Utviklere uten IT-utdanning kan tjene bra, og utvikleres lønn stiger ofte kraftig i løpet av de første årene. Det viser fersk lønnsundersøkelse blant norske utviklere

Gjennomsnittlig årslønn for en norsk utvikler er 720.000 kroner. Startlønnen for ferske utviklere er i snitt på 530.000 kroner, men den stiger raskt. Utviklere med 5-9 års erfaring tjener i snitt 740.000 i året, mens de med 10-14 års erfaring i snitt tjener 824.000.

Det viser Kode24s lønnsundersøkelse der 1500 norske utviklere har svart på ulike spørsmål rundt lønn, erfaring, utdanning og stillingstitler.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin lønnsstatistikk fra august 2021 tjente ansatte i typiske IT-Stillinger i Norge i gjennomsnitt 718.752 kroner per år. 

Gjennomsnitts årslønn blant alle yrker er er 587.000 kroner.

Noe av årsaken til at IT-utviklere tjener såpass mye mer enn gjennomsnittet er trolig at etterspørselen etter IT-kompetanse er stor.

 

Selvlærte utviklere tjener bra

Et interessant funn i undersøkelsen fra Kode24 er at de selvlærte utviklerne, de som oppga at de ikke hadde noe relevant formell utdanning, hadde høyere snittlønn enn de som oppga å ha tre års utdannelse, noe som gjerne tilsvarer en bachelorgrad. 

De selvlærte utviklerne tjente i snitt drøyt 700.000 kroner i året, mens gjennomsnitts årslønn blant de med en treårig utdannelse var cirka 685.000 kroner. 

Undersøkelsen viser at utviklerne som har femårig utdannelse, altså på masternivå, derimot tjener nesten 100.000 mer i året enn de med 3-åring utdannelse. Der er årslønnen i snitt 780.000 kroner.

 

Offentlig vs privat ansatte

Undersøkelsen viser også forskjellen i lønnsnivå blant utviklerne som jobber i det offentlige og de som jobber i private bedrifter.

Utviklerne i det offentlige har en snittlønn på 655.000 kroner i året, mens de ansatte i privat næringsliv tjener 732.000 kroner i snitt.

Snittlønnen blant de som jobber som frilans-utviklere/selvstendig næringsdrivende er over 900.000 kroner.

 

Backend vs Frontend vs Fullstack

Også utviklernettstedet Stackoverflow har publisert lønnsstatistikk basert på deres store undersøkelse blant titusener av utviklere verden over.

Deres undersøkelse viser at en backend-utvikler har cirka 529.000 kroner i gjennomsnittlig årslønn, mens en fullstack-utvikler følger like etter med 527.000 kroner i årslønn.

Frontend-utviklere tjener noe mindre, med en snittlønn på cirka 470.000 kroner i året.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller i lønningene fra land til land. Det er egne tall for USA og der er lønningene vesentlig høyere enn snittet i verden forøvrig. Der er medianlønnen for en backend-utvikler rundt 1,2 millioner kroner i året, og også fullstack- og frontend-utviklere tjener over 1 million kroner i året.

Les mer: Vil du lære deg programmering?

 

     
Top