3D design og spillteknologi - Innholdsutvikling
(3D Art and Games Technology - Content Creation)

Bli 3D-designer og skap estetiske miljøer til spill, film og andre bransjer. Studentene lærer fotogrametri, 3D-miljøer, modelleringsteknikker og karaktermodellering.

Kun fantasien setter grenser for hva du kan skape av 3D-innhold på dette studiet, som er sentrert rund innholdsproduksjon og utvikling. På studiet vil du benytte det nyeste innen software og teknologi, og vil blant annet bruke Houdini. Du vil lære å beherske fotogrametri, og vil få verdifull erfaring med 3D-grafikk og 3D-miljøer. Selv om du utvikler innhold for spill og film, er denne kompetansen og metodikken svært verdifull, også i andre bransjer.

Du lærer å bruke prosedurale programmer og teknikker. Gjennom Extended Reality (VR og AR) får du virkelig oppleve dine 3D-kreasjoner og verdener på en altoppslukende måte. Som student lærer du å lage innhold til interaktive opplevelser og spill. Gjennom studietiden jobber du målrettet mot å spisse porteføljen som skal sikre deg drømmejobben.

Førsteåret på 3D design og spillteknologi - Innholdsutvikling er det ettårige programmet 3D design og spillteknologi. Du kan likevel søke deg rett inn på dette toårige studiet, slik at du sikrer studieplass for to år.

Noroff er offisiell akademisk partner av Epic Games.

Forberedt på arbeidslivet

Studiet fokuserer på å balansere effektiv jobbing uten å gå på kompromiss med kvalitet. Du vil lære å ta i bruk metoder, teknikker og teknologier som hjelper å få et 3D produkt raskt opp å stå. Ved hjelp kunstneriske ferdigheter og visuell problemløsning tar du produktet videre over målstreken. Behovet for tidsbesparende produksjon av 3D arbeid med høy kunstnerisk standard er i etterspørsel i mange bransjer.

I tillegg er bruken av spennende teknologier som Virtual Reality og Augmented Reality økende i flere bransjer som for eksempel utdanning, opplæring, salg og selvsagt i spill. Å ha en grunnleggende kunnskap og hands-on erfaring om hvordan denne teknologien fungerer, er enormt positivt på en 3D-designers CV.

Studentarbeid

Studiets oppbygging

Studiet starter helt elementært, og du trenger ingen forkunnskaper. På førsteåret lærer du å planlegge 3D-prosjekter, bygge, male og lyssette enkle 3D modeller. Gradvis øker kompleksiteten helt til du kan skape og levere komplekse 3D-produkter. Du lærer å lage systemer for å kunne animere objekter, og å utføre en animasjon på en troverdig måte. Du får også en grundig introduksjon i spill-teknologi, innholdsproduksjon og selvfølgelig profesjonelle arbeidsmetoder.

På andreåret staker du ut en retning du ønsker å fordype deg i, basert på veiledning fra våre fagressurser. Om denne retningen er Modeller, Environment Artist, Texture Artist, VFX Artist, Virtual eller Augmented Reality, spesialeffekter for spill, eller 3D Generalist er helt opp til deg selv. Det hele skal kulminere i et hovedprosjekt og en portefølje du kan bruke for å presentere deg selv på arbeidsmarkedet.

Emner i 3D design og spillteknologi:

År 1

 • 3D and Art Fundamentals
 • Modelling
 • Texturing
 • Light and Render
 • Compositing
 • Semester Assignment
 • Sculpting
 • Animation
 • Rigging
 • Asset Creation
 • Game Engine
 • Project Exam

År 2

 • Extended Reality
 • Procedural Asset Creation
 • Procedural Animation
 • Content Creation 1
 • Industry Knowledge
 • Content Creation 2
 • Project Exam
 • Portfolio

År 1

Kandidaten...

 • har kunnskap om begreper og prosesser som anvendes innen bildekomposisjon, form forståelse, fargeteori og estetikk
 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innen modellering, teksturering, animasjon, rendering og post-produksjon
 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innen produksjon av interaktive opplevelser
 • har innsikt i relevante og standardiserte arbeidsmetoder for planlegging, forarbeid og gjennomføring av ulike arbeidsoppgaver innen 3D grafikk
 • har innsikt i regelverk for implementering, bruk og publisering av materiell fra tredjeparts produsenter
 • har bransjekunnskap om 3D industrien og kjennskap til yrkesfeltene film og visuelle effekter, spill, simulering og visualisering
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen 3D feltet og forstår bransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • kan anvende faglig kunnskap på problemstillinger relatert til 3D utviklingsarbeid
 • kan anvende relevante verktøy og teknikker for å skape illustrasjoner, bilder, video og produkter i 3D og etterarbeide produksjonen for optimalt resultat
 • kan anvende relevante verktøy og teknikker for produksjon av 3D modeller og teksturer
 • kan anvende relevante verktøy og teknikker for rigging og animasjon av 3D objekter
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for 3D utvikling og bransjens arbeidsmetoder
 • kan kartlegge egne 3D produksjoner og identifisere problemer, utfordringer og behov for å iverksette tiltak for optimalt resultat
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper ved anvendelse av eksterne ressurser og åndsverkloven
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket og forståelse for viktigheten av å holde avtaler, tidsfrister og budsjetter
 • kan utføre arbeid innen 3D design og animasjon, identifisere målgruppers behov og tilrettelegge eget arbeid
 • kan bygge relasjoner og nettverk med fagfeller og på tvers av fag, for problemløsning og samarbeid på større prosjekter
 • kan utvikle arbeidsmetoder og produkter av relevans for 3D produksjoner

År 2

The candidate...

 • has knowledge of methods, processes and tools that are used in VR/AR development
 • has knowledge of non-destructive workflows, tools and processes that are used for creating and editing procedural content and animations
 • can assess his/her own work and workflow in relation to visual problem solving, design, complexity and target platform
 • is familiar with the 3D industry and the different disciplines in the field
 • has insight into his/her own opportunities for development in the discipline and is familiar with entrepreneurship within the field of study
 • has knowledge of concepts and tools that are used in rapid production of 3D content
 • has knowledge of concepts and theories that are used in design composition and shape aesthetics
 • can assess his/her own workflows in relation to rapid production of 3D assets for specific purposes and platforms
 • has insight into his/her own opportunities for development in the field of 3D content production
 • can explain his/her ideas, concepts and main processes related to business idea development
 • can explain his/her ideas, concepts and main processes related to VR/AR development
 • can reflect over his/her own development related to procedural animations and content
 • can find and refer to information and material related to project work, development and assess its relevance to a specified project
 • can explain his/her choice of design and workflow for developing 3D content according to specification
 • can reflect over his/her own 3D assets and adjust them under supervision
 • can find and refer to information and material and assess its relevance to 3D content production
 • can plan and carry out procedural animation and simulations in accordance with relevant principles and quality requirements
 • can plan and carry out 3D asset creation, optimisation and sharing in a larger framework within a studio pipeline in accordance with efficiency and quality requirements
 • can exchange points of view with his/her and participate in discussions about best practices within 3D content production
 • can contribute to organisational development with a versatile skillset and development of high-quality 3D content

Se video: 3D Student Showreel 2021

Jobbmuligheter

Etter studiet sitter du igjen med kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som gjør at du kan jobbe innen en rekke forskjellige 3D-relaterte bransjer. Du kan utvikle og optimalisere 3D-innhold og lage prosedurale 3D-modeller til spill, film, reklame, industrisektor. 3D-modeller kan implementeres i Virtual Reality- og Augmented Reality-løsninger for mange bransjer bransjer. Du kan også lage visuelle effekter som sofistikerte partikkeleffekter og dynamiske simuleringer.

Hva er forskjellen på interaktiv og innholdsutvikling?

Begge retningene har en god del felles fag, og det oppfordres alltid til samarbeid på tvers av linjene. Likevel er det et par forskjeller mellom dem som du kan merke deg:

Er du en som liker å sette opp systemer og logikk for spill og interaktive opplevelser er «Interaktiv» studiet for deg. Her lærer du visuell programmering i spillmotoren Unreal Engine. Din oppgave er å få en dør til å åpne seg når en spiller trykker på en knapp eller holde styr på hvor mange liv spilleren mister når et monster angriper.

Er du derimot en som liker å lage figurer og miljøer som kan bli brukt i spill, film eller visuelle effekter er «innholdsutvikling» for deg. Her lærer du å skape det visuelle som vi ser på skjermen. Den kan være alt fra et postapokalyptisk miljø til et monster i et spill eller en film.

Dersom du er usikker på hvilken retning du ønsker å gå; så frykt ikke. Vi forstår at det ikke er lett å ta et valg før man har fått prøve ut de forskjellige disiplinene. Derfor er vi i løpet av det første året innom litt av alt. På den måten får du erfart hva du trives best med, og du har muligheten til å endre retning underveis dersom du føler du har valgt feil. Fagpersonalet vårt er selvfølgelig klare til å guide deg og hjelpe deg til å ta et trygt og velinformert valg.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

Se opptak av livestream

Vi anbefaler å se nyeste livestream om 3D design og spillteknologi, presentert av Paul Martin Tangen og Kevin Fosse 15. mars 2023.

 

Studieinformasjon

Studiestart:

17. oktober 2023 - nettstudier
9. januar 2024 - nettstudier
12. mars 2024 - nettstudier
12. august 2024 - campus
13. august 2024 - nettstudier
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo, Bergen og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år heltid* (campus eller nettstudier)
4 år deltid (nettstudier)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier. 
Norsk/engelsk på campus
Pris nettstudier:

Heltid: 42.000,- per semester
Deltid: 21.000,- per semester

Pris campus:

61.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

* En student som har bestått 3D design og spillteknologi, kan søke direkte inn på andreåret.

Lærere

Paul Martin Tangen

Paul Martin Tangen

Faglærer og linjeleder, Nettstudier

Kevin Fosse

Linjeleder, campusstudier

David Froholt

Faglærer, Nettstudier

Jani Mattinen

Faglærer, Nettstudier
Ann Kristin Bjørling

Ann Kristin Bjørling

Faglærer, Nettstudier
Joakim Ringqvist

Joakim Ringqvist

Faglærer, Nettstudier

Tommy Thorseth

Faglærer, Bergen
Ola Haldor Voll

Ola Haldor Voll

Faglærer, Oslo

3D-nyheter fra Noroff

     
Top