Nettverk og IT-sikkerhet

Praktisk IT-utdanning som lærer deg å bekjempe hacking og datakriminalitet. Det akutte kompetansebehovet for IT-sikkerhet gir solide jobbmuligheter etter studiet.

En evig kamp mot E-angrep

E-angrep er en reell trussel mot samfunnet og næringslivet. Tap eller tyveri av sensitiv informasjon kan føre til katastrofale konsekvenser for bedrifter og virksomheter. Lekkasjer av interne dokumenter med markeds- eller produksjonsplaner kan for eksempel svekke bedriftens konkurransefortrinn i markedet. I verste fall kan slike hendelser føre til store økonomiske tap, skade bedriftens rykte og svekke tilliten deres kunder har til dem.

Det er ikke lenger tilstrekkelig å kun avdekke at det har vært innbrudd eller innbruddsforsøk i datasystemene. For forhindre at dine systemer blir rammet, eller forhindre at nye angrep skjer, må det oppklares umiddelbart. Deretter må de skyldige holdes ansvarlige.

Celine Holmes
Noroff er for dem som vil raskt ut i jobb, med en god utdannelse som flere arbeidsgivere skryter av.Celine Holmes, student

Risikovurdering og sårbarhetsanalyse

I bunn av alt sikkerhetsarbeid ligger risikovurdering og sårbarhetsanalyse. Bedrifter ansetter eksperter for å forebygge og verne seg mot digitale trusler, oppdatere og ivareta deres nettverkssystemer. En fagperson med de riktige kunnskapene og kompetansen, vil kunne evaluere og fastbestemme tiltak som må settes inn for å sikre bedriften. Prosedyrer for å sikre bevis vil håndteres på korrekt vis, som kan ende med anmeldelse, tiltale og domfellelse.

I sikkerhetssammenheng er det viktig med en forståelse for hvordan programmer er bygget opp og hvordan trafikken i et nettverk kan overvåkes. Mange sikkerhetsverktøy, hackerverktøy og ondsinnet kode er i bruk i industrien. En god forståelse for programmeringsfaget og tiltak for å hindre uautorisert tilgang er viktig i arbeidet med IT-sikkerhet. Målet med studiet er at du skal utvikle deg til å bli en selvstendig systemadministrator, utvikle egne programmer og være i stand til å gjennomføre en etterforskning.

Studiets oppbygging

Studiet utfordrer deg med reelle, praktiske og relevante oppgaver som gir et godt innblikk i utfordringene og problemstillingene du kan forvente å jobbe med. Det legges stor vekt på praktisk ferdighetsmestring. Teori etterfølges av relevant praktisk arbeid. Undervisningen kombinerer forelesninger, videoleksjoner og demonstrasjoner.

Det første studieåret er identisk med nettverks- og systemadministrasjon, og gir opplæring i datamaskinens oppbygning, virkemåte og ytelsesoptimalisering. Du lærer fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger.

Andre studieår fokuserer på alle aspekter av sikkerhet. Du lærer hvordan man forholder seg til lovverket, og hvordan forebyggende sikkerhet drives gjennom sikkerhetsrutiner og risikovurderinger. Fokuset videre er på verktøy som kan brukes til å samle informasjon om nettverk og systemer.

Emner første studieår:

 • IT Foundations
 • Operating and File Systems
 • Network Infrastructure
 • Linux
 • Microsoft Server Technologies
 • Cloud Computing Foundations
 • Introduction to Information Security
 • Exam Project 1

Emner andre studieår:

 • Sikkerhet og loven
 • Sikkerhet i praksis
 • Forebyggende sikkerhet
 • Hackingverktøy, hendelser og tiltak
 • Programmering
 • Databaser
 • Datateknisk etterforskning
 • Studieprosjekt 2

Du får/kan:

 • kunnskap om faglige begreper og teoretiske modeller som brukes ved drift, administrasjon og sikring av IKT systemer.
 • kunnskap om de ulike elementene og rollene i et prosjekt samt god forståelse av viktige konsepter innenfor informasjonssikkerhet.
 • kunnskap om samhandlingen mellom ulike enheter, operativsystemer, filsystemer, prosesser og tilgangskontroller.
 • kunnskap om- og innsikt i relevant regelverk, sikkerhetsmodeller og retningslinjer innenfor datanettverk og systemadministrasjon.
 • kunnskap om IKT sikkerhet og forstår behovet for sikre og stabile datanettverk og systemer som ivaretar dataenes integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.
 • kunnskap om yrkesfaglig oppdatering gjennom praktiske øvelser og kildesøk via bøker, artikler, journaler, Internett og andre kilder for informasjon.
 • kunnskap om IKT bransjens historikk og mangfold, og kjenner dens plass i dagens jobbmarked.
 • vurdere sitt eget arbeid i forhold til IKT bransjens krav til kvalitet, samt pålagte lover og retningslinjer relatert til IKT sikkerhet.
 • innsikt i sine egne muligheter til praktisk og teoretisk utvikling gjennom deltakelser på seminarer, konferanser, videreutdanning og kursing i relevante emner.
 • anvende faglig kunnskap til å konfigurere ulike operativsystemer.
 • anvende faglig kunnskap til å implementere og administrere ulike enheter i et datanettverk med tanke på sikkerhet.
 • anvende ulike Windows-baserte og Linux-baserte verktøy for å opprette og administrere vanlige tjenester i et IKT miljø og samle informasjon med den hensikt å forstå angriperes potensielle fremgangsmetoder og forebygge angrep.
 • finne informasjon og fagstoff via bøker og Internett-tjenester som blogger, forum og wikier.
 • identifisere potensielle sikkerhetsrisiko og foreslå mulige løsninger.
 • feilsøke datanettverk og enheter og kartlegge behov for tiltak og sikkerhetsløsninger.
 • skrive rapporter som beskriver faglige valg, reflektere over valg tatt og referere til relevante informasjons- og fagkilder som blir brukt.
 • forståelse for etiske prinsipper nødvendig i IKT bransjen.
 • den etiske grunnholdningen som er nødvendig i IKT bransjen, grunnet tilgangen til informasjon som følger med ansvar i yrket.
 • utføre arbeid med installasjon av Windows- og Linux-baserte systemer og tjenester i henhold til kunders spesifikasjoner.
 • evaluere hvilke løsninger som best imøtekommer ulike målgruppers behov.
 • bygge relasjoner med sine fagfeller, også på tvers av de ulike fagene innenfor IKT – som for eksempel sikkerhet, nettverk, programvareleverandører og maskinvareprodusenter, i tillegg til kunder.
 • planlegge og utføre IKT sikkerhetsrelaterte oppgaver både på egen hånd og i team.
 • samarbeide rundt ulike løsninger og diskutere god praksis i tråd med krav om integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.
 • utvikle arbeidsmetoder og skissere ulike tjenester og løsninger i henhold til relevante spesifikasjoner.
 • bidra til organisasjonsutvikling i forhold til blant annet sikkerhetsrutiner, retningslinjer og IKT-relatert lovverk.

Jobbmuligheter

Etter fullført utdanning kan du blant annet arbeide som sikkerhetsmedarbeider, IKT-sikkerhetskonsulent eller IKT-koordinator. Du kan også jobbe som sikkerhetsrådgiver eller konsulent i et rådgivningsbyrå innen IKT-sikkerhet, kommunikasjon og drift.

Sverre Marvik Rutledal
Å studere på Noroff er veldig lærerikt og gir deg ferdighetene du trenger for å gå rett ut i arbeidsmarkedet etter endt utdanning.Sverre Marvik Rutledal, student

Ansvarsområdene vil kunne variere mellom store og små bedrifter. I mindre bedrifter kan man få mer ansvar og mer omfattende oppgaver. Dette kan være alt fra installasjon, drift og optimalisering av servere og klienter, til videreutvikling av bedriftens IKT-systemer. I tillegg kan du gi veiledning, støtte og rådgivning innenfor IKT-sikkerhet.

Videre studier

Etter denne utdanningen er du klar for å gå rett i jobb. Ønsker du derimot å studere videre så finnes det muligheter i Noroff. Ved Noroff Høyskole tilbys bachelor i digital etterforskning, bachelor i applied data science og bachelor i cyber security. Etter opptak til våre bachelorprogram kan du søke om fritak for utvalgte emner basert på resultater du har oppnådd i Nettverk- og IT-sikkerhet. Det vil være en individuell vurdering som er regulert av lov om universiteter og høyskoler og forskrift om godskriving og fritak.

Du kan også søke direkte inn på tredjeåret til et bachelorstudium hos vårt samarbeidsuniversitet University of South Wales. Du kan velge mellom flere ulike spesialiseringsområder, blant annet bachelor innen dataetterforskning eller datasikkerhet.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart: 11. januar 2022 - nettstudier
11. januar 2022 - Bergen

15. mars 2022 - nettstudier
15. august 2022 - campus
16. august 2022 - nettstudier
18. oktober 2022 - nettstudier
Les mer om studiestart.
Studiesteder: Oslo, Bergen, Stavanger og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år heltid* (campus og nettstudier)
4 år deltid (kun nettstudier)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier. 
Norsk/engelsk på campus
Pris nettstudier:

Heltid: 38.000,- per semester
Deltid: 19.000,- per semester

Pris campus:

60.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

* En student som har bestått Nettverks- og systemadministrasjon kan søke direkte inn på andreåret.

Er du interessert i IT?

Legg igjen din e-postadresse og få mer informasjon om IT-studiene på Noroff. Du kan når som helst melde deg av.

Jeg har lest Noroffs personvernerklæring og aksepterer at Noroff håndterer mine data som beskrevet i vilkår og betingelser.

Lærere

Tom Drange

Tom Drange

Høyskolelærer
Norman van Wyk

Norman van Wyk

Veileder
Mehdi Shadidi

Mehdi Shadidi

Veileder

IT-nyheter fra Noroff

     
Top