Norge regnes som et av de mest digitaliserte landene i verden. Det gir gode jobbmuligheter for deg som tar IT-utdanning.

IKT-Norge kunne i august 2015 rapportere at det er kritisk mangel på IKT-kompetanse i Norge.

Deres kompetanseundersøkelse viser at norsk IKT-næring mangler folk til 6.300 IT-arbeidsplasser. Dersom man inkluderer vanlige bedrifter med store IT-avdelinger, er mangelen på kandidater estimert til å være over 8.600 arbeidsplasser.

Norsk IKT-næring mangler i dag folk til 6300 IKT-arbeidsplasser.IKT-Norge

Norge er sårbare

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder bruk av IKT. Dette gjør norsk næringsliv mer konkurransedyktig, men også mer utsatt for digitale angrep.

Sårbarhetsutvalget har på oppfordring fra regjeringen gjennomgått digitale sårbarheter innenfor samfunnsfunksjoner. I utredningen kommer det frem at Norge årlig taper cirka 20 milliarder kroner på grunn av IKT-kriminalitet alene.

Utvalget melder at etterspørselen etter personer med avansert IT-kompetanse er større enn antall personer som innehar denne kompetansen. Norge havner også på bunnen av OECD-landene sin statistikk av antallet nyutdannede innen IT. 

Det avsløres stadig mer cyberspionasje. Sammen med internasjonal terrorisme, er cyberspionasje en av to hovedtrusler mot Norge. Leder av E-tjenesten, Kjell Grandhagen, har sagt til DN.no at de registrerer en økning i aktivitet fra Kina og Russland. Ifølge E-tjenesten er disse to landene sentrale aktører innen spionasje mot Norge.

Behovet for IT-utdanning innen nettverk- og IT-sikkerhet, bachelor i digital etterforskning, og nettverks- og systemadministrasjon er derfor svært relevant. 

Flere velger trygg utdanning

EU-kommisjonen har advart at det vil mangle inntil en halv million arbeidere i Europa med spesialkompetanse innen IKT i 2016.

IT-bransjen betegnes som den nye oljen og arbeidsmulighetene er mange.Lena Marthinsen, student

Hjemme i Norge estimerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) at det med dagens utdanningstakt vil mangle mer enn 10.000 personer med avansert IKT-kompetanse innen 2030.

Lena Marthinsen studerer nettverk og IT-sikkerhet på Noroff Stavanger. Hun skulle ønske hun begynte med IT-utdanning tidligere:

– Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke gjorde dette før!

IT-bransjen betegnes som den nye oljen og arbeidsmulighetene er mange, og ikke minst fremtidsrettet, sier hun. – Vi lærer alt fra hacking til preventative tiltak.

Les også: – Før eller senere blir du hacket

Se video - IT-studier på Noroff

Fremtidsrettet IT-utdanning

Det treårige bachelorstudiet i digital etterforskning hos Noroff har fokus på granskning og etterretning. Graden gir kunnskap om sikring og undersøkelser av digitale systemer, og dekker kjerneteori kombinert med et solid praktisk fundament, for å oppnå kompetansenivået som kreves i sikkerhetsroller i bransjen.

Etter en slik utdanning, åpner det seg muligheter for å jobbe i politi og etterretning, eller i datasikkerhet for små og store selskaper.

Norge årlig taper cirka 20 milliarder kroner på grunn av IKT-kriminalitet alene.Sårbarhetsutvalget

Den toårige utdanningen nettverk og IT-sikkerhet fokuserer på systemadministrasjon, programmering, sikkerhetstiltak og digital etterforskning. Etter fullført studium kan du blant annet arbeide som sikkerhetsmedarbeider, IKT-sikkerhetskonsulent eller IKT-koordinator. Du kan også jobbe som sikkerhetsrådgiver eller konsulent.

Nettverks- og systemadministrasjon er et teknisk IT-studium innen Microsoft og Unix-baserte teknologier, nettverksinfrastruktur og serverdrift.

Noroff tilbyr IT-studier i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Alle studier er også tilgjengelige som Nettstudier.

Alle utdanningstilbud ved Noroff er NOKUT-godkjent, og godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

Bachelor i digital etterforskning - utdanning

Bachelor i digital etterforskning (digital forensics)

IT-utdanning som lærer deg datasikkerhet og etterforskning av digital kriminalitet. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med digital sikkerhet og etterretning for politi og andre organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet.

  Nettstudier
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Nettverk og IT-sikkerhet utdanning

Nettverk og IT-sikkerhet

Praktisk IT-utdanning som lærer deg å bekjempe hacking og datakriminalitet. Det akutte kompetansebehovet for IT-sikkerhet gir solide jobbmuligheter etter studiet.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
Nettverk og systemadministrasjon, utdanningen innen IT

Nettverks- og system­administrasjon

Praktisk IT-utdanning som lærer deg administrasjon av nettverk og systemer. Studiet sentreres rundt  Microsoft- og Unix-baserte teknologier, og infrastruktur for nettverk og serverdrift med fokus på IT-sikkerhet.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Top