Opptakskrav Noroff - School of technology and digital media

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene. Disse er formell kompetanse eller realkompetanse.

Opptak ved formell kompetanse

Opptakskravene for formell kompetanse er generell studiekompetanse gjennom fullført og bestått treårig videregående utdanning.

For fagskolestudiene godkjennes også yrkesrettet utdanning med fagbrev.

For bachelorstudiene kan opptakskravene tilfredsstilles gjennom 23/5-regelen.

For opptak til bachelorstudiene cyber security, digital etterforskning og applied data science kreves i tillegg matematikk R1 (2MX), eventuelt S1 og S2. (Kreves ikke for søkere over 25 med relevant arbeidserfaring.) Dersom du ikke har dette fra før, kan du ta det som privatist.

Opptak ved realkompetanse

For de som ikke dekker det formelle opptakskravet, er det anledning for å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Dette baseres på en individuell vurdering etter spesielle retningslinjer.

For høyskoleutdanningene beskrives dette på Samordna Opptaks hjemmesider.

For fagskoleutdanningene gjelder følgende:

  1. I følge ny fagskolelov (lov om høyere yrkesfaglig utdanning), som gjelder fra 1. juli 2018, må søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert være 23 år eller eldre i opptaksåret.
  2. Minimumskravene for vurdering av realkompetanse er tilfredsstillende kunnskaper i norsk og engelsk. Dette skal tilsvare Norsk/Engelsk Vg1 (studieforberedende), Norsk/Engelsk Vg2 (yrkesfaglige utdanningsprogram) eller alternativt tatt en godkjent norsktest. Se Forskrift om opptak til høyere utdanning, §2-2 for full oversikt over hvilke tester som er godkjent. Skandinaviske søkere må ha bestått sitt eget morsmålsfag.
  3. Søkere vil i tillegg vurderes på bakgrunn av de opplysningene de gir i søknadsteksten. Det er viktig at de kan gjøre rede for hvorfor de søker dette studiet og hvorfor de mener at de vil klare å gjennomføre det. Dersom de har kvalifikasjoner som ikke lar seg dokumentere kan også dette redegjøres i søknadsteksten.
  4. All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold.
Top