UX-design

UX-design er en ettårig teknologiutdanning med fokus på brukeropplevelsesdesign. Bli UX-designer og få praktisk kompetanse i brukertesting, wireframing, prototyping og grunnleggende interaksjonsdesign.

UX design, eller user experience design, handler om å forbedre totalopplevelsen en menneskelig bruker har i møte med et digitalt produkt, en tjeneste eller et system. Disse interaksjonene skal maksimere brukerens følelse av måloppnåelse og samtidig minimere frustrasjoner.

Det er stor etterspørsel etter UX-designere med kompetanse i konseptene, prosessene, metodene, verktøyene og teknikkene innen bruker-sentrert design. Hovedformålet med utdanningen er å gi deg praktisk og relevant opplæring i brukeropplevelsesdesign, og gjøre deg klar til å søke jobb som UX-designer eller for videre studier innen fagfeltet.

Brukerforståelse

Utdanningen lærer studentene å skape interaksjoner med brukere som er både personlige og intuitive, og fokuserer på å bygge en dypere forståelse av brukerne, som inkluderer deres felles verdier, evner, behov og begrensninger.

Ved å fokusere på å skape en dypere forståelse for brukerne, har praksis i UX-design økt i etterspørsel. UX-designere er avgjørende for utviklingen av effektive samspillsmetoder, og industriaktører ønsker å tilby ferdigheter og kompetanser som oppnås i denne utdanningen.

Bli klar for jobb

Studiet balanserer teoretiske og praktiske ferdigheter, noe som er avgjørende for din faglige utvikling. Studentene tilegner seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen research og innsikt, wireframing og prototyping, brukervennlighetstesting og grunnleggende interaksjons- og designprinsipper. Studenter som fullfører programmet vil kunne jobbe individuelt og bygge relasjoner med andre designere, brukere og interessenter.

Utdanningen er utviklet for personer som ønsker å skape vellykket bruker-sentrert design ved å oppnå en dypere forståelse for brukere, deres behov, verdier, evner og deres begrensninger. Programmet er åpent for studenter uten tidligere erfaring, men også for de som har jobbet i andre beslektede fagområder eller med en relevant utdanningsbakgrunn.

Studiets oppbygging

Studiet har fokus på utviklingen av praktiske ferdigheter innen de viktigste aspekter rundt brukeropplevelsesdesign. Studiets hovedmål er praktisk ferdighetsmestring, og undervisningsopplegget består i stor grad av praktisk arbeid med bransjerelaterte oppgaver.

Et yrkesliv som UX-desinger krever kompetanse i prosjektplanlegging, arbeidsflyt og effektivisering av både arbeidsprosess og produkt. Avsluttende prosjekteksamen skal kunne brukes som vedlegg til en jobbsøknad eller som forslag til en virkelig produksjon.

Emner første semester:

 • Research and Insight
 • Ideation and Planning
 • Wireframing
 • Usability Testing 1
 • Semester Assignment

Emner andre semester:

 • Interaction Design Foundations
 • Accessibility
 • UX Design for Mobile Devices
 • Prototyping
 • Usability Testing 2
 • Project Exam
 • Portfolio

Ettersom undervisningsspråket for studiet er engelsk, er læringsutbyttebeskrivelsene her gjengitt på engelsk.

The candidate:

 • has knowledge of central principles, methods and tools that are used in UX Design
 • has knowledge of principles and methods that are used for user research and insights and its relevance for developing experiences with user needs in focus
 • has knowledge of ideation and planning methods that are used to find the best solution based on user needs
 • has knowledge of processes, methods and tools that are used in wireframing and usability testing with prototypes
 • has knowledge of the mobile-first principle and methods that are used to create user experiences for different screen sizes
 • has insight into Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) and essential interaction design principles that are used in UX Design
 • has insight into WCAG, ethical principles and norms of relevance to user experience development that involves participants and real users
 • can update his/her own knowledge related to the field of UX Design
 • understands the importance of the UX Design discipline as a method to create effective and user-centric digital experiences
 • understands the importance of empathy and inclusive design mentality to develop user experiences available for all users
 • can apply knowledge to organise and facilitate ideation workshops with the aim to find the best solution for user needs
 • can apply knowledge to create user experiences available for all users following the Web Content Accessibility Guidelines
 • can apply knowledge to create user experiences for mobile devices following the mobilefirst principle
 • masters relevant methods and tools that are used in user research to organise, conduct and document results and insights
 • masters relevant techniques and tools to create wirefames and prototypes, and conduct usability testing
 • masters relevant techniques and tools to present user research findings, ideation results, prototypes and usability test outcomes
 • can find information about current trends, techniques and materials that are relevant for UX Design
 • can study a UX project and identify user experience issues and what measures needs to be implemented
 • understands the ethical principles and restrictions for personal data conducting and storage when recruiting and engaging participants
 • has developed an ethical attitude in relation to the field of UX Design and understands the complexity of user needs and accessibility in user-centred experiences
 • can carry out UX projects consisting of user research, ideation, prototyping and usability testing based on the needs of specific target groups, alone or as part of a group
 • can build relations with his/her peers and collaborate with project owners, users and interaction designers
 • can develop user-centred experiences for web sites and web applications of relevance based on different user needs and audiences

Vi anbefaler følgende:
Både PC og Mac kan benyttes. I UX-industrien bruker de fleste MAC.
Core i5/i7- eller M1-prosessor (eller tilsvarende).
Minst 16 GB RAM.
500 GB harddisk (eller 250 GB + skylagring: f.eks. Dropbox, OneDrive, Google Drive).

Det er ønskelig at studenter benytter egen maskin på campus, men det finnes også stasjonære maskiner på campus som kan benyttes.

Jobbmuligheter

Etter utdanningen vil du kunne jobbe i både norske og internasjonale selskaper som spesialiserer seg i produkt- og serviceutvikling, utvikling av digitale løsninger, universell utforming, informasjonsdesign og X-reality. Selskaper jobber kontinuerlig med å tilpasse seg en teknologi i utvikling. Stillingsbeskrivelser er derfor dynamiske.

Videre studier

Utdanningen kan fungere som et springbrett for videre studier. Studenter som har fullført UX-design kan også kombinere disse ferdighetene med UI-design, frontend-utvikling, grafisk design eller digital markedsføring.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

Se opptak av livestream

Vi anbefaler å se nyeste livestream om UX-design, presentert av Martins Macs og Canidice Kruger 7. mars 2023.

Hvorfor studere UX-design?

Niklas Frogner gir deg svaret på 59 sekunder.

 

Studieinformasjon

Studiestart:

17. oktober 2023 - nettstudier
9. januar 2024 - nettstudier
12. mars 2024 - nettstudier
12. august 2024 - campus
13. august 2024 - nettstudier
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 1 år heltid (campus eller nettstudier)
2 år deltid (nettstudier)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier. 
Norsk/engelsk på campus
Pris nettstudier:

Heltid: 42.000,- per semester
Deltid: 21.000,- per semester

Pris campus:

61.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Fagskolegrad (Professional Degree)
Studiepoeng: 60

Lærere

Martins Macs

Martins Macs

Linjeleder, campusstudier
Candice Kruger

Candice Kruger

Linjeleder, Nettstudier
Donjeta Mulaku

Candice Kruger

Faglærer, Nettstudier
Milan Ilich

Milan Ilich

Faglærer, Nettstudier
Ineke Kiss

Ineke Kiss

Faglærer, Nettstudier

Relaterte nyheter

     
Top