VFX - Visuelle effekter

Jobb med spektakulære visuelle effekter i film, spill og virtuell virkelighet. Utdanningen forbereder deg til en karriere innen fremtidens digitale medier - på tvers av bransjer.

Dette studieprogrammet tilbys ikke lenger.

Tidligere Noroff-studenter har jobbet med VFX på storfilmer og filmserier som Avengers, Guardians of the Galaxy, Passengers, Pirates of the Caribbean, Transformers, Avatar, The Dark Knight Rises, Terminator, Harry Potter og James Bond.

Visuelle effekter, eller VFX, handler om å skape levende bilder digitalt. Drager som blåser ild, romskip i verdensrommet eller gigantiske roboter - dette er jobben til en VFX-artist å skape. VFX lar filmskaperne ta med seg publikum inn i en virkelighet som aldri har eksistert, eller langt tilbake i tid. 

Det toårige kurset er tett utviklet i samarbeid med VFX-selskaper i Norge, blant annet Storyline Studios.

Jonatan Kleveland
Jeg har alltid hatt en interesse om film og spesialeffekter. Studiet har vært veldig lærerikt og lærerne på VFX er veldig behjelpelige.Jonatan Kleveland, student

Forbereder deg til jobb

Studiet fokuserer på praktisk, teknisk og skapende kompetanse relatert til et aktivt utøvende yrkesliv i bransjen. Undervisningen starter på grunnleggende nivå, og det er ikke behov for spesialisert utdanning utover det formelle opptakskravet. Etter endt utdanning har hver enkel student bygget seg en sterk portefølje. Målet med kurset er at du skal kunne gå rett i jobb som VFX-artist, etter å ha fått et tydelig innblikk i bransjen gjennom studiet.

Visuell komposisjon og compositing

Profesjonelt arbeid med visuelle effekter krever et godt øye for visuell komposisjon. Studiet starter med å bygge ferdigheter innen visuell forståelse. Videre får studentene innføring i 3D-verktøy, modellering, skulpturering, teksturering, 3D-lyssetting og rendering. Deretter får du en innføring i animasjon, for å kunne skape troverdige bevegelser.

Compositing fokuserer på teknikker for sammensetning av elementer til en helhetlige visuelle komposisjoner. Studentene får kunnskap om lagdeling, maskering og fargerom, slik at det ferdige sluttprodukter fremstår som en sømløs helhet. Studentene introduseres for filmteknikk, fotografi, bruk av greenscreen og kameratekniske funksjoner, slik at du som VFX-spesialist kan gi føringer under en filminnspilling for å oppnå best mulig grunnmateriell.

André Skauge
Lærerne er fantastiske. De har masse industrierfaring og teknisk kunnskap. Studiet er bra og læringskurven bratt.André Skauge, student

Troverdige gjengivelser

Studentene får innføring i matte og rotoscoping og hvordan disse brukes i VFX-sammenheng. I ferdigstillingsprosessen må filmmateriellet renses for uønskede og forstyrrende elementene gjennom retusjering.

Ved bruk av effektanimasjon og simulering lærer du å gi en troverdig gjengivelse av naturlige fenomener. Studentene lærer å lage partikkelsystemer, strukturer, stoff, væsker, crowd-simulering og andre dynamiske elementer. Mattepaints tar for seg gjengivelse av imaginære- og eksisterende omgivelser, objekter, karakterer og naturfenomener.

Hensikten med studiet er at du skal kunne gå rett i jobb som VFX-artist. Studentene får derfor et dypere innblikk i hvordan VFX-bransjen fungerer. Flere av våre studenter vil også starte egne selskaper etter endt utdanning, og her står utøvende entreprenørskap innen fagfeltet sentralt.

VFX - visuelle effekter, skole utdanning

Studiets oppbygging

Studiet lærer deg å planlegge og gjennomføre VFX-produksjoner, både alene og i team. Når du er ferdig utdannet har du opparbeidet deg en sterk VFX-portefølje, som blir nyttig ved fremtidig jobbsøking eller som selvstendig næringsdrivende.

Emner første studieår:

 • Visuell komposisjon 1
 • 3D-design
 • Animasjon
 • Compositing 1
 • Klipp og etterarbeid
 • Filmfototeknikk og datahåndtering
 • Matchmoving og tracking
 • Matte og Rotoscoping
 • Retusjering
 • Compositing 2
 • Prosjekteksamen 1

Emner andre studieår:

 • Visuell komposisjon 2
 • Effektanimasjon og simulering
 • Compositing 3
 • Semesteroppgave
 • Bransjekunnskap
 • Prosjekteksamen 2
 • Portefølje

Du får/kan:

 • kunnskap om begreper og teorier relatert til bildekomposisjon, formestetikk og bearbeiding av en visuell medieproduksjon
 • kunnskap om prosesser og verktøy for utforming og animasjon av Visuelle Effekter i en medieproduksjon
 • kunnskap om prosesser og verktøy for utforming og klargjøring av 3D-modeller og animasjon av disse
 • kunnskap om arbeidsprosesser for sammensetning av ulike visuelle elementer i et levende bilde
 • kunnskap om filmproduksjonsprosessen og bransjerelevante begreper
 • kunnskap om metoder for innhenting av nødvendig og relevant kamerainformasjon fra filmsett
 • kunnskap om metoder for sporing av elementers bevegelse i film
 • kunnskap om verktøy og prosesser ved bearbeiding av levende bilder
 • kjennskap til utklipp- og retusjeringsteknikker
 • kunnskap om verktøy innen effektanimasjon og arbeidsprosesser for tilpasning av troverdige digitale simuleringer
 • kunnskap om begreper, verktøy og metoder for digitale gjengivelser av naturfenomener og filmeffekter ved hjelp av effektanimasjon og simulering
 • vurdere eget arbeid ut ifra forventninger og krav fra spesifikke fagområder innenfor en VFX-produksjon
 • kunnskap om VFX-yrkets egenart og betydning i dagens samfunn- og forståelse for bransjen i et verdiskapingsperspektiv
 • innsikt i egne utviklingsmuligheter innen VFX-faget og har kunnskap om entreprenørskap innen fagfeltet
 • oppdatere sin kunnskap i de ulike yrkesområdene innen VFX faget
 • kunnskap om VFX-bransjen og innsikt i hvilke kanaler og virkemidler som benyttes i dette faget
 • gjøre rede for valg relatert til bildekomposisjon og formestetikk i bearbeidelse av en visuell medieproduksjon
 • gjøre rede for og reflektere over valg av prosesser, metoder og verktøy for utforming av Visuelle Effekter til en produksjon, og tilpasse praksis etter veiledning
 • reflektere over faglig utøvelse og estetiske valg gjort innen 3D og animasjon og justere disse etter veiledning
 • gjøre rede for og reflektere over egne arbeidsprosesser ved sammensetning av ulike visuelle elementer i et levende bilde
 • gjøre rede for metoder for innhenting av nødvendig og relevant kamerainformasjon fra filmsett og har kjennskap til metoder for filmklipp
 • reflektere over eget trackingarbeid ved sporing av elementers bevegelse i film, og justere dette etter veiledning
 • gjøre rede for valg av verktøy og metoder ved bearbeiding og retusjering av levende bilder og justere praksis etter veiledning
 • anvende digitale verktøy for effektanimasjon og simulering, reflektere over eget arbeid og justere praksis etter veiledning
 • finne og henvise til referansemateriell, reflektere over dette og anvende fagstoffet i utvikling av Visuelle Effekter
 • gjøre rede for metoder for entreprenørskap i VXF- og mediebransjen
 • kartlegge ulikt visuelt materiell og vurdere behov for bearbeiding med digitale verktøy
 • planlegge og gjennomføre VFX-produksjoner alene og som deltager i gruppe og utforme et visuelt sluttresultat ut fra bransjens krav til kvalitet og estetisk standard
 • planlegge og gjennomføre en billedkomposisjon i tråd med bransjens krav og etiske retningslinjer
 • planlegge og gjennomføre compositing for ulike medieproduksjoner
 • utveksle synspunkter med andre fagfeller innen VFX-bransjen og delta i diskusjoner om god visuell arbeidspraksis
 • utvikle VFX-faglig næringsvirksomhet, og bidra til organisasjonsutvikling og entreprenørskap i samarbeid med andre
 • utføre VFX arbeid i en filmproduksjon etter utvalgte målgruppers behov
 • bygge faglige relasjoner med fagfeller innen VFX bransjen og på tvers av fag innen TV, film, spill- og andre medieproduksjoner
Robert Wörner
Å ha lærere med industrierfaring gjør det mye mer interessant å være student.Robert Wörner, student

Jobbmuligheter

Etter utdanningen kan du jobbe med praktisk VFX-arbeid. Bransjen etterspør bred digital kompetanse og allsidighet. Studiet utvikler derfor studenters ferdigheter, kunnskaper og generelle kompetanse for å utdanne teknisk kompetente fagfolk. Etter endt utdanning starter flere av våre studenter egne selskaper.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

Studentarbeid

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart: Ingen planlagte studiestarter
Studiesteder: Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år heltid
4 år deltid
Undervisnings­­språk: Engelsk
Pris nettstudier:
Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

Lærere

Wicus Labuschagne

Wicus Labuschagne

Faglærer, Nettstudier
Amanda Novak-Knight

Amanda Novak-Knight

Faglærer, Nettstudier

Relaterte nyheter

     
Top