Jobber som cybersikkerhetsingeniør: - Kunnskapen og ferdighetene jeg tilegnet meg gjennom studiene ved Noroff har vist seg å være veldig relevante i min nåværende rolle.

Hussein Toufayli (23) har tatt en bachelorgrad i Cyber Security nett ved Noroff Høyskole. Det var hans interesse for generell sikkerhet og hans nysgjerrighet for fagfeltet som fikk han til å velge akkurat dette studiet.

I en verden hvor teknologi er i konstant utvikling, følte jeg en sterk drivkraft mot å forstå og beskytte den digitale infrastrukturen som blir stadig mer sentral i våre liv. Valget om å studere cyber sikkerhet ved Noroff var også drevet av ønsket om å ha en karriere der jeg kunne gjøre en forskjell ved å beskytte data og informasjon mot digitale trusler, sier han.

Han forteller at Cyber Security er dynamisk og stadig utviklende felts som krever både teknisk dyktighet og en evne til å tenke kreativt.

Det er spennende fordi det kombinerer teknologiske utfordringer med det å være på frontlinjen av digitalt forsvar. Å jobbe i dette feltet betyr at man kontinuerlig lærer og tilpasser seg nye trusler, noe som gjør arbeidet både utfordrende og givende.

Lærerikt og givende

Etter at Hussein hadde fullført studiet ved Noroff fikk han jobb som cybersikkerhetsingeniør i Norsk rikskringkasting (NRK). Her er han ansvarlig for å forhindre, oppdage, håndtere og gjenopprette normal drift ved sikkerhetshendelser. Han jobber også med å vedlikeholde oversikten over digitale trusler og fungerer som en rådgiver knyttet til spørsmål om digital sikkerhet.

Mine typiske arbeidsoppgaver er å utvikle og automatisere sikkerhetsarbeidet, samt å utarbeide operative retningslinjer og rutiner for IT-sikkerhet. Det mest spennende jeg har gjort så langt, er å håndtere reelle sikkerhetshendelser. Å være i frontlinjen og raskt reagere for å begrense og håndtere disse hendelsene har vært utrolig lærerikt og givende.

Jobben i NRK sikret han seg ved å vise frem kompetansen og ferdighetene han har tilegnet seg gjennom studiet ved Noroff.

Jeg presenterte praktiske løsninger og demonstrerte en solid forståelse av sikkerhetsprinsipper under intervjuet, sier han.

 

Jeg følte en sterk drivkraft mot å forstå og beskytte den digitale infrastrukturen som blir stadig mer sentral i våre liv. Hussein Toufayli

Hussein er ansvarlig for å forhindre, oppdage, håndtere og gjenopprette
normal drift ved sikkerhetshendelser.

 

Kombinerte jobb og nettstudier

Hussein oppleve at kunnskapen og ferdighetene han har tilegnet seg gjennom studiene ved Noroff har vist seg å være veldig relevant i hans nåværende rolle i NRK.

Studiet gav meg en dyp forståelse av strategier og praksiser for å forsvare mot digitale trusler. Dette har gjort meg bedre rustet til å håndtere reelle sikkerhetshendelser. Jeg fikk også et solid grunnlag til å forstå og iverksette beste praksiser innen cybersikkerhet, noe som er essensielt i min daglige jobb.

23-åringen valgte å ta studiet på nett ettersom han jobbet 80% på siden av studiet, og hadde dermed behov for fleksibilitet. Han forteller at det å kunne se opptak av forelesningene og tilpasse studiene etter egen timeplan var en stor fordel.

Selv om det var krevende i begynnelsen å balansere jobb og studier, hjalp Noroffs strukturerte læreplan meg til å utvikle en god studierutine, forklarer han.

Den tidligere Noroff-studenten har en klar oppfordring til andre som ønsker å gå samme karrierevei.

Mitt beste råd til de som er interesserte i Cyber Security er å være nysgjerrige og engasjerte. Vær klar over at feltet er i stadig endring, så kontinuerlig læring er nøkkelen. Ikke vær redd for å utfordre deg selv og utforske ulike aspekter av sikkerhetslandskapet.

Bachelorgraden i Cyber Security er tilgjengelig i Kristiansand, via Nettstudier og Online PLUS Oslo. Neste oppstart er 12. august 2024, du kan sikre deg plass allerede nå.


Relaterte studier

Bachelor i cyber security - utdanning

Bachelor in Cyber Security

Utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot nettangrep, nettkriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg forberedt på en karriere der du jobber med å styrke det digitale forsvaret, samt beskytte data og informasjon.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Digital etterforskning og hendelseshåndtering - utdanning

Bachelor in Digital Forensics and Incident Response

Fremveksten av cyberangrep, løsepengevirus og hacking har ført til et kritisk behov for dyktige digitale etterforskere med evnen til å svare på cybersikkerhetshendelser.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Applied Data Science - utdanning

Bachelor in Applied Data Science

Studieprogrammet forbereder deg på en spennende karriere der du jobber med bedrifter for å forstå og bruke de enorme datamengdene de har tilgjengelig. I tillegg vil du utvikle ferdigheter innen intelligente AI-systemer.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor in Digital Assurance and Security Management, Digital informasjons­sikkerhetsstyring og -tilsyn - utdanning

Bachelor in Digital Assurance and Security Management

Jobb med sikkerhetsstyring og sikring av verdifulle digitale eiendeler. Denne bacheloren dekker IT-kunnskap, fra forretningsprosesser til databasesystemer, ledelse og IT-arkitektur.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
     
Top