3D spilldesign

Bli 3D-spilldesigner og lær å utvikle kreativt og interaktivt spillinnhold og gamification for alle bransjer. Studiet gir unikt innblikk i utviklingsprosesser, fra idé til lanseringsklart produkt.

Dette studieprogrammet blir erstattet med en oppgradert versjon fra august 2021. Det nye studiet får tittelen 3D-design og spillteknologi - Interaktiv og søknadsskjemaet til førsteåret åpnes i januar 2021.

Du starter med å lærer spillprinsipper og teknikker, før det er tid for at du skal få lage ditt første spillutkast. Deretter legges lista høyere, og spillene blir mer avansert. Gjennom studiet har du anledning til å finne ut hvilken rolle du har og hvor du presterer best. Til slutt vil du lage din egen spillprototype. 

Det første året på 3D spilldesign er identisk med 3D design og animasjon. Du kan likevel søke deg rett inn på dette toårige studiet 3D spilldesign.

Konseptutvikling

Første steg i utviklingsprosessen er kreativ utvikling og produksjon av konsepttegning og produksjonsdesign for spill. Du tar med deg kunnskapen videre og lager din første spillverden. Deretter får du innsikt i flere spillmekanikker, designstrategier, og viktige prinsipper for oppbygningen av gode spillkarakterer.

Thomas Silva
Det er motiverende å studere på Noroff. Faglærerne er eksperter på å veilede, og dyktige på industrinivå.Thomas Silva, student

Leveldesign og scripting

Leveldesign handler om å skape spillbare nivåer og omgivelser. Her kombineres spillkonsept med arkitektur, natur, kunst, og teknisk innsikt.

Gjennom studiet vil du få kunnskap om de grunnleggende arbeidsmetodene for scripting som setter rammen for game play og AI, samt spillkarakter mekanikker.

Studentene får en grundig innføring i spillmotoren Unreal Engine, et av markedets ledende verktøy for spillutvikling.

Spillindustri og utvikling

Studiet gir innsikt i spillindustriens historie. Mye har skjedd fra de første firkantene som fløy sakte over skjermen, til dagens fotorealistiske gjengivelser.

Som del av spillindustrien må du kjenne til etiske spørsmål knyttet til spillutvikling. Spillenes realistiske grafiske uttrykk gjør at spilldesignere må kunne analysere målgrupper og deres evne til analytisk spillkritikk.

Studiets oppbygging

Studenter skal kunne lage og animere figurer og objekter på en troverdig måte, og sette dem inn i et virtuelt miljø. Du skal kjenne de ulike oppgavene knyttet til spillutvikling, og jobbe med konsepter, grafikk, animasjon, design, scripting og organisering.

Avslutningsvis på studiet velger du et felt du fokuserer særlig på og lager en større spillprototype.

Emner første studieår - identisk med 3D design og animasjon:

 • Modellering, teksturering og lys 1
 • Modellering, teksturering og lys 2
 • Modellering, teksturering og lys 3
 • Modellering, teksturering og lys 4
 • Visuelle effekter
 • Konsept 1
 • Portefølje 1
 • Animasjon
 • Karakteranimasjon 1
 • Karakterrigging
 • 3D Karakterdesign
 • Karakteranimasjon 2
 • Studentprosjekt
 • Portefølje 2
 • Portefølje 3

Emner andre studieår:

 • Konseptutvikling
 • Innholdsproduksjon
 • Spilldesign 1 – Spillmekanikk
 • Spilldesign 2 – Spillmiljø
 • Spillkarakterer
 • Bransjekunnskap
 • Mobil Plattform
 • Prosjekteksamen

Første studieår - identisk med studiet 3D design og animasjon

Du får/kan:

 • bred kunnskap om begreper og prosesser innen modellering, teksturering og rendering
 • kunnskap om de tolv animasjonsprinsippene
 • inngående kunnskap om 3D verktøy som brukes innen 3D design og animasjon
 • innsikt i relevante og standardiserte arbeidsmetoder med tanke på planlegging, forarbeid og gjennomføring av ulike arbeidsoppgaver innen 3D grafikk
 • innsikt i regelverk for inkorporering, bruk og publisering av materiell fra en tredjeparts produsent
 • bransjekunnskap om 3D bransjen og kjennskap til yrkesfeltet
 • oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen 3D design og animasjon
 • forstå 3D bransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • anvende faglig kunnskap til analyse av kundebrief og sette opp en plan for gjennomføring av produksjon
 • anvende faglig kunnskap til å gjenskape illustrasjoner eller virkelige objekter virtuelt gjennom modellering, teksturering, lyssetting og rendering i et 3D program
 • anvende relevante verktøy til animasjon av figurer og objekter slik at de beveger seg på en troverdig måte
 • finne informasjon og fagstoff som er relevant for 3D- og animasjons -fagområdet ved å ha kjennskap til bransjen, og andre ressurser som for eksempel faglitteratur og nettbaserte forumer
 • kartlegge en situasjon og identifisere faglige utfordringer i alle faser av en 3D produksjon, tenke ut og iverksette funksjonelle løsninger
 • forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som å kreditere tredjeparter og å sjekke lovligheten av bruk av tredjeparters verktøy i en konkret produksjon
 • utvikle en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket og forståelse for viktigheten av å holde avtaler, tidsfrister og budsjetter
 • utføre arbeid innen 3D design og animasjon, identifisere målgruppers behov og tilrettelegge arbeidet deretter
 • bygge relasjoner og nettverk med kolleger og andre aktører i nærliggende kreative fagområder for å løse mer omfattende prosjekter
 • utvikle arbeidsmetoder basert på en helhetlig forståelse for arbeidsprosessen og sammenhengen mellom ulike emner

Andre studieår

Du får/kan:

 • kunnskap om standardiserte begrep og uttrykk innen spilldesign for konseptualisering, omgivelser, lyssetting, animasjon, gameplay, level design og publisering
 • kunnskap om verktøy for produksjon og endring av 3D-modeller og teksturer, samt animasjonsteknikker i spillmotorer
 • kunnskap om relevante prosesser ved ideutvikling, planlegging og utforming av konsept dokumenter til et spill eller en interaktiv opplevelse
 • kunnskap om prosesser og verktøy for samarbeid med fagfeller eller eksterne aktører eksempelvis: environment artists, concept artists eller game designere, samt innholdsprodusenter innen applikasjons-, spill- og sanntidsutvikling
 • innsikt i relevant regelverk og standardiserte prosedyrer ved utforming av assets til interaktive opplevelser og spill
 • innsikt i betydningen av profesjonalitet innen fagfeltet og ser konsekvensene av mislighold av leveringsfrister og inngåtte avtaler
 • innsikt i begrensninger og krav ved utforming av modeller og teksturer ved utvikling mot ulike plattformer
 • kunnskap om ulike roller, stillinger og funksjoner innen spillindustrien og sanntidsutvikling, samt innsikt i metoder for entreprenørskap
 • oppdatere din faglige kunnskap relatert til krav ved produksjon, produksjonsprogramvare og ferdigstilling av komponenter til interaktive produksjoner
 • oppdatere din kunnskap om bedrifter og mindre firma innen applikasjons-, spill- og simulatorutvikling, eksterne aktører i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng
 • forstå hvilke forventninger bransjen har og betydningen av å jobbe profesjonelt
 • forståelse for ulike roller innen konsept, planlegging, produksjon og presentasjon av interaktive opplevelser og spill, og hvilke verdier en kandidat må strebe etter for å engasjere potensielle arbeidsgivere i en krevende bransje
 • anvende kunnskap om 3D-modeller og animasjon for endring av design etter nye opplysninger fra oppdragsgiver i en produksjon av bygg og konstruksjoner
 • anvende kunnskap til analyse av konsept dokumentasjon og planlegge produksjon på tvers av programvare som en del av en gruppe, eller mot eksterne aktører
 • anvende verktøy for produksjon av 3D-modeller og benytte relevante teknikker for stilisert teksturering, animasjon og sanntidslyssetting
 • anvende verktøy for utforming av miljøer, produksjon av mekanikker og funksjoner, samt integrere grafiske brukergrensesnitt i interaktive produksjoner
 • finne informasjon om spillindustriens aktører, relevante begrensninger og standardiserte prosedyrer og krav ved produksjon av spill og interaktive opplevelser
 • kartlegge et omfattende prosjekt ved planlegging av eget arbeid etter problemstillingen, kartlegge utfordringer og finne løsninger for gjennomføring av produksjoner fra ide til ferdig produkt
 • forståelse for sammenhengen mellom begrensninger og kravene til optimalisert produksjon av assets innen spill og interaktive medier
 • utføre arbeid innen fagfeltet og planlegge et oppdrag fra ide til ferdig produkt som en del av en gruppe eller mot eksterne aktører i form av kunder eller leverandører innen bransjen
 • utføre profesjonelt arbeid med 3D etter spesifikasjoner fra en kunde
 • bygge tverrfaglige relasjoner med 2D- og 3D-artister, spill-, asset-, level-, og environment designere og innholdsprodusenter på tvers av teknisk kompetanse
 • utvikle et ansvarsforhold for egen produksjon og levering av komplett dokumentasjon og konseptualisering etter bransjens standard
 • utvikle faglige arbeidsmetoder innen entreprenørskap, og bidra til organisasjonsutvikling i samarbeid med andre
Gunnar Kvesetberget Hagen
Jeg opplever studiet mitt som profesjonelt og yrkesrettet, med mye praksis og muligheter for å jobbe ute i bedrift. Gunnar Kvesetberget Hagen, student

Jobbmuligheter

Som en dyktig 3D-spilldesigner har du mange karrieremuligheter i spillbransjen.

Våre 3D-studier er kreative, tekniske og fremtidsrettede, og gir kompetanse som du også kan bruke i mange andre spennende bransjer. 3D-designere kan for eksempel visualisere produkter for industrisektoren, blant annet til prosjektering, salg, og produksjon av opplæringsmateriell.

Innen reklamebransjen lager 3D-designere annonser til trykk, animasjoner til nettsider, eller reklamer for TV og kino. Med spilldesignkompetanse kan man legge til en interaktiv dimensjon, og lage simulatorer.

Videre studier

Etter to år ved Noroff Fagskole har du mulighet til å søke påbygging til bachelor ved Noroff Høyskole, eller ta en bachelor på ett år i utlandet ved Teesside University i England eller Deakin University i Australia.

Studentarbeid

Studentarbeid: Thomas Silva

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart: Ingen oppstarter
Studiesteder: Oslo, Bergen, Stavanger og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år heltid* (campus og nettstudier)
4 år deltid (kun nettstudier)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier. 
Norsk på campus
Pris nettstudier:
Pris campus:
Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

* En student som har bestått 3D design og animasjon, kan søke direkte inn på andreåret.

Lærere

Kevin Fosse

Faglærer, Bergen

Tommy Thorseth

Faglærer, Bergen

David Froholt

Faglærer, Kristiansand

Jani Mattinen

Faglærer, Stavanger og Nettstudier
Kristian Foshaug

Kristian Foshaug

Faglærer, Nettstudier
Ann Kristin Bjørling

Ann Kristin Bjørling

Faglærer, Nettstudier
Magnus Grønningen

Magnus Grønningen

Faglærer, Oslo

 


3D-nyheter fra Noroff

     
Top