– Vi er i ferd med å gå over til en heldigital produksjonsmetode, sier Rune Klungland.

Digital prototyping er en toårig utdanning innen teknisk tegning, hvor vi fokuserer på den digitale utviklingen av mekaniske produkter, sier Rune Klungland, faglærer på digital prototyping.

En prototype er en foreløpig utgave av et produkt, og hensikten med å lage prototyper er å demonstrere og teste deres funksjon og design. I dette studiet gjøres prototypingen digitalt.

– Det er et fremtidsrettet studium som er på riktig side av endringen som nå skjer i prosess- og produksjonsindustrien, hvor vi er i ferd med å gå over til en heldigital produksjonsmetode, sier Klungland.

Digital prototyping legger vekt på å gjøre de digitale modellene om til fysiske produkter.Rune Klungland

Studiet er tilgjengelig på Noroff Nettstudier.

– Digital prototyping legger vekt på å gjøre de digitale modellene om til fysiske produkter. Disse kan vi fremstille ved hjelp av 3D-printing. Dette er noe vi gleder oss til å introdusere for studentene, da muligheten til å ta og føle på produktene fysisk gir en helt annen nærhet til de digitale modellene vi jobber med, sier Klungland.

– Tradisjonell design tar utgangspunkt i eksisterende produkter. Med 3D-printing står vi plutselig fritt. Vi har ingen begrensninger, og kan designe akkurat hva vi vil, sier han.

Vil redusere materialkostnader

Rune er entusiastisk over mulighetene 3D-printing gir.

– I motsetningen til dagens situasjon, der en er begrenset av tradisjonelle tilvirkningsmetoder, gir 3D-printing uante muligheter. Dette skyldes at man ved hjelp av 3D-printing kan produsere komplekse former som før var utenkelige, og med reduserte materialkostnader.

Undervisningen vil benytte samme 3D-modelleringsprogramvare som industrien, deriblant Autodesk Inventor. Ifølge Rune gir fremstilling av digitale modeller bedre mulighet for å teste produktet før det produseres.

– Vi kan se på en sammenstilling av flere deler, og virtuelt kunne se om to deler eksempelvis kolliderer med hverandre, eller om de ikke passer sammen. Vi kan også få bekreftet at sammenstillingen vil gå fint. 

Artikkelen fortsetter...

3D-print: – Å printe ut produktet er til slutt den ultimate testen, sier Klungland. Foto: Adobe Stock.

Rune forteller at det er store besparelser å hente fra denne måten å jobbe på, ettersom muligheten for at produserte deler ikke passer sammen minimeres. Når man samtidig kan lage en enkel 3D-print, og dobbeltsjekke fysisk at produktene virkelig fungerer, så har man en robust kvalitetssikring.

– Det å 3D-printe ut produktet er til slutt den ultimate testen, sier han.

– Utdanningen fokuserer også på generativ design. Kan du forklare hva det er?

– Generativ design vil si at du har datagenerete modeller som blir laget på grunnlag av dine kriterier. Det kan for eksempel være at produktet må ha lav vekt og samtid være sterkt. Datamaskinen utarbeider deretter designløsninger basert på dine kriterier, noe som gir fantastiske løsninger som før var utenkelig. Denne måten å designe produkter på ved hjelp av generativ design og 3D printere, er jeg sikker på at vil bli det neste store innen mekanisk design, sier han.

– Fotorealistiske modeller

– Kan du si litt om hvordan studiet er lagt opp?

– Vi starter med basiskunnskaper i teknisk tegning før vi jobber med 3D modeller. Det betyr at vi kan bevege oss rundt og se på produktet virtuelt i tre dimensjoner. Dette gir et bedre inntrykk og følelse av hva vi jobber med. Når man jobber med utvikling av produkter gir dette store fordeler, sier Klungland.

– Senere fokuserer vi på hvordan vi kan presentere produktene. Det vil si å visualisere dem, og øve på å selge inn en idé. I denne fasen bruker vi fotorealistiske modeller, hvor man renderer ut virtuelle modeller som ser helt ekte ut. På denne måten kan du selge inn en idé uten å ha brukt en eneste krone i produksjoner.

Med 3D-printing står vi plutselig fritt. Vi har ingen begrensninger.Rune Klungland

Studentene vil lære beregninger og simulering av deler, for å sikre at de digitale modellene faktisk fungerer i den virkelige verden.

– Vil idéen vår knekke, eller vil den faktisk tåle påkjenninger og belastninger? spør Klungland.

– Ser vi at for eksempel en del knekker i simuleringen, bruker vi innhentet data, gjør endringer på produktet, og plutselig har vi et fullt funksjonelt produkt, forsikrer han.

Utviklet i samarbeid med næringslivet

Studiet er utviklet i tett samarbeid med industrien. Ledende bedrifter har samarbeidet med Noroff og vært tydelige på hvilken kompetanse de trenger.

– For å levere en utdanning som gir våre studenter en jobb å gå til, så er det helt vesentlig å samarbeide med industrien. Dette kan være om alt fra konseptprosjekter til praksisplasser og innspill til studieplanen. Vi jobber hardt for å være relevante og vi har god erfaring fra andre nærliggende studier at våre studenter får flotte jobber etter endt utdanning, sier studieleder Hans Petter Hoff.

– Gjennom studiet får studentene også mulighet til å jobbe hos bedrifter i praksisperioder, hvor de knytter kontakter og lærer hvordan arbeidsdagen er til en teknisk tegner eller produktutvikler, sier Klungland.


Relaterte studier

Digital prototyping, 3D-printing

Digital prototyping

Morgendagens produkter fremstilles og testes digitalt. Bli klar for jobb i prosess- og produksjonsindustrien med en fremtidsrettet utdanning som lærer deg å designe fysiske produkter ved bruk av 3D-printing.

  Nettstudier
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
Teknisk design med DAK, AutoCAD

Teknisk design med DAK 2D/3D

Praktisk ettårig utdanning i teknisk design, hvor du lærer å tegne, modellere og visualisere bygg og moderne konstruksjoner innen BIM, produktdesign og digital prototyping.

  Nettstudier
  Oslo
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Top