Bachelor i Cyber Security

Utdanningen fokuserer på hvordan du kan sikre digitale systemer mot nettangrep, nettkriminalitet og digital krigføring. Dette studieprogrammet forbereder deg på en spennende karriere der du jobber med, og i virksomheter, for å styrke det digitale forsvaret og beskytte deres data og informasjon.

Digital sikkerhet for et digitalt samfunn

Vi lever i en verden som styres av digitale systemer. Smarte hus har smartmålere, digitale låser og hjemmeassistenter. Selvkjørende biler testes ut på veiene våre, og "tingenes internett (IoT)" fortsetter å ekspandere.

Digitaliseringen av verden og tingene rundt oss fører med seg flere utfordringer, ikke bare når det gjelder å tilpasse seg de raske endringene, men også hvordan vi skal sikre de systemene som er så viktige for hverdagen vår. Den kritiske infrastrukturen som ligger til grunn for samfunnet vårt - strøm, vann, matforsyning og nå også all informasjon - er avhengig av en eller annen form for digitale systemer.

Det er her vi trenger deg! Bli en uredd vokter av den digitale verden. Det er stor etterspørsel etter IT-sikkerhetsekspertise i en rekke sektorer, blant annet innen forskning, industri og forvaltning, for å sikre og beskytte digitale verdier og sørge for at den tilkoblede verden forblir tilkoblet og trygg.

Begi deg ut på en transformativ treårig reise: Bachelorgraden fordyper seg i å beskytte digitale enheter ved å gi deg ferdigheter innen IT-sikkerhet og teknologi. Du vil få praktisk erfaring med bruk av verktøy og en rekke teknikker som brukes til å skape et sikkert digitalt miljø.

Ta det første skrittet mot en spennende karriere innen informasjonssikkerhet ved å søke på Cyber Security i dag! Frigjør potensialet ditt og bli en beskytter i cyberkrigen.

Studiets oppbygging

Cyber Security består av 180 studiepoeng som kombinerer generelle og grunnleggende kompetanse innen informatikk med studiespesialiserende cyber kompetanse, i tillegg til ytterligere spesialisering med utvalgte valgfag. Studiet dekker et bredt spekter av emner, inkludert bl.a. maskinvare- og nettverkssikkerhet, operativsystemer og penetrasjonstesting.

Det første året vil du bygge et solid fundament i tekniske emner, som danner grunnlaget for å lykkes i de spesialiserende emnene senere i utdanningen. Helt fra begynnelsen vil du utvikle viktige forsknings- og studieferdigheter. Du vil også jobbe som del av et levende studentfellesskap og samarbeide i et større prosjekt for å berike læringsopplevelsen din og knytte varige forbindelser med dine medstudenter.

Det andre året tar deg med på dypdykk inn i informasjonssikkerhet der du utforsker penetrasjonstesting og spesialisert tematikk. Du vil utvikle ferdigheter med sikring av nettverk og digitale verdier, sammen med bred kunnskap og forståelse av nettverkssikkerhet som gjør det mulig å identifisere sårbarheter i systemer. Dra nytte av den uvurderlige bransjeerfaringen til foreleserne våre som bringer eksempler fra virkeligheten og fengslende historier til undervisningen.

Det tredje året kulminerer i et bachelorprosjekt der du får bruke din nyvunne kompetanse på innovative systemer og applikasjoner. Under kyndig veiledning fra det erfarne fagmiljøet kan du utforske det som fasinerer deg mest innen fagområdet Cyber Security. Valgfagene gir ytterligere kompetanse innen avansert tematikk og områder. Studieårets mål er å forberede deg på å takle dagens og fremtidens utfordringer i takt med de teknologiske fremskrittene.

Grip muligheten til å bli ekspert på IT-sikkerhet ved å ta bachelorgraden. Sett deg selv på veien mot en eksepsjonell karriere, der ferdighetene og lidenskapen din vil utgjøre en forskjell i en digital verden i stadig utvikling.

Year 1: 60 ECTS

 • Problem Based Learning and Research Methodologies (5 ECTS)
 • Introduction to Programming (10 ECTS)
 • Discrete Mathematics (10 ECTS)
 • Programming and Databases (10 ECTS)
 • Network Principles (10 ECTS)
 • Introduction to Information Security (5 ECTS)
 • Studio 1 (10 ECTS)

Year 2: 60 ECTS

 • Operating Systems (10 ECTS)
 • Penetration Testing (10 ECTS)
 • Network Security (10 ECTS)
 • Information Security Management (10 ECTS)
 • Criminality and Warfare in the Digital Domain (10 ECTS)
 • Studio 2 (10 ECTS)

Year 3: 60 ECTS

 • Computer Network Defence (10 ECTS)
 • Computer Network Attack (10 ECTS)
 • Elective Courses (3 x 5 ECTS)
 • Vulnerabilities (5 ECTS)
 • Bachelor Project (20 ECTS)

Ettersom undervisningsspråket for studiet er engelsk, er læringsutbyttebeskrivelsene her gjengitt på engelsk.

Knowledge:

 • Has a broad knowledge of cyber defence and attack techniques, technologies and tools in order to implement appropriate technical and non-technical solutions to prepare for, defend against and recover from cyber intrusion.
 • Is familiar with appropriate and current procedures and standards for managing cyber risks and threats, undertaking penetration testing and ensuring network security.
 • Has knowledge of the legal and ethical issues and responsibilities pertaining to cyber security activities with regard to the impact of the cyber intrusion on society, industry, national infrastructure and national security.
 • Is familiar with current and emerging research and development in the field of Cyber Security and related disciplines.
 • Is able to update their knowledge in the area of cyber security through academic study, research and professional development.
 • Is familiar with the current and developing state of cyber criminality and cyber warfare threats, vulnerabilities and defensive tools and techniques.
 • Has knowledge of the history and development of cyber security, cybercrime and cyber warfare, its impact on safety and security of digital environments and infrastructures, alongside the resulting effects on society.
 • Is familiar with various computational tools, techniques and practices that underpin secure computing.

Skills:

 • Is able to critically assess the threat level to a digital environment and select and apply appropriate computer system security and penetration tools and techniques in order to secure a computer network.
 • Can critically select and apply a range of analytical and methodological problem solving and investigative techniques including system profiling and vulnerability analysis, based on research and to be able to interpret the solutions and present results appropriately.
 • Is able to reflect on their own academic practice and development as a security professional, identify areas for improvement and adapt to future cyber security tools, techniques, technology and threats.
 • Is able to find, distil and evaluate relevant academic, commercial and non-commercial information assets then apply this information in resolving digital security problems.
 • Is able to identify stakeholders of cyber security and defence-related issues and communicate, network and collaborate with these stakeholders according to their individual requirements.
 • Can apply mathematical and software development theories, tools and techniques to computational challenges.

General Competence:

 • Is able to identify and appropriately act on complex ethical and social issues arising within academic and professional practice as a cyber security professional, whilst being aware of the greater implications of their actions and decisions.
 • Is able to plan, execute and manage a variety of activities and cyber security-related projects over time, alone or as part of a collaborative team to successful conclusion and in accordance with relevant legal and ethical requirements and principles.
 • Can distil and communicate cyber security-related theories, concepts, problems and solutions, with a variety of relevant stakeholders, through the selection and application of appropriate methods of communication.
 • Can exchange opinions, experiences and ideas with others with background and/or experience in cyber security and defence, through the selection and application of appropriate methods of communication, thereby contributing to the development of good practice within the cyber security community of practice.
 • Is familiar with, and can critically evaluate, current and evolving processes and disruptive technologies within the field of cyber security.
 • Is able to identify appropriate stakeholders and communicate, network and collaborate with these stakeholders at an appropriate level while considering security and confidentiality.
 • Is able to engage in critical self-reflection, and reflect upon relevant ethical and professional issues, as part of the lifelong learning strategy required of a cyber security professional.

As an online student you are required to purchase the required equipment and software. As a Campus student the required equipment and software is available for use.

Required Equipment

 • A reliable internet connection
 • Headphones or headset – with a microphone.
 • Webcam.
 • 2 USB Drives with 8-16 GB storage.
 • PC/Laptop with the following specifications:
  • Microsoft® Windows® 10 or 11.
  • CPU: Intel i5 (64-bit Intel® or AMD® multi-core processor is recommended)
  • GPU: Nvidia GeForce GTX (GeForce RTX 3070 is recommended)
  • RAM: 16 GB (32 GB recommended)
  • Storage: 500 GB (SSD/NVMe is highly recommended)

You must have full administrative privileges to install and manipulate all aspects of your computer. The minimum requirements apply to all who purchase/use their own machine. This may not be an Apple Mac, as these systems are not compatible with the required software.

Recommended Equipment

 • 1-2 additional USB Drive with 1-4 GB storage
 • 2 monitors, or 1 ultrawide screen
 • 1 additional storage drive (Minimum 1 TB is recommended)

Required Software

As a student you will be provided student licences, until then you should explore the software.

Many students find that the use of Windows is a good starting point to allow them to develop the skills to configure alternative operating systems. Several tutorials will require access to a Windows operating system (either as a host or as a virtual machine).

Jobbmuligheter

Ekspertisen og kompetansen fra dette studieprogrammet er svært ettertraktet da cyberhendelser og digitale systemer fortsetter å øke betydelig i alle sektorer. Etterspørselen drives av den økende utviklingen og bruken av ny teknologi i kappløpet om å utnytte digitaliseringen av kommersielle og private produkter og systemer.

Ifølge Abelia er det et bekymringsfullt underskudd på personer med sterk teknologikompetanse i Norge. Avstanden mellom behov og tilgjengelig kompetanse varierer fra 24 til 113 prosent. Det beste scenariet antyder at innen 2030 vil en av fire IKT-stillinger være ubesatt.

In the digital age, cybersecurity isn't just a career choice, it's our collective shield against the unseen threats. Master the necessary skills and become a guardian of tomorrow's world.Professor Johan Van Niekerk

Etterspørselen etter IT-sikkerhetseksperter er stor, alle organisasjoner har behov for personer med kompetanse innen digital sikkerhet for å sikre sine digitale enheter og verdier. Denne bachelorgraden gir kvalifikasjoner og ferdigheter til å håndtere utfordringer på tvers av en rekke organisasjoner og bransjer.

Er du klar til å bli en dyktig fagperson innen IT-sikkerhet? Søk nå på Bachelor i Cyber Security og ta fatt på en spennende og givende karriere. Ta kontakt med opptaksteamet for mer informasjon om søknadsprosessen, økonomisk støtte og programkrav.

Videre studier

Studenter som ønsker videre utdanning innen fagfeltet kan søke studier knyttet til data- og informasjonssikkerhet på masternivå ved norske eller internasjonale universiteter.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

Se opptak av livestream

Vi anbefaler å se nyeste livestream om våre IT-bachelorgrader, presentert av Emlyn Butterfield 10. mars 2023. Du kan også navigere deg frem til presentasjonen om Cyber Security i kapittelmenyen, som begynner på 07:42.

Hvorfor studere Cyber Security?

Niklas Frogner gir deg svaret på 76 sekunder.

 

Studieinformasjon

Studiestart:

12. august 2024
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Kristiansand, Nettstudier og Online PLUS Oslo
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 3 år
Undervisnings­­språk: Engelsk
Pris Nettstudier:

49.000,- per semester

Pris Online PLUS Oslo:

57.000,- per semester

Pris Campus Kristiansand:

61.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse.
I tillegg kommer spesielt opptakskrav om Matematikk R1 eller S1 og S2. Annen dokumentert kunnskap eller utdanning kan godkjennes som likeverdig.
Les mer om våre opptakskrav.
Grad: Bachelor
Studiepoeng: 180

Forelesere

Professor Johan van Niekerk

Prof. Johan van Niekerk

Professor of Cyber Security
Programme Leader - Cyber Security
Prof. Barry Irwin

Prof. Barry Irwin

Professor of Cyber Security

Fabricio Bortoluzzi

Associate professor
Dr. Rayne Reid

Dr. Rayne Reid

Associate professor
Piet Delport

Dr. Piet Delport

Associate professor

Prof. Iain Sutherland

Professor of Digital Forensics
Prof. Seifedine Kadry

Prof. Seifedine Kadry

Professor of Applied Data Science
Emlyn Butterfield

Emlyn Butterfield  

Head of Computing
Programme Leader - Digital Forensics
Dr. Isah A. Lawal

Dr. Isah A. Lawal

Study Programme Leader
Applied Data Science
Mariya Chirchenkova

Mariya Chirchenkova

Assistant professor
Veronica Schmitt

Veronica Schmitt

Assistant professor

IT-nyheter fra Noroff

     
Top