Studiet Python for Finance kombinerer finanskunnskap med Python-ferdigheter. For tiden er det et stort utvalg av stillingsannonser i finansbransjen som etterspør denne kompetansen.

Nylig lanserte Noroff det nye studieprogrammet Python for Finance, som hadde første oppstart 9. januar 2024. Studiet egner seg for de med minst to års arbeidserfaring i finansindustrien. 

Skreddersydd for finansbransjen

Målet med studieprogrammet er ikke å utdanne fullverdige utviklere, men å gi finansfolk ferdigheter til å automatisere rutinemessige oppgaver relevante for deres arbeid. Python er et programmeringsspråk som er skreddersydd for finansbransjen.

Studentene lærer å utarbeide rapporter fra Excel til Python, noe som gir muligheter til å prosessere, visualisere og analysere data på flere måter. Vi har tatt en prat med linjeleder på studiet, Tor Kringeland, som gir et nærmere innblikk i studieprogrammet.

Studiet tar for seg programmering med Python og applikasjoner innen finans. Det fokuseres på grunnleggende Python-programmering, i tillegg til analyse, modellering og visualisering av finansiell data med Python, sier han.

De fleste kan benytte Python som et nyttig verktøy i sitt finansarbeid. Tor Kringeland

Linjeleder på studiet Python for Finance, Tor Kringeland. Foto: Privat.

 

Sentral rolle i bank og finans

Tor forteller at Python de siste 20 årene har hatt en sentral rolle i bank og finans. Det blir mye brukt til predikasjon og modellering, men også til utvikling av datasystem.

Etterspørselen etter finansfolk som kan programmere med Python er stor. Før var det hovedsakelig spesialister som benyttet seg av Python, men nå er det mer allmennkunnskap for spesifikke grupper. De fleste kan benytte Python som et nyttig verktøy i sitt finansarbeid.

Studieprogrammet Python for Finance har en varighet på ett semester og er delt inn i to deler. Første del av studiet legger vekt på grunnleggende Python-programmering, noe det er viktig at studentene mestrer før de arbeider med mer finansspesifikke problemstillinger. Andre del av kurset tar for seg dataanalyse med Python, og bruker flere eksterne bibliotek for Python som er mye brukt i finansindustrien.

I tillegg til oppgaver for hvert kurs, skal studentene utføre to uavhengige prosjekter. Fokuset er på selvstendig læring og at de får utforsket diverse biblioteker og ideer innenfor Python, sier Tor.

Hovedmålet med denne utdanningen er å gi studentene relevant praktisk erfaring som de kan bruke umiddelbart. Studiet Python for Finance er tilgjengelig som nettstudier og har fire oppstarter i året.


Relaterte studier

Python for Finance, Noroff

Python for Finance

Utdanningen gir deg muligheten til å kombinere domenekunnskap innen finans med Python-ferdigheter, slik at du kan bidra til utviklingen av nye programvareprodukter for finansbransjen.

  Nettstudier
  6 måneder
  30 studiepoeng
Les mer
Backend-utvikling Noroff

Backend-utvikling (Årsstudium)

Teknologiutdanning for deg som ønsker å jobbe med fremtidens nettløsninger. Utvikling og vedlikehold av serverbaserte programvareløsninger blir stadig mer viktig. Backend-utvikler en av de mest etterspurte tech-jobbene.

  Nettstudier
  Oslo
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Data Analyst Noroff

Data Analyst (2-årig)

Bli en ettertraktet dataanalytiker med avanserte ferdigheter innen blant annet databaser, skytjenester og big data. Du vil få kompetanse til å veilede organisasjoner til å ta informerte beslutninger ved å bruke relevant og oppdatert informasjon.

  Nettstudier
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
     
Top