Opptakskrav

Opptak ved formell kompetanse

For opptak til Noroffs studier kreves generell studiekompetanse gjennom fullført og bestått treårig videregående utdanning eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Ved enkelte studier kan det i tillegg kreves at spesifiserte studieretninger og/eller beståtte opptaksprøver er fullført og bestått. Opptakskravene er spesifisert for hvert enkelt studium i tabellen studieinformasjon på studiesidene.

For opptak til bachelorstudiet digital etterforskning kreves matematikk R1 (2MX), eventuelt S1 og S2. (Kreves ikke for søkere over 25 med relevant arbeidserfaring.) Dersom du ikke har dette fra før, kan du ta det som privatist. Vi har laget et repetisjonskurs, fritt tilgjengelig for våre søkere, til selvstudiebruk. Les hvordan du registrerer deg for dette kurset her.

Realkompetanse

For de som ikke dekker det formelle opptakskravet, er det anledning for å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Dette baseres på en individuell vurdering etter spesielle retningslinjer.

For høyskoleutdanningene beskrives dette på Samordna Opptaks hjemmesider.

For fagskoleutdanningene gjelder følgende:

  1. Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minimum tilsvarer normalalderen for fullført aktuell videregående opplæring.
  2. Minimumskravene for vurdering av realkompetanse er tilfredsstillende kunnskaper i norsk og engelsk. Dette skal tilsvare Norsk/Engelsk Vg1 (studieforberedende), Norsk/Engelsk Vg2 (yrkesfaglige utdanningsprogram) eller alternativt tatt en godkjent norsktest. Se Forskrift om opptak til høyere utdanning, §2-2 for full oversikt over hvilke tester som er godkjent. Skandinaviske søkere må ha bestått sitt eget morsmålsfag.
  3. Søkere vil i tillegg vurderes på bakgrunn av de opplysningene de gir I søknadsteksten. Det er viktig at de kan gjøre rede for hvorfor de søker dette studiet og hvorfor de mener at de vil klare å gjennomføre det. Dersom de har kvalifikasjoner som ikke lar seg dokumentere kan også dette redegjøres i søknadsteksten.
  4. All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold.

Ettersending av dokumentasjon

Søkere er selvfølgelig velkommen til å søke ved Noroff før alle fag på videregående er fullført og bestått. Da kan du legge ved standpunktkarakter fra siste terminoppgjør som vedlegg til søknaden, og laste opp vitnemålet så snart dette er klart. Du kan bruke mobiltelefonen til å ta bilde av dokumenter.

Tilbud om veiledningssamtale

Alle søkere til Noroff får et tilbud om en veiledningssamtale med en studierådgiver/faglærer. Du vil også få tilbud omomvisning på campus.

Top