Etterspørselen etter fagpersonell i film- og TV-bransjen har økt de siste årene, og nå er det vanskelig å få tak i kompetente folk. – Vi jobber for å gjøre studentene våre til et førstevalg i bransjen, sier linjeansvarlig for film ved Noroff, Tommy Næss.

Store produksjonsselskaper som Rubicon TV og Nordisk Banijay opplever rekrutteringsutfordringer til sine TV-produksjoner. Særlig realitykonseptene går det hardt utover, og i august uttalte administrerende direktør i Nordisk Banijay, Erlend Hernø Røeggen, til Dagbladet at «alle steiner snus». Tommy Næss, som er linjeleder på studiet i filmproduksjon ved Noroff, forteller at etterspørselen etter kompetente fagfolk i film- og TV-bransjen har økt de siste årene fordi strømmetjenestene i økende grad produserer film og TV-serier i Norge.

– Dette er i utgangspunktet veldig positivt for vår bransje, som ellers har vært en tøff bransje å komme inn i. Samtidig er det en vanskelig situasjon, og vi trenger helt klart å utdanne mer kompetente fagfolk for å kunne fylle disse rollene i fremtiden, sier Næss.

Samarbeid mellom bransjen og skolen

Behovet for kompetanse i bransjen strekker seg over mange ulike fagfunksjoner. Særlig i etterarbeidet trengs det stadig flere folk.

– Bransjen etterspør flere fagfolk med erfaring, og i film- og TV-bransjen finnes det veldig mange roller og funksjoner som skal fylles. Hos Noroff er vi opptatt av å gi våre studenter bra innsikt i noen av disse fagrollene, slik at de kan begynne i bransjen i et utvalg av roller, sier Næss.

Vi blir en sterk tilbyder av talent til bransjenTommy Næss

/

Studentene ved Noroff får mye praktisk erfaring. Foto: Jeanette L. Bækkevold

Han understreker viktigheten av at bransjen og utdanningsinstitusjonene kan samarbeide for å få nok kompetente fagfolk, og at dette er noe Noroff har stort fokus på.

– Gjennom våre bransjepartnere og det at vi inviterer andre selskaper som etterspør mer arbeidskraft inn, blir vi en sterk tilbyder av talent til bransjen. Vi gir kontinuerlig selskapene innsikt i hva vi har å tilby, og hører på dem slik at vi kan justere undervisningen vår. På den måten jobber vi aktivt for å gjøre studentene våre attraktive og til et førstevalg i bransjen, sier han.

Praksisrettet utdanning

Administrerende direktør i Rubicon TV, Ivar Køhn, uttalte til Dagbladet i august at det er stor konkurranse om god arbeidskraft, og at film- og TV-bransjen har en jobb å gjøre med å vise seg bedre frem til de som er på vei inn i yrket. Det er Næss enig i:

  Vi ønsker oss absolutt et større kontaktnett utad i bransjen enn de vi har sittende i fagrådet vårt. Jeg tror også at vi må jobbe med bransjen for å få til et enda større utvalg av praksisjobber for studenter. Da vil både bransjen og studenter bli knyttet tettere opp mot hverandre, sier han.

Næss forteller at filmproduksjon er et svært praksisrettet studium, og at de holder stort fokus på at studentene skal få jobbe med praktiske produksjoner.

– Vi er den filmproduksjonslinjen i Skandinavia med flest praktiske produksjoner på de to studieårene studentene våre går her. Ved å holde høy kvalitet og bransjerelevant fokus på undervisningen og rollene studentene erfarer på produksjonene, får de den erfaringen og selvtilliten de trenger for å begynne og jobbe i en krevende film- og TV-bransje, sier Næss. 

Filmproduksjon tilbys på campus i Oslo og Bergen. Neste oppstart er i august 2023, og allerede nå kan du sikre deg din studieplass. Les mer om studiet her.


Relaterte studier

Filmproduksjon, studer film i Oslo eller Bergen

Filmproduksjon

En praktisk utdanning for deg som vil jobbe i filmbransjen. Gjennom studiet vil du jobbe kontinuerlig med studentproduksjoner og få en grundig opplæring i det utstyret som filmbransjen bruker i dag.

  Oslo, Bergen
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
     
Top