Siden oppstarten i 2018 har 250 personer deltatt på Accelerate-bootcamper gjennom Experis Academy. 240 av dem har fått relevante jobber etterpå.

- Alle får gode jobber innenfor IT-utvikling. Etterspørselen er enorm blant våre kunder, vi klarer rett og slett ikke rekruttere nok kandidater. Alle våre kunder kommer tilbake og ønsker flere ansatte fra Experis Academy, det er et godt bevis på at programmet fungerer, forteller Marko Valsamidis, leder for Experis Academy Norden.

Experis Academy er et samarbeid mellom Experis og Noroff der målet er å dekke kompetansegapet innenfor IT i næringslivet.

Konsulentselskapet Experis er en del av Manpower-gruppen og de registrerte for flere år siden at de ikke klarte å dekke det sterkt økende behovet for IT-kompetanse i Norge. 

- Det næringslivet gjorde var å kjøpe IT-konsulenttjenester fra utlandet. Det ville vi gjøre noe med, og derfor startet vi Experis Academy i 2018. Vi ønsket å bidra til mer langsiktige løsninger for norsk næringsliv, sier Valsamidis.

Marko Valsamidis. Foto: Experis Academy

Noe annet de fant ut var at mange IT-utdannede slet med å få seg relevant jobb.

- Utfordringen med tradisjonell utdanning er at det tar lang tid for å få oppdatert læreplaner, og studentene går gjerne tre eller fem år på skole. Når den teknologiske utviklingen går så raskt så er de ikke oppdatert på den siste teknologien etter tre-fire-fem år på skolebenken. Derfor så vi behovet for utdanning som setter søkelys på den siste teknologien og som har en mer praktisk tilnærming, sier Valsamidis.

- Målet var å gi unge utviklere spisset kompetanse som gjorde dem i stand til å gå rett ut i jobb som produktive utviklere, sier han.

For å sikre nødvendig kvalitet i utdanningen trengte Experis en samarbeidspartner. Etter samtaler med mange skoler og universiteter i Norge falt valget på Noroff – School of Technology and Digital media.

- Noroff har et sterkt fagmiljø med lærere og utviklere som hadde erfaring med denne type utdanning. Noroff var egentlig overlegne sammenliknet med alle andre, og derfor var det et naturlig valg. Det er vi veldig glade for i dag, sier Valsamidis.

Helene (29) om mulighetene som åpnet seg etter at hun hadde deltatt bootcamp.

Intensiv bootcamp

Programmet kandidatene går gjennom starter med en 12 uker intens bootcamp der Noroffs lærere gir dem oppdatert og omfattende kompetanse innenfor blant annet programmering. Etter endt kurs går kandidatene ut i 12 måneder full jobb som IT-konsulenter hos en av Experis sine kunder.

Opplever dere at de er attraktive på arbeidsmarkedet når de er ferdig skolert?

- Alle får relevante jobber og flere kandidater får flere jobbtilbud før de er ferdige med programmet. Vi kunne hatt inne tre ganger så mange kunder om vi ville.

- Mye av årsaken til det er at våre kandidater er klare til å levere som produktive utviklere i løpet av kort tid, fordi de er kjent med teknologien som brukes i dag og hvordan man jobber som utvikler i praksis. Normalt regnes det at det tar 9-12 måneder fra en nyutdannet utvikler får jobb, til de er produktive. Ved å korte ned den tiden kraftig frigjør det også ressurser for bedriftene, sier Valsamidis.

 Noen av de 250 deltakerne som har vært gjennom Experis Academy de siste årene.

Gjør utdanningen tilgjengelig for alle

Nylig lanserte Noroff et nytt tilbud, Noroff Accelerate, som tilbyr fleksible og kortere kurs for alle som ønsker å spisse sin IT-kompetanse.

- Behovet for IT-kompetanse er stort, og vi må tilpasse vårt tilbud etter folks livssituasjon. Vi tilbyr treårige utdanningssløp på høyskolenivå, årsstudier ved fagskolen og tre måneders bootcamper på fulltid gjennom Experis Academy. Gjennom Accelerate tilbyr vi bootcamper og kurs som du kan ta ved siden av full jobb, sier Erlend Koppen Skar, leder i Noroff Accelerate.

Han understreker at Noroff fortsetter det gode samarbeidet med Experis.

- Vi har et strålende samarbeid med Experis, og vi ønsker å bygge dette videre sammen med dem. De er en fin partner å ha ettersom de hele tiden utfordrer oss, og gjør at vi må strekke oss etter å bli bedre. Nå bruker vi erfaringen vår fra Experis Academy til også å tilpasse tilbudet vårt til nye målgrupper. Men målet er det samme: Vi skal tilby den kompetansen næringslivet etterspør, og vi skal levere det på en fleksibel og effektiv måte, med topp kvalitet.

Hva betyr det for måten det undervises på?

- Det betyr at vi skal ha høyt kvalifiserte undervisere, med relevant bransjeerfaring, og at det faglige og pedagogiske innholdet må være meget bra. Undervisningen er veldig praktisk, der deltakerne må jobbe med å løse utfordringer og oppgaver. Vi skal lære opp deltakerne i teknologiene og verktøyene som brukes i arbeidslivet i dag. De lærer også å jobbe effektivt sammen med andre. Det er ikke slik at utviklere sitter alene i mørket og koder, sier han og smiler.

Han forteller at bootcampene og kursene Accelerate tilbyr vil være mindre omfattende enn programmet deltakerne i Experis Academy går gjennom.

- Experis Academy er tolv uker på fulltid. Accelerate tilbyr kurs som skal kunne gjennomføres ved siden av full jobb. Da må innholdet tilpasses og leveres på en fleksibel måte, slik at det passer til mennesker med ulike livssituasjoner. Nå kjører vi ti ukers bootcamper på deltid, men vi kommer også til å tilby kortere seminarer og online-kurs du kan ta akkurat når det passer deg.

Alle får relevante jobber og flere kandidater får flere jobbtilbud før de er ferdige med programmet.Marko Valsamidis

 

Satser i Europa

Experis Academys suksess i Norge har gjort at de har lansert programmet også i de andre nordiske landene. Nylig startet den første bootcampen i Nederland opp, og Valsamidis har tro på at de sammen med Noroff kan ta programmet videre ut i verden.

- Behovet for IT-kompetanse er ikke noe særegent for Norge. Det er et stort kompetansegap i de aller fleste land, men noen land ligger lenger fremme enn Norge når det gjelder IT-utdanning, sier Marko Valsamidis.

- Økt digitalisering og aksept for online-undervisning har også gjort det lettere å ekspandere. Covid19 har tvunget oss til å flytte undervisningen ut av klasserommene, men resultatene er minst like gode. Vi ser også at kandidatene får en mer fleksibel hverdag. Med økt forståelse for online undervisning har vi muligheten til å skreddersy undervisningen enda mer, og vi kan lettere rulle ut program i nye land. Det hadde vært vanskelig om vi kun hadde drevet med klasseromsundervisning.

Da Noroffs lærere startet bootcampen i Nederland var det også kandidater fra Danmark med på samme program.

- Vi kan samkjøre kurs i flere land, det gir elevene erfaring fra å jobbe på tvers av landegrenser, noe som er veldig nyttig. Så vi ser store muligheter ved å digitalisere mer av undervisningen.

 

Upskill eller Reskill?

I tillegg til å gi nyutdannede utviklere mer aktuell og spisset kompetanse ser Valsamidis et stort potensial innenfor det som kalles Re-skilling, på godt norsk omskolering.

Den teknologiske utviklingen gjør at mange jobber som eksisterer i dag vil forsvinne i løpet av de neste årene. Hva gjør bedriftene da med dyktige ansatte som plutselig ikke har den rette kompetansen lenger?

- Det er et enormt, og økende, behov for å tilføre ansatte ny kompetanse, det vi kaller kontinuerlig læring. Det er et ansvar bedriftene må ta, sier han.

Han forteller at det fortsatt er mange bedrifter som er skeptiske til å bruke penger på kompetanseheving, men han mener at det fort blir langt mer kostbart ikke å gjøre det.

- Spørsmålet er hva det koster å måtte si opp ansatte med «utdatert» kompetanse, for så å rekruttere inn nye folk. Eller hva det koster å ikke ha den rette kompetansen i bedriften. Det finnes mange dyktige mennesker som med de rette kurstilbudene kan lære seg nye ting, og med det kunne utføre andre oppgaver.

Han forteller at de sammen med Noroff har hjulpet store bedrifter som Scania med å skolere ansatte til nye oppgaver, og han tror det er noe som vil bli langt mer vanlig i årene som kommer.

- Det er noen store bedrifter som er gode på dette, som har egne program for kompetanseheving og omskolering. Men det er noe som vil bli stadig mer vanlig, og helt nødvendig, i årene fremover, sier han.

– Jeg lærte mer «skills» på tre måneder enn på 13 år på universitet og jobb

 

Hold deg oppdatert på Noroff Accelerate

Meld deg på Accelerate nyhetsbrev. Du kan melde deg av når som helst.

Jeg har lest Noroffs personvernerklæring og aksepterer at Noroff håndterer mine data som beskrevet i vilkår og betingelser.

     
Top