3D filmproduksjon

Lær å produsere animerte 3D-filmer, miljøer og karakterer fra idé til ferdig film. Utdanningen forbereder deg på å jobbe med innhold til film, web, reklame, markedsføring og virtuell virkelighet.

Dette studieprogrammet kan ikke lenger søkes på. I stedet kommer et nytt toårig studium med tittel 3D-design og spillteknologi - Innholdsutvikling. Førsteåret blir tilgjengelig fra august 2021 og søknadsskjemaet åpnes i januar 2021.

I motsetning til vanlige filmer lages 3D-filmer digitalt. På dette studiet skal du som student få lage din egen animerte kortfilm. Denne skal organiseres og planlegges ut i fra de gitte rammebetingelsene. Filmen må budsjetteres, planlegges, organiseres og iverksettes. 

Det første året på 3D filmproduksjon er identisk med 3D design og animasjon. Du kan likevel søke deg rett inn på dette toårige studiet 3D filmproduksjon.

Filmteknikk og pre-produksjon

Før du kan lage filmen din, trenger du en historie. Når denne er klar, kan du lage storyboard, hvor scener tegnes med beskrivelser av bevegelser og stemning. Deretter animerer du forhåndsvisualiseringer av filmen. Til slutt starter hovedproduksjonen av den endelige filmen.

Tine Karlsen
Lærerne er kjempeengasjerte og hjelper deg med alt du trenger. Du lærer mye av det som trengs for å få en jobb senere.Tine Karlsen, student

En filmskaper bruker verktøy for å manipulere publikum til å oppleve historien slik du ønsker. Man kan bruke kamerabevegelser, kameravinkler, klipping, lyd, lys, skygger og farger til å skape stemninger og undertoner.

Studiet gir deg dyp innsikt i programvaren som trengs for å lage overbevisende 3D-produksjoner. For å sikre gode ferdigheter i 3D-software, har alle våre studenter tilgang til verdens største nettbaserte videokursportal.

Digitalt skuespill

I 3D-film er det animatøren som fyller rollen som skuespiller. Det er din jobb å gi liv til 3D-karakterene på en troverdig måte. Har du noen gang sett en animert film som fikk deg til å le eller gråte, føle frykt eller glede, er dette på grunn av animatørens prestasjoner. For å formidle stemninger og undertoner trenger animatøren kunnskap om anatomi, kroppsspråk, undertekst og ikke minst skuespill.

Når karakterene skal snakke, er det avgjørende at leppebevegelser og lyd er synkronisert. Du må derfor bruke kunnskap om fonetikk og språklyder til å lage riktige leppebevegelser på karakteren din.

Studiets oppbygging

Etter fullført studium skal du kunne planlegge og produsere animerte 3D-filmer på en troverdig måte. Du vil kunne lage og animere figurer og objekter, og lage systemer for å kunne animere dem. Når karakterene er ferdig animert, lyssettes miljøet for å skape stemning.

Du skal kunne jobbe målrettet etter arbeidsflyt og metoder som brukes i industrien. Du skal kjenne viktigheten av å være løsningsorientert og fleksibel, og ha øvelse i å tilpasse deg etter uventede endringer under produksjonen.

Når studiet er ferdig, har du en animert kortfilm du kan legge til CV og portefølje.

Emner første studieår - identisk med 3D design og animasjon:

 • Modellering, teksturering og lys 1
 • Modellering, teksturering og lys 2
 • Modellering, teksturering og lys 3
 • Modellering, teksturering og lys 4
 • Visuelle effekter
 • Konsept 1
 • Portefølje 1
 • Animasjon
 • Karakteranimasjon 1
 • Karakterrigging
 • 3D Karakterdesign
 • Karakteranimasjon 2
 • Studentprosjekt
 • Portefølje 2
 • Portefølje 3

Emner andre studieår:

 • Konsepttegning
 • Digitalt skuespill
 • Kreativ historiefortelling
 • Filmteknikk og previsualisering
 • Forproduksjon
 • Animasjonsfilm prosjekt

Første studieår - identisk med studiet 3D design og animasjon

Du får/kan:

 • bred kunnskap om begreper og prosesser innen modellering, teksturering og rendering
 • kunnskap om de tolv animasjonsprinsippene
 • inngående kunnskap om 3D verktøy som brukes innen 3D design og animasjon
 • innsikt i relevante og standardiserte arbeidsmetoder med tanke på planlegging, forarbeid og gjennomføring av ulike arbeidsoppgaver innen 3D grafikk
 • innsikt i regelverk for inkorporering, bruk og publisering av materiell fra en tredjeparts produsent
 • bransjekunnskap om 3D bransjen og kjennskap til yrkesfeltet
 • oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen 3D design og animasjon
 • forstå 3D bransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • anvende faglig kunnskap til analyse av kundebrief og sette opp en plan for gjennomføring av produksjon
 • anvende faglig kunnskap til å gjenskape illustrasjoner eller virkelige objekter virtuelt gjennom modellering, teksturering, lyssetting og rendering i et 3D program
 • anvende relevante verktøy til animasjon av figurer og objekter slik at de beveger seg på en troverdig måte
 • finne informasjon og fagstoff som er relevant for 3D- og animasjons -fagområdet ved å ha kjennskap til bransjen, og andre ressurser som for eksempel faglitteratur og nettbaserte forumer
 • kartlegge en situasjon og identifisere faglige utfordringer i alle faser av en 3D produksjon, tenke ut og iverksette funksjonelle løsninger
 • forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som å kreditere tredjeparter og å sjekke lovligheten av bruk av tredjeparters verktøy i en konkret produksjon
 • utvikle en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket og forståelse for viktigheten av å holde avtaler, tidsfrister og budsjetter
 • utføre arbeid innen 3D design og animasjon, identifisere målgruppers behov og tilrettelegge arbeidet deretter
 • bygge relasjoner og nettverk med kolleger og andre aktører i nærliggende kreative fagområder for å løse mer omfattende prosjekter
 • utvikle arbeidsmetoder basert på en helhetlig forståelse for arbeidsprosessen og sammenhengen mellom ulike emner

Andre studieår

Du får/kan:

 • kunnskap om prosesser, modeller, begreper og digitale verktøy som benyttes innen produksjon av animerte kortfilmer
 • kunnskap om filmteori og fortellerteknikk for filmproduksjon
 • vurdere kvaliteten på eget arbeid i forhold til andre sammenlignbare animasjonsfilmskapere og animasjonsfilmer
 • kjennskap til animasjonsfilmbransjens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • innsikt i egne utviklingsmuligheter innen animasjonsfilm, reklame og TV produksjoner
 • gjøre rede for sine regivalg både på den visuelle siden og på manuskript nivå
 • reflektere over egen faglig utøvelse i en animasjonsfilmproduksjon og justere denne under veiledning
 • finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en problemstilling i animasjonsfilmsammenheng
 • planlegge og gjennomføre animasjonsfilmprosjekter og arbeidsoppgaver i en animasjonsfilmproduksjon alene og som deltaker i gruppe, i tråd med animasjonsbransjens etiske krav og retningslinjer
 • utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor animasjonsfilmbransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • bidra til organisasjonsutvikling i samarbeid med andre
Tom Arne Monsen
Jeg tror ikke du kan ta dette studiet et annet sted og få samme læringsutbytte som på Noroff.Tom Arne Monsen, student

Jobbmuligheter

Som en dyktig 3D-designer har du mange karrieremuligheter i underholdningsbransjen. 3D-filmdesignere jobber ofte med utvikling av VFX til film og TV.

I nyere tid ser vi også at 3D-designere jobber i mange forskjellige næringer. 3D-designere kan visualisere produkter for industrisektoren, blant annet til prosjektering, salg, og produksjon av opplæringsmateriell.

Innen reklamebransjen lager 3D-designeren annonser til trykk, animasjoner til nettsider, eller reklamer for TV og kino.

Videre studier

Etter to år ved Noroff Fagskole har du muligheten til å søke påbygging til bachelor ved Noroff Høyskole, eller ta en bachelor i utlandet ved Teesside University i England, Deakin University i Australia eller University of South Wales.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart: Ingen oppstarter
Studiesteder: Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år heltid*
4 år deltid
Undervisnings­­språk: Engelsk
Pris nettstudier:

Heltid: 42.000,- per semester
Deltid: 21.000,- per semester

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

* En student som har bestått 3D design og animasjon, kan søke direkte inn på andreåret.

Lærere

Kevin Fosse

Faglærer, Bergen

David Froholt

Faglærer, Kristiansand

Deryck Broom

Faglærer, Nettstudier

Kristian Foshaug

Faglærer, nettstudier

3D-nyheter fra Noroff

     
Top