Noroff campus Oslo og Bergen legger om til digital undervisning, etter nye tiltak i kommunene. 

Norge er i starten av andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. 5. november la regjeringen frem nye nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med koronasituasjonen.

Bergen kommune kunngjorde samme dag nye strenge tiltak, som inkluderer påbud om digital undervisning på høyskoler og universiteter i Bergen, som gjelder fra mandag morgen.

Fredag formiddag fulgte Oslo kommune opp med sosial nedstengning av Oslo. Dette er de strengeste tiltakene som er innført i Oslo siden mars og april, grunnet en krevende smittesituasjon. Tiltaket om digital undervisning i alle situasjoner der det er mulig forlenges i ytterligere tre uker.

Noroff legger om til digital undervisning

Vi følger myndighetenes råd, og legger om til digital undervisning på våre campuser i Oslo og Bergen, sier Aage Alexander Foss, COO i Noroff.

Vi må forberede oss på å holde oss mest mulig hjemme, og opprettholde studieprogresjonen. Campusene vil fremdeles være åpne for studenter som trenger å jobbe med programvare eller utstyret/spesialrommene. Alle lærere bes også om å jobbe hjemmefra. 

Den lokale campus vil ta kontakt med studentene så raskt som mulig med planer for digital undervisning og ytterligere informasjon.

Våre campuser i Stavanger og Kristiansand er ikke berørt av disse tiltakene. Noroff vil gjøre nødvendige tiltak for å være i samsvar med nasjonale forskrifter, og vil nøye overvåke situasjonen med lokale myndigheter. 

Se også spørsmål og svar om koronaviruset ved Noroff.

Prioriterer tett oppfølging av studentene

Noroff deltok torsdag ettermiddag i et møte med forsknings-og utdanningsminister Henrik Aasheim. Han understreker at situasjonen er alvorlig, men at universiteter og høyskoler må vektlegge å ta vare på studentene sine.

Oppfølging av våre studenter vil bli prioritert spesielt høyt de neste ukene, sier Aage videre.

Han er tydelig på at Noroff har lang tradisjon med nettbasert utdanning, og at det jobbes for at studentene skal bli minst mulig skadelidende i denne krevende situasjonen.

Aage roser studentene for å ta smittevern på alvor, og oppfordrer alle til å ta vare på hverandre i tiden fremover.

Den digitale undervisningen i Oslo og Bergen vil i første omgang gjelde i tre uker. Noroff følger situasjonen kontinuerlig, og vi komme med informasjon til studentene fortløpende.

Top