Python for Finance

Dette Python for Finance-programmet gir deg muligheten til å kombinere domenekunnskap innen finans med grunnleggende til middels gode Python-ferdigheter, slik at du kan bidra til utviklingen av nye programvareprodukter for finansbransjen.

Python er et programmeringsspråk som kombinerer god lesbarhet med kraftige biblioteker og rammeverk som gjør det enkelt å bygge webapplikasjoner og automatisere trivielle prosesser. Python er mye brukt innen ulike områder som datavitenskap, sikkerhets- og penetrasjonstesting, systemadministrasjon, vitenskapelig databehandling og finans. Flere kjente nettsteder som Google, Pinterest og Instagram inneholder funksjonalitet som er bygget med Python. Den økende populariteten betyr at det er mange jobbmuligheter for dyktige Python-programmerere. I tillegg gjør den lettleste syntaksen Python til et ideelt springbrett for å lære seg andre programmeringsspråk og rammeverk, selv for den som lærer å kode for første gang.

Skreddersydd for finansbransjen

Python består av et stort økosystem av vitenskapelige, matematiske og dataanalytiske biblioteker som passer perfekt til finansbransjen. Finansgiganter som Goldman Sachs, PayPal og JP Morgan Chase bruker Python-verktøy for å bygge handelssystemer, utføre risikoanalyser og analysere stordata som grunnlag for handelsstrategier. Oppstartsbedrifter, som har behov for effektiv programvareutvikling med små ressurser, drar også nytte av den åpne kildekodebasen og det livlige miljøet av Python-utviklere som samarbeider med Python.

Python for Finance legger vekt på en praktisk tilnærming og dekker akkurat nok teori til å hjelpe kandidatene til å forstå Python bedre og til å bygge et grunnlag for å lære et nytt rammeverk eller programmeringsspråk.

Pythons utvikling som et språk som er skreddersydd for finansbransjens spesifikke behov, det rike økosystemet av biblioteker og støtten fra fagmiljøet har gjort det til en hjørnestein i finansverdenen. Språkets tilpasningsevne, kombinert med dets evne til å håndtere komplekse finansielle beregninger og dataanalyser, har befestet dets plass i banker og finansinstitusjoner over hele verden.

Python-versjonen som brukes i programmet, er "Vanilla Python", som er et begrep som brukes for å beskrive standardversjonen av programmeringsspråket Python uten ekstra biblioteker eller rammeverk. Den representerer de grunnleggende og fundamentale funksjonene i Python som er tilgjengelige i standardbiblioteket.

Python for Finance, Noroff

Formålet med studiet

Programmet er rettet mot kandidater som allerede har fullført en finansutdanning eller som for tiden jobber i finansbransjen. Ingen tidligere erfaring med koding er nødvendig. Målet med programmet er ikke å utdanne fullverdige utviklere, men å sette finansfolk i stand til å automatisere rutinemessige oppgaver som er relevante for jobben deres, eller kommunisere programvarekrav til større prosjektgrupper for programvareutvikling. Kandidatene vil etter endt utdanning ha grunnleggende til middels gode ferdigheter i Python og Jupyter Notebook, kunne utføre dataanalyse med noen av Python-bibliotekene og generere visuelle rapporter.

Emner i Python for Finance:

 • Introductory Python Programming
 • Intermediate Python Programming
 • Phase 1 Portfolio
 • Data Manipulation
 • Visualisation & Reporting
 • Phase 2 Portfolio

Ettersom undervisningsspråket for studiet er engelsk, er læringsutbyttebeskrivelsene her gjengitt på engelsk.

The Candidate...

 • has knowledge of several programming constructs and environments available to a Python developer
 • has knowledge of basic concepts, processes and tools for data collection and statistical analyses
 • has knowledge of Python libraries used for data manipulation, visualisation and reporting
 • has insight into regulations, standards, agreements and quality requirements relevant to coding, data manipulation and reporting
 • has insight into coding, data manipulation and data visualisation best practices
 • has knowledge of coding in Python to perform basic financial data analytics
 • can update his/her vocational knowledge of different programming languages, Python libraries and frameworks
 • understands the importance and value of Python proficiency in the finance industry
 • can apply vocational knowledge to install and configure the programming environment in Windows or macOS
 • can apply vocational coding knowledge to write Python scripts to perform basic financial analytics
 • can apply vocational coding knowledge to automate tasks related to the finance industry
 • masters relevant vocational Python coding tools, materials, techniques and styles
 • can find information and material that is relevant to a vocational financial analytics problem
 • can study a situation and identify issues in the finance industry and what coding measures need to be implemented
 • understands the ethical principles that apply in the collection, analysis and reporting of finance data
 • has developed an ethical attitude in relation to coding
 • can carry out data analysis and reporting based on the needs of decision makers in the finance industry
 • can build relations with his/her peers and collaborate with stakeholders in the finance industry
 • can develop work methods, products and/or services of relevance to financial data analytics

Recent Windows, Linux or MacOS (Intel and Apple Silicon) computers all support Python. Python 3 and the tools you will use on the programme is also free.

Jobbmuligheter

Programmet er ment som en mulighet for kandidater til å supplere sin nåværende utdanning og/eller erfaring fra finansbransjen. Målgruppen for Python for Finance er personer som enten er kvalifisert til å jobbe i finansbransjen, eller som allerede er ansatt i en eller annen rolle innen finans. Kandidatene vil ha kompetanse til å bruke Python-biblioteker primært til å analysere komplekse finansielle data og produsere interaktive rapporter. De vil også være i stand til å kommunisere effektivt med utviklingsteam som bygger nye eller vedlikeholder eldre økonomisystemer.

For tiden er det et stort utvalg av stillingsannonser i finansbransjen som etterspør kompetanse i Python. Hovedmålet med denne utdanningen er å gi kandidatene relevant praktisk erfaring som de kan bruke umiddelbart. Utdanningen legger også grunnlaget for kandidater som ønsker å fordype seg i programmering - enten for å lære mer avanserte Python-emner eller for å utforske ulike programmeringsspråk.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

Studieinformasjon

Studiestart:

9. januar 2024
12. mars 2024
13. august 2024
15. oktober 2024
Les mer om studiestart

Studiesteder: Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 6 måneder heltid
1 år deltid
Undervisnings­­språk: Engelsk
Pris nettstudier:

Heltid: 42.000,- per semester
Deltid: 21.000,- per semester

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Krav om min. to års erfaring fra bank, finans el. forsikring eks. som finansiell-, kunde-, eller forsikringsrådgiver, finanskonsulent eller økonomimedarbeider. Les mer.
Studiepoeng: 30

Relaterte nyheter

     
Top