Noroff University College Høyskole

Noroff Høyskole

Digital fagutdanning på universitets- og høyskolenivå er i ferd med å bli et benchmark og et ønske for mange arbeidsgivere innen avansert IT og digitaldrevet bransje.

Konkurransen om de beste hodene er knallhard, og Noroff har tatt mål av seg å bidra til ytterligere skjerping av standarden. Noroff tilbyr bachelorstudier i digital etterforskning, applied data science, og interaktive medier, animasjon og spill. Høyskolens campus ligger i Kristiansand. Alle bachelorstudier er tilgjengelige som nettstudier, og alle våre forelesninger streames live.

Fremover. Forbi. Fagkompetent. Frisk. Forskende. Fryktløs. Vår akademiske grunntanke er ikke konservativ i sin kjerne, den er tuftet på nysgjerrighet.

Våre studenter tilbys derfor å drive forskning innenfor sin fagkrets. Vi lever i praksis i morgendagen, og planlegger for neste gjennombrudd. I digital bransje utfordres nemlig det eksisterende hvert nanosekund. Derfor er vi nært knyttet opp mot både næringsliv og relevante bransjer og henter gjesteforelesere som tilfører studiet læring i sanntid.

Din bachelorutdanning fra Noroff blir ikke et nedstøvet dokument som en gang i tiåret etterspørres sammen med en cv. Den blir et av dine viktigste verktøy for livslang læring og forskning i fremtiden.

Et ambisiøst forskningsmiljø har som forutsetning at fasiliteter og kompetanse er tilstede. Hos Noroff vil du finne digital forensic-laboratorium, motion capturestudio, tegnestudio og egen datalab.

Vårt grunnfjell er relevans og kompetanse. Noroff uteksaminerer studenter med høyaktuell akademisk trening – og som allerede er job ready.

De tar med seg vår unike læringsmodell og forblir våre alumni resten av sitt yrkesaktive liv.

Noroff Høyskole er godkjent for Erasmus+, et av EUs verktøy for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Gjennom Erasmus+ kan norske studenter få økonomisk støtte til et studieopphold ved utvalgte europeiske høyskoler og universiteter. Programmet gjør det også mulig å utveksle pedagoger for nye impulser og kompetanse.


Studietilbud ved Noroff Høyskole

Bachelor i applied data science - utdanning

Bachelor i applied data science

Treårig studieprogram som fokuserer på å utvikle kompetansen og kunnskapen som kreves av en profesjonell data scientist.

  3 år
  Kristiansand
  Tilgjengelig som nettstudium
  Studiet gir bachelorgrad
Les mer
Bachelor i digital etterforskning - utdanning

Bachelor i digital etterforskning

Studiet fokuserer på datasikkerhet og etterforskning av digital kriminalitet. Graden sentreres rundt temaer som informasjonssikkerhet, systemsikkerhet og nettverkssikkerhet.

  3 år
  Kristiansand
  Tilgjengelig som nettstudie
  Studiet gir bachelorgrad
Les mer
Bachelor i interaktive medier - utdanning i animasjon

Bachelor i interaktive medier - animasjon

Dette bachelorstudiet gir en solid forståelse av animasjonsbransjen. Hovedfokuset er å designe, skape og sette sammen karakterer for spill, film og historiefortelling.

  3 år
  Kristiansand
  Tilgjengelig som nettstudium
  Studiet gir bachelorgrad
Les mer
Bachelor i Interaktive medier, spill, utdanning på høyskole

Bachelor i interaktive medier - spill

Dette bachelorstudiet har hovedfokus på spilldesign og spillutvikling, og forbereder deg på en rekke roller innen underholdningsbransjen og kreative næringer.

  3 år
  Kristiansand
  Tilgjengelig som nettstudium
  Studiet gir bachelorgrad
Les mer
Top