Data Analyst
(2-årig høyere fagskoleutdanning)

Bli en ettertraktet dataanalytiker, med avanserte ferdigheter innen databaser, skytjenester, programmatisk dataanalyse, big data og andre avanserte emner.

Bli en verdifull dataanalytiker

Som dataanalytiker vil du ha en sentral rolle i moderne selskapers økosystem. Evnen din til å veilede organisasjoner til å ta informerte beslutninger ved å bruke relevant og oppdatert informasjon basert på virkelige data, gjør deg til en svært ettertraktet tilføyelse til ethvert team. Effektiv dataanalyse kan isolere arbeidsflytproblemer, redusere driftskostnader, identifisere ineffektive prosesser og bidra til å løse kritiske utfordringer.

Det første året av dette toårige studiet er identisk med det ettårige programmet Data Analyst Årsstudium. Du kan likevel søke deg direkte inn på dette toårige programmet og sikre deg studieplass for to år.

Det andre året tar for seg mer avanserte områder innen dataanalyse, med kurs som Databaser og Skytjenester, Programmatisk Dataanalyse, Kritisk Data Tenking, Big data og Avanserte Emner og Interaktive Dashbord. Dette toårige programmet vil gjøre deg enda mer ettertraktet for moderne og fremtidsrettede selskaper.

Studiet er rettet mot personer som er interessert i virkelige data og hvordan kalde, harde tall og heuristikker kan brukes til å forme beslutninger ved hjelp av data fra andre kunnskapsfelt. Dette vil gjøre at analytikere lærer å utnytte resultater bedre, visualisere informasjon for ikke-analytisk forbruk, og rapportere funn på en elegant og effektiv måte.

Data Analyst Noroff

Formålet med studiet

Det første året av programmet fokuserer på en solid teoretisk forståelse av analytiske modeller sammen med praktiske implementeringer ved bruk av bransjestandard verktøy, som Microsoft Excel, Google Spreadsheets og relaterte teknologier. Når grunnlaget er lagt, vil du lære om hvordan data samles inn, lagres, organiseres, analyseres, tolkes, visualiseres og rapporteres.

Andreåret utvider den tekniske kompetansen for å inkludere flere dataanalytiske verktøy, store datamengder og prosesser for tilkobling og spørring av lokale eller eksterne databaser. Du vil lære hvordan du løser datarelaterte problemer ved hjelp av bransjerelevante statistiske verktøy programmert.

Avanserte datakonsepter introduseres gjennom det andre året, slik at du kan konstruere løsninger til virkelige problemer på et bredt område. Bransjebehov har understreket behovet for å styrke din forståelse av forretningsintelligenskonsepter, databærekraft og GDPR-etterlevelse.

Emner på Data Analyst, førsteåret:

 • Data Analysis Fundamentals
 • Data Driven Decision-Making
 • Spreadsheet Fundamentals
 • Statistical Tools
 • Semester Project
 • Evaluation of Outcomes
 • Data Visualization
 • Analysis Reporting
 • Exam Project

Emner på Data Analyst, andreåret:

 • Databases and Cloud Services
 • Programming Fundamentals
 • Programmatic Data Analysis
 • Semester Project
 • Industry Tools
 • Critical Data Thinking
 • Big Data and Advanced Topics
 • Interactive Dashboards
 • Exam Project

Læringsutbyttebeskrivelser for førsteåret finnes på denne siden. Her følger læringsutbyttebeskrivelser for andreåret, gjengitt på engelsk ettersom undervisningsspråket er engelsk:

The Candidate...

 • has knowledge of concepts and theories that are used in the field of data analysis
 • has knowledge of databases, cloud services and native cloud tools that are used in the field of data analysis
 • has knowledge of programming and programmatic data analysis
 • has knowledge of industry-relevant mutually exclusive tools that are used in the field data analysis
 • has knowledge of essential concepts and theories that are used in data science and engineering in relation to Big Data and data analysis
 • has knowledge of dashboard theory, universal design principles and interactive dashboard development
 • can assess own work within data analysis in relation to relevant regulations and guidelines for GDPR, data maintenance and critical data thinking
 • is familiar with the history, traditions, distinctive nature and place in society of the data analysis discipline
 • has insight into own opportunities for development in the field of data analysis
 • can explain vocational choices in the field of data analysis
 • can explain vocational choices of tools, methods and techniques for data analysis
 • can reflect over own vocational practice into the field of data analysis and adjust it under supervision
 • can reflect on own choices of relevant data analysis tools and work methods and adjust under supervision
 • can find and refer to information and vocational material and assess its relevance to data analysis
 • can find and interact with data from large data sources such as on-premises databases and cloud-based systems
 • can find applicable data models for data sets during a project planning phase
 • can plan and carry out data analysis tasks and projects alone or as part of a group and in accordance with ethical requirements of data maintenance and GDPR principles and practices
 • can exchange points of view with others with a background in the data analysis discipline and participate in discussions about the development of good practice
 • can contribute to organisational quality assurance, streamlining and optimisation through data analysis practices
 • can contribute to solving practical problems relating to the data lifecycle through computational thinking techniques
 • can contribute to data safety by considering security measures during each phase of any data analysis project

Vi anbefaler følgende spesifikasjoner for en Windows-basert maskin, men M1- eller M2-baserte MacOS-enheter vil også være egnet:
500 GB harddisk (eller 250 GB + sky lagring, f.eks. Dropbox, OneDrive, Google Drive (anbefalt).
16 GB RAM.
Core i7-prosessor.

Jobbmuligheter

Du vil kunne jobbe i både nasjonale og internasjonale selskaper som trenger dataanalytikere. Dataanalytikere har en avgjørende rolle i hvert moderne selskaps økosystem. Etter endt utdanning er du kvalifisert for ansettelse som: Finansanalytiker, Markedsanalytiker, Logistikkanalytiker, Generell dataanalytiker og Teknisk analytiker.

Se opptak av livestream

Vi anbefaler å se nyeste livestream om Data Analyst, presentert av Bertram Haskins og Jessie Rudd 15. Mars 2023. Presentasjonen er sentrert rundt førsteåret.

 

Studieinformasjon

Studiestart:

9. januar 2024
12. mars 2024
13. august 2024
15. oktober 2024
Les mer om studiestart

Studiesteder: Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år heltid*
4 år deltid
Undervisnings­­språk: Engelsk
Pris nettstudier:

Heltid: 42.000,- per semester
Deltid: 21.000,- per semester

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

* En student som har bestått Data Analyst Årsstudium kan søke direkte inn på andreåret.


Relaterte nyheter

     
Top