Noroff University College Høyskole

Noroff Høyskole

Digital fagutdanning på universitets- og høyskolenivå er i ferd med å bli et benchmark og et ønske for mange arbeidsgivere innen avansert IT og digitaldrevet bransje.

Konkurransen om de beste hodene er knallhard, og Noroff har tatt mål av seg å bidra til ytterligere skjerping av standarden. Noroff tilbyr bachelorstudier i cyber security, digital etterforskning, applied data science, og interaktive medier, animasjon og spill. Høyskolen har campus-studier i Kristiansand og Oslo. Alle bachelorstudier er tilgjengelige som nettstudier, og alle våre forelesninger streames live.

Fremover. Forbi. Fagkompetent. Frisk. Forskende. Fryktløs. Vår akademiske grunntanke er ikke konservativ i sin kjerne, den er tuftet på nysgjerrighet.

Våre studenter tilbys derfor å drive forskning innenfor sin fagkrets. Vi lever i praksis i morgendagen, og planlegger for neste gjennombrudd. I digital bransje utfordres nemlig det eksisterende hvert nanosekund. Derfor er vi nært knyttet opp mot både næringsliv og relevante bransjer og henter gjesteforelesere som tilfører studiet læring i sanntid.

Din bachelorutdanning fra Noroff blir ikke et nedstøvet dokument som en gang i tiåret etterspørres sammen med en CV. Den blir et av dine viktigste verktøy for livslang læring og forskning i fremtiden.

Et ambisiøst forskningsmiljø har som forutsetning at fasiliteter og kompetanse er tilstede. Hos Noroff vil du finne digital forensic-laboratorium, motion capturestudio, tegnestudio og egen datalab.

Vårt grunnfjell er relevans og kompetanse. Noroff uteksaminerer studenter med høyaktuell akademisk trening – og som allerede er job ready.

De tar med seg vår unike læringsmodell og forblir våre alumni resten av sitt yrkesaktive liv.

Noroff Høyskole er godkjent for Erasmus+, et av EUs verktøy for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Gjennom Erasmus+ kan norske studenter få økonomisk støtte til et studieopphold ved utvalgte europeiske høyskoler og universiteter. Programmet gjør det også mulig å utveksle pedagoger for nye impulser og kompetanse.


Studietilbud ved Noroff Høyskole

Bachelor i cyber security - utdanning

Bachelor i Cyber Security

IT-utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot cyberangrep, datakriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med IKT-sikkerhet og redusere digital sårbarhet.

  Nettstudier
  Oslo, Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Applied Data Science - utdanning

Bachelor i Applied Data Science

IT-utdanning som gjør deg klar for det økende globale behovet innen maskinlæring, kunstig intelligens og big data-analyse. Applied Data Science lærer deg vitenskapelige metoder for å jobbe med data på en praktisk og anvendbar måte.

  Nettstudier
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i digital etterforskning - utdanning

Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics)

IT-utdanning som lærer deg datasikkerhet og etterforskning av digital kriminalitet. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med digital sikkerhet og etterretning for politi og andre organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet.

  Nettstudier
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i interaktive medier - utdanning i animasjon

Bachelor i interaktive medier - Animasjon

Jobb i skjæringspunktet mellom teknologi og kreativitet. Utdanningen lærer deg å designe og animere digitale modeller og karakterer for film, spill og virtuell virkelighet på tvers av bransjer.

  Nettstudier
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Interaktive medier, spill, utdanning på høyskole

Bachelor i interaktive medier - Spill

Jobb i skjæringspunktet mellom kreativitet og teknologi. Utdanningen lærer deg å designe og programmere interaktivt innhold til spill og virtuell virkelighet på tvers av bransjer.

  Nettstudier
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Top