Bachelor i Cyber Security

Anvendt IT-utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot cyberangrep, datakriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med IKT-sikkerhet og redusere digital sårbarhet.

Digital sikkerhet for et digitalt samfunn

Norge regnes som et av de mest digitaliserte landene i verden og vår infrastruktur er i stor grad kontrollert av digitale systemer. Smarte hus inneholder en rekke digitale assistenter, selvkjørende biler testes på veiene våre og Internet of Things er i stadig ekspansjon.

Digitaliseringen av verden rundt oss bringer med seg en rekke utfordringer. Ikke bare må vi tilpasse oss hastigheten i utviklingen, vi må også sørge for å sikre systemene som vi har blitt så avhengige av. Samfunnets infrastruktur – strøm, vann, mat og informasjon – lener seg i stor grad på digitale systemer. Dette gjør oss sårbare for cyberangrep, datakriminalitet og digital krigføring.

Cyber Security-eksperter og deres unike kompetanse er nødvendig innen en rekke bransjer og industrier. Store og små selskaper, sykehus, skoler, universiteter, departementer, forsvar, politi og etterretning, og andre offentlige instanser er eksempler på virksomheter som er avhengige av kompetanse til å sikre deres digitale ressurser. Dette er arbeidsfeltet hvor Cyber-Security-spesialister jobber.

Studentene lærer den praktiske anvendelsen av verktøy og teknikker som brukes til å skape et sikkert digitalt miljø, og de teoretiske kunnskapene som kreves for å jobbe innenfor området. Dette inkluderer informasjonssikkerhet, datanettverksoperasjoner, programmering og penetrasjonstesting.

Studiets oppbygging

Det første året av programmet er lagt opp til å utvikle et bredt fundament av ferdigheter som kreves av en Cyber Security-spesialist. Her vil studentene utvikle egenskaper innen programmering, matematikk, nettverk og databehandling, ved siden av research og prosjektarbeid.

Gjennom det andre året vil studentene videreutvikle sine sikkerhetsferdigheter og forståelse for digitale systemer og enheter. De vil også utforske digital kriminalitet og krigføring i den digitale verden, ved siden av testing og prosedyrer.

I det siste året vil studentene tilegne seg praktisk erfaring i å utforske sårbarhet i digitale systemer, nettverk og IT-sikkerhet. Dette året inneholder også muligheten til å jobbe med relaterte prosjekter i laboratorier.

Når graden er fullført, vil studenten ha den teoretiske og praktiske kompetansen som kreves for å jobbe i en rekke industrier og organisasjoner. De vil også være kvalifisert for å fortsette sitt utdanningsløp med videre spesialisering.

Online-aktiviteter er ikke risikofritt, og de fleste er ikke i stand til å beskytte seg selv, sine familier, eller sine arbeidsplasser. Johan Van Niekerk, professor i Cyber Security

Første studieår:

 • Problem Based Learning and Research Methodologies
 • Introduction to Information Security
 • Professional Aspects of Computing
 • Introduction to Programming
 • Discrete Mathematics
 • Network Principles
 • Programming and Databases
 • Studio project work

Andre studieår:

 • Criminality and Warfare in the Digital Domain
 • Operating File Systems
 • Penetration Testing Practice and Procedure
 • Network Security
 • Wireless and Mobile Devices
 • Information Security Management

Tredje studieår:

 • Computer Network Attack
 • Vulnerabilities: Exploration and Exploitation
 • Computer Network Defence
 • Elective
 • Elective

Electives:

 • Cryptography and Steganography
 • Incident Management
 • Further Discrete Mathematics
 • Data Recovery
 • HoneyPots
 • Pure Mathematics for Computing

Ettersom undervisningsspråket for studiet er engelsk, er læringsutbyttebeskrivelsene her gjengitt på engelsk.

Knowledge:

 • Has a broad knowledge of cyber defence and attack techniques, technologies and tools in order to implement appropriate technical and non-technical solutions to prepare for, defend against and recover from cyber intrusion.
 • Is familiar with appropriate and current procedures and standards for managing cyber risks and threats, undertaking penetration testing and ensuring network security.
 • Has knowledge of the legal and ethical issues and responsibilities pertaining to cyber security activities with regard to the impact of the cyber intrusion on society, industry, national infrastructure and national security.
 • Is familiar with current and emerging research and development in the field of Cyber Security and related disciplines.
 • Is able to update their knowledge in the area of cyber security through academic study, research and professional development.
 • Is familiar with the current and developing state of cyber criminality and cyber warfare threats, vulnerabilities and defensive tools and techniques.
 • Has knowledge of the history and development of cyber security, cybercrime and cyber warfare, its impact on safety and security of digital environments and infrastructures, alongside the resulting effects on society.
 • Is familiar with various computational tools, techniques and practices that underpin secure computing.

Skills:

 • Is able to critically assess the threat level to a digital environment and select and apply appropriate computer system security and penetration tools and techniques in order to secure a computer network.
 • Can critically select and apply a range of analytical and methodological problem solving and investigative techniques including system profiling and vulnerability analysis, based on research and to be able to interpret the solutions and present results appropriately.
 • Is able to reflect on their own academic practice and development as a security professional, identify areas for improvement and adapt to future cyber security tools, techniques, technology and threats.
 • Is able to find, distil and evaluate relevant academic, commercial and non-commercial information assets then apply this information in resolving digital security problems.
 • Is able to identify stakeholders of cyber security and defence-related issues and communicate, network and collaborate with these stakeholders according to their individual requirements.
 • Can apply mathematical and software development theories, tools and techniques to computational challenges.

General Competence:

 • Is able to identify and appropriately act on complex ethical and social issues arising within academic and professional practice as a cyber security professional, whilst being aware of the greater implications of their actions and decisions.
 • Is able to plan, execute and manage a variety of activities and cyber security-related projects over time, alone or as part of a collaborative team to successful conclusion and in accordance with relevant legal and ethical requirements and principles.
 • Can distil and communicate cyber security-related theories, concepts, problems and solutions, with a variety of relevant stakeholders, through the selection and application of appropriate methods of communication.
 • Can exchange opinions, experiences and ideas with others with background and/or experience in cyber security and defence, through the selection and application of appropriate methods of communication, thereby contributing to the development of good practice within the cyber security community of practice.
 • Is familiar with, and can critically evaluate, current and evolving processes and disruptive technologies within the field of cyber security.
 • Is able to identify appropriate stakeholders and communicate, network and collaborate with these stakeholders at an appropriate level while considering security and confidentiality.
 • Is able to engage in critical self-reflection, and reflect upon relevant ethical and professional issues, as part of the lifelong learning strategy required of a cyber security professional.

PC requirements for students: 2022 August intake

Students must have access to a stable network connection that is at a minimum 4mbit speed (10Mbit or greater recommended). This is used extensively for required streaming of videos and downloading large files for lectures and tutorials.

Campus based students will have access to suitable PC’s and networking whilst on campus, but it is recommended to have their own computer to facilitate working off campus. Campus students are required to have a good quality set of headphones or headset of their own that can be used in the lab.

The minimum requirements below apply to all online students, and campus students who are going to purchase/use their own machine.  This may not be an Apple Mac System.

Cyber Security

 • CPU: Intel i5 (5th Generation or later - or AMD equivalent)
  • Apple M1 CPU s are not suitable as the required software will not run.
 • RAM: 8GB (16GB recommended)
 • Storage: 500GB
 • USB Drive: 8-16 GB (2-3 suggested)
  • Forensics students may benefit from a small 1-4GB USB Drive in addition for some tutorials.
 • Operating System:
  • VMware Workstation is used for teaching and is available once registered at Noroff.
  • There are many Linux distributions available. Ubuntu Version 20.04 LTS is recommended and supported in tutorials.
  • Microsoft Windows 10 or Linux (Ubuntu is supported) with an option to dual boot or launch alternative operating systems in a Virtual Machine.
  • Many students find that the use of Windows is a good starting point to allow them to develop the skills to configure alternative operating systems.
  • Several tutorials will require access to a Windows operating system (either as a host or as a virtual machine)
  • Full administrative privileges to install and manipulate all aspects of the system.
 • Monitors: Dual monitors or a single wide screen with equivalent display size are recommended - for ease of use for working concurrently with documents and applications.
 • Web camera & Microphone
  • Students are expected to interact with staff and peers via video and voice calls.
  • A good quality headset (headphones + microphone) is recommended.

Additional RAM and hard disk storage (1TB) and/or an upgrade to SSD/NVMe drives are recommended for better performance.

Apple Mac systems are not suitable for Cyber Security.

Jobbmuligheter

Ekspertisen og ferdighetene studenter tilegner seg gjennom dette bachelorprogrammet er sterkt etterspurt, og vil bli viktigere enn noen gang i både offentlig og privat sektor.

Ifølge Abelia er det en bekymringsfull utvikling vi nå står i. Vi vil komme til å mangle enorme mengder IT-kompetanse i Norge. I beste fall vil én av fire IT-stillinger være ubemannet ved inngangen av år 2030.

Cyber Security-ferdigheter har høy etterspørsel, men er en mangelvare.Cisco

De fleste store bedrifter som er avhengige av informasjonsteknologi har behov for personer med kompetanse innen nettverkssikkerhet for å sikre sine digitale eiendeler. Denne bachelorgraden gir en unik kvalifikasjon for å håndtere utfordringer på tvers av ulike organisasjoner og bransjer.

Videre studier

Etter denne utdanningen er du klar for å gå rett i jobb. Studenter som likevel ønsker å utvikle sine ferdigheter videre innen Cyber Security kvalifiserer til masterstudier relatert til IT, cyber security og nettverkssikkerhet ved flere institusjoner for høyere utdanning i Norge og utlandet. Masterstudenter som ønsker å gå videre med en doktorgrad vil ha muligheter til dette i både inn- og utland.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart:

14. august 2023
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Kristiansand, Nettstudier og Online PLUS Oslo
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 3 år
Undervisnings­­språk: Engelsk
Pris Nettstudier:

49.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Pris Online PLUS Oslo:

57.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Pris Campus Kristiansand:

61.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse.
I tillegg kommer spesielt opptakskrav om Matematikk R1 eller S1 og S2. Annen dokumentert kunnskap eller utdanning kan godkjennes som likeverdig.
Les mer om våre opptakskrav.
Grad: Bachelor
Studiepoeng: 180

Er du interessert i IT?

Legg igjen din e-postadresse og få mer informasjon om IT-studiene på Noroff. Du kan når som helst melde deg av.

Jeg har lest Noroffs personvernerklæring og aksepterer at Noroff håndterer mine data som beskrevet i vilkår og betingelser.

Forelesere

Dr. Isah A. Lawal

Dr. Isah A. Lawal

Førstelektor
Dr. Rayne Reid

Dr. Rayne Reid

Førstelektor
Piet Delport

Piet Delport

Høyskolelektor
Ruan Koen

Ruan Koen

Høyskolelektor
Emlyn Butterfield

Emlyn Butterfield

Høyskolelektor
Veronica Schmitt

Veronica Schmitt

Høyskolelektor
Mariya Chirchenkova

Mariya Chirchenkova

Veileder og lærer

IT-nyheter fra Noroff

     
Top