«Jeg får håp for fremtiden ved å få være vitne til hvordan studentene mine takler dette», skriver Ida Serneberg, programleder og faglærer for digital markedsføring.  

Studentene i digital markedsføring ved Noroff campus Oslo hadde akkurat avsluttet et vellykket, eksternt prosjekt. Jeg var stolt og lykkelig over at å få være lærer til - og på mange måter kollega med - en så dyktig klasse. Nå gjenstod bare en presentasjon av videoer studentene hadde laget, og så skulle vi begynne på nytt, spennende emne - resultatmåling og analyse av markedsaktiviteter på nett.

På Noroff har vi lang erfaring av å drive studier på nett. Ida Serneberg

I 23-tiden onsdag 11. mars kom beskjeden om at campus måtte stenges. Flere dager før hadde vi programledere på Noroff fått indikasjoner fra ledelsen om at stenging kunne bli en realitet. Hele uken kunne jeg derfor forberede meg mentalt og få tak i ressurser jeg trengte om jeg måtte flytte studentene mine fra campus til nett.

På Noroff har vi lang erfaring av å drive studier på nett, og jeg har over 200 registrerte online-studenter i fagene mine. Det å flytte over 25 campus-studenter til nettstudier høres kanskje ut som en smal sak, men for campus-studentene er det en overgang å gå over til online studier. Nå skal vi overføre hackathons, intensive økter hvor vi løser ulike bedrifter sine problemer innen digital markedsføring over på nett, samt legge til rette for gjesteforelesninger.

«"

Foto: Magnus Wintersborg

Online og campus-undervisning må jobbe tandem

Vi har funnet løsninger som går på tvers av avdelinger, hvor alle hjelper alle. Ida Serneberg

Allerede før stenging av campus satte jeg et mål om å opprettholde eksisterende plan i så stor grad som mulig. Timeplanen skulle forbli nøyaktig den samme, tenkte jeg. Jeg følte meg nesten litt naiv; hvordan skulle dette i det hele tatt gå an?

Det har heldigvis vist seg at mange av våre samarbeidspartnere er villige til å kjøre planlagte prosjekter som avtalt, og å gå digitalt med all gjennomføring, kommunikasjon og samarbeid. Dette gjelder også bedrifter i bransjer som nå står i en svært vanskelig situasjon.

Vi kommer til å gjennomføre et virtuelt hackathon innen kort tid og ønsket om å opprettholde en normal hverdag er stor, blant studenter, partnere og oss lærere. Kollegaer stiller opp for å fylle opp noen av gjesteforelesningene, her er det ekte dugnadsånd! Vi har funnet løsninger som går på tvers av avdelinger, hvor alle hjelper alle. Jeg er overbevist om at online- og campus-undervisning kommer til å fortsette å jobbe i en tandembasert struktur, også når vi kommer oss tilbake til normalen.

«"

Hele klassen samlet for et par måneder siden. Foto: Ida Serneberg

One size does not fit all - ta høyde for ulikhetene

I mange samfunnsteknologiske diskusjoner fokuserer man på valg av verktøy. Hvilken streaming-tjeneste er best? Hvilken kanal er sikrest i henhold til personvern og lagring av sensitiv data? Teknologi har en formativ funksjon i våre sosiale liv - og like mye som teknologien former oss, former vi teknologien. Derfor mener jeg at det ikke finnes et digitalt verktøy som fyller samme funksjon og løser samme problem for alle, heller ikke innen utdanningssektoren. Det finnes rett ikke en “størrelse som passer alle.”

På noen campus-studier blir Discord brukt i kommunikasjon med studentene, mens jeg kommuniserer med studentene mine gjennom Slack og deler arbeidsdokumentene gjennom Google Drive. Det eneste programmet som var helt nytt for studentene og meg i forbindelse med flyttingen til nett var Zoom.

Å fase oss inn på et nytt system var derfor en rask og smertefri øvelse. Ida Serneberg

Studentene mine er vante brukere av en stor bredde av IT-verktøy, og sveiper uten problemer mellom systemer. Å fase oss inn på et nytt system var derfor en rask og smertefri øvelse. Teknologien skaper nye muligheter for undervisning; studentene kommuniserer på forskjellige, simultane nivåer, de chatter skriftlig underveis i undervisning og jeg kan ta opp undervisning for gjenbruk til studenter som ikke kan være tilstede. Interaksjonen i det digitale klasserommet er mer demokratisk; ingen sitter henslengt på bakerste rad eller helt fremme.

De nye, mer uformelle kommunikasjonsformene øker delaktigheten og interaksjonen blant studenter som ikke nødvendigvis alltid er bekvemme med å snakke høyt.

Benytt alle muligheter til samarbeid

Selv om jeg har jobbet med digitalisering i mange år, er jeg litt av en katastrofe når det kommer til å få streaming til å fungere. Ikke-fungerende teknologi stresser meg. Heldigvis har medlæreren min, Silja, god erfaring med forskjellige tjenester og hvordan man best løser filmvisning via stream. Der hvor det er mulig bør du benytte alle muligheter til samarbeid! Der hvor det lar seg gjøre bør du slå sammen trinn og kjøre fellesundervisning med en kollega.

Internett begrenser oss ikke i antall plasser som et fysisk klasserom normalt gjør, i tosomheten føler du deg mindre utsatt i en ellers sårbar situasjon.

«"

Skjermdump: Ida Serneberg

Savnet etter fysisk kontakt

Coronakrisen har forsterket min overbevisning om at endringsdyktighet er en kjernekunnskap i det 21. århundrede. Som en av studentene mine sa: "jobbet under corona-krisen, vil stå som en egen greie på CV-en”. I denne første fasen med digitalt klasserom har studentene mine bevist at de er godt rustet til en fremtid fylt av uvisshet.

En av de største fordelene med fagskolen er nærhet til studenten, fysisk og på nett. Som lærer er halve tiden avsatt til veiledning med den enkelte. I situasjonen vi står i mener jeg at dette er viktigere enn noensinne.

Digitalt felleskap kan aldri erstatte det fysiske, men det kan forsterke samholdet i klassen og skape nye måter å kommunisere og å bli kjent med hverandre på. Ida Serneberg

I klassen min er ikke lenger veiledning bare et tilbud, men en nødvendighet. Så lenge campus er stengt har jeg avsatt 30 minutters samtale med hver student i klassen min hver uke. Det er uunnværlig, mener jeg, siden uroen er stor og bekymringene er mange: angst for å bli syk, familiebedrifter står innfør store utfordringer, ensomheten blir forsterket og mange er fortsatt langt vekk fra foreldrene. Størst av alt er fortsatt savnet etter å sitte i samme rom som medstudentene, puste den samme luften.

Digitalt felleskap kan aldri erstatte det fysiske, men det kan forsterke samholdet i klassen og skape nye måter å kommunisere og å bli kjent med hverandre på. Vi må finne oss til rette i vår nye virtuelle campus, pynte klasserommet slik ville det vært et fysisk rom. Snart skal vi kjøre en digital hjemmefest. Vi kommer til å trenge ritualer underveis - med håpet om at vi snart sees igjen.

Håp og eierskap i en usikker tid

Tiden vi nå opplever er skummel og hele samfunnet og verden rundt oss skaker. Samtidig får jeg håp for fremtiden ved å få være vitne til hvordan studentene mine takler dette. Noen har signert jobbkontrakt, andre sender meg forslag på jobbmuligheter. Sent i forrige uke foreslo en av studentene om vi ikke skulle kjøre et klasseprosjekt med en liten start-up som bærer drømmen at “rettferdig handel er den eneste handelen”. Egentlig spurte studenten om dette allerede i januar, men jeg så ikke plass til det i planen. Det har vi nå!

Prosjektet er ideelt fordi det - på tross av krisen - gir studentene det jeg tror på mest av alt; eierskap til sin egen læringsprosess. Prosjektet i seg selv bærer preg av håp: Et inderlig ønske om at når verden blir friskmeldt kan den stige frem som en oppgradert, bedre versjon av enn den vi hadde før krisen.

Hold deg oppdatert

Gjør som hundrevis av andre studenter og motta nyttige råd om hva du bør tenke på når du skal velge din utdanning.

For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg. Du kan når som helst melde deg av. Les mer i vår personvernerklæring.


Relaterte studier

Digital markedsføring, utdanning

Digital markedsføring

Gå rett i jobb som digital markedsfører og skap resultater med digital annonsering, søkemotoroptimalisering, personvern og analyse. Utdanningen fokuserer på strategisk og målrettet markedsføring på nett og sosiale medier.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Videomarkedsføring i sosiale medier, utdanning

Videomarkedsføring i sosiale medier

Video er en viktig del av influencer-markedsføring. Jobb med digitale strategier og benytt videoproduksjon og storytelling på Facebook, Instagram, YouTube og andre sosiale medier.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Frontend-utvikling utdanning i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand
 

Frontend-utvikling

Frontend-utvikling er teknologiutdanningen hvor visuell utforming møter koding, web- og UX-design. Det store behovet for frontend-utviklere nærmest garanterer jobb etter studiene.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
Top