Opptakskrav Noroff - School of technology and digital media

Opptakskrav

Se hvilke opptakskrav som gjelder for fagskole- og bachelorstudier ved Noroff. 

Opptakskrav for fagskolestudier

Du oppfyller ett av disse kravene:

▫️ Fullført 3-årig videregående

 • Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

▫️ Yrkesfag med påbygging

 • Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.

▫️ 23/5-regelen

 • Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst fem års utdanning eller yrkespraksis. Les mer om 23/5-regelen her.

▫️Fullført en godkjent fagskoleutdanning

 • Du må ha gått på ett utdanningsprogram som har vart i 2 år på fulltid og gitt 120 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole.
 • Fagskoleutdanningen du har må stå på NOKUT sin liste over godkjente fagskoletilbud.

▫️Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen

▫️Fullført en universitets- eller høyskolestudium

▫️Fullført en godkjent utenlandsutdanning

 • denne siden kan du lese hva du må ha for å få opptak.

▫️Fullført og bestått toårig videregående skole + fagprøve/svennebrev

▫️Fullført treårig videregående skole uten generell studiekompetanse- men du har fått vitnemål

▫️Du er praksiskandidat med fagbrev

Du vil bli vurdert ut ifra din egen erfaring. Dette kan være jobber, studier, frivillig arbeid, språkferdigheter, motivasjon, og så videre.

All erfaring vil bli vurdert, ikke bare erfaring som er relevant for studiet du søker.

 

Opptakskrav for bachelorstudier

Du oppfyller ett av disse kravene:

▫️Fullført treårig videregående skole

 • Du har fullført og bestått treårige videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

▫️Yrkesfag med påbygging

 • Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.

▫️23/5-regelen

 • Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst fem års utdanning eller yrkespraksis. Les mer om 23/5-regelen her.

▫️Fullført en godkjent fagskoleutdanning

 • Du må ha gått et utdanningsprogram som har vart i to år på fulltid og gitt 120 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole.
 • Fagskoleutdanningen du har må stå på NOKUT sin liste over godkjente fagskoletilbud.

▫️Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen

▫️Fullført et universitets- eller høyskolestudium

▫️Fullført en godkjent utenlandsutdanning

 • denne siden kan du lese hva du må ha for å få opptak.

Du vil bli vurdert ut fra din erfaring. Dette kan være jobber, studier, frivillig arbeid, språkferdigheter, motivasjon, og så videre.

All erfaring vil bli vurdert, ikke bare erfaring som er relevant for det studiet du søker

Alle IT-studier har mattekrav. For opptak kreves matematikk R1 (2MX), eventuelt S1 og S2. (Kreves ikke for søkere over 25 år med relevant arbeidserfaring). Dersom du ikke har dette fra før, kan du ta det som privatist.


Søkere kan på generell basis bli kontaktet for en veiledningssamtale. Du vil da bli kontaktet av opptaksteamet hos Noroff etter at du har sendt din søknad. 

Top