3D design og animasjon

Bli en 3D-designer og skap naturtro animasjoner, miljøer og visualiseringer. Gi liv til spill og filmer, og lag 3D-bilder av fremtidige produkter.

Som 3D-designer bruker du programvare og datakraft for å lage overbevisende bilder. 3D-bilder og animasjoner kan ha mange ulike formål innen kreative og tekniske næringer. Uansett hva det skal brukes til er trinnene i skapelsesprosessen like.

Å modellere 3D-figurer

Som 3D-designer er man en slags skulptør, men jobber med digitale verktøy fremfor leire eller metall. Ved modellering bygger man en modell av forskjellige typer objekter som manipuleres og formes. Dette kan for eksempel være arkitektur, interiør, fremkomstmidler eller fantasikarakterer.

Marius Ashtiani
Jeg trives veldig godt på Noroff. Vi lærer både faget, og hvordan vi løser problemer vi kommer til å møte på i arbeidslivet.Marius Ashtiani

Forberedt på arbeidslivet

3D er en blanding av både teknisk kunnskap og artistiske egenskaper. På Noroff er vi bevisste på dette og tilrettelegger for kombinasjonen av formgivningsferdigheter og tekniske verktøy.

Oppgavene og arbeidsmetodene i 3D design og animasjon er laget for å ligne mest mulig på virkelige arbeidssituasjoner som venter deg i bransjen. Slik blir du godt forberedt på arbeidslivet.

Her er noen eksempler på hva tidligere 3D-studenter jobber med i dag:

Mål for studiet

Når du er ferdig på Noroff skal du kunne planlegge 3D-prosjekter, forutse utfordringer og løse problemer på en konstruktiv måte. Til slutt skal du kunne skape og levere solide produkter.

Du skal kunne lage og animere figurer og objekter på en troverdig måte, og lage systemer for å kunne animere dem. Når karakterene er ferdig animert lyssettes miljøet for å skape stemning. Til slutt ender opp med en filmsnutt eller et stillbilde.

Emner i 3D design og animasjon:

 • Modellering, teksturering og lys 1
 • Modellering, teksturering og lys 2
 • Modellering, teksturering og lys 3
 • Modellering, teksturering og lys 4
 • Visuelle effekter
 • Konsept 1
 • Portefølje 1
 • Animasjon
 • Karakteranimasjon 1
 • Karakterrigging
 • 3D Karakterdesign
 • Karakteranimasjon 2
 • Studentprosjekt
 • Portefølje 2
 • Portefølje 3

Du får/kan:

 • bred kunnskap om begreper og prosesser innen modellering, teksturering og rendering
 • kunnskap om de tolv animasjonsprinsippene
 • inngående kunnskap om 3D verktøy som brukes innen 3D design og animasjon
 • innsikt i relevante og standardiserte arbeidsmetoder med tanke på planlegging, forarbeid og gjennomføring av ulike arbeidsoppgaver innen 3D grafikk
 • innsikt i regelverk for inkorporering, bruk og publisering av materiell fra en tredjeparts produsent
 • bransjekunnskap om 3D bransjen og kjennskap til yrkesfeltet
 • oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen 3D design og animasjon
 • forstå 3D bransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • anvende faglig kunnskap til analyse av kundebrief og sette opp en plan for gjennomføring av produksjon
 • anvende faglig kunnskap til å gjenskape illustrasjoner eller virkelige objekter virtuelt gjennom modellering, teksturering, lyssetting og rendering i et 3D program
 • anvende relevante verktøy til animasjon av figurer og objekter slik at de beveger seg på en troverdig måte
 • finne informasjon og fagstoff som er relevant for 3D- og animasjons -fagområdet ved å ha kjennskap til bransjen, og andre ressurser som for eksempel faglitteratur og nettbaserte forumer
 • kartlegge en situasjon og identifisere faglige utfordringer i alle faser av en 3D produksjon, tenke ut og iverksette funksjonelle løsninger
 • forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som å kreditere tredjeparter og å sjekke lovligheten av bruk av tredjeparters verktøy i en konkret produksjon
 • utvikle en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket og forståelse for viktigheten av å holde avtaler, tidsfrister og budsjetter
 • utføre arbeid innen 3D design og animasjon, identifisere målgruppers behov og tilrettelegge arbeidet deretter
 • bygge relasjoner og nettverk med kolleger og andre aktører i nærliggende kreative fagområder for å løse mer omfattende prosjekter
 • utvikle arbeidsmetoder basert på en helhetlig forståelse for arbeidsprosessen og sammenhengen mellom ulike emner
Jessica Nilsson
Man lærer seg de profesjonelle faglinjene innenfor yrket i et hyggelig miljø. Jeg føler meg hjemme på Noroff. Jessica Nilsson

Jobbmuligheter

Som en dyktig 3D-designer har du mange karrieremuligheter i spill- og underholdningsbransjen. I nyere tid ser vi også at 3D-designere jobber i mange forskjellige næringer.

3D-designere kan visualisere produkter for industrisektoren, blant annet til prosjektering, salg, og produksjon av opplæringsmateriell. 3D-printing begynner også å få fotfeste på markedet.

Innen reklamebransjen lager 3D-designeren annonser til trykk, animasjoner til nettsider, eller reklamer for TV og kino.

Videre studier

De fleste som studerer 3D design og animasjon velger å gå videre til andreåret på et av våre toårige studier - 3D spilldesign eller 3D filmproduksjon. Etter to år ved Noroff Fagskole har du muligheten til å søke påbygging til bachelor ved Noroff Høyskole, eller ta en bachelor i utlandet ved Teesside University i England, Deakin University i Australia eller University of South Wales.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Neste oppstart:

6. mars 2018 for nettstudier,
August 2018 for klasserom.
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Nettstudier
Varighet: 1 år heltid
2 år deltid (kun på nett)
Pris nett: 34.000,- per semester heltid,
17.000,- per semester deltid
Pris klasserom: 56.250,- per semester.
Kr 1.500,- i registreringsavgift.
Opptakskrav: Bestått treårig videregående opplæring. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-godkjent.
Fagskolepoeng: 60

Lærere

Andres Kroff

Faglærer og lokal fagansvarlig, Oslo

Adrian Lervåg Skår

Faglærer, Oslo

Kevin Fosse

Faglærer, Bergen

Georg Engebakken

Faglærer, Kristiansand

David Ludvigsen

Faglærer, Stavanger

David Froholt

Faglærer, Kristiansand
Kristian Foshaug

Kristian Foshaug

Faglærer, nettstudier
Paul Martin Tangen

Paul Martin Tangen

Faglærer, nettstudier

Jani Mattinen

Faglærer, Stavanger og Nettstudier

Mia Skåre

Faglærer, Oslo

3D-nyheter fra Noroff

Top