– Vi lager 3D-modeller av alt som skal produseres for å unngå kollisjoner på selve byggeplassen, sier Nils Tore Ekra i Rambøll.

– Det er omtrent ikke en eneste ting vi prosjekterer uten å lage 3D-modeller av det. Det er et digitalt verktøy vi er helt avhengige av, sier Ekra, leder ved teknisk avdeling hos Rambøll i Kristiansand.

Rambøll er et verdensomspennende selskap med 13 000 medarbeidere lokalisert i 25 land. I Norge er det 1500 ansatte fordelt på 17 kontorer, og lokalt har Rambøll blant annet ansvar for detaljprosjektering av ny Varoddbro på E18 i Kristiansand kommune. Broen har et hovedspenn på 260 meter og prosjektet ivaretar også gang – og sykkeltrafikken i området, og alt 3D-modelleres først.

– Alle som har erfaring fra byggeplasser før i tiden vet hvor frustrerende det kunne være. Selv om man bygget etter nøyaktige tegninger, dukket det stadig opp utfordringer som måtte løses på selve byggeplassen. Det skapte unødig frustrasjon og kostnader. Ved å 3D-modellere først, avverger vi dette, forklarer han. 

Det er omtrent ikke en eneste ting vi prosjekterer uten å lage 3D-modeller av det.Nils Tore Ekra, Rambøll

Når alle detaljer i 3D-modellene er satt sammen, foretas det en kollisjonstest. Dermed vil man oppdage og kunne justere ting, før man står på byggeplassen. Denne måten å jobbe på, har gjort 3D til en attraktiv kompetanse.

Artikkelen fortsetter...

3D utdanning 

3D-utdanninger: Noroff har 3D-studier i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og via nettstudier. Foto: Gøril Sætre.

Bredt undervisningstilbud innen 3D

Noroff underviser i 3D i en rekke studier. Disse er 3D design og animasjon, 3D spilldesign, 3D filmproduksjon, bachelor i interaktive medier - spill, bachelor i interaktive medier - animasjon, VFX - visuelle effekter og teknisk design med DAK 2D/3D.

I august starter også et nytt 2-årig studium i digital prototyping.

All informasjon i BIM

Rambøll bruker 3D-modeller som et digitalt verktøy til å informere og kommunisere både i prosjekteringsfase og under bygging og drift. Men for å ytterligere detaljplanlegge, fyller de digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) med absolutt alt av nødvendig informasjon om for eksempel elektronikk, ventilasjon og bærekonstruksjon.

– Alt digitaliseres. Hvis man peker på en lampe i modellen, dukker det opp alt man trenger å vite om denne. Det er effektiviserende og kostnadsbesparende å jobbe på denne måten.

I fremtiden vil det bli enda viktigere med en utvidet digital helhetsforståelse.Nils Tore Ekra, Rambøll

Helt naturtro modeller

Rambøll lager også 3D-modeller for enklere å kunne visualisere prosjekter som kun er på tegnebrettet. Til eksempel ble alle detaljer, som både utendørs restauranter, vannfontener, scener, parkeringshus og lekehus i forbindelse med utbyggingen av Torvkvartalet i Kristiansand, 3D-tegnet på forhånd. Dermed kunne ufaglærte lettere danne seg et visuelt inntrykk av planene.

– Men husk at man ikke blir snekker fordi man har en hammer. Hammeren er bare et verktøy, på samme måte som 3D er et verktøy i vår bransje. Det er helt essensielt å kunne beherske verktøyet godt, men i fremtiden vil det bli enda viktigere med en utvidet digital helhetsforståelse, presiserer han. 

Derfor oppfordrer han morgensdagens jobbsøkere til å tenke bredt.

– I vår bransje har vi mange høyt utdannede og kompetente mennesker som har 3D-kompetanse som en del av en bredere digital helhetsforståelse, og det blir nok også attraktivt i søkerbunken våre framover, avslutter Nils Tore Ekra, avdelingsleder for tekniske systemer, Rambøll i Kristiansand.


3D-studier på Noroff

Digital prototyping, 3D-printing

Digital prototyping

Morgendagens produkter fremstilles og testes digitalt. Bli klar for jobb i prosess- og produksjonsindustrien med en fremtidsrettet utdanning som lærer deg å designe fysiske produkter ved bruk av 3D-printing.

  Nettstudier
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
Teknisk design med DAK, AutoCAD

Teknisk design med DAK 2D/3D

Praktisk ettårig utdanning i teknisk design, hvor du lærer å tegne, modellere og visualisere bygg og moderne konstruksjoner innen BIM, produktdesign og digital prototyping.

  Nettstudier
  Oslo
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
3D design og animasjon, utdanning

3D design og animasjon

Bli 3D-designer og skap fotorealistiske visualiseringer, miljøer og animasjoner. Lær å gi liv til spill og filmer, og lag 3D-gjengivelser av produkter og konstruksjoner for næringslivet.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Stavanger
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
3D spilldesign, utdanning i spillproduksjon

3D spilldesign

Bli 3D-spilldesigner og lær å utvikle kreativt og interaktivt spillinnhold og gamification for alle bransjer. Studiet gir unikt innblikk i utviklingsprosesser, fra idé til lanseringsklart produkt.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Stavanger
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Interaktive medier, spill, utdanning på høyskole

Bachelor i interaktive medier - Spill

Jobb i skjæringspunktet mellom kreativitet og teknologi. Utdanningen lærer deg å designe og programmere interaktivt innhold til spill og virtuell virkelighet på tvers av bransjer.

  Nettstudier
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i interaktive medier - utdanning i animasjon

Bachelor i interaktive medier - Animasjon

Jobb i skjæringspunktet mellom teknologi og kreativitet. Utdanningen lærer deg å designe og animere digitale modeller og karakterer for film, spill og virtuell virkelighet på tvers av bransjer.

  Nettstudier
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
3D filmproduksjon, utdanning på fagskole

3D filmproduksjon

Lær å produsere animerte 3D-filmer, miljøer og karakterer fra idé til ferdig film. Utdanningen forbereder deg på å jobbe med innhold til film, web, reklame, markedsføring og virtuell virkelighet.

  Nettstudier
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
VFX - visuelle effekter, utdanning

VFX - Visuelle effekter

Jobb med spektakulære visuelle effekter i film, spill og virtuell virkelighet. Utdanningen forbereder deg på jobb innen fremtidens digitale medier på tvers av bransjer.

  Nettstudier
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
Top