Digital markedsføring

Gå rett i jobb som digital markedsfører og skap resultater med digital annonsering, søkemotoroptimalisering, innholdsmarkedsføring og analyser. Utdanningen fokuserer på strategisk og målrettet markedsføring på nett og via sosiale medier.

Et digitalt fagfelt under utvikling

Utviklingen på internett går fremdeles i et rasende tempo, og teknologi og kommunikasjon flettes stadig tettere sammen i takt med den teknologiske utvikling. Studiet tar for seg de mest relevante nettsteder, kanaler, verktøy og tjenester for en digital markedsfører, og viser hvordan disse kan gi resultater til bedrifter.

Kunnskap om digital markedsføring er nødvendig for å skape og utnytte konkurransefortrinn i en bransje. Mange virksomheter ønsker å ha egne medarbeidere som besitter denne kompetansen, mens andre leier inn spesialiserte rådgivningsbyråer. Noen gjør begge deler.

Bli en digital markedsfører

Etter studiet vil du være oppdatert på digital markedsføring gjennom moderne og kostnadseffektive kanaler. Du vil besitte kunnskaper og ferdigheter som umiddelbart kan tilføre bedrifter verdi gjennom økt synlighet på internett, annonsenettverk, tilstedeværelse i sosiale medier, og bedriftens egne nettsider.

Du vil få en grunnleggende innføring i markedsføringsfaget, og vil få god kunnskap om resultatmålinger og analyser som setter deg i stand til å fange opp nye muligheter i markedet. Studiet gir en innføring i god kundedialog, og du lærer også hvordan du holder deg faglig oppdatert selv etter studiet.

View this post on Instagram

A post shared by Noroff Utdanning (@noroff)

Studiets oppbygging

På online versjonen av Digital markedsføring er alt av pensum digitalt for å sørge for at det til enhver tid skal være oppdatert i et fagfelt i stadig endring. Hovedvekten av pensum er presentert skriftlig. For å sette teori ut i praksis arbeides det kontinuerlig med oppgaver i forskjellige størrelsen. Lærerne veileder i hovedsak studentene via felles forum.

Emner i digital markedsføring:

 • Den digitale markedsføreren
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettsideoptimalisering
 • Semestereksamen
 • Markedsføring i sosiale medier
 • Kreativitet og formidling i markedsføring
 • Resultater og analyser
 • Prosjekteksamen

Du får/kan:

 • kunnskap om prinsipper og verktøy for digital kommunikasjon
 • kunnskap om god kommunikasjon tilpasset ulike digitale enheter
 • kunnskap om utviklingstrender innenfor digital markedsføring
 • kjennskap til bransjens mest aktuelle sosiale mediekanaler og annonsekanaler, deres utbredelse, rekkevidde, funksjonalitet, bruksområder og målgrupper
 • kunnskap om søkemotorverktøy for resultatmåling og analyse
 • grunnleggende kunnskap om webteknologi og kjennskap til standardiserte begreper og kvalitetskrav i bransjen
 • innsikt i regelverk og standarder relevant for markedsføring på nett
 • bransjekunnskap om aktører innen feltet, og kjenner yrkets rolle i bedrifter av ulik størrelse
 • lære hvordan holde seg oppdatere og fornye faglige kunnskap innenfor digital markedsføring.
 • forståelse for den digitale markedsføringens betydning innen generell markedsføring
 • forståelse for yrkesfeltets betydning i et verdiskapingsperspektiv
 • forståelse for viktigheten av god brukeropplevelse på et nettsted
 • kunnskap om hvordan brukertilpasse nettsider.
 • anvende faglig kunnskap for å lage en markedsføringsplan for en kunde, merkevare eller produkt
 • velge riktig annonsekanal for et produkt og målgruppe, og kjøre en kampanje
 • anvende verktøy for å måle og analysere merkevarebygging og performance marketing
 • kartlegge og identifisere behov ved et nettsteds styrker og svakheter med hensyn til synlighet i søkemotorer, deling i sosiale medier og brukeratferd
 • forståelse for god forretningsskikk og er bevisst på etiske problemstillinger knyttet til markedsføring
 • forståelse for skillet mellom offentlig og privat dialog på nettet med tanke på å verne om bedriften, kunder og kontakters personvern
 • utføre resultatorientert utvikling av en bedrifts hjemmeside/nettsted
 • bygge relasjoner mellom utviklere/designere/programmerere, og vurdere ulike løsninger
 • utvikle en total tilstedeværelse på nett for en gitt aktør

Vi anbefaler følgende:
500 GB Harddisk (evt. 250 GB + skylagring).
8 GB RAM.
Core i5 prosessor.
Smart-phone med godt kamera.
Både PC og Mac kan benyttes.

Vennligst merk: dette er en generell anbefaling og studenten må selv vurdere hvor mye lagringsplass den trenger ut ifra øvrige bruksområder. Hvis du kjøper en ny maskin for studiene vil vi anbefale en med SSD ettersom de yter raskere.


Det er ønskelig at studenter benytter egne maskiner på campus, men det finnes også stasjonære maskiner på campus som kan benyttes. Som campusstudent vil du få alle nødvendige lisenser på din private maskin.

Jobbmuligheter

De aller fleste store, mellomstore og små bedrifter har i dag behov for en eller flere digitale markedsførere

Stillingstitler man kan tre inn i som nyutdannet digital markedsfører er blant annet markedskoordinator, markedskonsulent, digital rådgiver, digital markedsfører, markedsansvarlig og webansvarlig.

Etter hvert som man får jobberfaring er det mange som velger å gå videre inn i stillinger som prosjektleder eller rådgiver for digital markedsføring, eller markedssjef. Noen spesialiserer seg også videre innenfor spesifikke deler av digital markedsføring.

Studiet kan også være godt egnet for deg som ønsker å starte egen virksomhet. Med en grunnkompetanse innen markedsføring og praktisk erfaring med kostnadseffektive markedstiltak, vil du være godt rustet til å markedsføre deg selv og ditt foretak.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

Se opptak av livestream

Vi anbefaler å se nyeste livestream om Digital markedsføring, presentert av Sarah Uldal og Jøran Gamman 7. mars 2023.

 

Studieinformasjon

Studiestart:

9. januar 2024 - nettstudier
12. mars 2024 - nettstudier
12. august 2024 - campus
13. august 2024 - nettstudier
15. oktober 2024 - nettstudier
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 1 år heltid (campus eller nettstudier)
2 år deltid (nettstudier)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier. 
Norsk/engelsk på campus
Pris nettstudier:

Heltid: 42.000,- per semester
Deltid: 21.000,- per semester

Pris campus:

61.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Fagskolegrad (Professional Degree)
Studiepoeng: 60

Lærere

Jøran Gamman

Jøran Gamman

Linjeleder, Campus
Kjetil Korsveien

Kjetil Korsveien

Faglærer, Bergen
Nicholas Kühne

Nicholas Kühne

Faglærer, Oslo
Henrietta Steenkamp

Henrietta Steenkamp

Faglærer, Nettstudier
Celine Dyndal

Celine Dyndal

Faglærer, Nettstudier
Elzaan Le Roux

Elzaan Le Roux

Faglærer, Nettstudier
Toril Kværner-Ludvigsen

Toril Kværner-Ludvigsen

Faglærer, Nettstudier
Galen Schultz

Galen Schultz

Faglærer, Nettstudier
Lindsay Kruger

Lindsay Kruger

Student Success Manager, Nettstudier

Relaterte nyheter

     
Top