Hele én av seks nye jobber kommer innenfor IKT-sektoren, men flesteparten av de nye arbeidsplassene er i Oslo og Viken. – Sørlandet kan og bør ha sin del i dette, sier Øystein Eriksen Søreide i Abelia.

På landsbasis har det blitt skapt 2300 nye arbeidsplasser innenfor IKT-sektoren det siste året. Kun 60 av disse ble skapt i Agder. Dermed skapes det 2,3 ganger flere arbeidsplasser innenfor IKT-sektoren i resten av Norge enn i Agder. Dette bekymrer Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

– Her er det nok en jobb som må gjøres. Våre analyser viser at norsk dataøkonomi allerede har en verdiskaping på 150 milliarder kroner, og en sysselsetting tilsvarende 100.000 arbeidsplasser. I 2030 kan verdiskapingen være det dobbelte, og Sørlandet kan og bør ha sin del i dette, sier han.

Behov for kompetanseheving

Økte offentlige utgifter, koronakrisen, og klimasituasjonen øker behovet for omstilling av norsk økonomi. Abelias omstillingsbarometer for 2020 viser derimot at Norges omstillingsevne er svekket.

– Årets rapport viser at Norge må satse mye mer på kunnskap og teknologi om vi skal lykkes med å bygge en kunnskapsintensiv og konkurransedyktig økonomi, sier Søreide.

Høy kompetanse, ikke minst innen teknologi, er en forutsetning for å utvikle nye arbeidsplasserØystein Eriksen Søreide

Blant områdene Søreide trekker frem som områder med forbedringspotensial, er behovet for kompetanse blant de mest fremtredende.

– Halvparten av teknologi- og kunnskapsbedriftene i Norge taper kunder og markedsandeler fordi de ikke får tak i fagfolk eller nok kompetanse. Da trenger vi mer, ikke mindre, samarbeid. Høy kompetanse, ikke minst innen teknologi, er en forutsetning for å utvikle nye arbeidsplasser, nye næringer og et bærekraftig velferdssamfunn, sier Søreide.

Han fortsetter:

–På lenger sikt er en satsing på IT-utdanning på fagskole, høyskole og universitetsnivå viktig, og at myndighetene legger forholdene til rette for det med gode rammebetingelser - enten utdanningen er levert av offentlig eller private institusjoner og er offentlig finansiert eller ikke. Et viktig grep vil være å likestille private norske fagskoler og høyskoler med tilsvarende utenlandske, ved å innføre stipend på lån til skolepenger i Lånekassen. Gitt at stipendet kun oppnås når utdanning er fullført og bestått, vil det også bidra til at flere fullfører og består. 

Regiondirektør i NHO Agder, Høye Gerhard Høyesen, er enig med Søreide.

– Tre av fire NHO-bedrifter trenger mer IKT-kompetanse, og behovet går også langt utover IKT-næringene. Det er nok dermed viktig å løfte frem IT-utdanning. Den må gis en høyere status, og ikke minst må en vise til alle de jobbmulighetene som vil komme. Tenk for eksempel hva en større batterisatsing på Sørlandet vil kreve av folk med høy IT-kunnskap, sier han.

– Helt avgjørende for å kunne ta del i utviklingen

Sysselsettingen i IKT-næringen har vokst med 25 prosent de siste 10 årene. Behovet er forventet å vokse med ytterligere 66 prosent fram mot 2030, viser rapporten "Norges behov for IKT-kompetanse i dag og fremover" fra 2021. Administrerende direktør ved Noroff, Lars Erik Torjussen, anerkjenner det enorme kompetansebehovet, men øyner også en løsning.

– Noroff er på alle måter en utdanningsinstitusjon som bidrar til å øke kompetansenivået innen IT og teknologi, både i Norge og på Sørlandet. Vår posisjon og rolle er å levere relevante høyskoleutdanninger, fagskoleutdanninger og kortere kurs innen teknologi og digitale medier. Med ny og moderne campus i sentrum av Kristiansand vil vi fremstå som et svært godt valg for de som ønsker en praktisk rettet teknologiutdanning i regionen, sier han.

Torjussen beskriver Agder som en region med mange styrker, men trekker spesielt frem mulighetene for regional utvikling som åpner seg med «det grønne skiftet».

– Batterifabrikk, datasentre, hydrogenproduksjon, og ikke minst satsningen på utbygging av havvind rett utenfor kysten vår gir regionen formidable muligheter fremover. Vår geografiske beliggenhet gir regionen klare fordeler, samtidig som det vil være utfordrende å klare å konkurrere med andre regioner om de nye initiativene. Digital og teknologisk kompetanse på alle nivå blir helt avgjørende for å kunne ta del i denne utviklingen, sier han.

Lars Erik Torjussen. Foto: Magnus Wintersborg

 

Større satsning på bootcamp-kurs

Behovet for kompetanseheving i regionen vil også omfatte de som allerede er i bransjen, ifølge Søreide.

Digital og teknologisk kompetanse på alle nivå blir helt avgjørende for å kunne ta del i denne utviklingenLars Erik Torjussen

– Abelias medlemmer ser at det er behov for mekanismer som gjør det enklere å bane seg inn i formell utdanning igjen dersom man tar en pause. Det må legges til rette for at ansatte kan gjennomføre jevnlig kompetanseheving mens de er i arbeid – for eksempel gjennom å bruke Lånekassen som verktøy for voksne til å stimulere etterspørselen, sier han.

Han fortsetter:

– Generelt er det viktig å legge forholdene til rette for et samarbeid mellom de regionale utdanningsinstitusjonene og det regionale arbeids- og næringslivet, for å sikre at utdanningen blir relevant og støtter opp under næringslivets kompetansebehov.

Hvordan kan Noroff bidra til at landsdelen skal bli konkurransedyktig på teknologi?

– Noroff kan videreutvikle sine utdanningstilbud innen IT- og teknologifag, både med hensyn til kortere kurs og lengre studieløp. De kan med fordel videreutvikle og utvide kortkurstilbudet Accelerate, med intensiv opplæring eller omskolering over ti uker, sier Søreide.

Accelerate er Noroffs satsning på korte, intensive utdanningsløp rettet mot ansatte ute i bedriftene som har behov for et kompetanseløft. Gjennom bootcamps på ti uker med intensiv utdanning innen koding går studentene gjerne fra å ikke kunne kode, til å bli gode nok til å jobbe i et utviklerteam i sin bedrift. Torjussen bekrefter at kursene vil videreutvikles.

– Fremover vil det komme flere bootcamp-konsepter innen flere digitale disipliner, samt andre typer kortkurs som skal gi konkrete ferdigheter til dem som gjennomfører kursene. Det er et stort gap mellom behovet ute i bedriftene og mennesker med de rette ferdighetene, og muligheten til å forbli i jobb og utvikle seg videre krever gode, korte utdanningsløp tilpasset folk i jobb, forteller han.

Hva mer kan Noroff gjøre?

– Vi kan gjøre mer ved å fortsette å utvikle nye relevante studieprogram, og ved å arbeide tettere med næringslivet i regionen. Vi ønsker at våre studenter skal gå rett i jobb, og at de gjerne under studiene arbeider på prosjekter sammen med relevant industri, sier han.

Hold deg oppdatert

Gjør som hundrevis av andre studenter og motta nyttige råd om hva du bør tenke på når du skal velge din utdanning. Du kan når som helst melde deg av.

Jeg har lest Noroffs personvernerklæring og aksepterer at Noroff håndterer mine data som beskrevet i vilkår og betingelser.

Bachelor i cyber security - utdanning

Bachelor i Cyber Security

IT-utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot cyberangrep, datakriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med IKT-sikkerhet og redusere digital sårbarhet.

  Nettstudier
  Oslo, Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Applied Data Science - utdanning

Bachelor i Applied Data Science

IT-utdanning som gjør deg klar for det økende globale behovet innen maskinlæring, kunstig intelligens og big data-analyse. Applied Data Science lærer deg vitenskapelige metoder for å jobbe med data på en praktisk og anvendbar måte.

  Nettstudier
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i digital etterforskning - utdanning

Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics)

IT-utdanning som lærer deg datasikkerhet og etterforskning av digital kriminalitet. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med digital sikkerhet og etterretning for politi og andre organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet.

  Nettstudier
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Interaktive medier, spill, utdanning på høyskole

Bachelor i interaktive medier - Spill

Jobb i skjæringspunktet mellom kreativitet og teknologi. Utdanningen lærer deg å designe og programmere interaktivt innhold til spill og virtuell virkelighet på tvers av bransjer.

  Nettstudier
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i interaktive medier - utdanning i animasjon

Bachelor i interaktive medier - Animasjon

Jobb i skjæringspunktet mellom teknologi og kreativitet. Utdanningen lærer deg å designe og animere digitale modeller og karakterer for film, spill og virtuell virkelighet på tvers av bransjer.

  Nettstudier
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Digital markedsføring, utdanning

Digital markedsføring

Gå rett i jobb som digital markedsfører og skap resultater med digital annonsering, søkemotoroptimalisering, personvern og analyse. Utdanningen fokuserer på strategisk og målrettet markedsføring på nett og sosiale medier.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Frontend-utvikling utdanning i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand
 

Frontend-utvikling

Frontend-utvikling er teknologiutdanningen hvor visuell utforming møter koding, web- og UX-design. Det store behovet for frontend-utviklere nærmest garanterer jobb etter studiene.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Kristiansand
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
Anvendt maskinlæring, Machine Learning, utdanning

Anvendt maskinlæring

Med anvendt maskinlæring kan du lære systemer å lære fra data. Bli attraktiv for jobber innen kunstig intelligens og gå rett i jobb etter utdanningen.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
UX-design utdanning Nettstudier
 

UX-design

UX-design er en ettårig teknologiutdanning med fokus på brukeropplevelsesdesign. Bli UX-designer og få praktisk kompetanse i brukertesting, wireframing, prototyping og interaksjonsdesign.

  Nettstudier
  Oslo
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
UI-design, utdanning

UI-design

Blir klar for jobb som UI-designer med denne ettårig teknologiutdanningen. Få ettertraktet kompetanse i brukergrensesnittdesign og gå rett i jobb etter utdanningen.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Nettverk og IT-sikkerhet utdanning

Nettverk og IT-sikkerhet

Praktisk IT-utdanning som lærer deg å bekjempe hacking og datakriminalitet. Det akutte kompetansebehovet for IT-sikkerhet gir solide jobbmuligheter etter studiet.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Stavanger
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
3D design og spillteknologi, utdanning

3D design og spillteknologi

Bli 3D-designer og jobb med spill, VFX, visualisering, AR og VR eller i andre bransjer. Studiet benytter nyeste teknologi og arbeidsmetoder, slik at du blir klar for et moderne arbeidsliv.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Stavanger
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
3D design og spillteknologi - Interaktiv, utdanning

3D design og spillteknologi - Interaktiv

Jobb med moderne spillteknologi, og bli en attraktiv 3D-designer med førstehåndskunnskap om spillmotorer. På studiet kan du lage ditt eget spill, og lærer blant annet visualisering og 3D-grafikk for VR og AR.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Stavanger
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
3D design og spillteknologi - Interaktiv, utdanning

3D design og spillteknologi - Innholdsutvikling

Bli 3D-designer og skap estetiske miljøer til spill, film og andre bransjer. Studentene lærer fotogrametri, 3D-miljøer, modelleringsteknikker og karaktermodellering.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Stavanger
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
Grafisk design utdanning i Oslo, Stavanger og Kristiansand
 

Grafisk design

Praktisk utdanning hvor du lærer å jobbe kreativt med visuell kommunikasjon. Bli grafisk designer og jobb fremtidsrettet med strategisk design, illustrasjon, foto, webdesign og animasjon.

  Nettstudier
  Oslo, Stavanger
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
Nettverk og systemadministrasjon, utdanningen innen IT

Nettverks- og system­administrasjon

Praktisk IT-utdanning som lærer deg administrasjon av nettverk og systemer. Studiet sentreres rundt  Microsoft- og Unix-baserte teknologier, og infrastruktur for nettverk og serverdrift med fokus på IT-sikkerhet.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Stavanger
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Videomarkedsføring i sosiale medier, utdanning

Videomarkedsføring i sosiale medier

Video er en viktig del av influencer-markedsføring. Jobb med digitale strategier og benytt videoproduksjon og storytelling på Facebook, Instagram, YouTube og andre sosiale medier.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Teknisk design med DAK, AutoCAD

Teknisk design med DAK 2D/3D

Praktisk ettårig utdanning i teknisk design, hvor du lærer å tegne, modellere og visualisere bygg og moderne konstruksjoner innen BIM, produktdesign og digital prototyping.

  Nettstudier
  Oslo
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Digital prototyping, 3D-printing

Digital prototyping

Morgendagens produkter fremstilles og testes digitalt. Bli klar for jobb i prosess- og produksjonsindustrien med en fremtidsrettet utdanning som lærer deg å designe fysiske produkter ved bruk av 3D-printing.

  Nettstudier
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
     
Top