Bedrifter som har fokus på å utvikle kompetansen hos sine ansatte ser lysere på fremtiden enn de som ikke gjør det. Hvorfor er kompetanseheving, ofte kalt upskilling, så viktig, og hva skal til for å lykkes?

- Kompetansegapet øker på verdensbasis. Det er blitt et samfunnsproblem snarere enn kun å være et bedriftsproblem. Flere og flere faller utenfor arbeidslivet. Måten vi jobber på endrer seg, og mange henger ikke med. Ofte fordi de mangler digital kompetanse.

Det sier Anne-Lene Festervoll, partner og leder for people and organisation i PwC.

PwCs kompetanseundersøkelse fra 2020 viser også at kompetanseheving kan ha positive ringvirkninger for bedriften. Godt over halvparten av respondentene svarer at kompetansetiltak har positiv effekt på andre sider av bedriften, utover det å tette kompetansegap.

- Det gir økt effektivitet fordi man kan ta i bruk nye systemer og ny teknologi. Det er også positivt for innovasjonsevnen og kulturen i bedriften. Det å jobbe et sted der man opplever mestring og utvikling er gøy. Men det har også en effekt for å tiltrekke seg nye talenter. Spesielt dagens unge er ekstremt opptatt av egen utvikling. Så det er mange positive sider ved å satse på kompetanseheving, sier Festervoll, og legger til at PwC er godt på vei med et stort internasjonalt transformasjonsprosjekt der målet er å heve kompetansen i data- og analyseferdigheter hos deres 295.000 ansatte på verdensbasis.

 

IT-bransjen og alle bransjer må tenke på at de har ressurser i bedriften allerede, og at de må videreutvikles.Erna Solberg

- Ikke nok nyutdannede til alle

For det er nettopp kompetansegapet som er den mest prekære utfordringen for mange bedrifter, og IKT-kompetanse er spesielt etterspurt. Halvparten av NHOs medlemsbedrifter oppga at de ikke har tilstrekkelig med IT-kompetanse og det anslås at det er behov for 40.000 flere mennesker med IT-utdanning i Norge frem mot 2030.

Daværende statsminister Erna Solberg uttalte følgende under årskonferansen til IKT Norge i april:

– IT-bransjen og alle bransjer må tenke på at de har ressurser i bedriften allerede, og at de må videreutvikles. Vi har ikke nok folk til at alle ser på 18-19-åringer som løsningen. Ja, vi skal ha mer IKT-utdanning, men jeg har en kjepphest på dette. Alle ser på nyutdannede. Men det blir færre ungdommer og flere eldre – og da må en jobbe med de eldre, sa Solberg, som oppfordret utdanningsinstitusjoner til å tilby flere fleksible utdanningstilbud som man kan ta ved siden av jobb, og at arbeidsgivere også ser nytten av å investere i dette.

Festervoll er også tydelig på at bedrifter så langt det er mulig bør satse på å bygge kompetansen hos sine nåværende ansatte.

- Undersøkelser viser at det er lønnsomt å satse på upskilling og reskilling av egne ansatte, fremfor å ansette nye. Amerikanske undersøkelser viser at det koster omtrent 24.000 dollar å omskolere en person som står helt utenfor arbeidslivet i dag til å kunne utføre nye oppgaver. Det koster langt mer å kjøre en rekrutteringsprosess, sier Festervoll, som også minner om at bedrifter faktisk har en plikt til å tilby trening og opplæring til sine ansatte.

- Arbeidsmiljøloven sier at ansatte skal gis faglig og personlig utvikling og at arbeidsgiver skal sikre at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sitt arbeid på en forsvarlig måte, og det er veldig aktuelt når jobber endrer seg. Så er det viktig å påpeke at det å holde seg oppdatert og nyttiggjøre seg det tilbudet som gis også er et gjensidig ansvar, sier hun.

Les mer: Dyrker frem IT-utviklere på løpende bånd - Satser nå stort i Europa

 

Trenger fleksibel og tilgjengelig opplæring

Når det gjelder utdanningsinstitusjonene og myndighetene så mener Festervoll at de har en viktig rolle for å tilrettelegge for etter- og videreutdanning.

- Dialogen mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv er viktig. Skolene må være raske til å utvikle tilbud som treffer på en god måte. Opplæringen må også være tilgjengelig og fleksibel, og det bør kunne gjøres online, slik at deltakerne kan lære når det passer dem, sier Festervoll og legger til at relevans er utrolig viktig.

For at læringen skal kalles en suksess, må deltakerne kunne ta i bruk sin nye kompetanse i jobben sin med en gang..Anne-Lene Festervoll

- For at læringen skal kalles en suksess, må deltakerne kunne ta i bruk sin nye kompetanse i jobben sin med en gang.

 Les mer: Derfor bør din bedrift satse på reskilling og upskilling nå

 

Ledelsen må gå foran

Digitalisering og automatisering er to viktige faktorer som stiller store krav til bedrifters omstillingsevne. Koronapandemien har satt fart på digitaliseringen og endret måten mange jobber på. Trolig vil mange jobber aldri bli de samme igjen.

Derfor har kompetanseheving, på godt norsk kalt upskilling, blitt viktig, både for bedrifter og enkeltpersoner. Bedrifter trenger å dekke nye kompetansebehov, mens ansatte må holde seg oppdatert for å forbli nyttige og attraktive i arbeidslivet.

Festervoll har følgende råd til bedrifter som ønsker å komme i gang med upskilling:

  • Først må man vite hva bedriftens strategiske retning er, og hva det betyr for kompetansebehovet i bedriften.  Kartlegg hvilken kompetanse som mangler, og lag en god plan for hvordan bedriften skal bygge denne kompetansen, og hvordan effekten kan måles. Det kan gjøres ved hjelp av ulike kriterier, men tilfredshet hos ansatte eller kunder kan være en måte å måle det på.
  • Det må forankres i toppen. Ledergruppen må være med, og det må ses på som en investering. Det må settes av tid til å kunne delta på kurs eller hospitering i andre deler av bedriften, og det må legges til rette for læring. For det vil spise av tiden man ellers bruker til andre ting.
  • Få på plass gode prosesser og løsninger for hvordan man driver med upskilling.

 

Utfordringene

I følge PwC koster mangelen på kompetanse det norske næringslivet 26 milliarder kroner i året. Likevel er det mange bedrifter som vegrer seg for å investere i kompetanseheving.

Hva er det som hindrer bedrifter i å satse på upskilling?

- Det er nok først og fremst kapasiteten. Mange bedrifter har det tøft, spesielt nå på grunn av pandemien. Det å investere i å bygge kompetansen krever tid og penger. Derfor er det nok en investering som mange vegrer seg for, men likevel en utrolig viktig investering for fremtiden, sier hun.

I følge PwCs kompetanseundersøkelse skal det ikke stå på viljen hos de ansatte i alle fall.

Hvilken kompetanse du trenger vil variere, men det å være nysgjerrig på ny kunnskap og ny teknologi, og være villig til å lære nye ting, det er viktig.Anne-Lene Festervoll

Rundt halvparten oppgir at de ikke tror «tradisjonelle jobber vil være her i fremtiden», men åtte av ti oppgir at de ønsker å lære noe nytt.

Undersøkelsen viser også at bedrifter som fokuserer på upskilling ser lysere på fremtiden enn bedriftene som ikke gjør det.  Over 60 prosent av virksomhetene som er kommet langt i arbeidet med upskilling er sikre, eller svært sikre, på at de vil oppleve vekst de neste 12 månedene. Nærmere 70 prosent av virksomheter som ikke driver upskilling er usikre, eller svært usikre, på om de vil oppleve vekst de nærmeste 12 månedene.

Hvilken kompetanse man trenger vil variere ut ifra hvor man jobber, hvilke ambisjoner man har og hvilken kompetanse man har fra før.

Men det er to egenskaper Festervoll mener er helt sentrale i fremtiden.

- Nysgjerrighet og endringsvilje er viktig. Hvilken kompetanse du trenger vil variere, men det å være nysgjerrig på ny kunnskap og ny teknologi, og være villig til å lære nye ting, det er viktig, avslutter Festervoll.

 


 

Mangler din bedrift digital kompetanse?

Noroff Accelerate tilbyr en rekke fleksible programmer rettet mot mennesker i jobb. 4-10 ukers online bootcamper, innnefor blant annet web-utvikling, app-utvikling, og nettverk og IT-sikkerhet, starter i januar og april 2022. 

 

Hold deg oppdatert på Noroff Accelerate

Meld deg på Accelerate nyhetsbrev. Du kan melde deg av når som helst.

Jeg har lest Noroffs personvernerklæring og aksepterer at Noroff håndterer mine data som beskrevet i vilkår og betingelser.

     
Top