I Statsbudsjettet for 2022 blir ikke Stortingets vedtak om 1000 nye studieplasser fulgt opp. – Det er veldig synd, sier Aage Alexander Foss, rektor for Noroff Fagskole.

– Det er ikke en god nok satsning på høyere yrkesfaglig utdanning per dags dato, og da spesielt høyere utdanning innenfor IT. Vi vet at IT-bransjen vil være kanskje den yrkesgruppen med størst behov for kompetanse de kommende 5-10 årene, så det er veldig synd, sier Foss.

Stortingets opprinnelige vedtak omfatter blant annet en videre opptrapping av studieplasser helt frem mot 2025. Regjeringen følger opp strategien på flere områder, men i det reviderte Statsbudsjettet for 2022 blir ikke vedtaket om studieplassene fulgt opp.

– Morgendagens jobber blir mer digitale og mer tjenestebaserte. Dette er faktorer som er helt avgjørende for at vi skal få til det digitale og bærekraftige skifte. Mangelen på kompetanse og arbeidskraft er kanskje en av de største truslene mot å få til dette, sier Foss.

Behovet vil kun øke

Ifølge en rapport utført av Samfunnsøkonomisk analyse på vegne av blant andre IKT Norge og Nito, er det allerede et stort udekket behov for IKT-spisskompetanse i det norske arbeidsmarkedet. Problemet vil bare bli verre i løpet av de neste årene, og rapporten anslår at det vil være behov for 66 prosent flere arbeidstakere med IKT-utdanning innen 2030.

– Å etablere utdanninger og fylle dem med studenter tar tid. Skal vi unngå en kompetansekrise, må det er bredt løft til, forklarer Foss.

Rapporten viser også at det i stadig økende grad importeres IT-tjenester, og at stadig flere IKT-oppgaver i Norge blir løst fra utlandet.

– Det er klart at å gjøre seg avhengig av utenlandsk kompetanse på denne måten gjør oss sårbare. Vi er nødt til å oppnå et tilsvarende kompetansenivået på IT også her i Norge, sier Foss.

Noroff utvider med 500 studieplasser

Som et svar til det stadig økende behovet for IT-kompetanse i yrkeslivet, vil Noroff utvide med opp til 500 nye studieplasser i år.

– Vi har nye campuser i både Kristiansand og Bergen som har mer plass. Her vil vi øke kapasiteten og ta imot flere studenter. I tillegg lanserer vi de toårige, hands-on og hyperanvendbare fagskolestudiene Backend Development og Data Analyst, forteller Foss.

I tillegg til studieplassene på campus, vil det alltid være studieplasser på Noroff nettstudier.


Nettverk og IT-sikkerhet utdanning

Nettverk og IT-sikkerhet

Praktisk IT-utdanning som lærer deg å bekjempe hacking og datakriminalitet. Det akutte kompetansebehovet for IT-sikkerhet gir gode jobbmuligheter etter studiet.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Stavanger
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
Nettverk og systemadministrasjon, utdanningen innen IT

Nettverks- og system­administrasjon

Drift, konfigurasjon og administrasjon av datanettverk og servere har gått fra å være spesielt for IT-bedrifter, til å være noe som berører alle. Behovet for kompetanse innen nettverks- og systemadministrasjon har aldri vært større.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Stavanger
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Anvendt maskinlæring, Machine Learning, utdanning

Anvendt maskinlæring

Det er knapt noen aspekter ved vårt digitale liv som er uberørt av maskinlæring. Med denne utdanningen lærer du systemer å lære fra data. Du blir attraktiv for jobber innen AI og kan gå rett i jobb etter utdanningen.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Frontend-utvikling utdanning i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand
 

Frontend-utvikling

En teknologiutdanning der visuell utforming møter koding, web- og UX-design. Det store behovet for frontend-utviklere åpner dører til en mangfoldig karriere innen IT og design.

  Nettstudier
  Oslo
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
     
Top