Tidligere Noroff-student gikk rett fra nettstudier til å jobbe med internasjonal etterforskning av tyveri.

Robyn Bailie Christiansen har alltid hatt evnen til å se både detaljer og det større bildet når hun analyserer situasjoner.

– I mine tidligere stillinger har jeg alltid hatt en lidenskap for å grave dypt i saker for å avdekke rotårsakene og nøste opp tråder underveis. Etter å ha lest beskrivelsen av studiet i digital etterforskning på Noroffs nettside, kunne jeg konkludere med at det var riktig for meg, både med tanke på min personlighet og mine ferdigheter, forteller hun.

Robyn opplevde at bachelorgraden i digital etterforskning (Digital Forensics) ga henne den kunnskapen og de ferdigheten hun trengte for å starte i bransjen.

Det er stor etterspørsel etter mennesker med utdanning innen både digital etterforskning og cybersikkerhet, sier hun.

Jobbet med internasjonal etterforskning

Studiet i digital etterforskning lærer deg å analysere situasjoner, samt hvordan du skal håndtere situasjoner hvor cybersikkerheten svikter. Du lærer å dokumentere det du gjør innenfor et system, samt hvordan du holder deg rolig under press.

Det er stor etterspørsel etter mennesker med utdanning innen både digital etterforskning og cybersikkerhet. Robyn Bailie Christiansen

Robyn ble headhuntet av selskapet Legentic en måned før eksamen, hvor hun ble ansatt som digital etterforsker.

Jeg gjennomførte internasjonale etterforskninger av tyveri av verdifulle gjenstander, her var det snakk om alt fra sjeldne smykker til luksusbiler.

I stillingen hjalp hun også til med oppgaver knyttet til cybersikkerhet, noe som ga erfaringen hun trengte for å få den stillingen hun har i dag.

Nå jobber Robyn som spesialist innen produktcybersikkerhet hos Kongsberg Maritime. Her utvikler hun også internt opplæringsmateriell for bedriften. Stillingen innebærer at hun kontinuerlig må holde seg oppdater på trusselbildet innen den maritime industrien.

– Kongsberg Maritime leverer produkter til et bredt spekter av kunder, fra olje- og gassindustrien til små fiskerier. Min stilling fokuserer på cybersikkerheten til selve produktene, eller operasjonell teknologi, i motsetning til tradisjonell informasjonsteknologi, forteller hun.

Spennende felt

Gjennom studiet på Noroff har Robyn utviklet en evne til å løse komplekse oppgaver og jobbe rolig under press.

Jeg har også betydelig forbedret mine kommunikasjonsevner gjennom studiet på Noroff. Som nettstudent var det avgjørende at vi kommuniserte effektivt gjennom hele kurset, både for å få riktig hjelp når vi trengte det og for å bygge et nettverk med våre medstudenter.

Etter studiene startet Robyn også en kodeklubb for barn i Norge. Denne hadde tre ganger så mange jenter enn gutter som deltok.

Dette var stort for meg, da jeg etter endt utdanning ble lidenskapelig opptatt av kvinner og jenter innen teknologi. Jeg hadde dessverre sett et underskudd av kvinner innen fagfeltet, sier hun.

Hun forteller at både cybersikkerhet og digital etterforskning er spennende felt som krever at du konstant holder deg oppdatert på hva som skjer innen bransjen.

Det er felt som aldri lar deg kjede deg. Det er alltid mye å gjøre, lære og planlegge, avslutter hun.

Noroff Høyskole tilbyr campusstudier i Kristiansand, nettstudier og Online PLUS. Studentene får akkurat samme undervisning og veiledning. 


Relaterte studier

Bachelor i Digital etterforskning og hendelseshåndtering - utdanning

Bachelor in Digital Forensics and Incident Response

Fremveksten av cyberangrep, løsepengevirus og hacking har ført til et kritisk behov for dyktige digitale etterforskere med evnen til å svare på cybersikkerhetshendelser.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i cyber security - utdanning

Bachelor in Cyber Security

Utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot nettangrep, nettkriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg forberedt på en karriere der du jobber med å styrke det digitale forsvaret, samt beskytte data og informasjon.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Applied Data Science - utdanning

Bachelor in Applied Data Science

Studieprogrammet forbereder deg på en spennende karriere der du jobber med bedrifter for å forstå og bruke de enorme datamengdene de har tilgjengelig. I tillegg vil du utvikle ferdigheter innen intelligente AI-systemer.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Nettverk og IT-sikkerhet utdanning

Nettverk og IT-sikkerhet

Praktisk IT-utdanning som lærer deg å bekjempe hacking og datakriminalitet. Det akutte kompetansebehovet for IT-sikkerhet gir gode jobbmuligheter etter studiet.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Stavanger
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
     
Top