Teknisk design - Bygningsinformasjons-modellering - BIM

Morgendagens produkter fremstilles og testes digitalt. Bli klar for jobb i bygge- og konstruksjonsindustrien med en fremtidsrettet utdanning som lærer deg å designe, validere og behandle modeller av hus og kommersielle bygg.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en moderne toårig utdanning som gir gode arbeidsmuligheter innen bygg- og konstruksjonsbransjen. Studiet gir praktiske ferdigheter innen arkitektonisk modellering og BIM-metodikk. Sammen med konseptmodellering, byggmetodikk og modellkoordinering gir dette godt grunnlag for design thinking.

Norsk industri er i endring og behovet for personer med praktiske ferdigheter innen moderne prosesser for BIM øker i takt med den digitale omstillingen. BIM er en metode for å planlegge, designe, bygge og vedlikeholde bygninger ved å bruke en digital modell som inneholder all relevant informasjon om et bygg. I tillegg handler BIM om samhandling og samarbeid for å imøtekomme krav og visjoner fra kunden. Metoden kan samtidig bidra til kvalitetssikring av samtlige faser i prosjektet.

Det første året av dette toårige studiet er identisk med det ettårige programmet Teknisk design - Arkitektonisk. Du kan likevel søke deg direkte inn på dette toårige programmet og sikre deg studieplass for begge år.

Informasjonshåndtering og modelleringskoordinering

Utdanningen er strukturert for å gi studenter kunnskap og ferdigheter gjennom tilrettelagt undervisning, praktisk arbeid med industrirelevante oppgaver, og lærer-støttet selvstudium. Studiet anvender profesjonell BIM- og 3D CAD-programvare for å utdanne morgendagens teknikere, strateger, koordinatorer og managere innen Bygningsinformasjonsmodellering.

Noroff samarbeider med relevant industri for å kartlegge dagens og fremtidens behov innen byggdesign og digital modell håndtering.

Studiet gir et innblikk i produksjonsprosessen slik at uteksaminerte studenter kan fungere som del av et større produksjonsteam, hvor de i samarbeid med eksempelvis teknikere, ingeniører og prosjektledere vil kunne utvikle produkter i tråd med bransjestandard.  

Teknisk design - Bygningsinformasjonsmodellering BIM

Studiets oppbygging

Studiet retter seg mot personer som vil jobbe med utvikling av Bygningsinformasjons modeller og byggkonstruksjoner innen 2D og 3D.

Utdanningen passer både for personer uten tidligere erfaring, og som videreutdanning for personer med bakgrunn innen arkitektonisk industri eller byggebransjen.

Studiet bygger videre på Teknisk Design Arkitektonisk og fokuserer på praktiske ferdigheter som benyttes ved utførelse av BIM prosjekter. Arbeidet følger en arbeids- og kommunikasjonsflyt som er i tråd med industrien med spesielt hensyn på å produsere og håndtere verdifull informasjon innen BIM.

Emner første studieår:

 • Technical Drawing
 • 3D Mechanical
 • 3D Architectural
 • Semester Project
 • Visualisation
 • Architectural Modelling
 • Building Information Modelling
 • CAD Project
 • Exam Project

Emner andre studieår:

 • Project Management
 • Building Methodology
 • Concept Modelling
 • Visual Programming
 • Building Simulations
 • Semester Project
 • Industry Knowledge
 • Model Coordination
 • Information Handling
 • Work Experience
 • Exam Project
 • Portfolio

Læringsutbyttebeskrivelser for førsteåret finnes på denne siden. Her følger læringsutbyttebeskrivelser for andreåret, gjengitt på engelsk ettersom undervisningsspråket er engelsk:

The Candidate..

 • has knowledge of project management, quality assurance and project documentation in building projects
 • has knowledge of methods, processes and tools that are used to improve workflows and reduce workload in Building Information Models
 • has knowledge of processes and tools that are used to professionally present his/her own work
 • can assess his/her own models, model integrations, technical documentation and information handling in relation to applicable standards, regulations and project requirements
 • is familiar with the building and construction industry, technical documentation, information handling and the professional application of building models
 • is familiar with procedures for obtaining, updating and handing over projects in relation to building models
 • has insight into his/her own opportunities to contribute in building projects and professional work within the building industry
 • can explain his/her own choices when planning, executing, optimizing and managing projects according to project specifications and deadline compliance
 • can explain his/her own choices for optimizing workflows and other improvements to project efficiency in a building project
 • can reflect over his/her own execution of disciplinary and inter-disciplinary projects and ability to make necessary modifications to meet project requirements
 • can reflect over his/her own project management and quality assurance in building projects
 • can reflect over his/her own problem-solving in building projects and adjust it under supervision
 • can find and refer to information about guidelines and procedures relevant to building projects and applicable regulations, requirements and standards
 • can find and refer to information about regulations and guidelines for responsible operations of his/her own company in the building industry
 • can plan and carry out project management and quality assurance in disciplinary and inter-disciplinary building projects from concept to final product, alone or as part of a group
 • can carry out development of visual scripts for Building Information Models
 • can plan a client project in accordance to projected deadlines, budgets, expected quality and carry out basic accounting
 • can plan and carry out projects with building models, technical documentation and analysis in accordance with project specifications
 • can exchange points of view with peers, in groups and industry professionals about best practices and solving problems in building projects
 • can contribute to the development of efficient workflows and detailed Building Information Models
 • can contribute to the development of start-up companies and entrepreneurship

Vi anbefaler:

 • Stasjonær PC fremfor bærbar PC (dette grunnet pris).
 • Intel i7 prosessor.
 • Microsoft® Windows® 10.
 • Grafikkort 2060 RTX eller bedre.
 • Minimum 16 GB RAM.
 • Lagring: SSD på minimum 256GB, eller mindre SSD i samspill med større spinnende harddisk.
 • 2 stk. eksterne skjermer. Bør ha 1 høyoppløselig skjerm i kombinasjonen av skjermer.
 • 3Dconnexion SpaceNavigator.
 • PC - Ikke MAC (Enkelte programmer er ikke kompatible eller fungerer mindre optimalt på MAC maskin)
 • 3D-printer.

Utstyrsanbefalinger er basert på programleverandørene sine systemkrav for programmene.

Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Adobe Photoshop, TwinMotion, Sollibri. (Programoversikten er ikke endelig, fastsettes før oppstart av det respektive studieår).

Kostnad for programvarer:
Det må påregnes om lag kr 1000,- per år. Gratis alternativer kan benyttes, men anbefales ikke.

Jobbmuligheter

Som en dyktig og proaktiv fagperson innen BIM er det generelt gode jobbmuligheter i byggebransjen. Både for ansettelse og med hensyn til utviklingsmuligheter stiller du sterkt med fortrinnet av å ha en oppdatert utdanning innen fagfeltet som er i tråd med bransjestandarder og bransjepraksis.


Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

Studieinformasjon

Studiestart:

9. januar 2024
12. mars 2024
13. august 2024
15. oktober 2024
Les mer om studiestart

Studiesteder: Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år heltid*
4 år deltid
Undervisnings­­språk: Engelsk
Pris nettstudier:

Heltid: 42.000,- per semester
Deltid: 21.000,- per semester

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

* En student som har bestått Teknisk design - Arkitektonisk kan søke direkte inn på andreåret.


Relaterte nyheter

     
Top