Digital markedsføring

Digital markedsføring lærer deg de viktigste verktøyene for målrettet markedsføring på nett. Studiet passer for deg som vil jobbe strategisk med markedsføring på internett og i sosiale medier.

Et digitalt fagfelt under utvikling

Utviklingen på internett går i en rasende fart. Teknologi og kommunikasjon flettes stadig tettere sammen. Dette samspillet forandrer seg i takt med den teknologiske utvikling. Studiet krever at du holder deg oppdatert på nye trender og markedskanaler. Nye nettsteder, kanaler, verktøy og tjenester oppstår kontinuerlig, og blir areaner hvor bedrifter og virksomheter kan nå brukere.

Linn Sofie Christensen Repål, student digital markedsføring
Årsstudium i Digital Markedsføring hos Noroff gjorde det mulig for meg å få jobb hos et voksende digitalbyrå i Oslo.Linn Sofie Christensen Repål

Kunnskap om digital markedsføring er nødvendig for å skape eller utnytte konkurransefortrinn i en bedrift. Mange virksomheter ønsker å ha egne medarbeidere som besitter denne kompetansen, mens andre leier inn spesialiserte rådgivningsbyråer. Noen gjør begge deler.

Bli en digital markedsfører

Etter studiet skal du være oppdatert på digital markedsføring gjennom moderne og kostnadseffektive kanaler. Du vil besitte kunnskaper og ferdigheter som umiddelbart kan tilføre bedriften verdi gjennom økt synlighet på internett, annonsenettverk, tilstedeværelse i sosiale medier, og bedriftens egne nettsider.

Du vil få en grunnleggende innføring i markedsføringsfaget, og en solid plattform innen resultatmåling og analyse, som setter deg i stand til å fange opp nye muligheter som oppstår. Studiet gir en innføring i god kundedialog, og du lærer også hvordan du holder deg selv oppdatert, selv etter studiet.

Digital markedsføring student

Studiets oppbygging

Studiet har stort fokus på mestring og praktiske ferdigheter. Undervisningen bygger på faglig input, og det arbeides kontinuerlig med øvingsoppgaver. Parallelt jobber du med en større obligatorisk oppgave relatert til hvert emne. Første halvår er bygget opp av fem delemner, mens andre semester kjøres i blokker hvor du konsentrerer deg om ett emne om gangen.

Emner i digital markedsføring:

 • Digitale Kommunikasjonskanaler
 • Markedsføring
 • Resultatmåling og analyse
 • Nettstedet som markedsføringskanal
 • Studieprosjekt 1
 • Digitale profiler
 • Annonsering på nett
 • Engasjerende dialog
 • Prosjektmetodikk 2

Du får/kan:

 • kunnskap om prinsipper og verktøy for digital kommunikasjon
 • kunnskap om god kommunikasjon tilpasset ulike digitale enheter
 • kunnskap om utviklingstrender og kjenner teknikker og verktøy for bruk av ulike digitale kanaler
 • kunnskap om søkemotorverktøy for resultatmåling og analyse
 • grunnleggende kunnskap om webteknologi og kjennskap til standardiserte begreper og kvalitetskrav i bransjen
 • innsikt i regelverk og standarder relevant for markedsføring på nett
 • bransjekunnskap om aktører innen feltet, og kjenner yrkets rolle i bedrifter av ulik størrelse
 • kjennskap til bransjens mest aktuelle sosiale mediekanaler og annonsekanaler, deres utbredelse, rekkevidde, funksjonalitet, bruksområder og målgrupper
 • oppdatere og fornye din faglige kunnskap innen digital markedsføring og finne informasjon om ny teknologi
 • forståelse for den digitale markedsføringens betydning innen generell markedsføring
 • forståelse for yrkesfeltets betydning i et verdiskapingsperspektiv
 • forståelse for viktigheten av god brukeropplevelse på et nettsted
 • forståelse for betydningen av brukertilpassede nettsider i et verdiskapingsperspektiv
 • anvende faglig kunnskap for å lage en markedsføringsplan for en kunde, merkevare eller produkt
 • anvende faglig kunnskap for å velge riktig annonsekanal for et produkt og målgruppe, og kjøre en kampanje
 • anvende verktøy for å måle og analysere merkevarebygging og performance marketing
 • finne informasjon innen yrkesfeltet, og fornye sin faglige kunnskap i en bransje med store teknologiske endringer
 • kartlegge og identifisere behov ved et nettsteds styrker og svakheter med hensyn til synlighet i søkemotorer, deling i sosiale medier og brukeratferd
 • forståelse for god forretningsskikk og er bevisst på etiske problemstillinger knyttet til markedsføring
 • forståelse for skillet mellom offentlig og privat dialog på nettet med tanke på å verne om bedriften, kunder og kontakters personvern
 • forståelse for samspillet mellom teknologi og bruker som oppstår i interaksjon på nettstedeen etisk grunnholdning innen digital markedsføring
 • utføre resultatorientert utvikling av en bedrifts hjemmeside/nettsted
 • bygge relasjoner mellom utviklere/designere/programmerere, og vurdere ulike løsninger
 • utvikle en total tilstedeværelse på nett for en gitt aktør

Jobbmuligheter

Stillingstitler som brukes mye er markedskoordinator, informasjonskonsulent, webansvarlig, m.m. 
Etter hvert som man får jobberfaring, er det naturlig å gå videre til stillinger som prosjektleder og rådgiver for digital markedsføring generelt, eller mer spesialisert for spesifikke deler av digital markedsføring.

Cecilie Holm Fjelde
Faglæreren er veldig flink og behjelpelig, selv utenom arbeidstiden. Vi får alltid gode svar på våre spørsmål.Cecilie Holm Fjelde


I større bedrifter kan du jobbe som medarbeider i markeds-, informasjons- eller webavdelingen. I mindre bedrifter med sterkt nettfokus i markedsføringen kan du jobbe som markedsansvarlig. Du kan også ta rollen som medierådgiver/konsulent i rådgivningsbyrå innen markedsføring, kommunikasjon og/eller webutvikling.

Studiet kan også være godt egnet for deg som ønsker å starte egen virksomhet. Med en grunnkompetanse innen markedsføring og håndfast erfaring med kostnadseffektive markedstiltak, vil du bli i stand til å markedsføre deg selv og ditt foretak.

Videre studier

Digital markedsføring kan kombineres og bygges på med Grafisk Design. Dette kan være aktuelt for deg som ønsker å spesialisere seg videre innen merkevarebygging og profilering. I tillegg kan du selv utforme og produsere alt av layout, salgsfremmende bilder, reklameannonser, bannere og presentasjonsvideoer for internett og sosiale medier. Grafisk design gir en grundig innføring i webdesign som tillater studenter å kode, lansere, vedlikeholde og oppdatere nettsider.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Neste oppstart:

6. mars 2018 for nettstudier,
August 2018 for klasserom.
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo og Nettstudier
Varighet: 1 år heltid
2 år deltid (kun på nett)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier,
Norsk i klasserom
Pris nett: 34.000,- per semester heltid,
17.000,- per semester deltid
Pris klasserom: 56.250,- per semester.
Kr 1.500,- i registreringsavgift.
Opptakskrav: Bestått treårig videregående opplæring. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-godkjent.
Fagskolepoeng: 60

Lærere

Melius Weideman

Professor

Kristian Foshaug

Administrator

Relaterte nyheter

Top