Svein Terje tar en bachelorgrad i Cyber Security: - Jeg synes det er motiverende å se at det er en parallell mellom det jeg jobber med og det jeg lærer på studiet.

Svein Terje Kleppe (29) har jobbet i Forsvaret siden han var 18 år og har vært ansatt i flere avdelinger rundt om i Norge. Han har tidligere jobbet som både Infanteri og Mekanisert Infanteri, men ble nødt til å se seg om etter andre muligheter på grunn av en ryggskade.

– Ettersom jeg finner motivasjon i å være til nytte for samfunnet, ble det tidlig ganske åpenbart at jeg ønsket å dykke inn i cyberdomenet. Jeg startet da prosessen med å skaffe meg jobb i Cyberforsvaret og fikk til en avtale hvor jeg kunne jobbe deltid, samtidig som jeg tar bachelorgraden på fulltid, forteller han.

Cyberforsvaret er Forsvarets avdeling for etablering, drift og beskyttelse av Forsvarets IKT-systemer og kommunikasjonsinfrastruktur.

Online PLUS Oslo

Svein Terje tar bachelorgraden i Cyber Security gjennom studiemodellen Online PLUS Oslo. Tilbudet er nytt denne høsten og gjør det mulig for nettstudenter på Noroff Høyskole å ta del i det fysiske læringsmiljøet på Campus Oslo.

Online PLUS gjør at jeg kan dra nytte av mulighetene til både campus og nettstudier. Svein Terje Kleppe

– Online PLUS gjør at jeg kan dra nytte av mulighetene som både campus og nettstudier gir. Jeg er fysisk til stede på campus for å ha tilgang til utstyr som grupperom, PC-er og skjermer, men alle forelesningene foregår på nett. Leksjonene blir tatt opp, og jeg har dermed muligheten til å se dem flere ganger.

– For meg fungerer dette utmerket, da jeg liker strukturen campus gir meg og at jeg har en «arbeidsplass» jeg går til, fortsetter han.

Les mer om Online PLUS Oslo.

Jobber i Cyberforsvaret

29-åringen jobber i dag som Stabsbefal Operasjoner i Staben til Cyberforsvarets IKT-Tjenester (CIKT). Jobben hans går ut på å støtte med planlegging av øvelser og operasjoner i avdelingen, herunder gjennomføre plan- og beslutningsprosesser og beredskapsarbeid.

– Dette er en meget givende jobb, da jeg drar nytte av den militære erfaringen jeg har fra før, samtidig som jeg bygger kunnskap om cyberdomenet. Jeg synes det er motiverende å se at det er en parallell mellom det jeg jobber med og det jeg lærer på studiet.

- Cyberforsvaret har behov for flinke folk, så jeg anbefaler virkelig folk å søke jobb der, legger han til.

Noroff-studenten opplever at det har gått veldig bra å kombinere studier og jobb og roser arbeidsgiveren for å ha tilrettelagt for dette.

– Jeg forventet at det skulle være hektisk å balansere 50% jobb med 100% studier, men så langt har dette gått utmerket. Dette kan jeg takke arbeidsgiveren min for, som har vært fleksibel med tanke på arbeidstid, så lenge jeg leverer. Det handler også om å strukturere tiden sin, og her behandler jeg skolen som en arbeidsdag hvor det er like viktig å levere som på jobb, sier han.

Kobling mellom studiet og bransjen

Svein Terje forteller at studiet så langt har innfridd forventningene han hadde på forhånd, da det har vært lærerikt og gitt ham ny innsikt i Cyber Security. Han opplever også at det er en god kobling mellom studiet og bransjen.

Fagene vi har vil gi oss kompetanse innenfor de samme områdene som nyttes i bransjen Svein Terje Kleppe

Jeg ser en «rød tråd» mellom det vi lærer, spesielt i programmering, opp mot bransjen. Fagene vi har vil gi oss kompetanse innen de samme områdene som brukes i bransjen, og de gir oss også muligheter til å ta sertifiseringer som fremtidige arbeidsgivere ønsker.

Når han er ferdig med bachelorgraden på Noroff, ønsker han gjerne å fortsette med jobben i cyberforsvaret.

– Det kan da bli aktuelt å bytte stilling der jeg i enda større grad kan dra nytte av kompetansen jeg har opparbeidet meg gjennom studiene. Fremtiden er ikke skrevet i stein, så jeg er heller ikke lukket for å prøve stillinger utenfor Forsvaret, avslutter han.

Bachelorgraden i Cyber Security er tilgjengelig i Kristiansand, via Nettstudier og Online PLUS Oslo. Neste oppstart er 12. august 2024, du kan sikre deg plass allerede nå.


Relaterte studier

Bachelor i cyber security - utdanning

Bachelor in Cyber Security

Utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot nettangrep, nettkriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg forberedt på en karriere der du jobber med å styrke det digitale forsvaret, samt beskytte data og informasjon.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Digital etterforskning og hendelseshåndtering - utdanning

Bachelor in Digital Forensics and Incident Response

Fremveksten av cyberangrep, løsepengevirus og hacking har ført til et kritisk behov for dyktige digitale etterforskere med evnen til å svare på cybersikkerhetshendelser.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Applied Data Science - utdanning

Bachelor in Applied Data Science

Studieprogrammet forbereder deg på en spennende karriere der du jobber med bedrifter for å forstå og bruke de enorme datamengdene de har tilgjengelig. I tillegg vil du utvikle ferdigheter innen intelligente AI-systemer.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor in Digital Assurance and Security Management, Digital informasjons­sikkerhetsstyring og -tilsyn - utdanning

Bachelor in Digital Assurance and Security Management

Jobb med sikkerhetsstyring og sikring av verdifulle digitale eiendeler. Denne bacheloren dekker IT-kunnskap, fra forretningsprosesser til databasesystemer, ledelse og IT-arkitektur.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
     
Top