Ofte stilte spørsmål - FAQ

F.A.Q. - Ofte stilte spørsmål

Søknadsprosessen

For å søke studieplass på Noroff, sender du søknad via elektronisk søknadsskjema. Det er veldig enkelt å søke, og du kan sende søknad fra mobiltelefonen. Søker må opprette en bruker, fullføre søknaden sin, og etter hvert laste opp nødvendig dokumentasjon.

Noroff sine campusstudier har løpende opptak frem til studiestart i august. Det er en fordel å søke tidlig da flere av studiene fylles raskt opp. Noroff Nettstudier sine fagskolestudier (deltid/heltid) har oppstart fire ganger i året; uke 1, uke 12, uke 34 og uke 42, og du kan sende inn søknad til en av oppstartsukene gjennom hele året.

Du finner informasjon om søknadsbehandlingen på Mine Sider | Mine søknader. Her kan du sende meldinger til søknadsbehandler, laste opp vitnemål og annen dokumentasjon, redigere søknadene og endre prioritet. Du tar også imot tilbud om studieplass på denne siden.

Ja. Hvis du tidligere har fullført et studium som tilsvarer det aktuelle førsteåret hos oss vil du få muligheten til å få det akkreditert og begynne rett på et andreår. Du finner egne valg i søknadsskjemaet for å kun søke andreåret.

Vi akkrediterer din utdannelse fra andre utdanningsinstitusjoner

Om du har dokumentert relevant kompetanse kan du søke deg direkte inn ved et av våre andreår. Vi kan akkreditere studium også fra andre skoler med tilsvarende fagplan. Vi vil vurdere hver enkelt søknad fortløpende og ta kontakt med deg for en veiledningssamtale. Du vil da få muligheten til å møte vår studieveileder/faglærer som vil se nærmere på kompetansen din.

Tidligere arbeid og dokumentasjon

Dokumentasjon fra tidligere studium må fremlegges i tillegg til vitnemål fra videregående skole. Vil vil også be deg om å medbringe portfolio/showreel for fremvisning og som tilleggsdokumentasjon.

Fagskolepoeng til studiepoeng

Prosedyre for omgjøring av fagskolepoeng til studiepoeng

 1. Omgjøring av fagskolepoeng til studiepoeng på vitnemål har tilbakevirkende kraft til 2013. Vitnemål med fagskolepoeng som er utstedt fra og med sommeren 2013 og frem til 2018, kan omgjøres til vitnemål med studiepoeng. Vitnemål eldre enn dette, vil ikke ha poeng, og vil dermed ikke komme inn under denne ordningen.
 2.  
 3. Du kan bestille nytt vitnemål ved å sende e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Oppgi ditt navn, adresse, og hvilket studie det gjelder. Dersom du er usikker på om ditt vitnemål kan omgjøres, send oss gjerne en kopi av ditt vitnemål i e-posten. Ditt originale vitnemål med fagskolepoeng må returneres til oss på følgende adresse:

  Noroff Fagskole 
  Hesbygata 5
  4014 Stavanger
  att: Student services

  NB! Vi anbefaler at du sender dette rekommandert, da vi ikke har eller tar noe ansvar for bortkomne vitnemål i postgangen.
 4.  
 5. Det må betales inn et administrasjonsgebyr på NOK 1000,-. Du vil motta en faktura på din e-post så snart vi har satt vitnemålet ditt i bestilling. Produksjon av vitnemål kan ta opptil 30 virkedager. Fristen for omgjøring av fagskolepoeng til studiepoeng er 31.desember 2020.

Studiekontrakten

Ja. Når du aksepterer et studietilbud på Noroff vil du samtidig forplikte deg til en studiekontrakt. Du samtykker at du har forstått innholdet i kontrakten når du takker ja til et studietilbud. Du finner studiekontrakten for fagskolen her og studiekontrakt for høyskolen her.

Studiekontrakten vil automatisk signeres når du aksepterer studietilbudet. Ved å takke ”ja” til tilbudet samtykker til du innholdet i studiekontrakten. Dette er en juridisk bindende kontrakt som vi anbefaler at du leser grundig før du takker ja.

Ja. Når du takker ja til studieplassen vil du automatisk få tilsendt et angrerettskjema. Etter lovbestemmelse har du en angrefrist på 14 dager fra den datoen avtalen er inngått. Kontaktsvilkårene har egne paragrafer knyttet til kontraktsbrudd utover angrefristperioden.

Studiereglement

Ja, og studentene plikter seg til å sette seg inn i dette: Les studiereglementene her.

NOKUT og FFF

NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanning) er et offentlig organ som kvalitetssikrer de ulike skoletilbudene i Norge. NOKUT fører tilsyn med og stimulerer til utvikling av kvalitet i utdanningen ved norske universitet, høyskoler og fagskoler. Alle studietilbud ved Noroff Fagskole, Noroff Nettstudier og Noroff University College er akkreditert av NOKUT.

Forum for Fagskoler (FFF) er en organisasjon hvor medlemmene samarbeider vedrørende viktige faktorer innen kvalitetssikring. FFF arbeider for å sikre studentene utdanning av høy kvalitet og sikre tilfredsstillende rammebetingelser for fagskolene. Forumet er et nettverk under foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO (Abelia), og er høringsinstans overfor Stortinget, Kunnskapsdepartementet, NOKUT og Lånekassen. Gjennom Noroff Fagskole sitt medlemskap er studentene sikret følgende ordninger:

 • Standard studiekontrakt utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet.
 • Felles klagenemd som bl.a. tilfredsstiller et av NOKUT sine krav for godkjenning

Studentliv

Studentbevis bestilles etter at studentene har tatt fotografier til studentkortene. Dersom du trenger studentbevis før dette kan du få skriftlig bekreftelse på at du er student ved skolen. Ved ytterlige spørsmål, kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Noroff Høyskole og Noroff Fagskole i Kristiansand er medlem i Studentsamskipnaden i Agder (SiA).

Noroff Fagskole Stavanger er medlem i Studentsamkipnaden i Stavanger (SiS), der våre studenter har tilgang til alle fordeler og kan søke om bolig via SiS Bolig.

Noroff Fagskole i Oslo og Bergen har stiftet en selvstendig studentorganisasjon Noroff Studentforening (NSF). Dette er en uavhengig forening som er drevet av og for studenter på Noroff. Alle studenter ved skolene oppfordres til å bli medlem. Medlemskapet er frivillig. Noroff Fagskole Stavanger og Kristiansand har enda ikke etablert en selvstendig studentforening, men velger tillitsvalgte fra hver klasse som tilsammen utgjør et studentutvalg.

Noroff Høyskole velger tillitsvalgte fra hver klasse som tilsammen utgjør et studentutvalg.

Det er en fordel å starte boligjakten tidlig. Noroff Fagskole har ingen egne avtaler med studentboliger, og studentene leier vanligvis på det private markedet i hybler/leiligheter/kollektiv. Vi henviser til www.finn.no og www.hybel.no samt enkelte lokale boligsider for studenter. Noroff-studenter ved Noroff Oslo har rett til å søke bolig på Anker Studentbolig. Noroff Oslo har også tilgang til studentboliger gjennom Campus G12.

Studenter på Høyskole og Noroff Fagskole Kristiansand kan søke om studentboliger via Studentsamskipnaden i Agder (SiA) eller leie på det private markedet.

Studenter på Noroff Fagskole Stavanger kan søke om studentboliger via Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS Bolig) eller leie på det private markedet.

Ja! I et brev til landets fylkeskommuner presiserer Samferdselsdepartementet at studenter ved landets fagskoler har rett til studentrabatt i lokal kollektivtrafikk.

Skulle sjåføren være i tvil, kan du vise frem denne linken.

Sosiale aktiviteter

Noroff Studentforening (NSF) og tillitsvalgte arrangerer fadderuken NorON i forbindelse med studiestart. Program for fadderuken legges ut på studiestart-siden og Noroff sin facebookgruppe før studiestart. Studenter ved Noroff Nettstudier har ingen fadderuke, men kan delta på NorON dersom de bor i nærheten.

Noroff University College og Noroff Fagskole i Kristiansand arrangerer fadderuke i samarbeid med Studentsamskipnaden i Agder (SiA) i forbindelse med studiestart. Les mer om Studiestartfestivalen på www.sia.no.

Noroff Fagskole Stavanger arrangerer fadderuken "Fadderullan" i samarbeid med BIS (BI Studentsamfunn Stavanger), som holder til i samme bygg, i forbindelse med studiestart

I samarbeid med NSF Oslo og NSF Bergen arrangerer Noroff den årlige avslutningen Diamond Awards i midten/slutten av juni. Selve arrangementet Diamond Awards, holdes i Oslo og i Bergen (studenter og lærere fra de andre avdelingene inviteres til Diamond Awards). Diamond Awards består av foredrag, expo for studenter, visninger, underholdning, prisutdeling og fest. Alle Noroffstudenter, nye søkere til Noroff, lærere/ansatte og bransjen inviteres til Diamond Awards.

I Kristiansand avsluttes hvert skoleår med en Gradueringsfest for avgangsstudenter, samt et After party for alle studentene.

I Stavanger arrangeres det en sommeravslutning for alle studentene.

Åpningstider på skolen

Noroff holder åpent for studenter alle hverdager fra klokken 08.00 - 23.00 (tidspunktet kan variere noe ved de ulike avdelingene). Skolen har også åpent i helger etter behov. Skolen holder vanligvis stengt på helligdager og merkedager dersom annet ikke er avtalt.

Ja, alle våre avdelinger krever at studentene bruker inngangskort + kode for å komme inn på skolen. Studentkortet ditt vil fungere som et nøkkelkort. Hver student får utdelt sin private kode. Koden brukes ved inngangen til skolen når du skal inn utenfor ordinær kontortid (08.00 - 16.00). Det er noe forskjellige prosedyrer for koder og nøkkelkort ved de ulike avdelingene.

Bøker og utstyr

Ja. Skolens utstyr er tilgjengelig for studentene gjennom hele studietiden.

Skolens utstyr kan også lånes ut til prosjekter som studenten gjør utenfor skolens obligatoriske oppgaver. Dette forbeholder at utstyret ikke benyttes til kommersielt bruk og at utstyret er ledig i den aktuelle perioden.

Studentkortet ditt vil fungere som utlånskort for skolens utstyr. Utlån/innlevering av utstyr skjer vanligvis ved skolens resepsjon/utstyrslager mellom klokken 08.00 – 16.00 alle hverdager.

Alle studenter på Noroff Fagskole må signere en egen utlånskontrakt.

Som student på Noroff Fagskole (klasseromstudier) har vi både PC og Mac tilgjengelig på campus i lab og spesialrom. De fleste studenter har en laptop eller egen maskin hjemme, og vi har tilrettelagt for bruk av egen laptop på campus for de som ønsker det.

Studenter ved Noroff Nettstudier er selv ansvarlige for å skaffe egnet datautstyr, internettilgang, lisenser og annet materiale.

Studenter ved Noroff Høyskole har tilgang til Mac/PC-lab på skolen. Vi anbefaler studenter å ha egen PC / Mac hjemme i tillegg.

Informasjon om pensumliste til ditt aktuelle studium vil du få tilsendt før studiestart. Enkelte klasser kjøper pensumbøkene i fellesskap. Skolebøkene må studentene kjøpe selv.

Top