Noroff School of technology and digital media

Om Noroff

Næringslivet skriker etter folk med digital kompetanse og kreativitet. Mange av dagens jobber vil forsvinne, og altfor få jobbsøkere har kunnskapen og ferdighetene som trengs i dag og i fremtiden. Kompetansegapet må tettes, og utdanning er nøkkelen til det.

Digital omstilling er noe som skjer hele tiden, og er en like naturlig del av arbeidslivet som lunsjpausen. Derfor trengs jevnlig faglig påfyll for å forbli relevant i jobben. Noroff har utdanningstilbud for alle, uansett hvor du er i livet og karrieren. Noroff er en del av løsningen.

Vi har studier som ikke bare er fremtidsrettede, men også praktiske og etterspurt av dagens arbeidsgivere. Våre studenter skal lære det som trengs nå. Derfor har vi tett dialog med næringslivet for å sikre at studiene våre er mest mulig relevante.

Vår lærerstab holder et høyt nivå og har praktisk bransjeerfaring. Hvert år gjør de tusenvis av studenter klare for jobber arbeidsgiverne sliter med å finne folk til.

Noroff leverer utdanning tilpasset alle faser av livet gjennom fleksible utdanningsløp. Vi fokuserer på digital undervisning, både nettbasert og på våre moderne campuser i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Lærerne våre er tett på, og opptatt av å gi alle som velger Noroff en god studieopplevelse.

Vi er Norges største fagskole og har flere bachelorstudier med en attraktiv kombinasjon av praktisk og teoretisk kompetanse. Til deg som er i jobb har vi også effektive bootcamps for faglig påfyll i digitale fag.

Hos Noroff studerer fremtidens digitale fagfolk.

Vår visjon og misjon

Vår visjon i Noroff er «en verden der dagens utdanning møter morgendagens behov». Og vi bidrar til denne visjonen gjennom vår misjon om å «tilby mennesker i alle faser av livet nødvending kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å bygge fremtidens karriere».

Enkelt forklart skal vi holde folk oppdatert. Og vi gjør dette gjennom to målsetninger: Arbeidslivsrelevans og en god studentopplevelse.

Arbeidslivsrelevans leveres gjennom hva vi underviser. Alle fag er designet for å møte arbeidslivets behov og armere hver eneste student med ferdighetene som kreves for å maksimere deres suksess på jobb. Integrasjon med industrien er sentralt når vi utvikler og leverer våre fag.

Studentopplevelsen handler fundamentalt sett om hvordan vi maksimerer våre studenters sjanse for å lykkes med studiene, og leveres gjennom hvordan vi underviser. Vi møter et vidt spekter av mennesker, fra unge studenter til folk i arbeid, og læringsreisen må passe folk i ulike faser av livet. Dette krever fleksible løsninger, engasjerende og effektiv undervisning, et sterkt studentmiljø og en kombinasjon av digitale og fysiske møteplasser.

Våre verdier

For å oppfylle vår misjon og mål om å levere arbeidslivsrelevans og god studentopplevelse må vi som arbeider i Noroff trekke i samme (og korrekt) retning. Dette er enklere sagt enn gjort. For å veilede oss har vi formulert et kulturelt fundament som tydeliggjør hva slags verdier og adferd vi verdsetter hos oss selv og andre i Noroff:  

Kontinuerlig læring

Vi tror at muligheten for å tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter er fundamentet for menneskelig progresjon. I vår kultur har alle noe å lære og noe å lære bort.

Du lykkes med kontinuerlig læring gjennom å:

 • Lage en utviklingsplan
 • Prioritere tid i en hektisk hverdag til å utvikle deg selv
 • Dele innsikt og relevant kunnskap med dine kollegaer
 • Være nysgjerrig og verdsette gode spørsmål over perfekte svar

Samarbeid

Gjennom godt samarbeid skapes et miljø preget av tillit og pålitelighet. Det hjelper oss med å få jobben gjort og ikke bry oss om alt mulig annet.

Du samarbeider gjennom å:

 • Definere din rolle og dine ansvarsområder sammen med ditt team
 • Proaktivt dele informasjon som dine kollegaer trenger for å lykkes
 • Spørre om hjelp når du trenger det og tilby din hjelp til andre
 • Lytte først og forsøke å forstå problemet før man løser det
 • Kommunisere effektivt ved å sikre at du ikke bare avleverer informasjon, men at det du ønsker å formidle også er mottatt og forstått

Enestående arbeid

Ved å utføre enestående arbeid så bygger vi også en organisasjon som leverer enestående resultater for studenter, partnere og våre ansatte.

Enestående arbeid defineres ved å:

 • Definere tydelige mål for deg selv og ditt team, og måle resultatet
 • Prioritere – å få ting gjort er alltid bedre enn å gjøre alt
 • Gi og motta jevnlig tilbakemelding og være pådriver for kontinuerlig forbedring
 • Anerkjenne andres enestående arbeid ved å fortelle dem det høyt
 • Ha det gøy underveis og få hver dag til å telle

Utvikle fremtiden

Ved å utvikle den beste versjonen av Noroff så skaper vi også de beste forutsetningene for våre studenter og ansatte for å aktivt bidra til å utvikle fremtiden i en positiv retning.

Du er med på å utvikle fremtiden gjennom å:

 • Holde deg oppdatert på teknologiutviklingen og dele dette med andre
 • Stille utfordrende spørsmål – hvorfor gjør vi som vi gjør og hvordan kan vi utvikle oss?
 • Aktivt se etter nye og bedre løsninger innenfor ditt ansvarsområde
 • Ta beslutninger basert på innsikt og involvering fra andre
 • Våge å eksperimentere og bruke feil som en mulighet for læring og forbedring

Vi anerkjenner at det er enklere å snakke om verdier og adferd enn å faktisk etterleve det i praksis. Ingen av oss er perfekte til enhver tid, men vi jobber med å holde oss selv og hverandre ansvarlige for å leve opp til våre idealer.

Vår organisasjon

Noroff består av tre utdanningsområder:

Sammen med den svenske skolen Nackademin er Noroff en del av et større nordisk partnerskap.


Våre campus

Alle utdanningstilbud ved Noroff er NOKUT-akkreditert og våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

I tillegg til å drive egen høyskole, har Noroff samarbeid med utdanningsinstitusjoner i utlandet:

Samarbeidet gir Noroff-studenter anledning til å bygge på sin toårige fagskoleutdanning og få bachelor i utlandet i løpet av ett år.

 

     
Top