Betaling, lån og stipend

Alle våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

Søk tidlig om støtte fra Lånekassen

Du bør søke om støtte fra Lånekassen så snart du har studieplass. Dersom du søker støtte til høstsemesteret kan du søke fra 1. mai.

Signer elektronisk: Du kan enkelt signere avtalen om støtte med BankID eller Buypass direkte fra Dine sider. For å kunne signere elektronisk må du velge det i søknaden om støtte.

Har du søkt, men ikke fått støtte?

Les om innrapportering av poeng og omgjøring av lån til stipend nederst på denne siden.

Når betaler jeg skolen?

Studieavgiften på Noroff betales i to omganger pr år, i starten av hvert semester. Du får studieavgiften tilsendt på en egen faktura til din registrerte e-postadresse.

OBS! Det er likevel viktig at alle logger inn på Mine Sider og oppdaterer postadressen dersom de flytter til ny adresse i løpet av skoleåret.

Noroff opererer med fire årlige studieoppstarter. Tabellen nedenfor viser når påfølgende semestre starter i forhold til studiets oppstart. Skolepengene for hvert semester forfaller i det enkelte semesterets oppstartsmåned.

Studiestart Semester 2, 4, 6, 8 Semester 3, 5, 7
august januar august
oktober mars oktober
januar august januar
mars august mars

Vilkårene i studiekontrakten gjelder enkeltsemestre slik de her forstås som angitte tidsperioder. Deltidsstudier har etter denne forståelsen dobbelt antall semestre i forhold til heltidsstudier.

Hvor mye støtte kan jeg få?

Alle våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

Du kan få opptil 51.975 kroner per semester i basisstøtte som fordeles på hele semesteret med en større utbetaling i august og januar på 20.790 kroner.

Så kan du i tillegg få 30.826 kroner per semester i lån til skolepenger. Du trenger ikke søke spesielt om skolepenger. Ekstra lån til skolepenger legges automatisk til hvis du søker om fullt stipend og lån på søknaden når du studerer i Norge. Dette lånet utbetales kun i to omganger, en i august og en i januar (samtidig som skolepenger skal betales). Lånet blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din.

Det vil si at du får tilsammen 51.616 kroner utbetalt i ett stort beløp i august, og samme i januar. Studiet koster 55.750 per semester (med unntak av fagskolenettstudier som koster 33.500,- per semester og høyskolenettstudier 41.500,- per semester.)

Utbetalingen fra lånekassen fordeler seg slik gjennom studieåret:

Høsten 2016 Utbetaling per måned
August kr 20.790 (basisstøtte) + 30.826 (lån) = 51.616,- (faktura fra Noroff 55.750,-*)
September kr 7.796,25 (basisstøtte)
Oktober kr 7.796,25 (basisstøtte)
November kr 7.796,25 (basisstøtte)
Desember kr 7.796,25 (basisstøtte)
Våren 2017 Utbetaling per måned
Januar kr 20.790 (basisstøtte) + 30.826 (lån) = 51.616 (faktura fra Noroff 55.750,-*)
Februar kr 7.796,25 (basisstøtte)
Mars kr 7.796,25 (basisstøtte)
April kr 7.796,25 (basisstøtte)
Mai kr 7.796,25 (basisstøtte)

* Alle nettstudier har lavere priser.

Det tas forbehold om feil i tabellen. Se Lånekassens side om høyere og annen utdanning.

Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. i måneden.

Basisstøtten blir gitt som lån. Bor du ikke hjemme, kan du få gjort om deler av lånet til stipend. Den delen av lånet som kan bli gjort om til stipend heter omgjøringslån, og er for tiden 20.790 kroner.

Bor du sammen med foreldrene dine har du altså ikke rett til stipend. Du får da ikke et omgjøringslån, men likevel det samme beløpet, utbetalt som ordinært lån. Du kan heller ikke få omgjøringslån hvis du bor i egen boenhet i dine foreldrers hus eller betaler husleie hjemme. Er huset til foreldrene dine delt inn i fem eller flere og klart avskilte boenheter, og du bor i egen boenhet, kan du få omgjøringslån.

 

Oppmøte første studiedag

Lånekassen krever at skolen registrerer studenten som "møtt" ved første studiedag. Studenter mottar derfor følgende meldingen på Lånekassens Mine sider (se under). For nettstudenter vil "møtt" være innlogging første studiedag.

Grunnen for denne meldingen er at studiet ikke har startet, og Noroff ikke har registrert deg som "møtt" enda. Så snart du registreres som oppmøtt student første studiedag, vil Lånekassen ferdigbehandle søknaden din og pengene utbetales på konto 1-3 dager etterpå (forbeholdt at søknaden er godkjent).

Denne meldingen vil søkere få inntil de er registrert som "møtt" av skolen ved første studiedag:

Lånekassen har da ikke mottatt elektronisk melding fra ditt lærested om at du har opptak og rett til å gå opp til eksamen det aktuelle semesteret. Pengene kan da ikke utbetales. Dersom du lurer på hva du må gjøre for at ditt lærested skal sende Lånekassen elektronisk bekreftelse på dette, kan du ta kontakt med lærestedet. Ved de fleste læresteder betyr opptak og rett til å gå opp til eksamen at du har ordinært opptak, at du har betalt semesteravgift for det aktuelle semesteret, og at du har meldt deg opp til eksamen.

Les mer på lanekassen.no.

 


Innrapportering av poeng og omgjøring av lån til stipend

Våre fagskolestudier gir fagskolepoeng og våre høyskolestudier gir studiepoeng, normalt 60 poeng pr studieår på heltid. Lånekassen gir deg støtte til våre studier ut fra hvor mange fag, årstimer eller studiepoeng du oppgir at du skal ta/våre studier gir. Du får poeng ved å bestå emnene i studiet. Stryker du i et emne, får du ikke poengene dette gir.

Fagskolepoeng rapporteres inn to ganger i året:

Fagskolepoeng oppnådd mellom 2.aug-14.jan rapporteres inn i mars, fagskolepoeng oppnådd mellom 16.jan-1.aug rapporteres inn i august. Dette gjøres via DBH-F, som samler og presenterer statistikk for norsk utdanning. Disse leverer dataene videre til Lånekassen.

Studiepoeng rapporteres hovedsakelig inn to ganger i året.

Studiepoeng for høstsemesteret rapporteres inn i mars, studiepoeng oppnådd i vårsemesteret rapporteres inn i juni. Her har vi muligheten til å rapportere inn fortløpende, siden vi rapporterer direkte til Lånekassen.

Omgjøring til stipend

Lånekassen gir all støtte som lån, men deler av lånet vil omgjøres til stipend i etterkant av studiet, basert på hvor mange av poengene du har fått støtte til du faktisk har oppnådd. Merk deg at poeng oppnådd ett år, ikke blir tatt med i omgjøringsvurderingen før november året etter. Les om dette på Lånekassens nettsider.

Forsinkelse i utdanning som hindrer støtte til videre studier

Du blir forsinket hvis du består mindre enn du har fått støtte til. Blir du til sammen mer enn 60 poeng forsinket, får du ikke støtte.

Dette betyr at om du fra før mangler 30 poeng, og søker støtte til å starte på andre- eller tredjeåret hos oss, kan få beskjed fra Lånekassen at det mangler poeng, og at skolen ikke har rapportert inn poengene dine for foregående semester. Vi har ikke anledning til å rapportere inn fagskolepoeng verken til Lånekassen eller andre utenom innrapporteringsperiodene. Derfor må du sende Lånekassen en karakterutskrift. En karakterutskrift bestiller du hos din lokale Noroff-skole. Du finner telefon og epostadresse på kontaktsiden i menyen.

Det er noen saksbehandlere i Lånekassen som vil si at karakterutskrift ikke er tilstrekkelig. Dette har vi fått bekreftet fra Lånekassen sentralt at er tilstrekkelig, og om noen sier annet, tar de feil.

Les mer om forsinkelse på Lånekassens nettsider.


Prisliste tjenester

Eksamen

 • Første forsøk er inkludert i studieavgiften.
 • Kontinuasjon av skriftlig eksamen (konte/nytt forsøk) koster kr 1.500,-

Obligatoriske oppgaver

 • Første forsøk er inkludert i studieavgiften.
 • Kontinuasjon av obligatorisk oppgave (konte/ nytt forsøk) koster kr 500,-

Prosjektoppgaver

 • Første forsøk er inkludert i studieavgiften.
 • Kontinuasjon av prosjektoppgave/studieoppgave/mappevurdering (konte/nytt forsøk) koster kr 1.500,-

Papirer

 • Vitnemål: Originalt utstedt vitnemål er inkludert i studieavgiften
 • Vitnemålskopi (ved mistet vitnemål e.l.): kr 500,-
 • Karakterutskrift: én gratis hvis gjennomført studiet uten å ha bestått, ellers kroner 200,-
 • Attest: Gratis for nåværende studenter, kroner 200,- for tidligere studenter
 • Ekstra for scanning av underskrevet papir, og forsendelse pr epost: kroner 50,-

Nettstudier

 • Endring av studieløp/progresjon: kroner 3000,-
 • Ekstra tid til å fullføre studiet utover normert studietid: kroner 10.000,-
Top