Jeg ville utforske mulighetene for å benytte droner for søk og redning som et komplementært verktøy i tillegg til helikopter, sier 39-åringen.

Tanken har hele veien vært å spare tid for kritisk syke og/eller skadde personer ved bruk av anvendt teknologi. Selv om vi har god dekning av redningshelikopter i Norge, vil droner være et godt verktøy for å vinne tid og starte søk før andre ressurser kommer frem til stedet, sier Jørgen Skogmo (39).

Han studerer anvendt maskinlæring ved Noroff, samtidig som han jobber som prosjektleder i Norsk Luftambulanses teknologiavdeling.

Jeg tror vi har tatt et kvantesprang når det kommer til bruk av teknologi i søke- og redningsoperasjoner, sier Jørgen.

Video sendt fra 5G-drevne droner

Ideen er at når en krise oppstår, blir et mobilt 5G nettverk på hjul utplassert i nærheten av redningsoperasjonsområdet. En drone sendes ut fra kjøretøyet og sender video tilbake til det mobile kontrollrommet.

Inne i NOW-kontrollrommet blir videoen behandlet av en Intel-utviklet Machine Learning-algoritme som er opplært til å gjenkjenne relevante elementer, som mennesker, hunder og biler.

Dette er nok bare starten på et felt i rivende utvikling, sier Jørgen engasjert.

På en treningsleir for norske SAR-operatører i september, demonstrerte Telenor med Intel og Norsk Luftambulanse bruken av et proof-of-concept mobilt 5G nettverk i et katastrofescenario.

Se video her:

Vi kjørte en klassifiseringsalgoritme på en sanntidsvideo-strøm fra drone via et mobilt 5G-nettverk. Dette var for å vise at anvendt teknologi kan augmentere kapasiteten til dronepiloter og gi dem bedre beslutningsstøtte. Noe som i sluttsum betyr mye spart tid for pasienten, forteller Jørgen engasjert.

Studerer anvendt maskinlæring

Jeg hadde noen hypoteser og tanker om ny metodikk for bruk av maskinlæring innen prehospital akuttmedisin, men manglet fagkunnskap og det teoretiske fundamentet. Får å komme i mål med hva jeg ville gjøre måtte jeg rett og slett skaffe meg kunnskapen.

Slik ble det til at Jørgen søkte studiet i anvendt maskinlæring ved Noroff Nettstudier.

Gjennom det ettårige studiet kan du lære systemer å lære fra data. Målet er å gjøre det mulig for systemer å identifisere mønstre uten videre programmering, noe som gjør denne fremgangsmåten svært verdifull for selskaper.

Å studere anvendt maskinlæring er kjempeinteressant, men også veldig krevende. Når man kommer dit at man kan omsette teori til praksis, det er virkelig da man ser hvor store muligheter maskinlæring har.

Nettstudier har oppstart fire ganger i året. Neste oppstart er allerede 10. januar. Se hvilke studier som starter her


Relaterte studier

Anvendt maskinlæring, Machine Learning, utdanning

Anvendt maskinlæring

Det er knapt noen aspekter ved vårt digitale liv som er uberørt av maskinlæring. Med denne utdanningen lærer du systemer å lære fra data. Du blir attraktiv for jobber innen AI og kan gå rett i jobb etter utdanningen.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Applied Data Science - utdanning

Bachelor in Applied Data Science

Studieprogrammet forbereder deg på en spennende karriere der du jobber med bedrifter for å forstå og bruke de enorme datamengdene de har tilgjengelig. I tillegg vil du utvikle ferdigheter innen intelligente AI-systemer.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Data Analyst Noroff

Data Analyst (Årsstudium)

Som dataanalytiker blir du blant de mest ettertraktede i dagens arbeidsmarked. Din evne til å veilede ledere i å ta informerte beslutninger ved hjelp av relevant og oppdatert datadrevet informasjon, vil gjøre deg til en viktig ressurs.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Frontend-utvikling utdanning i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand
 

Frontend-utvikling

En teknologiutdanning der visuell utforming møter koding, web- og UX-design. Det store behovet for frontend-utviklere åpner dører til en mangfoldig karriere innen IT og design.

  Nettstudier
  Oslo
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
     
Top