Moderne prosjektledelse

Bli en moderne prosjektleder med denne ettårige utdanningen fra Emergence School of Leadership. Du utvikler deg selv som leder, åpner nye dører og muligheter for din fremtidige karrierevei.

Vår faglige plattform ligger mellom ledelse, innovasjon og design. Vi er lidenskapelig opptatt av hvordan vi gjennom samhandling og i team kan skape verdifulle og innovative tjenester, produkter og løsninger – som bidrar til et bærekraftig samspill for mennesket, samfunn og naturen.

Som en del av studiet Moderne prosjektledelse vil du lære at det finnes mange typer prosjekter, og for å lykkes må du forstå hva slags prosjekt du står overfor, ha de rette verktøyene og evnen til å velge riktig tilnærming. Med våre metoder lærer du å bryte ned problemstillinger i store og små, korte og lange prosjekter.

Prosjektledelse er et viktig fagfelt i den verden vi lever i hvor det meste handler om endring og innovasjon. I innovasjonsprosjekter blir resultatene skapt gjennom forståelse for sluttbrukeren, kontinuerlig forbedring, systematisk eksperimentering, konseptualisering, samt gjentakende prototyping og testing.

Hvordan håndtere og utvikle deg selv?

Veien til godt lederskap forutsetter solid selvinnsikt og evne til selvledelse. Å kjenne og skjønne seg selv gjør at du blir mer trygg på deg selv. Og når du er mer trygg på deg selv, vil andre lettere bli trygge på deg - og følge deg når du skal ta lederskap. Denne tryggheten opparbeider du ved å jobbe med din egen viljestyrke, tankestyring, tilstedeværelse, energistyring, kommunikasjon, coaching, læring og refleksjon gjennom hele studieåret.

Verden er i stadig endring og det er derav viktig med en utdannelse som sikrer relevansen. For å skape den riktige løsningen kreves innsikt i omgivelsene til prosjektet. Du må analysere den aktuelle kundeorganisasjonen, bransjen og omverdenen. På Noroff mener vi at nøkkelen til den riktige løsningen ligger i en dyp kontekstuell forståelse. Å forstå konteksten vil gi prosjektet den rette strategiske retningen. Det handler ikke bare om å gjennomføre et prosjekt riktig, men hele tiden sikre at man gjennomfører det riktige prosjektet.

 • Prosjektmetodikk (10 sp)
 • Personlig lederskap (5 sp)
 • Prosjektgjennomføring – Konseptutvikling (10 sp)
 • Lederskap i prosjekt – Konseptutvikling (5 sp)
 • Prosessledelse (7,5 sp)
 • Verdiskaping (7,5 sp)
 • Prosjektgjennomføring – Verdiskaping (10 sp)
 • Lederskap i prosjekt – Verdiskaping (5 sp)
 • Har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor moderne prosjektledelse
 • Har kunnskap om ulike typer prosjekter og tilhørende prosjektmetodikk og styringsverktøy
 • Har kunnskap om grunnleggende elementer i teamarbeid
 • Har kunnskap om forståelsesmodeller og verktøy innen gruppedynamikk og teamutvikling
 • Har kunnskap om prosjektformidling, herunder forståelse for formidlingens sentrale rolle mot kunde og andre aktører og interessenter i et prosjekt
 • Har kjennskap til evaluering og tilbakemeldinger, herunder verktøy og metoder for å skape effektiv og sunn vekst på individ- og teamnivå
 • Har kunnskap om å lede med resultatansvar
 • Har kunnskap om personlig lederskap og selvledelse, herunder verktøy og metoder som kan anvendes i eget utviklingsarbeid
 • Har kunnskap om et prosjekts kontekstuelle påvirkningsfaktorer
 • Har kunnskap om hvilken betydning, rolle og verdi den moderne prosjektlederen har i bedrifter og organisasjoner i dagens samfunn
 • Kan innhente en kunde, definere oppdrag, planlegge, gjennomføre og evaluere en prosjektleveranse
 • Kan kartlegge et prosjekt og identifisere hvilke metoder og verktøy som bør anvendes i prosjektarbeidet
 • Kan etablere et prosjektteam og bygge en teamkultur som sikrer utvikling og resultatoppnåelse
 • Kan anvende ledelsesmetoder og -verktøy i eget lederskap på prosjekt-, team- og individnivå for å sikre progresjon og resultatoppnåelse
 • Kan tilrettelegge for og gjennomføre arbeidsprosesser i ulike faser av et prosjekt
 • Kan anvende sentrale prosjektstyringsverktøy
 • Kan anvende ulike prosessledelsesverktøy i gjennomføringen av et prosjekt
 • Kan formidle et prosjekt gjennom en prosjektbeskrivelse og avrapportere gjennom en prosjektrapport
 • Kan utvikle konsepter og gjennomføringsforslag som svarer på prosjektets problemstilling
 • Kan utarbeide og gjennomføre innsalg av prosjekter
 • Kan anvende verktøy og metoder for gjennomføring av tilbakemeldinger og evaluering i et prosjekt
 • Kan utøve ledelse i et prosjekt på prosjekt-, team- og individnivå gjennom et strategisk og resultatorientert lederskap
 • Har forståelse for betydningen av god planlegging og styring i et prosjekt
 • Har forståelse for sammenhengen mellom gode arbeidsprosesser og gode resultater
 • Har erfaring i tverrfaglig prosjektarbeid
 • Har forståelse for hvordan en problemstilling kan brytes ned til et prosjekt
 • Har forståelsen for betydningen av å ikke bare løse et prosjekt, men også løse det rette prosjektet basert på innsikt om kunden, bransjen, markedet og omgivelsene kunden agerer i
 • Har forståelse for viktigheten av å utvikle prosjekter som bidrar til verdiskapning for kunden gjennom å være en aktiv premissleverandør
 • Kan vurdere hvilke virkemidler og grep som må utføres på team- og individnivå for å sikre progresjon og måloppnåelse
 • Kan tilrettelegge for og fasilitere produktive arbeidsprosesser i ulike faser av et prosjekt på individ og teamnivå, samt mot kunde og øvrige aktører
 • Har forståelse for betydningen av evaluering for måloppnåelse og læring i prosjekter
 • Kan håndtere prosjektets kontekstuelle usikkerhet
 • Har forståelse for betydningen av å etablere en tilbakemeldingskultur for utviklingen av et team
 • Har erfaring med hvordan å bygge og vedlikeholde et profesjonelt nettverk

Det er ønskelig at studenter benytter egen maskin på campus, men det finnes også stasjonære maskiner på campus som kan benyttes.

Jobbmuligheter

Studentene blir kvalifisert til å jobbe som prosjektleder og mellomleder i arbeidslivet, og spesielt innenfor den bransjen/feltet som studenten eventuelt måtte ha tilleggsbakgrunn fra. Dette omfatter at studenten vil kunne jobbe enten som ansatt, frilanser eller i egen virksomhet. Tilegnede kvalifikasjoner skal i hovedsak ikke være fag- eller bransjespesifikk, men konsentrere seg om selve utøvelsen av prosjektledelsesfaget. Kompetansen er tverrfaglig.

Studiet egner seg spesielt godt som påbyggingsstudie for studenter som allerede har en faglig bakgrunn innen en annen studieretning. Erfaringsvis styrkes studentenes jobbmuligheter ytterligere ved å kombinere tidligere studiet med en prosjektlederutdannelse.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

Se opptak av livestream

Vi anbefaler å se nyeste livestream om Moderne prosjektledelse, presentert av Lars Lægreid 15. mars 2023.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart: Ingen fastsatt studiestart.
Søknadsfrist: Løpende opptak
Varighet: 1 år, heltid
Undervisnings­­språk: Norsk/dansk/engelsk
Pris: 61.500,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.
Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Fagskolegrad (Professional Degree)
Studiepoeng: 60

Relaterte nyheter

     
Top