Stipend, Lånekassen

Betaling, lån og stipend

Alle våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

Du bør søke om støtte fra Lånekassen så snart du har fått studieplass hos Noroff. Dersom du søker støtte til høstsemesteret kan du søke fra 1. mai.

 

Alle våre campus- og nettstudier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår. Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Vi anbefaler deg å prøve ut støttekalkulatoren til Lånekassen  Dette er en simulering av hvor mye stipend og lån du kan få.

 • Gå inn på Lånekassens nettside: www.lanekassen.no
 • Trykk på «Søknad og skjema om lån og stipend»
 • Velg knappen «Søknad om støtte til utdanning i Norge» til venstre
 • Velg deretter knappen «Høyere og annen utdanning»
 • Klikk «Gå til søknaden» og logg inn
 • Fyll inn søknaden trinn for trinn. Velg Noroff som lærested og utdanningen du har søkt på. Du må også velge avslutningsmåned og år for graden/utdanningen du skal starte
 • Når du får svar fra Lånekassen signerer du avtalen- helst elektronisk

Du må ha akseptert studietilbudet fra Noroff for at Lånekassen skal kunne godkjenne søknaden. 

 • Campusstudier hos Noroff koster 57.250,- pr. semester
 • Fagskolenettstudier koster 35.000,- pr. semester
 • Høyskolenettstudier koster 42.750,- pr. semester

Studieavgiften til Noroff betales i to omganger, i starten av hvert semester. Du får studieavgiften tilsendt på en egen faktura til din registrerte e-postadresse.

Vær oppmerksom på at det vil være en liten differanse mellom semesteravgiften til Noroff og skolepengene du får utbetalt fra Lånekassen.

Ekstra lån til skolepenger (32.681,-) legges automatisk til, dersom du søker om fullt stipend og lån, og kommer i tillegg til det du får i vanlig stipend og lån. Skolepengelånet kommer på første utbetaling hvert semester (august og januar) og blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din.

Nettstudenter ved Noroff har krav på lån og stipend hos Lånekassen.

Når du har akseptert tilbudet om studieplass, legger du inn en søknad hos Lånekassen. Etter at søknaden er levert, bekrefter vi til Lånekassen at du har fått tilbud om studieplass.

Det kan gå én uke fra du leverer søknaden til Lånekassen, til du vil se at den er bekreftet. Hvis statusen på søknaden din ikke har endret seg innen én uke etter at du leverte den til Lånekassen, ta gjerne kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å sjekke at alt er i orden.

* Merk at første utbetaling fra Lånekassen skjer etter studiestart. Lånekassen krever at skolen registrerer deg som aktiv student. Dette blir gjort ved innlogging i det digitale klasserommet første studiedag.

Du får støtte fra Lånekassen ut fra hvor mye du skal studere. Dersom du tar deltidsstudier, får du mindre lån og stipend enn ved fulltidsstudier.

Lånekassen reduserer alle beløp du får, både stipend og lån, til deltidsprosenten din. Dette gjelder også for ordninger som for eksempel forsørgerstipend og lån til skolepenger.

Lånekassen krever at skolen registrerer studenter som «møtt» ved første studiedag.

Første utbetaling fra Lånekassen skjer dermed kort tid etter semesterstart.

Studenter mottar derfor følgende melding under «Mine Sider» på Lånekassen:

Lånekassen har da ikke mottatt elektronisk melding fra ditt lærested om at du har opptak og rett til å gå opp til eksamen det aktuelle semesteret. Pengene kan da ikke utbetales. Dersom du lurer på hva du må gjøre for at ditt lærested skal sende Lånekassen elektronisk bekreftelse på dette, kan du ta kontakt med lærestedet. Ved de fleste læresteder betyr opptak og rett til å gå opp til eksamen at du har ordinært opptak, at du har betalt semesteravgift for det aktuelle semesteret, og at du har meldt deg opp til eksamen.

Skolen gjennomgår jevnlig listene fra Lånekassen. Du behøver ikke kontakte skolen med mindre det har gått 2-3 dager etter din skolestart, og du fremdeles ikke er merket som møtt.

Vilkår for utbetaling:

 • Du må ha signert avtale om støtte
 • Registrert gyldig kontonummer å utbetale støtten til
 • Betalt semesteravgift
 • På Dine sider hos Lånekassen kan du se om vilkårene er oppfylt eller ikke, samt fremtidige utbetalingsdatoer

Behandlingen kan ta tid og vi ber om at du henvender deg til Lånekassen hvis du ønsker informasjon om behandlingstider og status på din søknad.

Alle våre studier er godkjente og kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen. Det kan likevel være verdt å undersøke flere muligheter for å få hjelp med finansieringen.

Støtte fra NAV

NAV kan tilby støtte til utdanning, dersom de vurderer det som nødvendig og hensiktsmessig for at du skal kunne skaffe deg eller beholde arbeid. Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for mer informasjon.

Støtte fra arbeidsgiver

Mange får dekket hele eller deler av sin utdanning av sin arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere er villige til å bruke penger på å utdanne sine ansatte.

Stipender og legater

Det finnes en rekke private og offentlige stipender og legater som gir støtte til deg som studerer. Sjekk legathåndboken, som er en god oversikt over de ulike ordningene.

Støtte fra foreninger, organisasjoner og lag

Flere studenter får dekket deler av studiene fra fagforeninger, bransjeforeninger, interesseorganisasjoner eller ulike typer lag. Sjekk om du er medlem i en organisasjon med stipendordninger.

Våre fagskolestudier gir fagskolepoeng og våre høyskolestudier gir studiepoeng (normalt 60 poeng per studieår på heltid).

Poeng

Lånekassen gir deg støtte til våre studier ut fra hvor mange fag, årstimer eller studiepoeng du oppgir at du skal ta/våre studier gir. Du får poeng ved å bestå emnene i studiet. Stryker du i et emne får du ikke poengene dette gir.

Fagskolepoeng

Fagskolepoeng rapporteres inn to ganger i året: Fagskolepoeng oppnådd mellom 2. august - 14. januar rapporteres innen mars, fagskolepoeng oppnådd mellom 1. januar – 1. august rapporteres inn i august. Dette gjøres via DBH-F, som samler og presenterer statistikk for norsk utdanning. Disse leverer dataene videre til Lånekassen.

Lånekassen gir støtte som lån, men deler av lånet vil omgjøres til stipend i etterkant av studiet, basert på hvor mange av poengene du har fått støtte til du faktisk har oppnådd.

Merk at poeng oppnådd ett år ikke blir tatt med i omgjørings vurderingen før året etter. Les om dette på Lånekassens side.

Det regnes som forsinkelse i utdanningen når du har bestått færre studiepoeng enn du har fått støtte til. Du kan være 60 studiepoeng forsinket, men er du forsinket utover dette mister du retten til støtte. Dersom du bytter utdanning, tar du med deg forsinkelse fra tidligere. Du blir fortsatt regnet som forsinket hvis du har innfridd lånet ditt og søker ny støtte fra Lånekassen.

Du må hente inn forsinkelsen som overstiger 60 studiepoeng, før du kan få mer støtte fra Lånekassen.

Lånekassen trenger ny karakterutskrift

Du må selv sende inn eksamensresultatene dine til Lånekassen. Vi har ikke anledning til å rapportere inn dette utenfor innrapporteringsperiodene. Du må derfor selv sende Lånekassen din karakterutskrift. Denne bestiller du hos din campus eller ved å ta kontakt med oss. Du finner telefon og e-postadresse på kontaktsidene i menyen.

Complete Course Resit Fees (applies to Noroff University College)

 • Entire Course Fees: 600NOK per ECTS outstanding. However, Noroff will deduct 20 ECTS from the overall price due regulations and the ability to proceed into the next year of study (If a student has 20 ECTS or less outstanding they may proceed into following study year).

Please note: if a student is in their final year of study and have courses that amount to 20 ECTS or less, they will need to pay the total amount of ECTS required to take by the aforementioned fee.

Eksamen

 • Første forsøk er inkludert i studieavgiften
 • Kontinuasjon av skriftlig eksamen (konte/nytt forsøk) koster kr 1.500,-

Oppgaver

 • Moduloppgaver: 500 NOK
 • Emneoppgaver: 1500 NOK 

Prosjektoppgaver

Første forsøk er inkludert i studieavgiften.

Kontinuasjon av prosjektoppgave/studieoppgave/mappevurdering (konte/nytt forsøk) koster kr 1.500,-

Papirer

Vitnemål: Originalt utstedt vitnemål er inkludert i studieavgiften

Vitnemålskopi (ved nytt vitnemål, mistet vitnemål e.l.): kr 1000,-

Karakterutskrift: én gratis hvis gjennomført studiet uten å ha bestått, ellers kroner 200,-

Attest: Gratis for nåværende studenter, kroner 200,- for tidligere studenter

Ekstra for scanning av underskrevet papir, og forsendelse pr epost: kroner 50,-

Nettstudier

Endring av studieløp/progresjon: kroner 3000,-

Ekstra tid til å fullføre studiet utover normert studietid: kroner 10.000,-


Har du flere spørsmål vedrørende søknadsprosessen, kontakt Lånekassen her eller send mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Top