Stipend, Lånekassen

Betaling, lån og stipend

Alle våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

Søk tidlig om støtte fra Lånekassen

Du bør søke om støtte fra Lånekassen så snart du har studieplass. Dersom du søker støtte til høstsemesteret kan du søke fra 1. mai.

Signer elektronisk: Du kan enkelt signere avtalen om støtte med BankID eller Buypass direkte fra Dine sider. For å kunne signere elektronisk må du velge det i søknaden om støtte.

Har du søkt, men ikke fått støtte?

Les om innrapportering av poeng og omgjøring av lån til stipend nederst på denne siden.

Når betaler jeg skolen?

Studieavgiften på Noroff betales i to omganger pr år, i starten av hvert semester. Du får studieavgiften tilsendt på en egen faktura til din registrerte e-postadresse.

Hvor mye støtte kan jeg få?

Alle våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

Du kan få opptil 55.100 kroner per semester i basisstøtte som fordeles på hele semesteret med en større utbetaling i august og januar på 22.040 kroner.

Så kan du i tillegg få 32.681 kroner per semester i lån til skolepenger. Du trenger ikke søke spesielt om skolepenger. Ekstra lån til skolepenger legges automatisk til hvis du søker om fullt stipend og lån på søknaden når du studerer i Norge. Dette lånet utbetales kun i to omganger, en i august og en i januar (samtidig som skolepenger skal betales). Lånet blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din.

Det vil si at du kan få tilsammen 54.721 kroner utbetalt i ett stort beløp i august, og samme i januar. Campusstudier koster 57.250 per semester. (Fagskolenettstudier koster 35.000,- per semester og høyskolenettstudier 42.750,- per semester.)

Utbetalingen fra lånekassen fordeler seg slik gjennom studieåret:

Høsten 2019 Utbetaling per måned
15. August kr 22.040 (basisstøtte) + 32.681 (lån til skolepenger) = 54.721,- (faktura fra Noroff 57.250,-*)
15. September kr 8.265 (basisstøtte)
15. Oktober kr 8.265 (basisstøtte)
15. November kr 8.265 (basisstøtte)
15. Desember kr 8.265 (basisstøtte)
Våren 2020 Utbetaling per måned
15. Januar kr 22.040 (basisstøtte) + 32.681 (lån til skolepenger) = 54.721,- (faktura fra Noroff 57.250,-*)
15. Februar kr 8.265 (basisstøtte)
15. Mars kr 8.265 (basisstøtte)
15. April kr 8.265 (basisstøtte)
15. Mai kr 8.265 (basisstøtte)
15. Juni kr 11.020 (fullt stipend og lån, del av 11 måneders studiestøtte. Les på lånekassens side hvem denne utbetalingen gjelder.)

* Alle nettstudier har lavere priser.

Det tas forbehold om feil i tabellen. Se Lånekassens side om høyere og annen utdanning.

Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. i måneden.

Basisstøtten utbetales som et lån. Bor du ikke hjemme, har inntekt og formue under grensene, og består utdanningen, kan du få 40 prosent av basisstøtten omgjort til stipend. Omgjøringen skjer automatisk. 

 

 

Oppmøte første studiedag

Lånekassen krever at skolen registrerer studenten som "møtt" ved første studiedag. Studenter mottar derfor følgende meldingen på Lånekassens Mine sider (se under). For nettstudenter vil "møtt" være innlogging første studiedag.

Grunnen for denne meldingen er at studiet ikke har startet, og Noroff ikke har registrert deg som "møtt" enda. Så snart du registreres som oppmøtt student første studiedag, vil Lånekassen ferdigbehandle søknaden din og pengene utbetales på konto 1-3 dager etterpå (forbeholdt at søknaden er godkjent).

Denne meldingen vil søkere få inntil de er registrert som "møtt" av skolen ved første studiedag:

Lånekassen har da ikke mottatt elektronisk melding fra ditt lærested om at du har opptak og rett til å gå opp til eksamen det aktuelle semesteret. Pengene kan da ikke utbetales. Dersom du lurer på hva du må gjøre for at ditt lærested skal sende Lånekassen elektronisk bekreftelse på dette, kan du ta kontakt med lærestedet. Ved de fleste læresteder betyr opptak og rett til å gå opp til eksamen at du har ordinært opptak, at du har betalt semesteravgift for det aktuelle semesteret, og at du har meldt deg opp til eksamen.

Skolen gjennomgår jevnlig listene fra Lånekassen, og du behøver ikke kontakte skolen med mindre det har gått 2-3 dager etter din skolestart, og du fremdeles ikke er merket som møtt.

Nettstudenter: Vi bekrefter skoleplass

Når du har akseptert et tilbud om studieplass, kan du levere en søknad til Lånekassen. Etter at du har levert denne, bekrefter vi til Lånekassen at du har fått tilbud om studieplass. Det kan gå inntil én uke fra du leverer søknaden til Lånekassen til du vil se at den er bekreftet.

Hvis statusen på søknaden din ikke har endret seg innen én uke etter at du leverte den til Lånekassen, ta gjerne kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å sjekke at det ikke har skjedd en feil.

Les mer på lanekassen.no.

 


Innrapportering av poeng og omgjøring av lån til stipend

Våre fagskolestudier gir fagskolepoeng og våre høyskolestudier gir studiepoeng, normalt 60 poeng pr studieår på heltid. Lånekassen gir deg støtte til våre studier ut fra hvor mange fag, årstimer eller studiepoeng du oppgir at du skal ta/våre studier gir. Du får poeng ved å bestå emnene i studiet. Stryker du i et emne, får du ikke poengene dette gir.

Fagskolepoeng rapporteres inn to ganger i året:

Fagskolepoeng oppnådd mellom 2.aug-14.jan rapporteres inn i mars, fagskolepoeng oppnådd mellom 16.jan-1.aug rapporteres inn i august. Dette gjøres via DBH-F, som samler og presenterer statistikk for norsk utdanning. Disse leverer dataene videre til Lånekassen.

Studiepoeng rapporteres hovedsakelig inn to ganger i året.

Studiepoeng for høstsemesteret rapporteres inn i mars, studiepoeng oppnådd i vårsemesteret rapporteres inn i juni. Her har vi muligheten til å rapportere inn fortløpende, siden vi rapporterer direkte til Lånekassen.

Omgjøring til stipend

Lånekassen gir all støtte som lån, men deler av lånet vil omgjøres til stipend i etterkant av studiet, basert på hvor mange av poengene du har fått støtte til du faktisk har oppnådd. Merk deg at poeng oppnådd ett år, ikke blir tatt med i omgjøringsvurderingen før november året etter. Les om dette på Lånekassens nettsider.

Forsinkelse i utdanning som hindrer støtte til videre studier

Du blir forsinket hvis du består mindre enn du har fått støtte til. Blir du til sammen mer enn 60 poeng forsinket, får du ikke støtte.

Dette betyr at om du fra før mangler 30 poeng, og søker støtte til å starte på andre- eller tredjeåret hos oss, kan få beskjed fra Lånekassen at det mangler poeng, og at skolen ikke har rapportert inn poengene dine for foregående semester. Vi har ikke anledning til å rapportere inn fagskolepoeng verken til Lånekassen eller andre utenom innrapporteringsperiodene. Derfor må du sende Lånekassen en karakterutskrift. En karakterutskrift bestiller du hos din lokale Noroff-skole. Du finner telefon og epostadresse på kontaktsiden i menyen.

Det er noen saksbehandlere i Lånekassen som vil si at karakterutskrift ikke er tilstrekkelig. Dette har vi fått bekreftet fra Lånekassen sentralt at er tilstrekkelig, og om noen sier annet, tar de feil.

Les mer om forsinkelse på Lånekassens nettsider.


Prisliste tjenester

Eksamen

 • Første forsøk er inkludert i studieavgiften.
 • Kontinuasjon av skriftlig eksamen (konte/nytt forsøk) koster kr 1.500,-

Obligatoriske oppgaver

 • Første forsøk er inkludert i studieavgiften.
 • Kontinuasjon av obligatorisk oppgave (konte/ nytt forsøk) koster kr 500,-

Prosjektoppgaver

 • Første forsøk er inkludert i studieavgiften.
 • Kontinuasjon av prosjektoppgave/studieoppgave/mappevurdering (konte/nytt forsøk) koster kr 1.500,-

Papirer

 • Vitnemål: Originalt utstedt vitnemål er inkludert i studieavgiften
 • Vitnemålskopi (ved nytt vitnemål, mistet vitnemål e.l.): kr 1000,-
 • Karakterutskrift: én gratis hvis gjennomført studiet uten å ha bestått, ellers kroner 200,-
 • Attest: Gratis for nåværende studenter, kroner 200,- for tidligere studenter
 • Ekstra for scanning av underskrevet papir, og forsendelse pr epost: kroner 50,-

Nettstudier

 • Endring av studieløp/progresjon: kroner 3000,-
 • Ekstra tid til å fullføre studiet utover normert studietid: kroner 10.000,-
     
Top