Vi har tatt en prat med linjeleder på studiet i Data Analyst, som har gitt oss en nærmere innsikt i studieprogrammet og de mange karrieremulighetene det åpner for.

Som dataanalytiker vil du kunne veilede ledere i å ta informerte beslutninger ved hjelp av relevant og oppdatert datadrevet informasjon. Du vil få ferdigheter som er dynamiske, ettersom du blir flink til å jobbe med tall og programvare. I tillegg oppnår du sterke visuelle og muntlige presentasjonsferdigheter. 

Praktisk tilnærming

Bertram Haskins, linjeleder for studiet Data Analyst, forteller at fokuset hele tiden ligger på praktisk læring. Første året er det spesielt vekt på bruk av Microsoft Excel, mens andre året tar for seg verktøy som MySQL, Python og Power BI.  Denne tilnærmingen sikrer ikke bare forståelse av teoretiske begreper, men gir også praktisk erfaring med Excel, et viktig verktøy innen dataanalyse.

Studentene vil bruke Excel gjennom hele programmet for å utføre praktiske oppgaver innen dataanalyse. Dette inkluderer grunnleggende dataanalyse, datadreven beslutningstaking, bruk av statistiske verktøy og datavisualisering, forteller Bertram.

Han legger til at studiet også gir erfaring i å lage rapporter ved hjelp av analyse- og visualiseringsverktøy.

– Som dataanalytiker må du kunne tolke datatrender, gjenkjenne mønstre og kommunisere funn på en sammenhengende måte i analyserapporter. I tillegg vil du spille en sentral rolle i utformingen av organisasjonens strategier ved å styre forretningsmål, optimalisere prosesser og presentere nyskapende løsninger basert på datadrevet innsikt.  

Du vil spille en sentral rolle i utformingen av organisasjonens strategier. Bertram Haskins

📷: Linjeleder på studiet, Bertram Haskins. Foto: privat.

 

Allsidig kompetanse

Bertram forklarer at studiet gir en allsidig kompetanse, som gjør studentene forberedt for en rekke spennende karrieremuligheter. Mange bransjer har stort behov for denne typen ekspertise, og man finner dataanalytikere som jobber med blant annet finans, medisin, markedsføring og sosiale medier.

Bank- og sikkerhetsbransjen utfører risikoanalyser, samtidig som de bruker analyser for å forebygge svindel. På grunn av endringer i forbrukeratferd er også medier- og underholdningsbransjen veldig avhengige av data for å analysere resultater og tilpasse innhold.

Han påpeker at dataanalyse også er i ferd med å revolusjonere utdanningssektoren og forskningsbransjen.

Forskningsbransjen bruker blant annet innsikt fra ulike kilder for å utnytte data til kundebehandling og produktutvikling.

Han fortsetter:

Analyse spiller også en viktig rolle i styringen av energiforbruket og effektiviseringen av driften i energi- og forsyningssektoren. 

Disse bransjene utgjør bare noen få eksempler på hvor det er behov for dyktige dataanalytikere. Bertram mener at alle disse sektorene på hver sin måte er eksempler på hvordan dataanalyse vil kunne revolusjonere den morderne verden.

Data Analyst er tilgjengelig både som årsstudium og toårig studium. Studiet tilbys som nettstudier og har fire oppstarter i året.


Relaterte studier

Data Analyst Noroff

Data Analyst (Årsstudium)

Som dataanalytiker blir du blant de mest ettertraktede i dagens arbeidsmarked. Din evne til å veilede ledere i å ta informerte beslutninger ved hjelp av relevant og oppdatert datadrevet informasjon, vil gjøre deg til en viktig ressurs.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Data Analyst Noroff

Data Analyst (2-årig)

Bli en ettertraktet dataanalytiker med avanserte ferdigheter innen blant annet databaser, skytjenester og big data. Du vil få kompetanse til å veilede organisasjoner til å ta informerte beslutninger ved å bruke relevant og oppdatert informasjon.

  Nettstudier
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
Anvendt maskinlæring, Machine Learning, utdanning

Anvendt maskinlæring

Det er knapt noen aspekter ved vårt digitale liv som er uberørt av maskinlæring. Med denne utdanningen lærer du systemer å lære fra data. Du blir attraktiv for jobber innen AI og kan gå rett i jobb etter utdanningen.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
     
Top