XR-utvikling

XR-utvikling er en teknologiutdanning med fokus på utvidet virkelighet, eller Extended Reality. Studiet gjør deg klar for jobb innen Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) og Mixed Reality (MR).

Utvidet virkelighet (XR) refererer til plattformene Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) og Mixed Reality (MR). XR-teknologi kombinerer den fysiske verdenen med den virtuelle verdenen, og åpner nye muligheter for engasjerende opplevelser.

Bli XR-utvikler

Utdanningen fokuserer på utvikling av praktiske ferdigheter innen alle områder av XR-utvikling, med spesiell vekt på rollen som programmerer og VR/AR-utvikler. Hovedmålet med studiet er å gi deg praktisk og relevant opplæring innen XR-utvikling, slik at du er klar for jobb umiddelbart etter endt utdanning.

Scott Leaman, Sopra Steria
XR er viktig fordi det handler om å bringe databehandling inn i den fysiske verden.Scott Leaman, Mixed Reality Lead, Sopra Steria

Bli klar for en fremtidsrettet jobb

XR-utvikling er en praktisk høyere utdanning. Studiet gir kompetanse til å utvikle applikasjoner og løsninger for Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) og Mixed Reality (MR). Studentene utforsker brukeropplevelser og brukeratferd for å lage optimaliserte og brukersentriske applikasjoner, i tillegg til interaktiv funksjonalitet gjennom bruk av dagens teknologi. Eksamenprosjektene på slutten av hvert år lar studentene delta i et bransjerelatert prosjekt eller praksisplass, for å bedre forberede dem ytterligere på arbeidslivet.

XR som fagfelt er i rivende utvikling og transformerer virksomheter i mange bransjer, som vitenskap, media og underholdning, visualisering, markedsføring, utdanning, helsevesen og mange flere. Etterspørselen etter kompetente XR-utviklere øker svært rask.

XR utvikling utdanning Nettstudier

Studiets oppbygging

Det første året starter med XR Foundations som introduserer teknologien, og fortsetter med Real-Time Rendering som som introduserer spillmotorer og innholdsutvikling. Videre følger Basic Math for XR, som fokuserer på matematiske konsepter relatert til interaktiv 3D og programmering. Året fortsetter med Programming Foundations, som handler om visuell scripting i en spillmotor. Videre fortsetter VR Development som lærer deg å utvikle applikasjoner for VR-plattformer, og Programming som fokuserer på C# skills.

Studieåret fortsetter med Project Management, innen UX Foundations introduserer designretningslinjer for XR-enheter gjennom brukeropplevelse og Design Thinking. Mobile AR Development fokuserer på applikasjoner for mobilplattformer innen AR. Det første året ender med en praktisk prosjekteksamen.

Andreåret starter med Advanced Math for XR, innen Advanced Programming går i dybden på tree data-strukturer og path-finding-algoritmer, i tillegg til JSON og XML. Semesteret fortsetter med UX - Usability Testing før MR Development lærer deg å utvikle applikasjoner for Mixed Reality (MR-plattformer.

Vi går så videre med Startup Bootcamp hvor studentene lærer å utvikle, forme og pitche en prototype for en forretningsidé, innen XR Innovation lærer deg anvendte ferdigheter for å designe og utvikle innovative prototyper for XR-applikasjoner. Andreåret avsluttes med en stor praktisk prosjekteksamen og en portefølje.

Emner første år:

 • XR Foundations
 • Real-Time Rendering
 • Basic Math for XR
 • Programming Foundations
 • VR Development
 • Programming
 • Project Management
 • UX Foundations
 • Mobile AR Development
 • Project Exam 1

Emner andre år:

 • Advanced Math for XR
 • Advanced Programming
 • UX - Usability Testing
 • MR Development
 • Startup Bootcamp
 • XR Innovation
 • Project Exam 2
 • Portfolio

Ettersom undervisningsspråket for studiet er engelsk, er læringsutbyttebeskrivelsene her gjengitt på engelsk.

Year 1

The Candidate…

 • has knowledge of workflows, tools and processes for design, prototyping and production techniques that are used in 3D graphics and real-time rendering for Virtual Reality and mobile Augmented Reality
 • has knowledge of basic mathematical concepts and processes that are used in 3D graphics and programming
 • has knowledge of general principles of computing, object-oriented programming, tools and processes for visual scripting and basic C# programming that are used in XR development
 • has knowledge of professional project management methodologies, frameworks, tools and version control systems that are used in the software development industry
 • has insight into Human Computer Interaction (HCI), User Experience (UX) design, ethics and its relevance for XR development
 • has insight into performance considerations relevant for developing optimised VR/AR applications
 • has knowledge of XR technologies, devices, frameworks and terminology and is familiar with the industry and the history of Extended Reality
 • can update his/her knowledge within VR/AR development
 • understands the importance of the XR discipline in a societal and value-creation perspective
 • can apply knowledge of mathematical concepts to solve 3D graphics and programming related problems
 • can apply knowledge of programming to code functionality in VR and mobile AR applications
 • can apply knowledge HCI and UX design for ensuring good user experiences in XR applications
 • masters workflows, relevant tools and processes for 3D graphics and real-time rendering and implementation of content in a game engine
 • masters relevant tools and techniques for programming with visual scripting and C#
 • masters relevant methods, processes and tools for project management and version control
 • can find information and material related to VR and mobile AR development that is relevant to a project and/or issue
 • can study implemented content and code and identify performance-related issues and what measures need to be implemented for developing optimised VR/AR applications
 • understands the ethical principles and practices that apply in the field of XR development
 • has developed an ethical attitude in relation to project execution, user experiences and customer relations
 • can carry out development using professional project management methodologies, relevant frameworks and version control systems
 • can carry out debugging and code optimisations based on performance considerations in visual scripts and C#
 • can build relations with his/her peers, also across discipline boundaries to share knowledge, material and collaborate on projects
 • can develop Virtual Reality and mobile Augmented Reality applications, alone or as part of a group

Year 2

The Candidate…

 • has knowledge of advanced mathematical concepts and processes that are used in 3D graphics and programming
 • has knowledge of advanced C# programming principles, relevant API’s and integration methods that are used in XR development
 • has knowledge of Mixed Reality technology and methods, processes and tools that are used for planning, designing, developing and deploying MR prototypes and applications
 • can assess his/her own rapid prototypes in relation to design thinking and design sprint methodology
 • can assess his/her own work and XR solutions in relation to applicable regulations, quality requirements, usability and design guidelines
 • is familiar with concepts, processes and tools that are used to develop business ideas and starting a business
 • has insight into his/her own opportunities for development and innovation in the field of XR
 • masters relevant tools and techniques to integrate API’s for extending the functionality of XR applications
 • masters methods, processes and tools that are used for planning, designing, developing and deploying MR prototypes and applications
 • can explain his/her ideas, concepts and main processes related to business idea development
 • can explain his/her choice of design methodology and processes for rapid prototyping and application development
 • can reflect over his/her own mathematical practice and adjust it under supervision
 • can reflect over his/her own programming practice and adjust it under supervision
 • can reflect over his/her own usability testing and explain choices in relation to UX design, and adjust it under supervision
 • can find and refer to information and material related to project work, development and assess its relevance to a specified project
 • can plan and carry out the development of XR projects and interactive immersive solutions, alone or as part of a group, in accordance with ethical requirements and guidelines for user experience design
 • can exchange points of view with industry professionals and participate in discussions about best practices within XR development
 • can contribute to the development of innovative XR products and solutions aimed at societal challenges
 • can contribute to development in real-world projects
Keith Mellingen, Rainfall
Utviklingen innen XR-feltet skjer utrolig raskt. Vi trenger folk som forstår brukeropplevelsen i XR og som har gode ferdigheter i å designe løsninger. Keith Mellingen, Rainfall

Jobbmuligheter

Nyutdannede vil kunne jobbe i selskaper som spesialiserer seg på å utvikle applikasjoner og produkter rettet mot VR og mobile AR-plattformer - MR-enheter og XR-løsninger, for eksempel produktvisualiseringer, trenings- og pedagogiske applikasjoner, simulatorer, spill og andre engasjerende interaktive opplevelser. Ettersom teknologien utvikler seg raskt, tilpasser bedriftene seg deretter. Nåværende stillingstitler etter endt utdanning kan være VR-utvikler, AR-utvikler for mobile applikasjoner, spillprogrammerer, MR-utvikler eller C# utviklier.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart: Ingen planlagte oppstarter
Studiesteder: Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år heltid*
4 år deltid
Undervisnings­­språk: Engelsk
Pris nettstudier:
Godkjenninger: Betinget godkjenning for lån og stipend i Statens Lånekasse. Betinget NOKUT-akkreditering.
Opptakskrav: Matematikk R1 (2MX), eller S1 og S2**
Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

*Det er mulig å kun ta førsteåret. Studiet blir da 60 studiepoeng, får graden fagskolegrad (Professional Degree), og vil ta ett år på heltid og to år på deltid.

**For opptak til XR-utvikling kreves matematikk R1 (2MX), eventuelt S1 og S2. (Kreves ikke for søkere over 25 med relevant arbeidserfaring.)


Relaterte nyheter

     
Top