Det er optimale forhold for cyberkriminelle som utnytter situasjonen under Covid-19-pandemien. Derfor er Cyber Security enda viktigere i disse tider. Se opptak av webinaret fra 2. april 2020.

Samfunnet slik vi kjenner det opplever en av de verste pandemiene i vår tid. COVID-19-pandemien har hatt en enorm innvirkning på verden og har allerede ført at til flere land må stenge samfunnsnyttige aktiviteter. I disse tider er cybersikkerhet enda viktigere, ettersom forholdene er optimale for cyberkriminelle å utnytte den sårbare situasjonen.

Webinaret holdes av Dr. Francois Mouton, som er førstelektor i Cyber Security på Noroff School of Technology and Digital Media i Oslo. Hans fagfelt er social engineering, penetration testing og digital forensics.

Webinaret er på engelsk.

Les mer om studiet her.

 

Dr. Francois Mouton
Førstelektor, Cyber Security

Se webinaret her

     
Top