Den siste tiden har det vært en rekke cyberangrep rettet mot Norge. Kompetanse innen IT-sikkerhet er derfor svært ettertraktet, og vil bli enda viktigere i tiden fremover.

Cybertruslene øker, og gitt at Norge er teknologisk avansert, er det potensiale for mer målrettede cyberangrep.Emlyn Butterfield

I Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sin rapport om årets trusselbilde kommer det frem at Norge har alvorlige mangler når det gjelder å håndtere omfattende cyberangrep. Vi har tatt en prat med Noroff sin egen Head of Computing, Emlyn Butterfield, om hvilken situasjon Norge befinner seg i når det gjelder IT-sikkerhet. Han forteller om en digitalisert verden som har ført til større fare for cyberangrep.

- Ett enkelt klikk på en lenke kan føre til katastrofale hendelser innen en organisasjon, forteller han.

Det har lenge vært tilgjengelig informasjon om hvordan det er mulig å unngå å bli svindlet eller hacket på nett, men cyberangrep ser ikke lenger ut som det gjorde før. 

- Cyberarenaen inkluderer nå land som angriper land - en bevegelse vekk fra fysisk krigføring. Angrep har blitt mer sofistikert og hyppig, noe som øker trusselen for alle land og øker behovet for spesialister som kan sikre og beskytte systemer, forteller Butterfield.

Han fortsetter om Norges situasjon:

- Gitt at Norge er teknologisk avansert, utgjør dette også et potensiale for mer målrettede cyberangrep.

Nulldagssårbarheter

I følge rapporten fra NSM er en av årsakene til at Norge befinner seg i en sårbar situasjon det som kalles nulldagssårbarheter. Nulldagssårbarheter refererer til svakheter i et program eller system som er ukjent for programvareprodusenten. Disse sårbarhetene kan utnyttes av en angriper for å få tilgang til et system eller ta kontroll over det. Nulldagssårbarheter er svært farlige, da de ikke kan oppdages eller håndteres av vanlige sikkerhetsløsninger.

På grunn av behovet og spesialiseringen har stillingene ofte svært konkurransedyktige lønninger og fordeler.Emlyn Butterfield

Butterfield bekrefter de samme bekymringene.

- Med økningen i bruk av teknologi, og etterspørselen og presset for den nyeste programvaren og maskinvaren, er det en mulighet for at det kan oppstå flere feil og sårbarheter; sårbarheter som er ukjente og deretter utnyttes, sier han.

/

📷: Emlyn Butterfield, Head of Computing. Foto: Privat.

For få eksperter

Et annet viktig punkt i NSM sin rapport, er at Norge har for få eksperter innen IT-sikkerhet. Det er et stort behov for denne kompetansen, både i offentlig og privat sektor. NSM anslår at det trengs rundt 10 000 flere eksperter innen IT i Norge før 2026. Dette er en stor utfordring, da det er vanskelig å rekruttere nok kvalifiserte kandidater.

- Disse ekspertene er nødvendige for å implementere forsvarsmekanismer for å beskytte systemene under deres kontroll; dette er en kompleks oppgave og ikke noe som er lett å gjennomføre.

Butterfield fortsetter:

- På grunn av behovet og spesialiseringen har stillingene ofte svært konkurransedyktige lønninger og fordeler, noe som gjenspeiler den høye etterspørselen og ferdighetsgapet innen dette feltet.

Etterspørselen etter fagfolk innen dette feltet er høy på tvers av ulike sektorer, inkludert helsevesen, finans og teknologi. Den høye etterspørselen gir derfor mange muligheter dersom man velger å studere innenfor fagfeltet.

Noroff tilbyr flere utdanninger innen IT-sikkerhet

Noroff er en av de ledende aktørene på utdanning innen IT-sikkerhet. Vi tilbyr flere ulike utdanninger innenfor nettverk og IT-sikkerhet, cybersikkerhet, digital etterforskning og lignende.

- Vi tilbyr et studieprogram som lar studenter utvikle relevante og praktiske ferdigheter innen forsvar og angrep på systemer og nettverk. Praktisk erfaring er essensiell for å utvikle konkrete ferdigheter og gjøre studenter mer attraktive for arbeidsmarkedet.

Noroff tilbyr spennende og aktuelle utdanninger innen Cyber Security, Applied Data Science, Digital Assurance and Security Management og Digital Forensics.

Relaterte studier

Bachelor i cyber security - utdanning

Bachelor in Cyber Security

Utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot nettangrep, nettkriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg forberedt på en karriere der du jobber med å styrke det digitale forsvaret, samt beskytte data og informasjon.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Digital etterforskning og hendelseshåndtering - utdanning

Bachelor in Digital Forensics and Incident Response

Fremveksten av cyberangrep, løsepengevirus og hacking har ført til et kritisk behov for dyktige digitale etterforskere med evnen til å svare på cybersikkerhetshendelser.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Applied Data Science - utdanning

Bachelor in Applied Data Science

Studieprogrammet forbereder deg på en spennende karriere der du jobber med bedrifter for å forstå og bruke de enorme datamengdene de har tilgjengelig. I tillegg vil du utvikle ferdigheter innen intelligente AI-systemer.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor in Digital Assurance and Security Management, Digital informasjons­sikkerhetsstyring og -tilsyn - utdanning

Bachelor in Digital Assurance and Security Management

Jobb med sikkerhetsstyring og sikring av verdifulle digitale eiendeler. Denne bacheloren dekker IT-kunnskap, fra forretningsprosesser til databasesystemer, ledelse og IT-arkitektur.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
     
Top