Stipend, Lånekassen

Betaling, lån og stipend

Alle våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

Du bør søke om støtte fra Lånekassen så snart du har fått studieplass hos Noroff. Dersom du søker støtte til høstsemesteret kan du søke fra 1. mai.

 

Alle våre campus- og nettstudier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Uvtdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger.

Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår. Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

 • Gå inn på Lånekassens nettside: www.lanekassen.no
 • Trykk på «Søknad og skjema om lån og stipend»
 • Velg knappen «Søknad om støtte til utdanning i Norge» til venstre
 • Velg deretter knappen «Høyere og annen utdanning»
 • Klikk «Gå til søknaden» og logg inn
 • Fyll inn søknaden trinn for trinn. Velg Noroff som lærested og utdanningen du har søkt på. Du må også velge avslutningsmåned og år for graden/utdanningen du skal starte
 • Når du får svar fra Lånekassen signerer du avtalen- helst elektronisk

Du må ha akseptert studietilbudet fra Noroff for at Lånekassen skal kunne godkjenne søknaden. 

Du bør søke om støtte fra Lånekassen så snart du har fått studieplass hos Noroff. Dersom du søker støtte til høstsemesteret kan du søke fra 1. mai.

For å få lån og stipend fra Lånekassen for høstsemesteret 2021 må du søke innen 15. november. 

 • Campusstudier hos Noroff koster 60.000,- pr. semester
 • Fagskolenettstudier koster 38.000,- pr. semester heltid, 19.000,- pr. semester deltid
 • Høyskolenettstudier koster 45.000,- pr. semester

Studieavgiften til Noroff betales i to omganger, i starten av hvert semester:

Studiestart:

Januar

Mars

August

Oktober

Fakturadato

1. februar

1. april

1. september

1. november

Forfallsdato

15. februar

15. april

15. september

15. november

Du får studieavgiften tilsendt på en egen faktura til din registrerte e-postadresse.

Vær oppmerksom på at det vil være en liten differanse mellom semesteravgiften til Noroff og skolepengene du får utbetalt fra Lånekassen.

 

Kontigent for fagskolestudenter til ONF

ONF (Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter) er en studentorganisasjon som organiserer 15 000 fagskolestudenter over hele landet, og som jobber for å fremme fagskolestudentenes sak der beslutninger fattes.

Som medlem av ONF får man tilgang på gratis rådgivning om studentrnettigheter. ONFS informasjonstjeneste kan kontaktes på tlf. 458 42 743 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tjenesten er anonym og uforpliktende.

I tillegg tilbyr ONF skolering om studentrettigheter og lokalt studentdemokrati.

Medlemskontigenten er 75,- per student per semester, og betales sammen med studieavgiften.

Ekstra lån til skolepenger (32.681,-) legges automatisk til, dersom du søker om fullt stipend og lån, og kommer i tillegg til det du får i vanlig stipend og lån. Skolepengelånet kommer på første utbetaling hvert semester (august og januar) og blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din.

Nettstudenter ved Noroff har krav på lån og stipend hos Lånekassen.

Når du har akseptert tilbudet om studieplass, legger du inn en søknad hos Lånekassen. Etter at søknaden er levert, bekrefter vi til Lånekassen at du har fått tilbud om studieplass.

Det kan gå én uke fra du leverer søknaden til Lånekassen, til du vil se at den er bekreftet. Hvis statusen på søknaden din ikke har endret seg innen én uke etter at du leverte den til Lånekassen, ta gjerne kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å sjekke at alt er i orden.

* Merk at første utbetaling fra Lånekassen skjer etter studiestart. Lånekassen krever at skolen registrerer deg som aktiv student. Dette blir gjort ved innlogging i det digitale klasserommet første studiedag.

Du får støtte fra Lånekassen ut fra hvor mye du skal studere. Dersom du tar deltidsstudier, får du mindre lån og stipend enn ved fulltidsstudier.

Lånekassen reduserer alle beløp du får, både stipend og lån, til deltidsprosenten din. Dette gjelder også for ordninger som for eksempel forsørgerstipend og lån til skolepenger.

Lånekassen krever at skolen registrerer studenter som «møtt» ved første studiedag.

Første utbetaling fra Lånekassen skjer dermed kort tid etter semesterstart.

Studenter mottar derfor følgende melding under «Mine Sider» på Lånekassen:

Lånekassen har da ikke mottatt elektronisk melding fra ditt lærested om at du har opptak og rett til å gå opp til eksamen det aktuelle semesteret. Pengene kan da ikke utbetales. Dersom du lurer på hva du må gjøre for at ditt lærested skal sende Lånekassen elektronisk bekreftelse på dette, kan du ta kontakt med lærestedet. Ved de fleste læresteder betyr opptak og rett til å gå opp til eksamen at du har ordinært opptak, at du har betalt semesteravgift for det aktuelle semesteret, og at du har meldt deg opp til eksamen.

Skolen gjennomgår jevnlig listene fra Lånekassen. Du behøver ikke kontakte skolen med mindre det har gått 2-3 dager etter din skolestart, og du fremdeles ikke er merket som møtt.

Vilkår for utbetaling:

 • Du må ha signert avtale om støtte
 • Registrert gyldig kontonummer å utbetale støtten til
 • Betalt semesteravgift
 • På Dine sider hos Lånekassen kan du se om vilkårene er oppfylt eller ikke, samt fremtidige utbetalingsdatoer

Behandlingen kan ta tid og vi ber om at du henvender deg til Lånekassen hvis du ønsker informasjon om behandlingstider og status på din søknad.

Alle våre studier er godkjente og kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen. Det kan likevel være verdt å undersøke flere muligheter for å få hjelp med finansieringen.

Støtte fra NAV

NAV kan tilby støtte til utdanning, dersom de vurderer det som nødvendig og hensiktsmessig for at du skal kunne skaffe deg eller beholde arbeid. Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for mer informasjon.

Støtte fra arbeidsgiver

Mange får dekket hele eller deler av sin utdanning av sin arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere er villige til å bruke penger på å utdanne sine ansatte.

Stipender og legater

Det finnes en rekke private og offentlige stipender og legater som gir støtte til deg som studerer. Sjekk legathåndboken, som er en god oversikt over de ulike ordningene.

Støtte fra foreninger, organisasjoner og lag

Flere studenter får dekket deler av studiene fra fagforeninger, bransjeforeninger, interesseorganisasjoner eller ulike typer lag. Sjekk om du er medlem i en organisasjon med stipendordninger.

Våre fagskolestudier gir fagskolepoeng og våre høyskolestudier gir studiepoeng (normalt 60 poeng per studieår på heltid).

Poeng

Lånekassen gir deg støtte til våre studier ut fra hvor mange fag, årstimer eller studiepoeng du oppgir at du skal ta/våre studier gir. Du får poeng ved å bestå emnene i studiet. Stryker du i et emne får du ikke poengene dette gir.

Fagskolepoeng

Fagskolepoeng rapporteres inn to ganger i året: Fagskolepoeng oppnådd mellom 2. august - 14. januar rapporteres innen mars, fagskolepoeng oppnådd mellom 1. januar – 1. august rapporteres inn i august. Dette gjøres via DBH-F, som samler og presenterer statistikk for norsk utdanning. Disse leverer dataene videre til Lånekassen.

Lånekassen gir støtte som lån, men deler av lånet vil omgjøres til stipend i etterkant av studiet, basert på hvor mange av poengene du har fått støtte til du faktisk har oppnådd.

Merk at poeng oppnådd ett år ikke blir tatt med i omgjørings vurderingen før året etter. Les om dette på Lånekassens side.

Det regnes som forsinkelse i utdanningen når du har bestått færre studiepoeng enn du har fått støtte til. Du kan være 60 studiepoeng forsinket, men er du forsinket utover dette mister du retten til støtte. Dersom du bytter utdanning, tar du med deg forsinkelse fra tidligere. Du blir fortsatt regnet som forsinket hvis du har innfridd lånet ditt og søker ny støtte fra Lånekassen.

Du må hente inn forsinkelsen som overstiger 60 studiepoeng, før du kan få mer støtte fra Lånekassen.

Lånekassen trenger ny karakterutskrift

Du må selv sende inn eksamensresultatene dine til Lånekassen. Vi har ikke anledning til å rapportere inn dette utenfor innrapporteringsperiodene. Du må derfor selv sende Lånekassen din karakterutskrift. Denne bestiller du hos din campus eller ved å ta kontakt med oss. Du finner telefon og e-postadresse på kontaktsidene i menyen.

Fagskole

Moduloppgaver

 • Inntil to forsøk er inkludert i studieavgiften
 • Nytt forsøk (re-deliver) koster kr. 500,-

Emneoppgaver

 • Første forsøk er inkludert i studieavgiften
 • Kontinuasjon (konte/nytt forsøk) koster kr. 1 500,-

Prosjektoppgaver

 • Første forsøk er inkludert i studieavgiften.
 • Kontinuasjon av prosjektoppgave/prosjekteksamen/studieoppgave/mappevurdering koster kr 1 500,-

Progresjonsendringer nettstudier

 • Bytte mellom heltid/deltid: kr. 3 000,-
 • Forsinkelse i progresjon/flytting av klasse: kr. 3 000/kr. 6000/kr. 9000 avhengig av størrelsen på forsinkelsen
 • Utvidet tilgang til å fullføre studiet ved utgått normert studietid: kr. 10 000,- per semester

Vitnemål og karakterutskrifter

 • Originalt vitnemål (ved bestått studie) og karakterutskrift (ved ikke bestått studie) er inkludert i studieavgiften
 • Nytt vitnemål: kr. 1 000,-
 • Ny karakterutskrift: kr. 250,-

Høyskole

 • Kontinuasjonsksamen er inkludert i studieavgiften.
 • Ny eksamen/Gjentak av kurs koster 750,- kr pr ECTS

Som hovedregel må du være norsk statsborger for å få støtte fra Lånekassen. Utenlandske statsborgere kan få støtte til utdanning i Norge dersom de oppfyller bestemte vilkår. Les mer her.

Her finner du informasjon om stipend og lån til utdanning for utenlandske statsborgere på språkene arabisk, farsi, fransk, somali, spansk og tigrinja.


Har du flere spørsmål vedrørende søknadsprosessen, kontakt Lånekassen her eller send mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

     
Top