Stipend, Lånekassen

Betaling, lån og stipend

Alle våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

Du bør søke om støtte fra Lånekassen så snart du har fått studieplass hos Noroff. Dersom du søker støtte til høstsemesteret kan du søke fra midten av mai.

 

Alle våre campus- og nettstudier er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger.

Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår. Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

 • Gå inn på Lånekassens nettside: www.lanekassen.no
 • Trykk på «Stipend og lån»
 • Velg «Universitet og høyskole» til venstre eller «Fagskole» til høyre
 • Klikk «Gå til søknaden» og logg inn
 • Fyll inn søknaden trinn for trinn. Velg Noroff som lærested og utdanningen du har søkt på. Du må også velge avslutningsmåned og år for graden/utdanningen du skal starte
 • Når du får svar fra Lånekassen signerer du avtalen- helst elektronisk

Du må ha akseptert studietilbudet fra Noroff for at Lånekassen skal kunne godkjenne søknaden. 

Du bør søke om støtte fra Lånekassen så snart du har fått studieplass hos Noroff. Dersom du søker støtte til høstsemesteret kan du søke fra midten av mai.

For å få lån og stipend fra Lånekassen for høstsemesteret må du søke innen 15. november. 

 • Campusstudier hos Noroff koster 61.000,- pr. semester
 • Fagskolenettstudier koster 42.000,- pr. semester heltid, 21.000,- pr. semester deltid
 • Høyskolenettstudier koster 49.000,- pr. semester
 • Online PLUS for høyskolen koster 57.000,- pr. semester

Studieavgiften til Noroff betales i to omganger, i starten av hvert semester:

Studiestart:

Januar

Mars

August

Oktober

Fakturadato

1. februar

1. april

1. september

1. november

Forfallsdato

15. februar

15. april

15. september

15. november

Du får studieavgiften tilsendt på en egen faktura til din registrerte e-postadresse.

Vær oppmerksom på at det vil være en liten differanse mellom semesteravgiften til Noroff og skolepengene du får utbetalt fra Lånekassen.

 

Kontigent for fagskolestudenter til ONF

ONF (Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter) er en studentorganisasjon som organiserer 15 000 fagskolestudenter over hele landet, og som jobber for å fremme fagskolestudentenes sak der beslutninger fattes.

Som medlem av ONF får man tilgang på gratis rådgivning om studentrettigheter. ONFS informasjonstjeneste kan kontaktes på tlf. 458 42 743 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tjenesten er anonym og uforpliktende.

I tillegg tilbyr ONF skolering om studentrettigheter og lokalt studentdemokrati.

Medlemskontigenten er 85,- per student per semester, og betales sammen med studieavgiften.

Faktura sendes ut på følgende datoer: 31. august, 31. oktober, 31. januar og 31. mars, med forfall den 15. måneden etter. Du får kun én faktura per semester. Startet du studiene dine i august, for eksempel, vil du få faktura i august og januar. Startet du studiene dine i oktober, får du faktura i oktober og mars.

Du kan få dekket deler av studieavgiften på Noroff ved å søke om ekstra lån og stipend i Lånekassen. Under overskriften «Hva søker du om?» kan du velge lån og stipend, samt tilleggslån til skolepenger.

Nettstudenter ved Noroff kan søke lån og stipend hos Lånekassen.

Ved studiestart i august eller oktober: Du kan søke om støtte fra og med midten av mai. Søknadsfrist for høstsemesteret er 15. november.

Ved studiestart i januar eller mars: Du kan søke om støtte så snart du har fått tildelt studieplass. Søknadsfrist for vårsemesteret som er 15. mars.

Når du har akseptert tilbudet om studieplass, legger du inn en søknad hos Lånekassen. Etter at søknaden er levert, bekrefter vi til Lånekassen at du har fått tilbud om studieplass.

Det kan gå én uke fra du leverer søknaden til Lånekassen, til du vil se at den er bekreftet. Hvis statusen på søknaden din ikke har endret seg innen én uke etter at du leverte den til Lånekassen, ta gjerne kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å sjekke at alt er i orden. 

Merk at første utbetaling fra Lånekassen skjer etter studiestart. Lånekassen krever at skolen registrerer deg som aktiv student. Dette blir gjort innen 48 timer etter at du har vært innlogget i læringsplattformen første gang.

NB: "Møtt"-status rapporteres først etter at søknaden hos Lånekassen er innvilget, så dersom du ikke er ute i god tid og søker sent til Lånekassen så vil utbetaling bli forsinket.

Du får støtte fra Lånekassen ut fra hvor mye du skal studere. Dersom du tar deltidsstudier, får du mindre lån og stipend enn ved fulltidsstudier.

Lånekassen reduserer alle beløp du får, både stipend og lån, til deltidsprosenten din. Dette gjelder også for ordninger som for eksempel forsørgerstipend og lån til skolepenger.

Lånekassen krever at Noroff registrerer studenter som «møtt» ved første studiedag. 

Første utbetaling fra Lånekassen skjer dermed kort tid etter semesterstart.

Skolen gjennomgår jevnlig listene fra Lånekassen. Du behøver ikke kontakte skolen med mindre det har gått 2-3 dager etter studiestart, og du fremdeles ikke er merket som møtt.

Vilkår for utbetaling:

 • Du må ha signert avtale om støtte
 • Registrert gyldig kontonummer å utbetale støtten til
 • På Dine sider hos Lånekassen kan du se om vilkårene er oppfylt eller ikke, samt fremtidige utbetalingsdatoer

Behandlingen kan ta tid og vi ber om at du henvender deg til Lånekassen hvis du ønsker informasjon om behandlingstider og status på din søknad.

Alle våre studier er godkjente og kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen. Det kan likevel være verdt å undersøke flere muligheter for å få hjelp med finansieringen. Studiekontrakten inngås med studenten, og ikke students arbeidsgiver, NAV eller andre, selv om de helt eller delvis betaler for studiet.

Støtte fra NAV

NAV kan tilby støtte til utdanning, dersom de vurderer det som nødvendig og hensiktsmessig for at du skal kunne skaffe deg eller beholde arbeid. Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for mer informasjon.

Støtte fra arbeidsgiver

Mange får dekket hele eller deler av sin utdanning av sin arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere er villige til å bruke penger på å utdanne sine ansatte.

Stipender og legater

Det finnes en rekke private og offentlige stipender og legater som gir støtte til deg som studerer. Sjekk legathåndboken, som er en god oversikt over de ulike ordningene.

Støtte fra foreninger, organisasjoner og lag

Flere studenter får dekket deler av studiene fra fagforeninger, bransjeforeninger, interesseorganisasjoner eller ulike typer lag. Sjekk om du er medlem i en organisasjon med stipendordninger.

Per dags dato rapporteres studiepoeng for fagskolen inn to ganger i året, hhv. 15. mars og 15. august. Lånekassen gir deg støtte til våre studier ut ifra hvor mange studiepoeng du tar per semester. Du får studiepoeng ved å bestå emnene i studiet. Stryker du i et emne får du ikke studiepoeng for dette før det er bestått, og derav heller ikke omgjøring til stipend før det er bestått.

Fra høsten 2023 vil studiepoeng rapporteres kontinuerlig inn til Lånekassen etter et emne er bestått.

Lånekassen gir støtte som lån, men deler av lånet vil omgjøres til stipend i etterkant av studiet, basert på hvor mange av poengene du har fått støtte til du faktisk har oppnådd.

Merk at poeng oppnådd ett år ikke blir tatt med i omgjørings vurderingen før året etter. Les om dette på Lånekassens side.

Det regnes som forsinkelse i utdanningen når du har bestått færre studiepoeng enn du har fått støtte til. Du kan være 60 studiepoeng forsinket, men er du forsinket utover dette mister du retten til støtte. Dersom du bytter utdanning, tar du med deg forsinkelse fra tidligere. Du blir fortsatt regnet som forsinket hvis du har innfridd lånet ditt og søker ny støtte fra Lånekassen.

Du må hente inn forsinkelsen som overstiger 60 studiepoeng, før du kan få mer støtte fra Lånekassen.

Fagskole

Moduloppgaver

 • Inntil to forsøk er inkludert i studieavgiften
 • Nytt forsøk (re-deliver) koster kroner 500,-

Emne-/prosjektoppgaver

 • Første forsøk er inkludert i studieavgiften
 • Kontinuasjon (konte/nytt forsøk) koster kroner 1 500,-
 • NB! Ny pris fra 01.01.2023 er kroner 2 200,-

Progresjonsendringer nettstudier

 • Bytte mellom heltid/deltid: kroner 3 000,-
 • Forsinkelse i progresjon/flytting av klasse kroner 3000,-
 • Utvidet tilgang til å fullføre studiet ved utgått normert studietid: kroner 10 000,- per semester

Vitnemål og karakterutskrifter

 • Originalt vitnemål (ved bestått studie) og karakterutskrift (ved ikke bestått studie) er inkludert i studieavgiften
 • Nytt vitnemål: kr. 1 000,-

Som hovedregel må du være norsk statsborger for å få støtte fra Lånekassen. Utenlandske statsborgere kan få støtte til utdanning i Norge dersom de oppfyller bestemte vilkår. Les mer her.


Har du flere spørsmål vedrørende søknadsprosessen, kontakt Lånekassen her eller send mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

     
Top