Nettverks- og systemadministrasjon

Praktisk IT-utdanning som lærer deg administrasjon av nettverk og systemer. Studiet sentreres rundt Microsoft- og Unix-baserte teknologier, samt infrastruktur for nettverk og serverdrift med fokus på IT-sikkerhet.

Etterspurt kompetanse

Teknologiutviklingen har gitt oss betydelige gevinster, og Norge regnes i dag som et av de mest digitaliserte landene i verden. Digitaliseringen har effektivisert hverdagen til enkeltpersoner og bedrifter, og er en viktig kilde til økonomisk vekst og produktivitet. De aller fleste samfunnsviktige funksjoner styres nå digitalt, noe som også skaper sårbarheter og utfordringer.

Bedrifter er avhengige av at datautstyr, programvare og nettverk fungerer så optimalt som mulig. Feil i nettverk og systemer kan føre til full stans i virksomheten. Dette kan påføre store kostnader og økonomiske tap, eller i verste fall få konsekvenser for liv og helse.

Drift, konfigurasjon og administrasjon av datanettverk og servere har gått fra å være spesielt for IT-bedrifter, til å være noe som berører alle. Behovet for kompetanse innen nettverks- og systemadministrasjon har dermed aldri vært større.

Praksis som systemadministrator

Det er mange ulike teknologier som lever side om side i et større nettverk. Målet med studiet er at du skal kunne forstå og arbeide for å kontrollere informasjonsflyten og tilgangen til bestemt informasjon. Dette skjer blant annet ved hjelp av god kunnskap om nettverk, serverdrift, konfigurasjon, og god praksis som systemadministrator.

Studiet omfatter blant annet datamaskinens oppbygning og virkemåte, og hvordan ulike komponenter kan optimalisere ytelsen. Som student får du grunnleggende kunnskap i å forstå, bygge, administrere og feilsøke nettverk. Du lærer om generell IT-sikkerhet, samt fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger til bedrifter.

Nettverksadministrasjon, systemadministrasjon utdanning

Studiets oppbygging

Studiet utfordrer deg med reelle, praktiske og relevante oppgaver som gir et godt innblikk i utfordringene og problemstillingene du kan forvente å jobbe med. Det legges stor vekt på praktisk ferdighetsmestring. Teori etterfølges av relevant praktisk arbeid. Undervisningen kombinerer forelesninger, videoleksjoner og demonstrasjoner.

Studieåret gir opplæring i datamaskinens oppbygning, virkemåte og ytelsesoptimalisering. Studentene lærer fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger. Begge semestrene er fordelt i moduler hvor du konsentrerer deg om ett emne om gangen. Studieåret avsluttes således med et studieprosjekt hvor du vil kunne benytte kunnskaper og ferdigheter som du har oppnådd gjennom de samtlige emnene.

Emner i nettverks- og systemadministrasjon:

 • IT Foundations
 • Operating and File Systems
 • Network Infrastructure
 • Linux
 • Microsoft Server Technologies
 • Cloud Computing Foundations
 • Introduction to Information Security
 • Exam Project 1

Du får/kan:

 • kunnskap om faglige begreper og teoretiske modeller som brukes ved drift og administrasjon av IKT systemer.
 • kunnskap om de ulike elementene og rollene i et prosjekt samt forståelse for viktige konsepter innenfor informasjonssikkerhet.
 • kunnskap om samhandlingen mellom ulike enheter, operativsystemer, filsystemer, prosesser og tilgangskontroller.
 • kunnskap om- og innsikt i relevant regelverk, sikkerhetsmodeller og retningslinjer innenfor datanettverk og systemadministrasjon.
 • kunnskap om IKT industrien og forstår for behovet for sikre og stabile datanettverk og systemer.
 • kunnskap om yrkesfaglig oppdatering gjennom praktiske øvelser og kildesøk via bøker, artikler, journaler, Internett og andre kilder for informasjon.
 • kunnskap om IKT bransjens historikk og mangfold, og har kjennskap til dens plass i dagens jobbmarked.
 • anvende faglig kunnskap til å konfigurere ulike operativsystemer.
 • anvende faglig kunnskap til å implementere og administrere ulike enheter i et datanettverk.
 • anvende ulike Windows-baserte og Linux-baserte verktøy for å opprette og administrere vanlige tjenester i et IKT miljø, som for eksempel fil- og utskriftstjenester, webtjenester, FTP tjenester og lagringstjenester.
 • finne informasjon og fagstoff via bøker og Internett-tjenester som blogger, forum og wikier.
 • identifisere potensielle sikkerhetsrisiko og foreslå mulige løsninger.
 • feilsøke datanettverk og enheter og kartlegge behov for tiltak
 • forståelse for etiske prinsipper nødvendig i IKT bransjen.
 • den etiske grunnholdningen som er nødvendig i IKT bransjen, grunnet tilgangen til informasjon som følger med ansvar i yrket.
 • utføre arbeid med installasjon av Windows- og Linux-baserte systemer og tjenester i henhold til kunders spesifikasjoner.
 • evaluere hvilke løsninger som best imøtekommer ulike målgruppers behov.
 • bygge relasjoner med sine fagfeller, også på tvers av de ulike fagene innenfor IKT – som for eksempel sikkerhet, nettverk, programvareleverandører og maskinvareprodusenter, i tillegg til kunder.
 • utvikle arbeidsmetoder og skissere ulike tjenester og løsninger i henhold til relevante spesifikasjoner.

Maskinen må kunne håndtere virtualisering.
I tillegg anbefales følgende:
16 GB RAM.
Lagring: 1 TB – SSD
Vi anbefaler ikke MAC med M1 prosessor, da maskinen ikke håndterer enkelte programvarer og virtualiseringer..

Jobbmuligheter

Kompetansen du får etter fullført studium er svært etterspurt. Etter fullført utdannelse kan du blant annet jobbe som nettverksansvarlig, systemadministrator eller IKT-administrator.

Ansvarsområdene vil kunne variere mellom store og små bedrifter. I mindre bedrifter kan man få mer ansvar og mer omfattende oppgaver. Dette kan være alt fra installasjon, drift og optimalisering av servere og klienter, til videreutvikling av bedriftens IKT-systemer. I tillegg kan du gi support og rådgivning til interne medarbeidere så vel som eksterne kunder.

Videre studier

Etter denne utdanningen er du klar for å gå rett i jobb. Ønsker du likevel å studere videre, kan du søke direkte inn på andreåret av nettverk og IT-sikkerhet.

Ved Noroff Høyskole tilbys bachelor i digital etterforskning, bachelor i applied data science og bachelor i cyber security. Etter opptak til våre bachelorprogram kan du søke om fritak for utvalgte emner basert på resultater du har oppnådd i nettverks- og systemadministrasjon. Det vil være en individuell vurdering som er regulert av lov om universiteter og høyskoler og forskrift om godskriving og fritak. Bachelorprogrammene er tilgjengelig i klasserom og som nettstudium.

Etter å ha fullført den toårige utdanningen i nettverk og IT-sikkerhet kan du også søke direkte inn på tredjeåret til et bachelorstudium hos vårt samarbeidsuniversitet University of South Wales.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

Se opptak av livestream

Vi anbefaler å se nyeste livestream om Nettverks- og Systemadministrasjon, og Nettverk og IT-sikkerhet, presentert av Janrik Oberholzer og Justine Moodley 10. mars 2023. Du kan navigere direkte til de to studiene i kapittelmenyen.

Hvorfor studere Nettverks- og systemadministrasjon?

Niklas Frogner gir deg svaret på 70 sekunder.

 

Studieinformasjon

Studiestart:

17. oktober 2023 - nettstudier
9. januar 2024 - nettstudier
12. mars 2024 - nettstudier
12. august 2024 - campus
13. august 2024 - nettstudier
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo, Bergen, Stavanger og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 1 år heltid* (campus eller nettstudier)
2 år deltid (nettstudier)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier. 
Norsk/engelsk på campus
Pris nettstudier:

Heltid: 42.000,- per semester
Deltid: 21.000,- per semester

Pris campus:

61.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Fagskolegrad (Professional Degree)
Studiepoeng: 60

Lærere

Tom Drange

Tom Drange

Høyskolelærer
Norman van Wyk

Norman van Wyk

Faglærer
Ali Al-Bakaa

Ali Al-Bakaa

Faglærer
Zeeshan Basit

Zeeshan Basit

Faglærer, Stavanger

IT-nyheter fra Noroff

     
Top