Noroff campus Bergen legger om til digital undervisning, for å bidra i dugnaden om å redusere spredning av koronaviruset.

Vi er en del av en nasjonal dugnad for å begrense smitte. Helsen og sikkerheten til våre studenter og ansatte er vår viktigste prioritet sier Aage Alexander Foss, COO i Noroff.

All undervisning ved Noroff campus Bergen flyttes nå digitalt, i første omgang frem til 18. september, som følge av de nye smitteverntiltakene ved Bergen kommune.

Antallet koronasmittede i Bergen har steget raskt. Bergen kommune kom 8. september med strengere koronatiltak og oppfordret til ti dagers dugnad for å redusere ytterligere smittespredning.

Godt rustet for digital undervisning

Campus Bergen vil fortsatt holdes åpen for studenter som har behov for det, men oppfordres til å studere hjemmefra.

Vi er godt rustet for å tilby våre studenter digital undervisning. Vi forsikrer studentene om at situasjonen ikke vil påvirke kvaliteten på utdanningen deres hos oss.

 Faglærerne vil ta kontakt med studentene så raskt som mulig med planer for digital undervisning og nyttig informasjon.

Frem til det oppfordrer Aage studentene om å rigge seg klar med hjemmekontor.

Det er i skrivende stund ikke påvist koronasmitte hos studenter eller ansatte ved Noroff Bergen.

Se også spørsmål og svar om koronaviruset ved Noroff.

Top