltid: 36.000,- per semester
Deltid: 18.000,- per semester

Pris campus:

59.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Fagskolegrad (Professional Degree)
Studiepoeng: 60

Er du interessert i IT?

Legg igjen din e-postadresse og få fem e-poster med mer informasjon om IT-studiene på Noroff.

For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg. Du kan når som helst melde deg av. Les mer i vår personvernerklæring.

Lærere

Prof. Iain Sutherland

Dekan/Professor
Tom Drange

Tom Drange

Høyskolelærer
Purity Mutunge

Purity Mutunge

Veileder
Norman van Wyk

Norman van Wyk

Veileder
Mehdi Shadidi

Mehdi Shadidi

Veileder

IT-nyheter fra Noroff

Top