Opptakskrav Noroff - School of technology and digital media

Opptakskrav

Se hvilke opptakskrav som gjelder for fagskole- og bachelorstudier ved Noroff. 

Opptakskrav for fagskolestudier

Du oppfyller ett av disse kravene:

▫️ Fullført og bestått 2 årig videregående skole + fagbrev/svennebrev

▫️ Du er praksiskandidat med fagbrev

 • Har du fagbrev på grunnlag av å ha vært praksiskandidat, må du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

▫️ Fullført treårig videregående skole uten Generell studiekompetanse- men du har fått et vitnemål.

▫️ Fullført 3-årig videregående

 • Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

▫️ Yrkesfag med påbygging

 • Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.

▫️ 23/5-regelen

 • Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst fem års utdanning eller yrkespraksis. Les mer om 23/5-regelen her.

▫️Fullført en godkjent fagskoleutdanning

 • Du må ha gått på ett utdanningsprogram som har vart i to år på fulltid og gitt 120 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole.
 • Fagskoleutdanningen du har må stå på NOKUT sin liste over godkjente fagskoletilbud.

▫️Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen

▫️Fullført et universitets- eller høyskolestudium

Du vil bli vurdert ut ifra din egen erfaring. Dette kan være arbeidserfaring, studier, frivillig arbeid, språkferdigheter, motivasjon, og så videre.

All erfaring vil bli vurdert, ikke bare erfaring som er relevant for studiet du søker. Du må være 23 år eller mer i opptaksåret for å kunne søke på grunnlag av realkompetanse.

denne siden kan du lese hva du må ha for å få opptak.

Dersom du har fullført utdanning fra utlandet, gjelder andre opptakskrav. Vi følger NOKUT sin offisielle liste for Generell studiekompetanse for utenlandske søkere (GSU-listen). Her kan du nederst på siden velge landet du har utdanning fra for å se hva du må laste opp i henhold til opptakskravet.

Opptakskrav for høyskolestudier

Du oppfyller ett av disse kravene:

▫️Fullført treårig videregående skole

 • Du har fullført og bestått treårige videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

▫️Yrkesfag med påbygging

 • Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.

▫️23/5-regelen

 • Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst fem års utdanning eller yrkespraksis. Les mer om 23/5-regelen her.

▫️Fullført en godkjent fagskoleutdanning

 • Du må ha gått et utdanningsprogram som har vart i to år på fulltid og gitt 120 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole.
 • Fagskoleutdanningen du har må stå på NOKUT sin liste over godkjente fagskoletilbud.

▫️Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen

▫️Fullført et universitets- eller høyskolestudium

▫️Fullført en godkjent utenlandsutdanning

 • denne siden kan du lese hva du må ha for å få opptak.

Du vil bli vurdert ut fra din erfaring. Dette kan være arbeidserfaring, studier, frivillig arbeid, språkferdigheter, motivasjon, og så videre.

All erfaring vil bli vurdert, ikke bare erfaring som er relevant for det studiet du søker. Du må være 25 år eller mer i opptaksåret for å kunne søke på grunnlag av realkompetanse.

denne siden kan du lese hva du må ha for å få opptak.

Dersom du har fullført utdanning fra utlandet, gjelder andre opptakskrav. Vi følger NOKUT sin offisielle liste for Generell studiekompetanse for utenlandske søkere (GSU-listen). Her kan du nederst på siden velge landet du har utdanning fra for å se hva du må laste opp i henhold til opptakskravet.

For opptak til bachelorstudiene innen IT, Bachelor i Cyber Security, Applied Data Science og Digital Etterforskning kreves matematikk R1, eventuelt S1+S2, i tillegg til generell studiekompetanse. Dette kan dekkes på forskjellige måter.

▫️Generell studiekompetanse: Dersom du er under 25 år må du dokumentere at du dekker matematikk R1 (2MX), eller S1 + S2 fra videregående. Dekker du ikke kravet til matematikk R1 kan du melde deg opp til privatisteksamen innen 1 februar. Les mer her.

▫️Fag fra høyere utdanning: Dersom du ikke dekker kravet til matematikk R1 fra fag i videregående skole, kan vi vurdere om du kan dekke kravet med minimum 9 studiepoeng i fag fra høyere utdanning innenfor matematiske/økonomiske fagområder.

▫️Utenlandsk utdanning: Det er også mulig å dekke kravene med fag i utenlandsk videregående skole for noen land. Velg landet ditt og gå til spesielle opptakskrav.

▫️Realkompetanse: Søkere over 25 år kan søke på bakgrunn av realkompetanse og dokumentere relevant arbeidserfaring som kan veie opp for matematikk R1 kravet.

Er du usikker på om du dekker opptakskravene våre? Legg inn en uforpliktende søknad her så hjelper vi deg med vurdering av dine dokumenter.


     
Top