Networking and Security Fundamentals (CCNA1)

Kurs på nett 08.04.2024
10 uker deltid Foreleser

Ta det første steget mot en karriere innen nettverk og IT-sikkerhet med dette 10-ukers læringsprogrammet som gir deg en innføring i viktige nettverkskonsepter.

Digitalisering verden over har medført en økning i sofistikert digital kriminalitet, som igjen har ledet til hyppigere angrep mot både private bedrifter og offentlige institusjoner. I takt med at digitale løsninger blir mer vanlige i hverdagen og stadig større mengder data genereres i ulike kommunikasjonskanaler, møter bedriftene både muligheter og utfordringer. Disse trendene åpner for nye vekstmuligheter, men nødvendiggjør samtidig sterkere sikkerhetstiltak. Dette gjør at nettverk- og IT-sikkerhet er viktigere enn noensinne før.

Dette kurset gir deltakerne en grunnleggende forståelse av nettverk og sikkerhet i tråd med Ciscos sertifiseringsprogram. På grunn av det økende behovet for kompetanse innen IT-sikkerhet, er personer med ekspertise på dette feltet svært etterspurt. Kurset fungerer som et utmerket første steg mot en karriere innen nettverk og IT-sikkerhet.

Om kurset

Kurset i Nettverk og IT-sikkerhet er utformet for å gi deltakerne en omfattende innføring i konsepter knyttet til nettverk og sikkerhet. Gjennom kurset vil deltakerne utvikle en solid forståelse av nettverksapplikasjoner, protokoller og tjenester, og gradvis lære om mer komplekse teoretiske og bedriftsnettverksmodeller.

Kurset dekker en rekke temaer, som inkluderer komponenter i nettverkskommunikasjon, topologier og sikkerhetsaspekter. I tillegg vil du få praktisk erfaring med grunnleggende konfigurasjon av svitsjer og rutere. Avslutningsvis vil du være forberedt til å ta CCNA1-eksamen.

 • Å bygge enkle lokale nettverk (LAN), konfigurere rutere og svitsjer med grunnleggende innstillinger, og bruke IPv4 og IPv6 adressering.
 • Å konfigurere rutere, svitsjer og sluttbrukerenheter slik at de kan koble til lokale og eksterne nettverksressurser, og muliggjøre kommunikasjon ende-til-ende mellom eksterne enheter.
 • Å utvikle kritisk tenkning og problemløsningsevner ved å bruke ekte utstyr og Cisco Packet Tracer.
 • Å sette opp og feilsøke små nettverk, samt implementere beste praksis for sikkerhet.
 • Introduksjon til nettverk: Få en grunnleggende forståelse av nettverkskonsepter, inkludert nettverkstyper, topologier og grunnleggende sikkerhetstiltak.
 • Protokoller, TCP/IP og OSI-modeller: Mestre reglene for nettverkskommunikasjon gjennom forståelse av OSI- og TCP/IP-modeller og innkapslings- og segmenteringsprosesser.
 • IP-adressering, subnetting og IPv4/IPv6: Få en omfattende forståelse av IP-adressering, inkludert IPv4 og IPv6, og lær hvordan du oppretter og implementerer fleksible adresseringsskjemaer gjennom subnetting og VLSM.
 • Grunnleggende svitsj- og ruterkonfigurasjon: Oppnå kompetanse i å konfigurere nettverksenheter ved hjelp av Cisco IOS.
 • Grunnleggende om nettverkssikkerhet: Få en forståelse av hvorfor sikkerhetstiltak er nødvendige for nettverksenheter, lær hvordan du identifiserer sårbarheter og bruk generelle avbøtende teknikker for økt sikkerhet.
 • Bygg et lite nettverk: Bygg praktiske ferdigheter for å designe, bygge og feilsøke et lite nettverk, ved å inkludere rutere, brytere og sluttenheter mens du gjør deg kjent med standard feilsøkingsmetoder.

Introduksjon til nettverk

 • Forklare hvordan verts- og nettverksenheter brukes.
 • Forklare nettverksrepresentasjoner og hvordan de brukes i nettverkstopologier.
 • Sammenligne egenskapene til vanlige nettverkstyper.
 • Forklare hvordan LAN og WAN kobles sammen til internett.
 • Beskrive de fire grunnleggende kravene til et pålitelig nettverk.
 • Forklare hvordan trender som BYOD, online samarbeid, video og cloud computing endrer måten vi samhandler på.
 • Identifisere grunnleggende sikkerhetstrusler og løsninger for alle nettverk.

Grunnleggende konfigurasjon av bryter og ruter

 • Forklare hvordan du får tilgang til en Cisco IOS-enhet for konfigurasjonsformål og navigere i Cisco IOS for å konfigurere nettverksenheter.
 • Beskrive kommandostrukturen til Cisco IOS-programvaren og konfigurer en Cisco IOS-enhet ved hjelp av CLI.
 • Bruke IOS-kommandoer for å lagre den kjørende konfigurasjonen.
 • Forklare hvordan enheter kommuniserer på tvers av nettverksmedier.
 • Konfigurere svitsj-porter og sikker administrasjonstilgang på en svitsj.
 • Beskrive metoder for portvideresending og portinnstillinger som er tilgjengelige på Layer 2-svitsjporter.
 • Forklare hvordan rammer videresendes i et svitsjet nettverk og sammenligne et kollisjonsdomene med et kringkastingsdomene.
 • Konfigurere grunnleggende innstillinger på en Cisco IOS-ruter, konfigurer rutergrensesnitt og standard gateway.

Protokoller, TCP/IP og OSI-modeller

 • Beskrive kommunikasjonsregler og protokoller som kreves for kommunikasjon.
 • Forklare formålet med OSI- og TCP/IP-protokollpakker og hvordan disse modellene letter standardisering i kommunikasjonsprosessen.
 • Forklare innkapslings- og segmenteringsprosessen i kommunikasjon.
 • Forklare hvordan lokale verter får tilgang til lokale ressurser på et nettverk.
 • Sammenligne karakteristikker til kontrollmetoder for medietilgang på WAN- og LAN-topologier.
 • Beskrive formålet, funksjonene og egenskapene til OSI-laget.
 • Identifisere og karakterisere ulike typer kabler.

IP-adressering, Subnetting og IPv4/IPv6

 • Beskrive strukturen til en IPv4-adresse, inkludert nettverksdelen, vertsdelen og subnettmasken.
 • Sammenligne egenskapene og bruken av unicast-, kringkastings- og multicast IPv4-adressene.
 • Forklare offentlige, private og reserverte IPv4-adresser.
 • Forklare hvordan subnetting segmenterer et nettverk for å muliggjøre bedre kommunikasjon.
 • Beregne IPv4-subnett for et /8-prefiks, /16-prefiks og /24-prefiks.
 • Forklare hvordan du lager et fleksibelt adresseringsskjema ved bruk av variabel lengde subnettmaskering (VLSM).
 • Implementere et VLSM-adresseringsskjema.
 • Forklare behovet for IPv6-adressering, IPv6-adresserepresentasjon og typer IPv6-nettverksadresser.

Grunnleggende om nettverkssikkerhet

 • Forklare hvorfor grunnleggende sikkerhetstiltak er nødvendige på nettverksenheter.
 • Identifisere sårbarheter ved nettverkssikkerheten.
 • Identifisere generelle skadebegrensende teknikker.
 • Konfigurere nettverksenheter med "device hardening" funksjoner for å redusere sikkerhetstrusler.

Bygge et lite nettverk

 • Bygge et lite nettverk og implementere et nettverksdesign som inkluderer en ruter, en svitsj og sluttbrukerenheter.
 • Beskrive vanlige metoder for feilsøking i nettverk.

Dette kurset følger Ciscos globalt anerkjente sertifiseringsstandarder, og gir ikke bare akademisk forberedelse, men også faglig beredskap. Gitt den høye etterspørselen etter IT-sikkerhetsferdigheter, fungerer dette kurset som et grunnleggende skritt mot å oppnå verdifulle sertifiseringer innen det kritiske feltet nettverks- og IT-sikkerhet.

Kurset dekker første del av pensumet for å ta CCNA-sertifiseringen. Går du videre og gjennomfører kursene CCNA2 og CCNA3) vil du være kvalifisert til å ta CCNA 200-301-eksamen. Meld deg opp hos ved et av for å gjennomføre eksamen.

 

Kursinformasjon

Hvor: Kurset ledes av instruktører online, så du kan studere fra hvor som helst.

Når: Kommer

Omfang: 10 uker, deltid.

Undersvisningsspråk: Engelsk.

Ukentlig timeplan: To forelesninger online (fire timer totalt), to timer med oppgaveløsning og cirka fire timer selvstudie. Totalt cirka ti timer.

Pris: NOK 25.000,-

Kontakt

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

Vi kan også tilby skreddersydde versjoner av alle våre kurs.

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: +47 909 50 256 (Hverdager: 09:00 → 15:00)

Sikre din karriere innen IT ved å registrere deg i dag

Grip muligheten for å spesialisere deg innen nettverk og sikkerhet. Registrer deg nå for å fortsette veien mot en sikker og givende karriere i IT-bransjen.

 

 

     
Top