Noroff University College Høyskole

Noroff Høyskole

Mange arbeidsgivere innen avansert IT og digitale sektorer foretrekker og verdsetter praktisk digital utdanning på universitets- og høyskolenivå. Dette har blitt en ønsket tilnærming blant en betydelig del av arbeidsstyrken.

Konkurransen om de beste kandidatene er hard, og vi utdanner for å heve standarden ytterligere. Vi tilbyr spesialiserte bachelorgrader innen IT og interaktive medier ved våre studiesteder i Kristiansand og Oslo. Alle studier er tilgjengelige som nettstudier og OnlinePLUS. Alle forelesninger strømmes direkte.

En kvalifikasjon fra Noroff Høyskole vil ikke bli et støvete dokument som etterspørres sammen din CV en gang hvert tiår. Den blir et av de viktigste verktøyene for livslang læring og din fremtidige karriere.

Teknologi og selskapene som driver dem endres i raskt tempo, behovet for kandidater med både bred og dyp kunnskap, nødvendige tekniske ferdigheter og profesjonell kommunikasjons- og samhandlingskompetanse er mer ettertraktet enn noen gang.

Studentene våre lærer forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sitt fagfelt. I vår fremtidsrettede metodikk legger vi til rette for det neste gjennombruddet. I det digitale så utfordres samfunnet hvert nanosekund, derfor er vi tett tilknyttet næringslivet og relevante bransjer, og vi henter inn gjesteforelesere som bidrar til læring i sanntid.

Våre studenter inviteres alltid til å bli med på våre forskningsprosjekter innen sitt fagområde. Gjennom vår fremtidsrettede praksis vurderer og bygger vi mot neste gjennombrudd. Et ambisiøst forskningsmiljø krever at fasiliteter og teknologi er på plass. På vår campus finnes det du trenger av laboratorier, studioer og datalaboratorier.

Et ambisiøst læringsmiljø krever finesse og profesjonalitet, og vi har anerkjente akademikere og eksperter på sine felt som ønsker å heve kompetansen din for å møte morgendagens behov.

Arbeidslivsrelevans og kompetanse er selve grunnfjellet vårt. Våre nyutdannede har meget relevant kompetanse og er klare for ansettelse.

Våre alumni tar med seg vår unike læringsmodell og spesialiserte kompetanse videre i sin karriere.

Noroff University College har som mål å bli Erasmus Charter, som er en forutsetning for å delta i Erasmus-programmet. Erasmus+ er et av EU-kommisjonens verktøy for å sikre samarbeid og internasjonalisering mellom høyere utdanningsinstitusjoner. Gjennom Erasmus+ kan norske studenter få økonomisk støtte til å studere ved utvalgte europeiske universiteter og høyskoler. Programmet gjør det også mulig å bytte lærer for å få nye impulser og ny kompetanse.

 


Studietilbud ved Noroff Høyskole

Bachelor i cyber security - utdanning

Bachelor in Cyber Security

Utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot nettangrep, nettkriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg forberedt på en karriere der du jobber med å styrke det digitale forsvaret, samt beskytte data og informasjon.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Applied Data Science - utdanning

Bachelor in Applied Data Science

Studieprogrammet forbereder deg på en spennende karriere der du jobber med bedrifter for å forstå og bruke de enorme datamengdene de har tilgjengelig. I tillegg vil du utvikle ferdigheter innen intelligente AI-systemer.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor in Digital Assurance and Security Management, Digital informasjons­sikkerhetsstyring og -tilsyn - utdanning

Bachelor in Digital Assurance and Security Management

Jobb med sikkerhetsstyring og sikring av verdifulle digitale eiendeler. Denne bacheloren dekker IT-kunnskap, fra forretningsprosesser til databasesystemer, ledelse og IT-arkitektur.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Digital etterforskning og hendelseshåndtering - utdanning

Bachelor in Digital Forensics and Incident Response

Fremveksten av cyberangrep, løsepengevirus og hacking har ført til et kritisk behov for dyktige digitale etterforskere med evnen til å svare på cybersikkerhetshendelser.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Interaktive medier, spill, utdanning på høyskole

Bachelor in Interactive Media - Games

Utdanningen vil gi deg varierte ferdigheter innen spilldesign og den kunnskapen som trengs for å lykkes i bransjen. Du vil få muligheten til å bygge opp en portefølje som vil gi deg innpass i en spennende bransje i stadig utvikling.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i interaktive medier - utdanning i animasjon

Bachelor in Interactive Media - Animation

Studieprogrammet gir deg ferdigheter i å designe og animere 3D-karakterer. Animasjon blir stadig viktigere i underholdning og kreative næringer, noe som åpner opp for et bredt spekter av spennende karrieremuligheter.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
     
Top