Netsecurity har hatt jevn vekst siden de startet opp. Det er forventet at etterspørsel etter IT-sikkerhetskompetanse vil fortsette å øke.

Netsecurity ble startet i 2009 som leverandør av sikkerhetsprodukter og kompetanse primært på Sørlandet. De har hatt en jevn vekst hele tiden – i takt med samfunnets behov for økt sikkerhet. Selskapet er i dag et av Norges største innen IT-sikkerhet. Vi har tatt en prat med leder for digitale sikkerhetstjenester i selskapet, Frank Kirkeng.

Trusselbildet blir mer og mer komplekst for hvert år, og det krever mer av oss som samfunn og hver enkelt virksomhet å bygge et solid forsvar mot cybertruslene. Oppdraget vårt har hele tiden vært å hjelpe virksomheter med å oppdage og stoppe angrep, slik at konsekvensene og kostnadene blir så begrenset som mulig, sier han.

Trusselbildet blir mer og mer komplekst for hvert år. Frank Kirkeng

📷: Leder i Netsecurity, Frank Kirkeng. Foto: Kaja Falck-Ytter.

Trusselbildets utvikling

Frank tror at den jevne veksten kommer av trusselbildets utvikling, samt samfunnets og hver enkelt bedrifts behov for å sikre sine verdier. Han forventer at behovet for tjenestene Netsecurity tilbyr vil fortsette å øke i fremtiden.

De ondsinnede aktørene blir mer og mer kyniske. De utvikler stadig nye teknikker og jobber målrettet, men stadig oftere også helt tilfeldig.

Han mener at norske ledere har for lavt kunnskapsnivå om trusselbildet og ikke minst hvordan det kan ramme dem.

Dette kan komme av at det er vanskelig å forstå trusselbildet, men også at norske ledere dessverre fremdeles minimaliserer egen betydning. Tilfeldige angrep kan ramme hvem som helst. Derfor kan ingen tenke at «det gjelder ikke meg», eller «dette er ikke mitt ansvar». It-sikkerhet er et ledelsesansvar.

Frank forteller at han jobber for at Netsecurity skal utvikle seg ut over Norge.

Jeg har den gleden av å jobbe med sikkerhetstjenester og utvikling av disse, og ser behovet for både nye og enda bedre tjenester i tiden fremover. Vi skal fortsette å være innovative og tilby ekstremt gode sikkerhetstjenester og kompetanse fremover.

De fra Noroff gjør en svært god jobb

Netsecurity har flere ansatte som kommer fra Noroff. Frank mener at studenter fra både Cyber Security, Digital Forensics og Applied Data Science sitter med kunnskap som er viktig for selskapet. Han opplever at kompetansen de tar med seg fra studiene er relevant og oppdatert.

Vi har i en del år hatt deltidsansatte fra Noroff hos oss, og flere av dem har fått fast jobb etter studiene. Det de tar med seg fra utdanningen gjør at de tidlig gjør en svært god jobb for oss.

Han tror at kompetanse innenfor IT-sikkerhet vil være etterspurt de neste årene.

Vi vil ha et enormt behov for denne kompetansen – hele samfunnet vil trenge det, innen alle sektorer. IT-sikkerhet er ikke lenger et «isolert fagfelt», men er helt sentralt i enhver virksomhet og noe man må tenke på i alle ledd av verdikjeden.

Hva ønsker du å si til de som vurderer en karriere innenfor IT-sikkerhet?

Go for it. Det høres litt enkelt ut, men det stemmer egentlig godt. Det er et ekstremt spennende og mangfoldig fagområde med store muligheter til å både utvikle seg og spesialisere seg. Vi har behov for flere dyktige mennesker til å bevare og beskytte demokratiet og samfunnet vårt, og IT sikkerhet er jo en veldig viktig del av det i dag. Fagfeltet vil bare bli enda viktigere fremover, avslutter han.

Vi har i en del år hatt deltidsansatte fra Noroff hos oss, og flere av dem har fått fast jobb etter studiene. Frank Kirkeng

📷: Netsecurity har hatt en jevn vekst siden oppstarten i 2009. Foto: Anders Vestergaard.

 

Noroff University College tilbyr IT-bachelorgrader innen Cyber Security, digital etterforskning (Digital Forensics) og Applied Data Science. Fra august 2024 tilbys også bachelorprogrammet Digital Assurance and Security Management. Du kan sikre deg plass til neste års oppstart allerede nå. 


Relaterte studier

Bachelor i digital etterforskning - utdanning

Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics)

IT-utdanning som lærer deg datasikkerhet og etterforskning av digital kriminalitet. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med digital sikkerhet og etterretning for politi og andre organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i cyber security - utdanning

Bachelor i Cyber Security

IT-utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot cyberangrep, datakriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med IKT-sikkerhet og redusere digital sårbarhet.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Applied Data Science - utdanning

Bachelor i Applied Data Science

IT-utdanning som gjør deg klar for det økende globale behovet innen maskinlæring, kunstig intelligens og big data-analyse. Applied Data Science lærer deg vitenskapelige metoder for å jobbe med data på en praktisk og anvendbar måte.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor in Digital Assurance and Security Management, Digital informasjons­sikkerhetsstyring og -tilsyn - utdanning

Bachelor in Digital Assurance and Security Management

Gå rett i jobb med sikkerhetsstyring og sikring av verdifulle digitale eiendeler. Denne bacheloren dekker IT-kunnskap, fra forretningsprosesser til databasesystemer, ledelse og IT-arkitektur.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
     
Top