F.A.Q. - Ofte stilte spørsmål

Søknadsprosessen

Noroff Fagskole

Du kan søke opptak til Noroffs fagskolestudier i klasserom og som nettstudie på tre grunnlag:

  • Generell studiekompetanse (fullført vitnemål)
  • Yrkesrettet videregående med bestått fagbrev (fagbrevet trenger ikke å være relevant for studiet du søker til)
  • Realkompetanse (for å kvalifisere til realkompetanse må søker minimum vise til engelsk og norskkunnskaper tilsvarende VG1 (studieforberedende) eller VG2 (yrkesfaglig) på videregående skole, samt arbeidserfaring. Noroff gjør en individuell vurdering av søkere med realkompetanse).

Noroff Høyskole

Opptakskravet til Noroffs høyskolestudier er generell studiekompetanse. For opptakskrav utover dette, angis dette i opptaksreglementet og i studiebeskrivelsene.

Du kan også søke opptak med bestått fagbrev der fagkrav er oppfylt.

Noroff Fagskole

For å søke til Noroff Fagskole og Noroff Nettstudier må du sende søknad via elektronisk søknadsskjema. Søker må opprette en bruker, fullføre søknaden sin, samt laste opp nødvendig dokumentasjon.

Noroff Høyskole

Søkere til Noroff Høyskole, inkludert høyskolens nettstudier, anbefales å søke på våre lokale søknadsside. Studenter kan også velge søke å via Samordna Opptak. Søknadsfrist 15.april. (Du kan fortsatt søke etter 15. april, men da på våre lokale søknadsside.)

Noroff Fagskole

Noroff Fagskole (klasseromsstudier) har rullerende opptak frem til studiestart i august. Opptaket av studenter starter i januar. Det er en fordel å søke tidlig da flere av studiene fylles raskt opp. Noroff Nettstudier (deltid/heltid) har oppstart fire ganger i året; uke 1, uke 12, uke 34 og uke 42, og du kan sende inn søknad til en av oppstartsukene gjennom hele året.

Noroff Høyskole

Samordna Opptak har søknadsfrist 15.april, og legger ut restplasser etter 20.juli. Søknaden på Samordna Opptak er tilgjengelig fra januar, og søkere før 15.april kommer med i førsteopptaket. Du kan fortsatt søke etter 15. april, men da på våre lokale søknadsside.

Noroff Fagskole

Som søker til Noroff Fagskole må du gjennomføre en obligatorisk veiledningssamtale med faglærer/rådgiver. Samtalen gjennomføres på skolen eller på telefon. Vi vil forsikre oss om at søker har tilstrekkelig med forkunnskaper til å kunne lykkes, samtidig som vi vil sikre at den enkelte søker har god informasjon om hvilke hverdag som møter vedkommende dersom de får tilbud om skoleplass. Søkere til Noroff Nettstudier vil bli kontaktet på telefon/e-post fra faglærer kort tid etter at søknaden er registrert. Alle søkere til Noroff Fagskole og Noroff Nettstudier forholder seg til Mine Sider i søknadsprosessen.

Noroff Høyskole

Søkere til Høyskole vil få tilsendt en bekreftelse på e-post via Samordna Opptak. I denne vil du få mer informasjon om skolen og prosessen videre. Etter at fristen er gått ut (15.april) skal søkeren forholde seg til Studentweb under Samordna Opptak sine sider. Søker vil få svar på sin søknad 20.juli. Restplasser legges ut etter 20.juli.

Noroff Fagskole

Du finner informasjon om søknadsbehandlingen på Mine Sider. På Mine Sider finner du også skolerelegement, studiekontrakt, inngang til læringsplattformen Moodle, oppmelding/avmelding til eksamen. Søkere vil få meldinger fra skolen og bli kalt inn til veiledingssamtale på Mine Sider. Det er også her søker må laste opp dokumentasjon.

Noroff Høyskole

Søkere til Noroff Høyskole vil få tilgang til Studentweb når søknaden er sendt via Samordna Opptak.

Ja. Hvis du tidligere har fullført et studium som tilsvarer det aktuelle førsteåret hos oss vil du få muligheten til akkreditere det og begynne rett på et andreår. Noroff kan aldri få nok av nytenkende og kreative mennesker!

Vi akkrediterer din utdannelse fra andre utdanningsinstitusjoner

Om du har dokumentert relevant kompetanse kan du søke deg direkte inn ved et av våre andreår. Vi kan akkreditere studium også fra andre skoler med tilsvarende fagplan. Vi vil vurdere hver enkelt søknad fortløpende og ta kontakt med deg for en veiledningssamtale. Du vil da få muligheten til å møte vår studieveileder/faglærer som vil se nærmere på kompetansen din.

Tidligere arbeid og dokumentasjon

Dokumentasjon fra tidligere studium må fremlegges i tillegg til vitnemål fra videregående skole. Vil vil også be deg om å medbringe portfolio/showreel for fremvisning og som tilleggsdokumentasjon.

Studiekontrakten

Ja. Når du aksepterer et studietilbud på Noroff vil du samtidig forplikte deg til en studiekontrakt. Du samtykker at du har forstått innholdet i kontrakten når du takker ja til et studietilbud.

Studiekontrakten vil automatisk signeres når du aksepterer studietilbudet. Ved å takke ”ja” til tilbudet samtykker du innholdet i studiekontrakten. Dette er en juridisk bindende kontrakt som vi anbefaler at du leser grundig før du takker ja.

Ja. Når du takker ja til studieplassen vil du automatisk få tilsendt et angrerettskjema. Etter lovbestemmelse har du en angrefrist på 14 dager fra den datoen avtalen er inngått.

Studiereglement

Ja, og studentene plikter seg til å sette seg inn i dette: Les studiereglementene her.

NOKUT og FFF

NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanning) er et offentlig organ som kvalitetssikrer de ulike skoletilbudene i Norge. NOKUT fører tilsyn med og stimulerer til utvikling av kvalitet i utdanningen ved norske universitet, høyskoler og fagskoler. Alle studietilbud ved Noroff Fagskole, Noroff Nettstudier og Noroff University College er godkjent av NOKUT.

Forum for Fagskoler (FFF) er en organisasjon hvor medlemmene samarbeider vedrørende viktige faktorer innen kvalitetssikring. FFF arbeider for å sikre studentene utdanning av høykvalitet, samt å sikre tilfredsstillende rammebetingelser for fagskolene. Forumet er et nettverk under foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO (Abelia), og er høringsinstans overfor Stortinget, Kunnskapsdepartementet, NOKUT og Lånekassen. Gjennom Noroff Fagskole sitt medlemskap har studentene sikret følgende ordninger:

  • Standard studiekontrakt utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet.
  • Felles klagenemd som bl.a. tilfredsstiller en av NOKUT sine krav til godkjenning
  • Felles mal for reglementer for fagskoler godkjent av NOKUT

Studentliv

Studentbevis bestilles etter at studentene har tatt fotografier til studentkortene. Dersom du trenger studentbevis før dette kan du få utskrevet en bekreftelse på at du er student fra skolen.

Noroff Høyskole og Noroff Fagskole i Kristiansand er medlem i Studentsamskipnaden i Agder (SiA).

Noroff Fagskole Stavanger er medlem i Studentsamkipnaden i Stavanger (SiS), der våre studenter har tilgang til alle fordeler og kan søke om bolig via SiS Bolig.

Noroff Fagskole i Oslo og Bergen har stiftet en selvstendig studentorganisasjon Noroff Studentforening (NSF). Dette er en uavhengig forening som er drevet av og for studenter på Noroff. Alle studenter ved skolene oppfordres til å bli medlem. Medlemskapet er frivillig. Noroff Fagskole Stavanger og Kristiansand har enda ikke etablert en selvstendig studentforening, men velger tillitsvalgte fra hver klasse som tilsammen utgjør et studentutvalg.

Noroff Høyskole velger tillitsvalgte fra hver klasse som tilsammen utgjør et studentutvalg.

Det er en fordel å starte boligjakten tidlig. Noroff Fagskole har ingen egne avtaler med studentboliger, og studentene leier vanligvis på det private markedet i hybler/leiligheter/kollektiv. Vi henviser til www.finn.no og www.hybel.no samt enkelte lokale boligsider for studenter. Noroff-studenter ved Noroff Oslo har rett til å søke bolig på Anker Studentbolig.

Studenter på Høyskole og Noroff Fagskole Kristiansand kan søke om studentboliger via Studentsamskipnaden i Agder (SiA) eller leie på det private markedet.

Studenter på Noroff Fagskole Stavanger kan søke om studentboliger via Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS Bolig) eller leie på det private markedet.

Ja! I et brev til landets fylkeskommuner presiserer Samferdselsdepartementet at studenter ved landets fagskoler har rett til studentrabatt i lokal kollektivtrafikk.

Skulle sjåføren være i tvil, kan du vise frem denne linken.

Sosiale aktiviteter

Noroff Studentforening (NSF) og tillitsvalgte arrangerer fadderuken NorON i forbindelse med studiestart. Program for fadderuken legges ut på www.noroff.no og Noroff sin facebookgruppe før studiestart. Studenter ved Noroff Nettstudier har ingen fadderuke, men kan delta på NorON dersom de bor i nærheten.

Noroff University College og Noroff Fagskole i Kristiansand arrangerer fadderuke i samarbeid med Studentsamskipnaden i Agder (SiA) i forbindelse med studiestart. Les mer om Studiestartfestivalen på www.sia.no.

Noroff Fagskole Stavanger arrangerer fadderuken "Fadderullan" i samarbeid med BIS (BI Studentsamfunn Stavanger), som holder til i samme bygg, i forbindelse med studiestart

Flere av klassene reiser på klassetur med faglig relevans i løpet av skoleåret. Dette er en tur som planlegges sammen med faglærere og skjer av eget initiativ i klassen. Klasseturer er ikke obligatorisk ihht. fagplanen. De fleste av Noroff sine 3D-studenter ved alle avdelinger reiser sammen med faglærere til England for å delta på Animex Festivalen på Teesside University. Animasjonsfestivalen arrangeres i februar hvert år. Alle turer i løpet av året må dekkes av studenten selv og er ikke inkludert i skoleavgiften. Noroffstudentene inviteres også til det årlige studentcruiset som arrangeres i oktober.

I samarbeid med NSF Oslo og NSF Bergen arrangerer Noroff den årlige avslutningen Diamond Awards i midten/slutten av juni. Selve arrangementet Diamond Awards, holdes i Oslo og i Bergen (studenter og lærere fra de andre avdelingene inviteres til Diamond Awards). Diamond Awards består av foredrag, expo for studenter, visninger, underholdning, prisutdeling og fest. Alle Noroffstudenter, nye søkere til Noroff, lærere/ansatte og bransjen inviteres til Diamond Awards.

Åpningstider på skolen

Noroff holder åpent for studenter alle hverdager fra klokken 08.00 - 23.00 (tidspunktet kan variere noe ved de ulike avdelingene). Skolen har også åpent i helger etter behov. Skolen holder vanligvis stengt på helligdager og merkedager dersom annet ikke er avtalt.

Ja, alle våre avdelinger krever at studentene bruker inngangskort + kode for å komme inn på skolen. Studentkortet ditt vil fungere som et nøkkelkort. Hver student får utdelt sin private kode. Koden brukes ved inngangen til skolen når du skal inn utenfor ordinær kontortid (08.00 - 16.00). Det er noe forskjellige prosedyrer for koder og nøkkelkort ved de ulike avdelingene.

Bøker og utstyr

Ja. Skolens utstyr er tilgjengelig for studentene gjennom hele studietiden.

Skolens utstyr kan også lånes ut til prosjekter som studenten gjør utenfor skolens obligatoriske oppgaver. Dette forbeholder at utstyret ikke benyttes til kommersielt bruk og at utstyret er ledig i den aktuelle perioden.

Studentkortet ditt vil fungere som utlånskort for skolens utstyr. Utlån/innlevering av utstyr skjer vanligvis ved skolens resepsjon/utstyrslager mellom klokken 08.00 – 16.00 alle hverdager.

Alle studenter på Noroff Fagskole må signere en egen utlånskontrakt.

Som student på Noroff Fagskole (klasseromstudier) har vi både PC og Mac tilgjengelig på campus i lab og spesialrom. De fleste studenter har en laptop eller egen maskin hjemme, og vi har tilrettelagt for bruk av egen laptop på campus for de som ønsker det.

Studenter ved Noroff Nettstudier er selv ansvarlige for å skaffe egnet datautstyr, internettilgang, lisenser og annet materiale.

Studenter ved Noroff Høyskole har tilgang til en egen Mac/PC-lab på skolen. Vi anbefaler studenter å ha egen PC / Mac hjemme i tillegg.

Informasjon om pensumliste til ditt aktuelle studium vil du få tilsendt før studiestart. Enkelte klasser kjøper pensumbøkene i fellesskap. Skolebøkene må studentene kjøpe selv.

Top