Digital markedsføring

Gå rett i jobb som digital markedsfører og skap resultater med digital annonsering, søkemotoroptimalisering, personvern og analyse. Utdanningen fokuserer på strategisk og målrettet markedsføring på nett og sosiale medier.

Et digitalt fagfelt under utvikling

Utviklingen på internett går i en rasende fart, og teknologi og kommunikasjon flettes stadig tettere sammen. Dette samspillet forandrer seg i takt med den teknologiske utvikling. Studiet krever at du holder deg oppdatert på nye trender og markedskanaler. Nye nettsteder, kanaler, verktøy og tjenester oppstår kontinuerlig, og blir arenaer hvor bedrifter og virksomheter kan nå brukere.

Anette Lien, student digital markedsføring
De fleste av studentene i klassen signerte kontrakt med ny arbeidsgiver allerede før vi leverte eksamen.Anette Lien, tidl. student

Kunnskap om digital markedsføring er nødvendig for å skape eller utnytte konkurransefortrinn i en bedrift. Mange virksomheter ønsker å ha egne medarbeidere som besitter denne kompetansen, mens andre leier inn spesialiserte rådgivningsbyråer. Noen gjør begge deler.

Bli en digital markedsfører

Etter studiet vil du være oppdatert på digital markedsføring gjennom moderne og kostnadseffektive kanaler. Du vil besitte kunnskaper og ferdigheter som umiddelbart kan tilføre bedrifter verdi gjennom økt synlighet på internett, annonsenettverk, tilstedeværelse i sosiale medier, og bedriftens egne nettsider.

Du vil få en grunnleggende innføring i markedsføringsfaget, og en solid plattform innen resultatmåling og analyse som setter deg i stand til å fange opp nye muligheter som oppstår. Studiet gir en innføring i god kundedialog, og du lærer også hvordan du holder deg selv oppdatert, selv etter studiet.

Studiets oppbygging

Studiet har stort fokus på mestring og praktiske ferdigheter. Undervisningen bygger på faglig input, og det arbeides kontinuerlig med øvingsoppgaver. Parallelt jobber du med en større obligatorisk oppgave relatert til hvert emne. Første halvår er bygget opp av fem delemner, mens andre semester kjøres i blokker hvor du konsentrerer deg om ett emne om gangen.

Emner i digital markedsføring:

 • Kreativitet og formidling i markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Weboptimalisering
 • Prosjekt 1
 • Markedsføring i sosiale medier
 • Digitale profiler
 • Resultater og analyse
 • Prosjekt 2

Du får/kan:

 • kunnskap om prinsipper og verktøy for digital kommunikasjon
 • kunnskap om god kommunikasjon tilpasset ulike digitale enheter
 • kunnskap om utviklingstrender og kjenner teknikker og verktøy for bruk av ulike digitale kanaler
 • kunnskap om søkemotorverktøy for resultatmåling og analyse
 • grunnleggende kunnskap om webteknologi og kjennskap til standardiserte begreper og kvalitetskrav i bransjen
 • innsikt i regelverk og standarder relevant for markedsføring på nett
 • bransjekunnskap om aktører innen feltet, og kjenner yrkets rolle i bedrifter av ulik størrelse
 • kjennskap til bransjens mest aktuelle sosiale mediekanaler og annonsekanaler, deres utbredelse, rekkevidde, funksjonalitet, bruksområder og målgrupper
 • oppdatere og fornye din faglige kunnskap innen digital markedsføring og finne informasjon om ny teknologi
 • forståelse for den digitale markedsføringens betydning innen generell markedsføring
 • forståelse for yrkesfeltets betydning i et verdiskapingsperspektiv
 • forståelse for viktigheten av god brukeropplevelse på et nettsted
 • forståelse for betydningen av brukertilpassede nettsider i et verdiskapingsperspektiv
 • anvende faglig kunnskap for å lage en markedsføringsplan for en kunde, merkevare eller produkt
 • anvende faglig kunnskap for å velge riktig annonsekanal for et produkt og målgruppe, og kjøre en kampanje
 • anvende verktøy for å måle og analysere merkevarebygging og performance marketing
 • finne informasjon innen yrkesfeltet, og fornye sin faglige kunnskap i en bransje med store teknologiske endringer
 • kartlegge og identifisere behov ved et nettsteds styrker og svakheter med hensyn til synlighet i søkemotorer, deling i sosiale medier og brukeratferd
 • forståelse for god forretningsskikk og er bevisst på etiske problemstillinger knyttet til markedsføring
 • forståelse for skillet mellom offentlig og privat dialog på nettet med tanke på å verne om bedriften, kunder og kontakters personvern
 • forståelse for samspillet mellom teknologi og bruker som oppstår i interaksjon på nettstedeen etisk grunnholdning innen digital markedsføring
 • utføre resultatorientert utvikling av en bedrifts hjemmeside/nettsted
 • bygge relasjoner mellom utviklere/designere/programmerere, og vurdere ulike løsninger
 • utvikle en total tilstedeværelse på nett for en gitt aktør

Vi anbefaler følgende:
500 GB Harddisk (evt. 250 GB + skylagring).
8 GB RAM.
Core i5 prosessor.
Smart-phone med godt kamera.
Både PC og Mac kan benyttes.

Det er ønskelig at studenter benytter egen maskin på campus, men det finnes også stasjonære maskiner på campus som kan benyttes. Som campusstudent vil du få alle nødvendige lisenser på din private maskin.

Jobbmuligheter

Stillingstitler som brukes mye er digital markedsfører, digital markedssjef, markedskoordinator, markedskonsulent, digital rådgiver, webansvarlig, m.m. 
Etter hvert som man får jobberfaring, er det naturlig å gå videre til stillinger som prosjektleder og rådgiver for digital markedsføring generelt, eller mer spesialisert for spesifikke deler av digital markedsføring.

Stian André Pedersen
Kompetanse i digital markedsføring gir ekstremt mange muligheter. I et konkurransepreget samfunn, er dette studiet gull verdt.Stian André Pedersen, student


I større bedrifter kan du jobbe som medarbeider i markeds-, informasjons- eller webavdelingen. I mindre bedrifter med sterkt nettfokus i markedsføringen kan du jobbe som markedsansvarlig. Du kan også ta rollen som medierådgiver eller -konsulent i rådgivningsbyrå innen markedsføring, kommunikasjon og/eller webutvikling.

Studiet kan også være godt egnet for deg som ønsker å starte egen virksomhet. Med en grunnkompetanse innen markedsføring og håndfast erfaring med kostnadseffektive markedstiltak, vil du bli i stand til å markedsføre deg selv og ditt foretak.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart:

18. oktober 2022 - nettstudier
10. januar 2023 - nettstudier
14. mars 2023 - nettstudier
15. august 2023 - nettstudier
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 1 år heltid (campus eller nettstudier)
2 år deltid (nettstudier)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier. 
Norsk på campus
Pris nettstudier:

Heltid: 39.000,- per semester
Deltid: 19.500,- per semester

Pris campus:

61.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Fagskolegrad (Professional Degree)
Studiepoeng: 60

Er du interessert i design og kommunikasjon?

Legg igjen din e-postadresse og få mer informasjon om design- og kommunikasjonsstudiene på Noroff. Du kan når som helst melde deg av.

Jeg har lest Noroffs personvernerklæring og aksepterer at Noroff håndterer mine data som beskrevet i vilkår og betingelser.

Lærere

Sarah Uldal

Sarah Uldal

Linjeleder, Nettstudier
Kjetil Korsveien

Kjetil Korsveien

Faglærer, Bergen
Nicholas Kühne

Nicholas Kühne

Faglærer, Oslo
Jøran Gamman

Jøran Gamman

Faglærer, Kristiansand
Sandra Skjeldal

Sandra Skjeldal

Faglærer, Nettstudier
Henrietta Steenkamp

Henrietta Steenkamp

Faglærer, Nettstudier
Celine Dyndal

Celine Dyndal

Faglærer, Nettstudier
Elzaan Le Roux

Elzaan Le Roux

Faglærer, Nettstudier
Toril Kværner-Ludvigsen

Toril Kværner-Ludvigsen

Faglærer, Nettstudier
Galen Schultz

Galen Schultz

Faglærer, Nettstudier

Relaterte nyheter

     
Top