Erling Risa i Sparebanken Vest forteller om et økende behov for Python-kompetanse i finansbransjen. Noroff møter behovet ved å lansere nytt studieprogram.

Det nye studieprogrammet, Python for Finance, kombinerer finanskunnskap med Python-ferdigheter og er skreddersydd for finansindustrien. For tiden er det et stort antall selskaper i finansbransjen som etterspør kompetanse i Python. Vi har tatt en prat med Erling Risa, fagleder for statistikk og maskinlæring i Sparebanken Vest, som forteller at de regelmessig er på utkikk etter mennesker med ferdigheter i Python.

Mitt inntrykk er at det har vært en markant økning i etterspørselen etter denne typen kompetanse også hos andre aktører i bransjen de siste årene, sier Erling.

Bruker Python til system- og modellutvikling

Erling er en del av et team som jobber med risikomodeller og analyse i Sparebanken Vest. Her jobber han mye med problemstillinger hvor data brukes for å fatte beslutninger. Det kan for eksempel handle om å forutse hvilke kunder som risikerer å få problemer med å betale lånet sitt fremover, eller å identifisere kunder som kanskje driver med hvitvasking og derfor bør undersøkes nærmere.

Mitt inntrykk er at det har vært en markant økning i etterspørselen etter denne typen kompetanse også hos andre aktører i bransjen. Erling Risa

Vi benytter Python både til system- og modellutvikling. Et bruksområde er derfor å bygge systemer som håndterer data fra ulike kilder og gjør beregninger på dem. Disse systemene inngår gjerne i større prosesser som behandling av lånesøknader. I tillegg benytter vi Python til å bygge modeller, som basert på statistikk eller maskinlæring skal bidra til at vi tar best mulige beslutninger, forteller Erling.

På hvilken måte mener du at ansatte i finansbransjen kan dra nytte av Python-kompetanse?

For de av oss som jobber med utvikling er Python et av de beste verktøyene vi kan ha i verktøykassen, ettersom det er et modent språk som støttes av mange store aktører. I tillegg tror jeg det er et stort potensial for å forbedre prosesser hvor det i dag gjøres mye manuelt. Gjort riktig er det å skrive kode som henter og behandler data både raskere og mer robust enn å klippe og lime fra ulike kilder inn i et excelark.

- Programmering er både gøy og nyttig

Studiet Python for Finance er for de som har fullført en finansutdanning eller som jobber i finansbransjen. Målet med studieprogrammet er ikke å utdanne fullverdige utviklere, men å sette finansfolk i stand til å automatisere rutinemessige oppgaver som er relevante for jobben deres.

Erling har en klar oppfordring til de som vurderer å bygge på sin kompetanse med Python.

Hopp i det! Hvis man først blir bitt av basillen, er programmering både gøy og nyttig. For å komme i gang tror jeg det kan være lurt å ta et kurs for å lære seg det grunnleggende. I finansbransjen stilles det ofte høye krav til presisjon, så det å skrive god, lesbar og veldokumentert kode vil fort bli viktig dersom man tar Python i bruk på jobb.

Python for Finance er tilgjengelig via nettstudier og har fire oppstarter i året: januar, mars, august og oktober. Alle studiene på Noroff har løpende opptak, som vil si at du kan sikre deg studieplass allerede nå.


Relaterte studier

Python for Finance, Noroff

Python for Finance

Utdanningen gir deg muligheten til å kombinere domenekunnskap innen finans med Python-ferdigheter, slik at du kan bidra til utviklingen av nye programvareprodukter for finansbransjen.

  Nettstudier
  6 måneder
  30 studiepoeng
Les mer
Backend-utvikling Noroff

Backend-utvikling (Årsstudium)

Teknologiutdanning for deg som ønsker å jobbe med fremtidens nettløsninger. Utvikling og vedlikehold av serverbaserte programvareløsninger blir stadig mer viktig. Backend-utvikler en av de mest etterspurte tech-jobbene.

  Nettstudier
  Oslo
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Anvendt maskinlæring, Machine Learning, utdanning

Anvendt maskinlæring

Det er knapt noen aspekter ved vårt digitale liv som er uberørt av maskinlæring. Med denne utdanningen lærer du systemer å lære fra data. Du blir attraktiv for jobber innen AI og kan gå rett i jobb etter utdanningen.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
     
Top