Stipend, Lånekassen

Betaling, lån og stipend

Alle våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. 

Når du har fått studieplass kan du søke støtte fra Lånekassen. Ved å søke tidlig, kan du få pengene på konto rett etter studiestart. Du må takke ja til studietilbudet for at Lånekassen skal behandle søknaden din.

Satsene fra Lånekassen øker

Fra og med utbetalingen i august 2023 er lån og stipend økt med sju prosent, til 137.907 kroner totalt.

Behandlingen kan ta tid og vi ber om at du henvender deg til Lånekassen hvis du ønsker informasjon om behandlingstider og status på din søknad.

Før utbetaling krever Lånekassen at du har betalt eventuell registreringsavgift og er registrert som aktiv student. Du behøver ikke be Noroff om å bekrefte oppmøte til Lånekassen, det skjer automatisk når du har registrert deg i Studentweb. Se for øvrig oversikt over vilkår for utbetaling under «Har du søkt Lånekassen, men ikke fått støtte?» nedenfor.

Søknadsfrist for å søke lån og stipend hos Lånekassen for høstsemesteret: 15. november. Du kan søke støtte til kommende høst- og vårsemester fra midten av mai.

Søknadsfrist for å søke lån og stipend hos Lånekassen for vårsemesteret: 15. mars. Utdanninger som starter etter 1. mars har søknadsfrist innen kurset eller studieåret er avsluttet.

 

Du kan søke Lånekassen om basisstøtte (lån og stipend; 137 907,-) og skolepenger (74 366,-) til alle våre studier.

Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår. Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

 1. Gå inn på Lånekassens nettside: www.lanekassen.no
 2. Trykk på «Stipend og lån»
 3. Velg «Universitet og høyskole» til venstre eller «Fagskole» til høyre
 4. Klikk «Gå til søknaden» og logg inn
 5. Fyll inn søknaden trinn for trinn. Velg Noroff som lærested og utdanningen du har søkt på. Du må også velge avslutningsmåned og år for graden/utdanningen du skal starte
 6. Når du får svar fra Lånekassen signerer du avtalen - helst elektronisk
 • Campusstudier hos Noroff koster 62.000,- pr. semester
 • Fagskolenettstudier koster kr 44.000,- pr. semester heltid og kr 22.000,- pr. semester deltid
 • Høyskolenettstudier koster 49.000,- pr. semester
 • Online PLUS Oslo koster 57.000,- pr. semester

Vær oppmerksom på at det vil være en differanse mellom studieavgiften til Noroff og skolepengene du får utbetalt av Lånekassen.

Ifølge Noroffs studiekontrakter kan studieavgiften justeres årlig i henhold til lønns- og prisvekst. Dette vil inntreffe normalt med virkning fra nytt studieår.

Du får studieavgiften tilsendt på én faktura til din registrerte e-postadresse i starten av hvert semester. Du kan også finne fakturaen under my invoices på My Page.

Studiestart:

Januar

Mars

August

Oktober

Fakturadato

1. februar

1. april

1. september

1. november

Forfallsdato

15. februar

15. april

15. september

15. november

Du kan avtale med vår regnskapsavdeling på Noroff Support Portal om det er nødvendig for deg å dele opp beløpet.

Det kan gå én uke fra du leverer søknaden til Lånekassen, til du vil se at den er bekreftet. Hvis statusen på søknaden din ikke har endret seg innen én uke etter at du leverte den til Lånekassen, ta gjerne kontakt med oss i Noroff Support Portal for å sjekke at alt er i orden.

Du må selv registrere deg i Studentweb for å motta utbetaling fra Lånekassen.

NB: "Møtt"-status rapporteres først etter at søknaden hos Lånekassen er innvilget, så dersom du ikke er ute i god tid og søker sent til Lånekassen så vil utbetaling bli forsinket.

Du får støtte fra Lånekassen ut fra hvor mye du skal studere. Dersom du tar deltidsstudier, får du mindre lån og stipend enn ved fulltidsstudier.

Lånekassen reduserer alle beløp du får, både stipend og lån, til deltidsprosenten din. Dette gjelder også for ordninger som for eksempel forsørgerstipend og lån til skolepenger.

Vilkår for utbetaling:

 • Takke ja til studieplass
 • Betal eventuell registreringsavgift på 1900,- (gjelder ikke online fagskole)
 • Signere avtale om støtte med Lånekassen
 • Registrere gyldig kontonummer å utbetale støtten til
 • Registrere deg for semesteret i Studentweb
 • «Dine sider» hos Lånekassen kan du se om vilkårene er oppfylt eller ikke, samt fremtidige utbetalingsdatoer

Første utbetaling fra Lånekassen skjer etter studiestart.

Behandlingen kan ta tid og vi ber om at du henvender deg til Lånekassen hvis du ønsker informasjon om behandlingstider og status på din søknad.

Det kan gå én uke fra du leverer søknaden til Lånekassen, til du vil se at den er bekreftet. Du behøver ikke be Noroff om å bekrefte oppmøte til Lånekassen, det skjer automatisk når du har registrert deg i Studentweb.

Dersom alle vilkårene ovenfor er møtt og du fremdeles ikke har mottatt utbetaling 2-3 dager etter studiestart kan du ta kontakt med studieadministrasjonen via Supportportalen.

Støtte fra NAV

NAV kan tilby støtte til utdanning, dersom de vurderer det som nødvendig og hensiktsmessig for at du skal kunne skaffe deg eller beholde arbeid. Ta kontakt med ditt NAV for mer informasjon.

Støtte fra arbeidsgiver

Mange får dekket hele eller deler av sin utdanning av sin arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere er villige til å bruke penger på å utdanne sine ansatte.

Stipender og legater

Det finnes en rekke private og offentlige stipender og legater som gir støtte til deg som studerer. Sjekk legathåndboken, som er en god oversikt over de ulike ordningene.

Støtte fra foreninger, organisasjoner og lag

Flere studenter får dekket deler av studiene fra fagforeninger, bransjeforeninger, interesseorganisasjoner eller ulike typer lag. Sjekk om du er medlem i en organisasjon med stipendordninger.

Våre fagskolestudier gir fagskolepoeng og våre høyskolestudier gir studiepoeng (normalt 60 poeng per studieår på heltid).

Poeng

Lånekassen gir deg støtte til våre studier ut fra hvor mange fag, årstimer eller studiepoeng du oppgir at du skal ta/våre studier gir. Du får poeng ved å bestå emnene i studiet. Stryker du i et emne får du ikke poengene dette gir.

Fagskolepoeng

Fagskolepoeng rapporteres inn kontinuerlig. Du kan logge deg inn i Studentweb og se hva som er blitt rapportert.

Lånekassen gir støtte som lån, men deler av lånet vil omgjøres til stipend i etterkant av studiet, basert på hvor mange av poeng du faktisk oppnår på studiet.

Merk at poeng oppnådd ett år ikke blir tatt med i omgjøringsvurderingen før året etter. Les om dette på Lånekassens side.

Det regnes som forsinkelse i utdanningen når du har bestått færre studiepoeng enn du har fått støtte til. Er du forsinket mer enn 60 studiepoeng mister du retten til støtte. Dersom du bytter utdanning, tar du med deg forsinkelse fra tidligere. Du blir fortsatt regnet som forsinket hvis du har innfridd lånet ditt og søker ny støtte fra Lånekassen.

Du må hente inn forsinkelsen som overstiger 60 studiepoeng, før du kan få mer støtte fra Lånekassen.

Fagskole

Moduloppgaver

 • Inntil to forsøk er inkludert i studieavgiften
 • Nytt forsøk (re-deliver) koster kroner 500,-

Emne-/prosjektoppgaver

 • Første forsøk er inkludert i studieavgiften
 • Kontinuasjon (konte/nytt forsøk) koster kroner 2200,-

Progresjonsendringer nettstudier

 • Bytte mellom heltid/deltid: kroner 3 000,-
 • Forsinkelse i progresjon/flytting av klasse kroner 3000,-
 • Utvidet tilgang til å fullføre studiet ved utgått normert studietid: kroner 10 000,- per semester

Vitnemål og karakterutskrifter

 • Originalt vitnemål (ved bestått studie) og karakterutskrift (ved ikke bestått studie) er inkludert i studieavgiften
 • Nytt vitnemål: kr. 1 000,-

Resultater til Lånekassen rapporteres kontinuerlig. Dersom du har spørsmål til det som er innrapportert eller vil melde om feil kan du ta kontakt med studieadministrasjonen via Supportportalen. Du kan selv bestille digital karakterutskrift i Studentweb dersom du har behov for det.

Som hovedregel må du være norsk statsborger for å få støtte fra Lånekassen. Utenlandske statsborgere kan få støtte til utdanning i Norge dersom de oppfyller bestemte vilkår. Les mer her.


Har du flere spørsmål vedrørende søknadsprosessen, kontakt Lånekassen her eller send mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

     
Top