Med sin evne til å håndtere både frontend- og backend teknologi, blir denne rollen stadig viktigere i dagens digitale landskap.

Indeed kårer årlig de mest ettertraktede jobbene, og det kommer kanskje ikke som en overraskelse at fullstack-utviklere topper listen. For å se hele listen over de mest attraktive jobbene, kan du klikke deg videre her.

Men hva gjør denne rollen så ettertraktet, og hva er det som gjør en fullstack-utvikler så verdifull for en bedrift?

Stadig flere bedrifter ønsker å utvikle digitale produkter og tjenester som krever både frontend- og backend-ferdigheter, noe som fører til at etterspørselen etter fullstack-utviklere er svært høy. Etterspørselen forventes også å øke i takt med økende digitalisering og behovet for teknologiske løsninger.

Hva gjør en fullstack-utvikler?

En fullstack-utvikler er en allsidig teknologiekspert som jobber med både frontend- og backend-løsninger. Hovedansvaret er å utvikle og implementere kodesystemer som er funksjonelle, brukervennlige og sikre, og sørge for at disse systemene er oppdaterte og vedlikeholdt. Med sin helhetlige forståelse av systemet, kan en fullstack-utvikler bidra til å optimalisere systemets ytelse og forbedre brukeropplevelsen.

En av årsakene til at fullstack-utviklere er så ettertraktet, er fordi de er allsidige og fleksible. De kan jobbe på ulike deler av en applikasjon og kan dermed være med på å løse en rekke forskjellige utfordringer. Dette gjør dem svært verdifulle for bedrifter som ønsker å være raske og effektive i sin utvikling.

Hvilke programmeringsspråk bør man kunne?

For å bli en god fullstack-utvikler er det ikke nødvendigvis et spesifikt programmeringsspråk som er viktigst å lære, men heller å ha en god forståelse av flere forskjellige språk og teknologier.

På front-end-siden vil en fullstack-utvikler ofte jobbe med HTML, CSS og JavaScript for å bygge brukergrensesnittet. De vil også kunne bruke forskjellige rammeverk og biblioteker som React, Vue.js eller Angular for å gjøre jobben enklere.

På back-end-siden vil en fullstack-utvikler kunne jobbe med flere forskjellige språk, avhengig av bedriftens preferanser og teknologiske krav. Populære språk for back-end-utvikling inkluderer Java, Python, Ruby, Node.js og PHP. De vil også kunne jobbe med forskjellige databaser, som MySQL, PostgreSQL og MongoDB.

Hvordan lære seg det som kreves?

Noroff Accelerate tilbyr korte, fleksible og effektive kompetanseprogrammer, rettet mot mennesker i jobb som ønsker å utvikle og utvide sin kompetanse. Vi tilbyr alt fra intensive 10-ukers kurs til kortere kurs, og vi kan også tilby skreddersydde programmer.

Du kan for eksempel ta Frontend-utvikling med JavaScript, Programmering med Python, Backend webutvikling med .NET eller Backend webutvikling med Java, ved siden av jobb med stor grad av fleksibilitet, og vi gjennomfører alt online.

     
Top