Bachelor in Cyber Security

Bachelor in

Cyber Security

Cybersikkerhet

Utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot nettangrep, nettkriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg forberedt på en karriere der du jobber med å styrke det digitale forsvaret, samt beskytte data og informasjon.

Ledige studieplasser

Nettstudier

12. august 2024

3 år heltid

Heltid: 49.000,- per semester
Kr: 0,- i registreringsavgift

Lånekassen

Online+ Oslo/Bergen

12. august 2024

3 år heltid

Heltid: 54.000,- per semester
Kr 0,- i registreringsavgift

Lånekassen

Campus Kristiansand

12. august 2024

3 år heltid

Heltid: 62.000,- per semester
Kr 1.900,- i registreringsavgift

Lånekassen

Hvorfor studere Cyber Security?

I en verden drevet av digitale systemer, med smarte hjem og selvkjørende biler, står behovet for å sikre kritisk infrastruktur og digitale verdier sterkt. Digitaliseringen bringer med seg komplekse utfordringer som krever kompetente IT-sikkerhetseksperter. Det er derfor stor etterspørsel etter disse ekspertene i en rekke sektorer.

På studiet lærer du hvordan du kan beskytte digitale enheter gjennom sterke ferdigheter innen IT-sikkerhet og teknologi. Du vil få praktisk erfaring med bruk av verktøy og en rekke teknikker som brukes til å skape et sikkert digitalt miljø. Etter utdanningen sitter du igjen med kvalifikasjoner og ferdigheter til å håndtere utfordringer på tvers av en rekke organisasjoner og bransjer - noe som vil gjøre det svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Jobbmuligheter

Etter studiet i Cyber Security kan du blant annet jobbe som:

 • Cyber security analyst
 • Etisk hacker
 • Sikkerhetskonsulent
 • Sikkerhetsingeniør
 • Programvareutvikler
 • Personvern- og samsvarsoffiserer
Hussein Toufayli

Hussein jobber med cybersikkerhet i NRK

Studieinformasjon

Utdanningen kombinerer grunnleggende informatikk med spesialisert cybersikkerhetskunnskap og valgfag. Studiet omfatter emner som maskinvare- og nettverkssikkerhet, operativsystemer og penetrasjonstesting.

I løpet av det første året bygger du et solid teknisk fundament og utvikler forsknings- og samarbeidsferdigheter. Det andre året dykker du dypere inn i informasjonssikkerhet, fokuserer på penetrasjonstesting og nettverkssikkerhet. Her vil du dra nytte av den uvurderlige bransjeerfaringen til foreleserne våre som bringer eksempler fra virkeligheten og fengslende historier til undervisningen.

Det tredje året avsluttes med et bachelorprosjekt, der du anvender din kompetanse på innovative systemer. Valgfag gir ekstra kompetanse, og målet er å forberede deg på dagens og fremtidens teknologiske utfordringer.

Emner første studieår:

 • Problem Based Learning and Research Methodologies (5 ECTS)
 • Introduction to Programming (10 ECTS)
 • Discrete Mathematics (10 ECTS)
 • Programming and Databases (10 ECTS)
 • Network Principles (10 ECTS)
 • Introduction to Information Security (5 ECTS)
 • Studio 1 (10 ECTS)

Emner andre studieår:

 • Operating Systems (10 ECTS)
 • Penetration Testing (10 ECTS)
 • Network Security (10 ECTS)
 • Information Security Management (10 ECTS)
 • Criminality and Warfare in the Digital Domain (10 ECTS)
 • Studio 2 (10 ECTS)

Emner tredje studieår:

 • Computer Network Defence (10 ECTS)
 • Computer Network Attack (10 ECTS)
 • Elective Courses (3 x 5 ECTS)
 • Vulnerabilities (5 ECTS)
 • Bachelor Project (20 ECTS)
Skole: Noroff Høyskole (Noroff University College)
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Undervisnings­­språk: Engelsk
Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Grad: Bachelor
Studiepoeng: 180

Utstyrskrav

Det er noen grunnleggende forskjeller mellom de ulike studieformene ved Noroff University College når det gjelder maskin- og programvare.

Som nettstudent er du selv ansvarlig for å kjøpe inn nødvendig utstyr og installere programvaren. Du er også ansvarlig for vedlikeholdet av utstyret.

Som student på OnlinePLUS har du tilgang til noe utstyr og ressurser på studiestedet ditt, men personlig utstyr er ditt eget ansvar, og du er selv ansvarlig for vedlikeholdet.

Som student på Campus Kristiansand får du det nødvendige utstyret du trenger for å gjennomføre studiene. I tillegg har du tilgang til spesialutstyr og verktøy som brukes innenfor fagområdet.

Les detaljert utstyrsinformasjon her.


Noroff har løpende opptak og søknadene behandles derfor i den rekkefølgen de kommer inn. Det vil si at jo tidligere du søker, desto tidligere kan du sikre deg studieplass.

For å kvalifisere deg for studiet må du ha generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. 

I tillegg kommer spesielt opptakskrav om Matematikk R1 eller S1 og S2. Annen dokumentert kunnskap eller utdanning kan godkjennes som likeverdig.

Du kan lese mer om opptakskrav her.

Alle våre utdanninger er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Du kan søke Lånekassen om basisstøtte (lån og stipend; 137.907,-) og ekstra lån til skolepenger (74.366,-) per år.

Som voksen student kan du få lån og stipend fra Lånekassen. Det gjelder også om du jobber samtidig som du studerer.

Du kan lese mer om betaling, lån og stipend her. 

IT-utdanninger på Noroff Høyskole

En bachelor innen IT fra Noroff er din vei til gode jobbmuligheter. Men hva er egentlig forskjellene mellom våre fire bachelorutdanninger Applied Data Science, Cyber Security, Digital Assurance and Security Management og Digital Forensics and Incident Response?

Bachelor IT Noroff

Videoer

Få studieveiledning på Noroff

Få studieveiledning

Spørsmål om våre utdanninger?
Vi hjelper deg gjerne!

     
Top