3D design og animasjon

Bli 3D-designer og skap fotorealistiske visualiseringer, miljøer og animasjoner. Lær å gi liv til spill og filmer, og lag 3D-gjengivelser av produkter og konstruksjoner for næringslivet.

Dette studieprogrammet blir erstattet med en oppgradert versjon fra august 2021. Det nye studiet får tittelen 3D-design og spillteknologi og søknadsskjemaet åpnes i januar 2021.

Som 3D-designer bruker du programvare og datakraft for å lage overbevisende bilder. 3D-bilder og animasjoner kan ha mange ulike formål innen kreative og tekniske næringer. Uansett hva det skal brukes til er trinnene i skapelsesprosessen like.

Å modellere 3D-figurer

Som 3D-designer er man en slags skulptør, men jobber med digitale verktøy fremfor leire eller metall. Ved modellering bygger man en modell av forskjellige typer objekter som manipuleres og formes. Dette kan for eksempel være arkitektur, interiør, fremkomstmidler eller fantasikarakterer.

Tom Hage
Skal du studere 3D i Norge vil jeg absolutt anbefale Noroff. Her lærer jeg akkurat det jeg kom for å lære, samtidig som jeg har det gøy.Tom Hage, student

Forberedt på arbeidslivet

3D er en blanding av både teknisk kunnskap og artistiske egenskaper. På Noroff er vi bevisste på dette og tilrettelegger for kombinasjonen av formgivningsferdigheter og tekniske verktøy.

Oppgavene og arbeidsmetodene i 3D design og animasjon er laget for å ligne mest mulig på virkelige arbeidssituasjoner som venter deg i bransjen. Slik blir du godt forberedt på arbeidslivet.

Studiets oppbygging

Når du er ferdig på Noroff skal du kunne planlegge 3D-prosjekter, forutse utfordringer og løse problemer på en konstruktiv måte. Til slutt skal du kunne skape og levere solide produkter.

Du skal kunne lage og animere figurer og objekter på en troverdig måte, og lage systemer for å kunne animere dem. Når karakterene er ferdig animert lyssettes miljøet for å skape stemning. Til slutt ender opp med en filmsnutt eller et stillbilde.

Emner i 3D design og animasjon:

 • Modellering, teksturering og lys 1
 • Modellering, teksturering og lys 2
 • Modellering, teksturering og lys 3
 • Modellering, teksturering og lys 4
 • Visuelle effekter
 • Konsept 1
 • Portefølje 1
 • Animasjon
 • Karakteranimasjon 1
 • Karakterrigging
 • 3D Karakterdesign
 • Karakteranimasjon 2
 • Studentprosjekt
 • Portefølje 2
 • Portefølje 3

Du får/kan:

 • bred kunnskap om begreper og prosesser innen modellering, teksturering og rendering
 • kunnskap om de tolv animasjonsprinsippene
 • inngående kunnskap om 3D verktøy som brukes innen 3D design og animasjon
 • innsikt i relevante og standardiserte arbeidsmetoder med tanke på planlegging, forarbeid og gjennomføring av ulike arbeidsoppgaver innen 3D grafikk
 • innsikt i regelverk for inkorporering, bruk og publisering av materiell fra en tredjeparts produsent
 • bransjekunnskap om 3D bransjen og kjennskap til yrkesfeltet
 • oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen 3D design og animasjon
 • forstå 3D bransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • anvende faglig kunnskap til analyse av kundebrief og sette opp en plan for gjennomføring av produksjon
 • anvende faglig kunnskap til å gjenskape illustrasjoner eller virkelige objekter virtuelt gjennom modellering, teksturering, lyssetting og rendering i et 3D program
 • anvende relevante verktøy til animasjon av figurer og objekter slik at de beveger seg på en troverdig måte
 • finne informasjon og fagstoff som er relevant for 3D- og animasjons -fagområdet ved å ha kjennskap til bransjen, og andre ressurser som for eksempel faglitteratur og nettbaserte forumer
 • kartlegge en situasjon og identifisere faglige utfordringer i alle faser av en 3D produksjon, tenke ut og iverksette funksjonelle løsninger
 • forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som å kreditere tredjeparter og å sjekke lovligheten av bruk av tredjeparters verktøy i en konkret produksjon
 • utvikle en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket og forståelse for viktigheten av å holde avtaler, tidsfrister og budsjetter
 • utføre arbeid innen 3D design og animasjon, identifisere målgruppers behov og tilrettelegge arbeidet deretter
 • bygge relasjoner og nettverk med kolleger og andre aktører i nærliggende kreative fagområder for å løse mer omfattende prosjekter
 • utvikle arbeidsmetoder basert på en helhetlig forståelse for arbeidsprosessen og sammenhengen mellom ulike emner
Mikael Andre Larsen
Det er et godt miljø og engasjerte lærere med bransjepeiling. Her kan man lære ekstremt mye på ett år.Mikael Andre Larsen, student

Jobbmuligheter

Som en dyktig 3D-designer har du mange karrieremuligheter i spill- og underholdningsbransjen. I nyere tid ser vi også at 3D-designere jobber i mange forskjellige næringer.

3D-designere kan visualisere produkter for industrisektoren, blant annet til prosjektering, salg, og produksjon av opplæringsmateriell. 3D-printing begynner også å få fotfeste på markedet.

Innen reklamebransjen lager 3D-designeren annonser til trykk, animasjoner til nettsider, eller reklamer for TV og kino.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart: 16. mars 2021 - nettstudier
Les mer om studiestart.
Studiesteder: Oslo, Bergen, Stavanger og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 1 år heltid (campus og nettstudier)
2 år deltid (kun nettstudier)
Undervisnings­­språk: Engelsk på nettstudier. 
Norsk på campus
Pris nettstudier:
Pris campus:
Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Fagskolegrad (Professional Degree)
Studiepoeng: 60

Lærere

Kevin Fosse

Faglærer, Bergen

David Froholt

Faglærer, Kristiansand
Kristian Foshaug

Kristian Foshaug

Faglærer, nettstudier
Paul Martin Tangen

Paul Martin Tangen

Faglærer, nettstudier

Jani Mattinen

Faglærer, Stavanger og Nettstudier

Mia Skåre

Faglærer, Oslo
Urszula Czyz

Urszula Czyz

Faglærer, Stavanger

3D-nyheter fra Noroff

     
Top