Opptakskrav Noroff - School of technology and digital media

Opptakskrav

Se hvilke opptakskrav som gjelder for fagskole- og bachelorstudier ved Noroff. 

Opptakskrav for fagskolestudier

Du oppfyller ett av disse kravene:

▫️ Fullført og bestått 2 årig videregående skole + fagbrev/svennebrev

▫️ Du er praksiskandidat med fagbrev

 • Har du fagbrev på grunnlag av å ha vært praksiskandidat, må du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

▫️ Fullført 3 årig videregående skole uten Generell studiekompetanse- men du har fått et vitnemål.

▫️ Fullført 3-årig videregående

 • Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

▫️ Yrkesfag med påbygging

 • Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.

▫️ 23/5-regelen

 • Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst fem års utdanning eller yrkespraksis. Les mer om 23/5-regelen her.

▫️Fullført en godkjent fagskoleutdanning

 • Du må ha gått på ett utdanningsprogram som har vart i 2 år på fulltid og gitt 120 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole.
 • Fagskoleutdanningen du har må stå på NOKUT sin liste over godkjente fagskoletilbud.

▫️Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen

▫️Fullført en universitets- eller høyskolestudium

▫️Fullført en godkjent utenlandsutdanning

Du vil bli vurdert ut ifra din egen erfaring. Dette kan være arbeidserfaring, studier, frivillig arbeid, språkferdigheter, motivasjon, og så videre.

All erfaring vil bli vurdert, ikke bare erfaring som er relevant for studiet du søker. Du må være 23 år eller mer i opptaksåret for å kunne søke på grunnlag av realkompetanse.

 

Opptakskrav for høyskolestudier

Du oppfyller ett av disse kravene:

▫️Fullført treårig videregående skole

 • Du har fullført og bestått treårige videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

▫️Yrkesfag med påbygging

 • Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.

▫️23/5-regelen

 • Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst fem års utdanning eller yrkespraksis. Les mer om 23/5-regelen her.

▫️Fullført en godkjent fagskoleutdanning

 • Du må ha gått et utdanningsprogram som har vart i to år på fulltid og gitt 120 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole.
 • Fagskoleutdanningen du har må stå på NOKUT sin liste over godkjente fagskoletilbud.

▫️Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen

▫️Fullført et universitets- eller høyskolestudium

▫️Fullført en godkjent utenlandsutdanning

 • denne siden kan du lese hva du må ha for å få opptak.

Du vil bli vurdert ut fra din erfaring. Dette kan være arbeidserfaring, studier, frivillig arbeid, språkferdigheter, motivasjon, og så videre.

All erfaring vil bli vurdert, ikke bare erfaring som er relevant for det studiet du søker. Du må være 25 år eller mer i opptaksåret for å kunne søke på grunnlag av realkompetanse.

Dersom du har fullført utdanning fra utlandet gjelder andre opptakskrav. Vi følger NOKUT sin offisielle liste for Generell studiekompetanse for utenlandske søkere (GSU-listen). Her kan du nederst på siden velge landet du har utdanning fra for å se hva du må laste opp i henhold til opptakskravet. Noen land har fritak for engelskkravet (som vi har på alle våre studier). Hvis det er tilfelle med utdanning fra landet du kommer fra, vil det stå «Nei» ved siden av «Engelskkrav». Med utdanning fra noen land vil du også kunne dekke engelskkravet dersom du har hatt engelsk som fag, se denne siden her for å sjekke om dette gjelder deg.


Søkere kan på generell basis bli kontaktet for en veiledningssamtale. Du vil da bli kontaktet av opptaksteamet hos Noroff etter at du har sendt din søknad. 

Top