Noroff professor Iain Sutherland har funnet svært sensitive militære data fra USA, inkludert avfyringsprosedyrer, på en brukt harddisk kjøpt på nettet.

(Bilde: THAAD missile air system. © Lockheed Martin.)

Prof. Iain Sutherland

Harddisken som forskerteamet til professor Sutherland fant, inneholdt svært sensitive opplysninger om USAs militære rakettluftvernsystem. Dette var en brukt harddisk kjøpt på nettet fra ebay. Disken ble kjøpt som en del av et forskningsprosjekt, der forskerne forsøker å gjenopprette tapt informasjon fra brukte disker.

En av disse harddiskene inneholdt testskytingsprosedyrer for rakettluftsystemet THAAD.

Ifølge USA sitt forsvarsdepartement ved avdelingen Missile Defense Agensy, er THAAD-systemet (Terminal High Altitude Area Defense) et forsvarssytstem med globalt rekkevidde, som er raskt utstytbar, og har en evne til å fange opp og ødelegge missiler både innenfor og utenfor atmosfæren under en fiendtlig raketts siste flyfase.

Dette systemet ble brukt til å skyte ned raketter i Irak.

Funnet er en del av et pågående forskningsprosjekt, som vil bli gjenopptatt i nær fremtid. Les hele studiet fra 2009 her.

Nye studier innenfor digital etterforskning

Nå arbeider Professor Sutherland ved Noroff Høyskole, som tilbyr studier i digital etterforskning. Behovet for kompetanse på dette området har økt dramatisk de siste årene, i takt med nye kommunikasjonskanaler. Professor Sutherland fra Wales leder kursene i som gir bachelorgrad i digital etterforskning. Sutherland, som tidligere har funnet militære hemmeligheter, pasientjournaler og personnumre på brukte harddisker kjøpt på nettet, utdanner nå digitale etterforskere i Norge.

Vi har oppdaget hemmelig etterretningsinformasjon fra det amerikanske militæret, designplaner for en ny type bil, og sensitiv informasjon om hvor et australsk gruveselskap holdt sine eksplosiver.Prof. Iain Sutherland

En av de beste i verden på sitt felt

Sutherland har i mange år jobbet tett med lokalt og nasjonalt politi i Storbritannia på saker som har omhandlet drap, tyveri og hackerangrep. Han har også bistått bedrifter med å finne og gjenopprette tapt informasjon fra digitale enheter. Sutherland flyttet fra Wales til Kristiansand i april 2012 for å lede Noroff Høyskole sine nye kurs i digital etterforskning.

Undersøkelser viser lav kunnskap og dårlige sikkerhetsrutiner

Sutherland, som kommer fra en professorstilling ved University of South Wales, har i løpet av de siste fem årene gjennomført et studie der eksperter analyserer gamle harddisker som skal kastes. Funnene er alarmerende: - Mange tror at innholdet på en harddisk slettes automatisk når du tømmer PCens søppelbøtte, men det er ikke tilfelle. Disse dataene kan raskt og enkelt hentes tilbake ved hjelp av teknikker tilgjengelige på internett. Under våre tidligere studier har vi, i samarbeid med Edith Cowen University i Australia og Amerika, oppdaget hemmelig etterretningsinformasjon fra det amerikanske militæret, designplaner for en ny type bil, og sensitiv informasjon om hvor et australsk gruveselskap holdt sine eksplosiver, sier Sutherland.

Norge inkludert i undersøkelsen fra 2012

Mange tror at innholdet på en harddisk slettes automatisk når du tømmer PCens søppelbøtte, men det er ikke tilfelle. Prof. Iain Sutherland

Dette er første gang at Norge er inkludert i studiet av innkasserte harddisker. - Norge har kommet langt i digital etterforskning, men det elektroniske landskapet utvikler seg så raskt at mange flere mennesker med denne kompetansen er nødvendig. Samarbeidet mellom Noroff og The University of South Wales har allerede resultert i to heltids digitale detektiver ved Bergen Politikammer. - Noroff har valgt en innovativ måte å tenke på når det gjelder utdanning og jeg ser frem til å være en del av det, sier Sutherland.

Nye kommunikasjonskanaler

Bedrifter og organisasjoner må forholde seg til et økende antall kanaler for datatrafikk. I tillegg til tradisjonelle datamaskiner, er smarttelefoner, spillkonsoller og TV med internettilgang vanlige verktøy for mange. Konsekvensen av denne raske teknologiske utviklingen er at mange aktører i bransjen sliter med å holde tritt om IT-sikkerhet. På samme tid har elektronisk sporing blitt stadig viktigere i politietterforskning. - Disse raske teknologiske endringene har skapt et behov for kompetanse innen IT-sikkerhet. Tidspunktet for våre nye høyskolestudier kunne knapt vært bedre, sier rektor ved Noroff Høyskole, Harald Holt.

Top