Nettverks- og systemadministrasjon

Nettverks- og systemadministrasjon er et teknisk IT-studium innen Microsoft og Unix-baserte teknologier, nettverksinfrastruktur og serverdrift.

Etterspurt kompetanse

Teknologien har gitt oss betydelige gevinster. Norge regnes som et av de mest digitaliserte landene i verden. Digitaliseringen har effektivisert hverdagen til enkeltpersoner og bedrifter, og er en viktig kilde til økonomisk vekst og produktivitet. De aller fleste samfunnsviktige funksjoner styres nå digitalt, noe som også skaper sårbarheter og utfordringer.

Bedrifter er avhengige av at datautstyr, programvare og nettverk fungerer så optimalt som mulig. Feil i nettverk og systemer kan føre til full stans i virksomheten. Dette kan påføre store kostnader og økonomiske tap, eller i verste fall få konsekvenser for liv og helse.

Drift, konfigurasjon og administrasjon av datanettverk og servere, har gått fra å være spesielt for IT-bedrifter, til å være noe som berører alle. Behovet for kompetanse innen nettverks- og systemadministrasjon har aldri vært større.

Even Haug
Faginnholdet i leksjonene er veldig bra, oppdatert og tilfredsstiller dagens teknologi.Even Haug

Praksis som systemadministrator

Det er mange ulike teknologier som lever side om side i et større nettverk. Målet med studiet er at du skal kunne forstå og arbeide for å kontrollere informasjonsflyten og tilgangen til bestemt informasjon. Dette skjer blant annet ved hjelp av god kunnskap om nettverk, serverdrift, konfigurasjon og en god praksis som systemadministrator.

Studiet dekker datamaskinens oppbygning og virkemåte, og hvordan ulike komponenter kan optimalisere ytelsen. Studenter får grunnleggende kunnskap i å forstå, bygge, administrere og feilsøke nettverk. Du lærer om generell IT-sikkerhet, samt fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger til bedrifter.

IT-studier på Noroff - se video

Studiets oppbygging

Studiet utfordrer deg med reelle, praktiske og relevante oppgaver som gir et godt innblikk i utfordringene og problemstillingene du kan forvente å jobbe med. Det legges stor vekt på praktisk ferdighetsmestring. Teori etterfølges av relevant praktisk arbeid. Undervisningen kombinerer forelesninger, videoleksjoner og demonstrasjoner.

Studieåret gir opplæring i datamaskinens oppbygning, virkemåte og ytelsesoptimalisering. Studentene lærer fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger. Begge semestrene er fordelt i moduler hvor du konsentrerer deg om ett emne om gangen. Studieåret avsluttes således med et studieprosjekt hvor du vil kunne benytte kunnskaper og ferdigheter som du har oppnådd gjennom de samtlige emnene.

Problembasert læring og prosjektarbeid

I dette emnet skal studenten lære å aktivt kunne bidra til å drive et prosjekt fremover, med forundersøkelser og planlegging, gjennomføring, rapportskriving og presentasjon. Studenten skal også lære seg å bryte ned problemer til mer håndterbare deler, øke sine analytiske evner og utvikle en logisk metodikk rundt problemløsing. Dette er kompetanse som både er viktig under studiet – siden det vil være prosjekteksamen som skal besvares som rapport i alle emner, men ikke minst er denne kompetansen også viktig i arbeidslivet.

Introduksjon til Informasjonssikkerhet

Emnet gir studenten en generell innføring i informasjonssikkerhet, inkludert blant annet ulike sikkerhetsmodeller og standarder. I tillegg gis en innføring i ulike sikkerhetsaspekter som hacking, kryptering, ondsinnet programvare, virus og lignende. Emnet tar også for seg hvordan en datamaskin er bygget opp, hvilke deler den består av og hvordan disse fungerer sammen.

Operativ- og filsystemer

Emnet gir studenten en generell innføring i operativsystemer, hvordan den interne kommunikasjonen i en datamaskin fungerer – som for eksempel prosessallokering og minnehåndtering. Studenten vil også gis en innføring i installasjon av ulike operativsystemer. Eksempler er ulike versjoner av Windows og ulike distribusjoner av Linux. Det gis også en grunnleggende innføring i tilhørende filsystemer.

Microsoftbaserte teknologier

Dette emnet omhandler installasjon av en Windows-basert tjener med Active Directory. Studentene lærer hvordan man administrerer et nettverk gjennom Active Directory. Man lærer seg også om rettigheter på et Windows system, samt konfigurasjon av ulike tjenester som Web, FTP, fil- og printdeling, overvåking og sikkerhetskopiering.

Unix-baserte teknologier

Emnet gir kunnskap om installasjon og konfigurasjon av Unix-/Linux-baserte servere. Vi ser på installasjon av flere ulike distribusjoner og systemer, installasjon og konfigurasjon av webtjener, FTP-tjener og sambatjener – i tillegg til selve filstrukturen og rettigheter på et Unix-basert system. Fokus er på det kommandobaserte grensesnittet – for å være så uavhengig av distribusjon som mulig.

Nettverksinfrastruktur

Dette er emnet som legger grunnlaget for all kommunikasjon mellom maskiner. Det undervises her i generell nettverksteori og hvordan nettverk og enheter på et nettverk kommuniserer med hverandre. Det er viktig å ha en grundig forståelse av temaet, siden det eksisterer flere ulike leverandører av enheter som hver kan ha ulike tilnærminger. Vi fokuserer noe på Cisco komponenter for å få et innblikk i konfigurasjon av nettverksenheter.

Studieprosjekt

Mot slutten av studieåret skal studentene gjennomføre et studieprosjekt hvor de skal demonstrere sin evne til å vurdere en gitt situasjon – og så ta valg basert på kunnskap ervervet gjennom studiet. I dette prosjektet vil de kunne jobbe individuelt eller i en gruppe på maks tre (3). De skal utarbeide en rapport som beskriver fremdriften i prosjektet, hvilke valg som gjøres underveis og endelig resultat.

Jobbmuligheter etter studieåret

Kompetansen fra dette studiet er etterspurt. Etter fullført utdannelse kan du blant annet jobbe som nettverksansvarlig, systemadministrator eller IKT-administrator.

Chris Eddy Stensnes
Jeg fikk ny jobb før jeg var ferdig med studiet. Jobber i dag i en internasjonal bedrift med over 1000 ansatte som utvikler dataprogramvare.Chris Eddy Stensnes

Ansvarsområdene vil kunne variere mellom store og små bedrifter. I mindre bedrifter kan man få mer ansvar og mer omfattende oppgaver. Dette kan være alt fra installasjon, drift og optimalisering av servere og klienter, til videreutvikling av bedriftens IKT-systemer. I tillegg kan du gi support og rådgivning til interne medarbeidere så vel som eksterne kunder.

Videre studier

Studenter som har fullført nettverks- og systemadministrasjon kan søke direkte inn på andreåret av nettverk og IT-sikkerhet.

Etter disse to årene er det mulig å søke om akkreditering av oppnådd kompetanse, og ta bachelor i digital etterforskning ved Noroff Høyskole. Studiet er tilgjengelig i klasserom og som nettstudium.

Alternativt kan du søke direkte inn på tredjeåret til et bachelorstudium hos vårt samarbeidsuniversitet University of South Wales. Du kan velge mellom ti ulike spesialiseringsområder, blant annet bachelor innen dataetterforskning, datasikkerhet eller programvareutvikling.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Neste oppstart:

14. mars 2017 for nettstudier.
August 2017 for klasserom.
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Nettstudier
Varighet: 1 år heltid
2 år deltid (kun på nett)
Pris nett: 33.500,- per semester heltid,
16.750,- per semseter deltid
Pris klasserom: 55.750,- per semester.
Kr 1.500,- i registreringsavgift.
Opptakskrav: Bestått treårig videregående opplæring. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-godkjent.
Fagskolepoeng: 60

Lærere

Dr. Mikhaila Burgess

Førstelektor

Dr. Reza Sohizadeh

Høyskolelektor

Tom Drange

Høyskolelærer

Brage Roalkvam

Veileder

IT-nyheter fra Noroff

Top