Opptakskrav Noroff - School of technology and digital media

Opptakskrav

Noroff har løpende opptak. Det vil si at jo tidligere du søker, desto tidligere kan du sikre deg studieplass og legge planer for din fremtid.

Her finner du informasjon om opptakskravene som gjelder for fagskole- og bachelorstudier ved Noroff. Er du usikker på om du oppfyller opptakskravene, oppfordrer vi deg til å sende inn en søknad for vurdering.

Opptakskrav for fagskolestudier

Du må oppfylle ett av disse kravene:

▫️ Du har fullført og bestått videregående opplæring med bestått fag-/svennebrev, eller du har tatt det som praksiskandidat.

▫️ Du har fullført og bestått treårig videregående opplæring som gir yrkeskompetanse.

▫️ Fullført 3-årig videregående

 • Du har fullført og bestått treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

▫️ Yrkesfag med påbygging

 • Du har fullført og bestått yrkesfaglig utdanningsprogram og har tatt de seks studiekompetansefagene.

▫️ Fireårig løp som gir deg yrkesteknisk og studiespesialiserende kompetanse

 • Du har kombinert skole og praksis gjennom fire år og oppnådd fagbrev og påbygging til generell studiekompetanse.

▫️ 23/5-regelen

 • Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst fem års utdanning eller yrkespraksis. Les mer om 23/5-regelen her.

▫️Fullført en godkjent fagskoleutdanning

 • Du må ha gått på ett utdanningsprogram som har vart i to år på fulltid og gitt 120 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole.
 • Fagskoleutdanningen du har må stå på NOKUT sin liste over godkjente fagskoletilbud.

▫️Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen

▫️Fullført et universitets- eller høyskolestudium (hvis du ble tatt opp på unntaksordning)

Dersom du ikke har oppnådd yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse, kan du kvalifisere for opptak på grunnlag av realkompetanse ved å «erstatte» kompetansen du mangler med en kombinasjon av utdanning og/eller praksis.

Hvis du fyller 23 år eller mer i opptaksåret, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse. En realkompetansevurdering ser på den samlede kompetansen du har og vurderer den opp mot studieprogrammet du søker på. Dokumentasjon som vil ha betydning for søknaden er arbeidserfaring, studier, frivillig arbeid, språkferdigheter, m.m.

Dokumentasjonen kan ha ulik form. Det kan være karakterutskrifter, kompetansebevis, kursbevis, arbeidsattester. Vi anbefaler derfor at du laster opp en CV med oversikt over all utdanning og arbeidserfaring slik at vi kan ta utgangspunkt i dette når vi etterspør dokumentasjon. Arbeidsattester skal utstedes på bedriftens brevpapir med logo. De skal være datert og undertegnet av overordnet. Den skal også inneholde til/fra dato arbeidsforholdet fant sted, samt hva arbeidet bestod i.

Dersom du har fullført utdanning fra utlandet gjelder andre opptakskrav. På denne siden kan du lese hva du må ha for å få opptak.

Vi følger NOKUT sin offisielle liste over generell studiekompetanse for utenlandske søkere (GSU-listen). Her kan du nederst på siden velge landet du har utdanning fra for å se hva du må laste opp i henhold til opptakskravet.

Utdanningen i Python for Finance forutsetter minimum to års yrkeserfaring fra bank, finans eller forsikring eksempelvis i stillinger som finansiell-, kunde-, eller forsikringsrådgiver, finanskonsulent eller økonomimedarbeider.

Opptakskrav for høyskolestudier

Du må oppfylle ett av disse kravene:

▫️Fullført treårig videregående skole

 • Du har fullført og bestått treårige videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

▫️Yrkesfag med påbygging

 • Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.

▫️23/5-regelen

 • Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst fem års utdanning eller yrkespraksis. Les mer om 23/5-regelen her.

▫️Fullført en godkjent fagskoleutdanning

 • Du må ha gått et utdanningsprogram som har vart i to år på fulltid og gitt 120 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole.
 • Fagskoleutdanningen du har må stå på NOKUT sin liste over godkjente fagskoletilbud.

▫️Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen

▫️Fullført et universitets- eller høyskolestudium

▫️Fullført en godkjent utenlandsutdanning

 • denne siden kan du lese hva du må ha for å få opptak.

Generell studiekompetanse er en forberedelse til høyere utdanning. Dersom du ikke har oppnådd generell studiekompetanse, kan du kvalifisere for opptak på grunnlag av realkompetanse ved å "erstatte" kompetansen du mangler med en kombinasjon av utdanning og/eller praksis.

Hvis du fyller 25 år eller mer i opptaksåret, kan du søke opptak til våre bachelorprogrammer på grunnlag av realkompetanse. En realkompetansevurdering ser på den samlede kompetansen du har og vurderer den opp mot studieprogrammet du søker på. Dokumentasjon som vil ha betydning for søknaden er arbeidserfaring, studier, frivillig arbeid, språkferdigheter, m.m.

Dokumentasjonen kan ha ulik form. Det kan være karakterutskrifter, kompetansebevis, kursbevis, arbeidsattester. Vi anbefaler derfor at du laster opp en CV med oversikt over all utdanning og arbeidserfaring slik at vi kan ta utgangspunkt i dette når vi etterspør dokumentasjon. Arbeidsattester skal utstedes på bedriftens brevpapir med logo. De skal være datert og undertegnet av overordnet. Den skal også inneholde til/fra dato arbeidsforholdet fant sted, samt hva arbeidet bestod i.

Dersom du har fullført utdanning fra utlandet, gjelder andre opptakskrav. På denne siden kan du lese hva du må ha for å få opptak.

Vi følger NOKUT sin offisielle liste over generell studiekompetanse for utenlandske søkere (GSU-listen). Her kan du nederst på siden velge landet du har utdanning fra for å se hva du må laste opp i henhold til opptakskravet.

For opptak til bachelorstudiene innen Cyber Security, Digital Forensics and Incident Response og Applied Data Science kreves matematikk R1, eventuelt S1+S2, i tillegg til generell studiekompetanse. Dette kan dekkes på forskjellige måter.

▫️R1 eller S1+S2 fra videregående opplæring: Matematikk R1 (2MX), eller S1 + S2 fra videregående opplæring. Dekker du ikke kravet til matematikk R1 kan du melde deg opp til privatisteksamen innen 1 februar (eller 15. september for høsthalvåret). Les mer her.

▫️Annen høyere utdanning: Dersom du ikke dekker kravet til matematikk R1 fra fag i videregående opplæring, kan vi vurdere om du kan dekke kravet med minimum 9 studiepoeng i fag fra høyere utdanning innenfor matematiske/økonomiske fagområder.

▫️Utenlandsk utdanning: Det er også mulig å dekke kravene med fag fra utenlandsk videregående skole for noen land. Velg landet ditt i GSU-listen til NOKUT og gå til spesielle opptakskrav.

▫️Andre dokumenterte kunnskaper: Opptaksavdelingen kan vurdere om annen utdanning eller annen dokumentasjon av kunnskaper kan godkjennes som likeverdig til matematikk R1.

Er du usikker på om du dekker opptakskravene våre? Legg inn en uforpliktende søknad her så hjelper vi deg med vurdering av dine dokumenter.


     
Top