Teknisk design med DAK 2D/3D

Praktisk ettårig utdanning i teknisk design, hvor du lærer å tegne, modellere og visualisere bygg og moderne konstruksjoner innen BIM, produktdesign og digital prototyping.

Ledige studieplasser

Dataassistert konstruksjon

DAK, eller dataassistert konstruksjon, er et levende fagfelt som krever at du behersker programvaren og teknologien. På studiet jobber vi med spesialtilpasset programvare for at du skal oppnå og erfare mest mulig i studietiden. Overgangen fra tradisjonelle 2D-tegninger til 3D-modeller og fokuset på visualisering har ført til en økning i etterspørselen av dyktige fagfolk.

Tine Torgersen
Utdannelsen har gjort meg mye tryggere i jobben med å kvalitetssikre bygg.Tine Torgersen, tidl. student

Produktdesign og bygningsinformasjonsmodeller (BIM)

Studiet gir kompetanse til både å konstruere byggetegninger komplette med planløsninger, samt design av produkter enten for prototyping eller optimalisering. Studiet legger også vekt på produksjon av presentasjonsmateriale, som senere kan brukes som portefølje i f.eks. en jobbsøknadsprosess. Mange av våre studenter tar dette studiet som videreutdanning, mens andre bruker det som en forberedelse til arkitekt- eller ingeniørstudier.

Jobb med 3D-modellering

Studiet inneholder både 2D plantegning, 3D-modellering og visualisering. Du får grundig innføring innen alle tre, og lærer å bruke moderne og faglig oppdaterte verktøy og teknikker. Vi bruker student-programvare fra Autodesk, verdens ledende produsent av DAK-systemer.

Studiets oppbygging

Du vil lære å planlegge tegninger og modeller, forutse utfordringer og løse problemer på en konstruktiv måte. Til slutt skal du kunne skape og levere solide produkter, tegninger og modeller av bygg og konstruksjoner i tett samarbeid med arkitekter, ingeniører og konstruktører. Etter fullført studium har du kompetanse med grunnleggende designprinsipper, universell utforming, helhetlig brukeropplevelse og tekniske løsninger som oppfyller dagens krav. 

Emner i teknisk design med DAK 2D/3D:

 • Grunnleggende 2D/3D
 • Visualisering 1
 • Prosjektoppgave
 • Produktdesign
 • Bygningsinformasjonsmodeller
 • Visualisering 2
 • DAK-prosjekt
 • Prosjekteksamen

Du får/kan:

 • kunnskap om standardiserte begrep og uttrykk innen teknisk design for planlegging, analyse, produksjon, dokumentasjon, fildeling, visualisering og etterarbeid
 • kunnskap om verktøy for produksjon, endring og vedlikehold av tekniske tegninger, modeller og dokumenter, samt fremstilling av presentasjonsmateriell i form av bilde- og videofiler
 • kunnskap om relevante prosesser ved ideutvikling, planlegging, og utforming av plan- og skjemategninger i 2D og 3D, samt visualiseringer i en produksjon av bygg og konstruksjoner
 • kunnskap om prosesser og verktøy for samarbeid med fagfeller eller eksterne aktører eksempelvis: arkitekter, ingeniører og leverandører i bygg- og anlegg, oljevirksomhet og annen teknisk produksjon
 • innsikt i relevant regelverk og standardiserte prosedyrer ved utforming av teknisk innhold relatert til bygg og konstruksjoner
 • innsikt i betydningen av profesjonalitet innen fagfeltet og ser konsekvensene av mislighold av leveringsfrister og inngåtte avtaler
 • innsikt i kravene om nøyaktighet i ferdige tegninger og modeller, samt fullstendighet i medfølgende dokumenter for en produksjon
 • kunnskap om ulike roller, stillinger og funksjoner innen bygg og konstruksjon, samt innsikt i metoder for entreprenørskap
 • oppdatere sin faglige kunnskap relatert til krav til produksjon, produksjonsprogramvare og ferdigstilling av produkter
 • oppdatere sin kunnskap om bedrifter innen bygg- og anlegg, olje- og konstruksjonsvirksomhet, eksterne aktører i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng
 • forstå hvilke forventninger bransjen har og betydningen av å jobbe profesjonelt
 • forståelse for ulike roller innen planlegging, produksjon og presentasjon av bygninger og industriprodukter, og hvilke verdier en kandidat må strebe etter for å engasjere potensielle arbeidsgivere i en krevende bransje
 • anvende kunnskap om plan- og skjemategninger i 2D og 3D for endring av design etter nye opplysninger fra oppdragsgiver i en produksjon av bygg og konstruksjoner
 • anvende kunnskap til analyse av tegningsgrunnlag og planlegge produksjon på tvers av programvare som en del av en gruppe, eller mot eksterne aktører
 • anvende verktøy for produksjon av 2D-tegninger og 3D-modeller, og benytte relevante teknikker for korrekt utskrift av riss, snitt og detaljer med faglige tabeller og attributter
 • anvende verktøy for rendering og fremstilling av stillbilder, og anvende kunnskap om etterarbeid for å forbedre sluttresultatet
 • anvende teknikker for produksjon og tilpasning av animasjoner for kameraføring og objekter, og anvende kunnskap om etterarbeid for sammensetning av videofiler
 • anvende verktøy for produksjon av parametriske og objektorienterte modeller, og anvende kunnskap om dokumentasjonshåndtering ved deling av ressurser og i ferdigstilling av et prosjekt
 • finne informasjon om bygg- og konstruksjonsbransjens aktører, relevante regelverk og standardiserte prosedyrer og krav ved produksjon av teknisk innhold
 • kartlegge et omfattende prosjekt ved planlegging av eget arbeid etter problemstillingen, kartlegge utfordringer og finne løsninger for gjennomføring av produksjoner fra ide til ferdig produkt
 • forståelse for sammenhengen mellom standardiserte regelverk og kravene til nøyaktig produksjon innen bygg- og konstruksjonsbransjen
 • utføre arbeid innen feltet og planlegge et oppdrag fra ide til ferdig produkt som en del av en gruppe eller mot eksterne aktører i form av kunder eller leverandører innen bransjen
 • utføre profesjonelt arbeid i 2D eller 3D etter spesifikasjoner fra en kunde
 • bygge tverrfaglige relasjoner med ingeniører, arkitekter, DAK-operatører og leverandører på tvers av teknisk kompetanse
 • utvikle et ansvarsforhold for egen produksjon og levering av feilfri og komplett dokumentasjon etter bransjens standard
 • utvikle faglige arbeidsmetoder innen entreprenørskap, og bidra til organisasjonsutvikling i samarbeid med andre

Vi anbefaler følgende:
Stasjonær PC i stedet for laptop (mest pga. funksjonalitet og pris).
Intel i7 prosessor.
Microsoft® Windows® 10
Grafikkort 2060 RTX eller bedre.
Minimum 16 GB RAM.
Lagring: SSD på minimum 256GB, eller mindre SSD i samspill med større spinnende harddisk.
Det anbefales også 2 stk. høyoppløselige skjermer og 3Dconnexion SpaceNavigator.
Vi anbefaler PC over Mac da ulike programvarer som blir benyttet ikke støttes av Mac.

Programvare: Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro og Enscape. Se webinaret nedenfor for en utvidet presentasjon. 

Jobbmuligheter som DAK-operatør

Som en dyktig og proaktiv DAK-operatør er det generelt gode jobbmuligheter i bl.a. bygge-, konstruksjons- eller oljebransjen. Du stiller sterkt med fortrinnet av å kunne produsere visualiseringsmateriell for både presentasjoner og salg.

Se opptak fra webinar

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart: Ingen planlagte oppstarter
Studiesteder: Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 1 år heltid
2 år deltid
Undervisnings­­språk: Engelsk
Pris nettstudier:
Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Fagskolegrad (Professional Degree)
Studiepoeng: 60

Lærere

Eilef Lundevold

Eilef Lundevold

Programleder
Solveig Friberg

Solveig Friberg

Faglærer, Nettstudier
Haakon Norseng

Haakon Norseng

Faglærer, Nettstudier
Glenn Thomas Jahr

Glenn Thomas Jahr

Faglærer, Nettstudier

Relaterte nyheter

     
Top